Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programos projektavimas: "Masyvai"

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir būsenos diagramos. Programos failu vardai ir jų paaiškinimai. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai, objektai ir jų paskirtis. Programos *.h ir *.cpp failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-20
 • Programų sistemų inžinerijos pagrindai

  Sistemos paskirtis. Projekto kūrimo pagrindas. Sistemos tikslai (paskirtis). Projekto dalyviai. Užsakovas. Vykdytojai. Vartotojai. Įpareigojantys apribojimai. (Mandated constraints). Apribojimai sprendimui. Diegimo aplinka. Bendradarbiaujančios sistemos. Komerciniai specializuoti programų paketai. Numatoma darbo vietos aplinka. Sistemos kūrimo terminai. Terminų žodynas. Veiklos kontekstas. Veiklos padalinimas. Produkto veiklos sfera. Sistemos ribos. Panaudojimo atvejų sąrašas. Funkciniai reikalavimai ir reikalavimai duomenims. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimai duomenims. Nefunkciniai reikalavimai. Reikalavimai sistemos išvaizdai. Reikalavimai panaudojimui. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms. Reikalavimai sistemos priežiūrai. Reikalavimai saugumui. Atviri klausimai. Egzistuojantys sprendimai. Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos. Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos. Uždaviniai. Sistemos pateikiami žingsniai (etapai). Pritaikymas. Reikalavimai esamų duomenų perkėlimui. Reikalingas duomenų transformavimas perkeliant į naują sistemą. Galimos sistemos kūrimo rizikos. Vartotojo dokumentacija ir apmokymas. Perspektyviniai reikalavimai.
  Programos, namų darbas(17 puslapių)
  2008-03-20
 • Projekciniai testai

  Įvadas. Projekcinių testų charakteristika. Projekcinių testų pavyzdžiai. Namo, medžio ir žmogaus piešimo testas. Šeimos piešinio psichologinė analizė. Nesančio gyvūno piešimo metodika yra projekcinė. Liušerio testas (pagal spalvas).
  Psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Projektai Belgijoje

  Projektai Belgijoje. Įvadas. Virtualių bibliotekų bei duomenų bazių projektai. Smulkaus ir vidutinio verslo projektai. Išvados.
  Komunikacija, namų darbas(4 puslapiai)
  2012-04-10
 • Projektas "Kraštiečių susitikimas"

  Informacija apie projektą. Projekto trukmė, vykdytojai, tikslai ir uždaviniai. Poveikio grupės. Numatomi projekto įgyvendinimo metodai. Numatomi projekto rezultatai, poveikis. Detalus projekto vykdymo grafikas. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Biudžetas.
  Kita, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-06-09
 • Projektas "Vaikai – mūsų ateitis"

  Įvadas. Trumpa informaciją apie projektą. Projektas "Vaikai – mūsų ateitis" skirtas Vaikų globos įstaigai "Gilė". Problema ir jos analizė. Projekto misija. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto dalyvių apibūdinimas. Projekto veiklos planas. Mėnuo. Savaitės. Projekto organizavimas ir įgyvendinimas. Projekto biudžetas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-30
 • Projektas "Vaikai netekę tėvų globos"

  Vaikams netekusiems tėvų globos prevencijos projektas "Vaikai netekę tėvų globos". Trumpa informacija apie programą. Prevencinio projekto turinys. Projekto pavadinimas. Situacijos pristatymas (problemos analizė). Problemos apibrėžimas. Projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos. Projekto realizavimas su formuojama komanda. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo terminas. Projekto vykdymas. Projekto išbaigimas, apibendrinimas. Projekto misija. Projekto realizavimo būdai. Numatomas rezultatas, siejamas su uždaviniais. Projektui reikalinga suma. Projekto vertinimas. Patirties skleidimas. Priedai (3).
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-06-18
 • Projektas: "Sugrąžinti nerūkančią mokyklą"

  Projekto pavadinimas. Programai įgyvendinti reikalinga suma. Prašoma suma. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Tikslas – skatinti mažiau rūkyti mokyklinio amžiaus vaikus. Uždaviniai. Įgyvendinimo būdai. Projekto objektas. Projekto partneriai. Įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų vertinimo kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jos rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Kiti rėmėjai.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-24
 • Projektas: Draugiška mokykla

  Įvadas. Akcija: "Draugystės žingsniai". Tikslai: Sudaryti galimybes moksleiviams eksperimentuoti, įgyti įvairiausio pobūdžio patirtį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Trumpą batų raidos istoriją: "Lizdeikos kalno" piliakalnio. Dekoruoti batai. Trumpas instruktažas prieš kūrybinį darbą. Akcija: "Draugystės žingsniai II". Tikslai: Formuoti meno, gyvenimo mene poreikį, kultūrinės estetinės aplinkos poreikį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Akcija: "Draugystės žingsniai III". Tikslai: Formuoti meno, gyvenimo mene poreikį, kultūrinės estetinės aplinkos poreikį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Skatinti kolektyvinę kūrybą, ugdyti gebėjimą kartu su draugais projektuoti, atlikti sumanytą kūrinį, organizuoti kūrinio eksponavimą, aptarimą. Į kūrybinę veiklą įtraukti kuo daugiau įvairių gebėjimų vaikų. Programos turinys. Išvados. Priedai (13 psl.).
  Pedagogika, namų darbas(30 puslapių)
  2011-01-14
 • Projektas: elektros energija

  Pastotėje, esančioje elektros linijos pradžioje, numatyta pastatyti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginį (KĮ), kuris kompensuotų reaktyviosios galios srautą ir leistų sumažinti technologines elektros energijos sąnaudas elektros linijoje (EL). Apskaičiuoti projekto ekonominius rodiklius po kompensavimo įrenginio pastatymo. Pradiniai duomenys. Suminės kapitalinės investicijos. Metinis elektros energijos technologinių sąnaudų sumažėjimas. Metinės techninės priežiūros išlaidos. Metinė KĮ technologinių sąnaudų vertė. Metinis įrenginio susidėvėjimas. Metinis turto mokesčio dydis. Suminiai metiniai kaštai. Metinės pajamos (sutaupytos energijos vertė). Metinis pelnas. Paskolos grąžinimo grafikas (grąžinimas pastovus): paskolos ir palūkanų dalies paskirstymą kiekvienais metais. Grynųjų pinigų srautas. Vidinė pelno norma. Kompensavimo įrenginio nediskontuotas ir diskontuotas atsipirkimo laikas. Projekto grynoji diskontuota (esamoji) vertė. Projekto balansas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-17
 • Projektas: kvadrato turnyras

  Pagal Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto (LSOK) parengtą kvadrato turnyro programą. Programos įgyvendinimo vieta. Programos tikslinė grupė. Projekto veiklos planas. Projekto vykdytojai. Projektą administruojantis personalas, kurio darbas bus apmokamas pagal darbo sutartis. Projekto veiklai samdomi ekspertai, lektoriai ir kt., kurių darbas bus apmokamas pagal autorines bei kitas paslaugų sutartis. Savanoriai ir dirbantys visuomeniniais pagrindais. Projekto biudžetas. Projekto išlaidų sąmata. Detali sąmata ir išlaidų pagrindimas. Projekto vykdymo išlaidos.
  Sportas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-20
 • Projektas: laisvalaikio užimtumo didinimas

  Projektas: vaikų laisvalaikio užimtumo didinimas Gargžduose. Įvadas. Pagrindinė informacija. Problema - tikslus jos aprašymas ir pagrindimas. Projekto rezultatų poveikis tikslinės grupės problemos sprendimui. Problemos pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Laukiamas rezultatas. Projekto tęstinumas. Projekto koordinavimas, projekto dalyviai. Veiksmų planas. Projekto įgyvendinimo planas. Biudžetas. Projekto finansavimo šaltiniai. Vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-03-21
 • Projektas: Lietuvos dokumentinis kinas internete

  Įvadas. Tyrimo objektas – Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) dokumentai ir rengiamas projektas "Lietuvos dokumentinis kinas internete". Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) fondai. Lietuvos dokumentinis kinas bus perkeltas į virtualią erdvę. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-10
 • Projektas: senjorų užimtumo ir laisvalaikio dienos centras

  Projekto tikslai. Projekto tikslas – sukurti socialinių paslaugų centrą seniems žmonėms, siekiant pagerinti jų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, gyvenantiems tiek globos namuose, tiek ir tiems, kurie gyvena vieniši savo namuose organizuojant paslaugų kokybę ir jų laisvalaikio užimtumą. Problemos aktualumas. Užimtumo ir laisvalaikio problema. Sveikatos problemų aktualumas geriatrijos srityje. Senėjimo poveikis socialiniams vaidmenims ir su tuo susijusios problemos. Problemos aktualumas, remiantis įstatymais, nutarimais ir kitais duomenimis. Projekto praktinė veikla, atsiliepianti į senų žmonių poreikius. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-16
 • Projektas: Sportuok - būk stiprus ir sveikas

  Projekto rengimo ir vykdymo vieta. Projekto valdymas. Informacija apie projektą. Projekto adresatas. Projekto įgyvendinimo etapai. Detalus projekto apibūdinimas. Situacijos analizė. Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti vykdant projektą. Projekto tikslas. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Projekto skirtumai lyginant su kitais projektais. Programos įgyvendinimo planai ir metodika. Programos veiklos planas. Veiklos kryptys. Veiklos turinys. Vykdytojai. Įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvendinimo metodika. Biudžetas. Detali viso projekto išlaidų sąmata. Projekto finansavimo šaltiniai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-17
 • Projektas: suaugusių Brožių kaimo gyventojų arterinės hipertenzijos profilaktikos programa

  Įvadas. Problemos aprašymas. Problemos aktualumo pagrindimas. Teisinis pagrindas. Tikslai. Artimieji tikslai. Tolimieji tikslai. Uždaviniai. Laukiamas rezultatas. Projekto tęstinumas. Projekto įgyvendinimas. Uždaviniai. Lentelė: uždavinys, numatoma veikla, atsakingas, vykdytojas, laikotarpis. Biudžetas. Projekto tikslų vertinimas. Priedai (11 psl.). PowerPoint pristatymas (18 skaidrių).
  Medicina, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-05-12
 • Projektas: Tautosakos integravimas etikos pamokoje

  Projektas: Tautosakos integravimas etikos pamokoje. Tema: "Žmogus tarp žmonių". Klasė. Tikslai. Pasiruošimas ir eiga. Šokiai bei instrumentai.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-15
 • Projektas: teritorijos planavimas Pakruojo rajone

  Įvadas. Gėlynų klasifikacija ir įrengimas. Objekto bendroji charakteristika. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Klimatinių sąlygų apibūdinimas. Dirvožemio charakteristika. Hidrologinių sąlygų analizė. Teritorijos projektavimas ir tvarkymas. Teritorijos funkcinis zonavimas. Kelių ir takų tinklo projektavimas. Plano rengimas. Želdinių parinkimas. Gėlyno formavimas. Mažosios architektūros elementų parinkimas. Projekto išlaidų skaičiavimas.
  Kita, namų darbas(14 puslapių)
  2009-06-30
 • Projektas: vaikų užimtumo ir nusikalstamumo prevencija

  Juridinio asmens pavadinimas. Kėdainių "Ryto" vidurinė mokykla. Programos pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla, 5 klasei. "Už sveiką gyvenimo būdą". Informacija apie įstaigą. Informacija apie programą. Situacijos analizė. Programos tikslai ir uždaviniai. Programos veiklos planas. Numatomi programos rezultatai. Programą įgyvendinantis personalas ir partneriai. Informacija apie programos vadovą. Organizuojamos stovyklos tipas. Organizuojamos stovyklos profilis. Programos sąmata. Projekto finansavimo šaltiniai.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-27
 • Projekto įgyvendinimo planas

  Darbe aprašomas numatytų darbų kalendorinio plano sudarymas, darbų atlikimo trukmės skaičiavimas. Tikslas – nustatyti, kokius darbus būtina atlikti, numatyti jų vykdymo tvarkaraštį, apskaičiuoti reikalingų projektui išteklių poreikį bei sudaryti projekto biudžetą. Numatytų darbų kalendorinio plano sudarymas. Darbų atlikimo trukmės skaičiavimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-01
Puslapyje rodyti po