Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinė sauga: AB "Kauno gelžbetonis"

  Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Profesinės rizikos vertinimas. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Cheminių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Biologinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Išvados. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Profesinė sauga: miškavežio vairuotojas

  Miškavežio vairuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Profesinės rizikos veiksnių klasifikacija. Atlikti profesinės rizikos vertinimą darbo vietoje pagal mano nustatytus tris kenksmingiausius ir pavojingiausius profesinės rizikos veiksnius. Suprojektuoti (parinkti) priemonę nustatyti pačiam pavojingiausiam (kenksmingiausiam) profesinės rizikos veiksnio poveikiui sumažinti. Priedas.
  Sauga, namų darbas(11 puslapių)
  2008-12-09
 • Profesinė sauga: tinkuotojo mokymas UAB "Statyba"

  Įvadas. Bendrasis profesijos apibūdinimas. Tinkuotojo kompetencijos. Darbo vietos charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas, rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Cheminių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Biologinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos tyrimo išvados.
  Sauga, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-16
 • Profesinės etikos dilemos

  Profesinės etikos samprata. Profesinės moralės dilemos. Medicininė etika kaip profesinės etikos pavyzdys: dabarties iššūkiai. Naujos problemos, iškilusios mūsų dienomis. Ligos paslapties saugojimas. (Konfidencialumo taisyklė). Organų transplantacija. Abortai. Eutanazija. Profesinės ir universalios etikos santykis. Personalinės etikos principai. Profesinės etikos principai. Pasaulinės (visuotinės) etikos principai. Profesinės etikos socialinės funkcijos.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Profesinės praktikos apžvalga įmonėje: miškininkystės ir medienos ruoša

  Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės valdymas. Valdymo organizacinė schema. Rinkos, jų apimtis įmonės dydis rinkoje. Įmonės veiklos finansinių rodiklių formavimas. Ir veiklos rezultatų nustatymas. Įmonės apskaitos politika. Turtas ir jo savininkai. PVM sąskaita-faktūra (sąskaita-faktūra).Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Mokėjimo pavedimas. Banko išrašas. Avanso apyskaita. Prekių gabenimo važtaraštis. Pajamų ir PVM deklaracijų užpildymas. Įmonės veiklos finansinė analizė.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-28
 • Profesinės rizikos vertinimas dažytojo darbo vietoje

  Bendra tiriamojo objekto charakteristika. Darbo vietos charakteristika. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Cheminių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Biologinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos priimtinumas ir būtinos priemonės jai sumažinti. Išvados.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-03
 • Profesionalaus kelionių vadovo darbo stebėjimo ataskaita

  Organizuota turistinė kelionė (turizmo paslaugų rinkinys). Kelionių vadovas. Paaiškinimai, kaip pildyti kelionės lapą.
  Turizmas, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-09-16
 • Programavimas (6)

  IT ir programavimas. Darbo užduotis: Darbo užduoties nr. 52. Duotas masyvas D(15) ir skaičiai a, b. Suskaičiuoti, kiek masyvo D elementų tenkina sąlygą a <di< b. Rastąjį skaičių įterpti masyvo D pradžioje. Spausdinti pradinį ir pakeistą masyvą D. Programos aprašymas. Analizė. Naudojami komponentai ir jų paskirtys. Programoje naudojamų duomenų tipai ir kintamieji. Programos tekstas. Darbo su programa instrukcija. Užduoties sprendimo rezultatas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-05
 • Programavimas C++ kalba

  12 variantas. Duotas skaičių masyvas A[n], kurio ilgis n. Rasti masyvo elementų aritmetinį vidurkį, ir jį sukeisti su pirmuoju ir paskutiniuoju masyvo elementu. Duota skaičių matrica A[n,m]. Kiek matricoje A yra nelyginių elementų? Programos kodas.
  Programavimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-02-28
 • Programavimas C++ kalba (2)

  Užduotis: parašyti programą su objektais, kurių metodai: Iš duomenų failo nuskaitytų tekstą (ne vieną eilutę). Suprogramuoti nuskaitymo iš failo variantą, kai komandinėje eilutėje nurodomas duomenų failas kaip pirmas programos argumentas. Jei duomenų failas nenurodomas, tuomet jo pavadinimas įvedamas interaktyviai. Tekste išrinkti visas raides – balses ir išvesti tekstą kuriame nebūtų balsių. Suskaičiuoti kiekvieną balsę atskirai. Visi rezultatai išvedami į ekraną ir rezultatų failą.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-03-19
 • Programavimas MatLab terpėje

  1 užduotis. Sprendimas. 2 užduotis. Suformuokite matricas A(6,4) ir B(4,4) iš laisvai parinktų skaičių: sukeiskite vietomis pirmąsias matricų A ir B eilutes; dvi paskutines matricos A eilutes prijunkite prie matricos B; apskaičiuokite kiekvienos matricų A ir B eilutės sumą ir suformuokite iš jų vektorių eilutę; transportuokite matricą A ir apskaičiuokite kiekvieno elemento sinusą. Sprendimas. 3 užduotis. Sprendimas. 4 užduotis: Apskaičiuokite funkcijos y=f(x) reikšmes, kai x kinta nuo x0 iki xn žingsniu hx. Sudarykite funkcijos y reikšmių lentelę ir nubrėžkite grafiką. Sprendimas. 5 užduotis. Stačiakampio ilgis a, o plotis sudaro 65% jo ilgio. Apskaičiuokite stačiakampio plotą ir perimetrą. Sprendimas.
  Programavimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (2)

  Sudarykite algoritmą ir programą nurodytos figūros tūriui apskaičiuoti: Sudarykite funkcijas tipinių figūrų (kūgio, sferos, stačiakampio gretasienio, kubo ir kt.) tūriams apskaičiuoti; Sudarykite scenarijų figūros tūriui apskaičiuoti (naudokite sudarytas tipinių figūrų funkcijas); Apskaičiuokite duotos figūros tūrį.
  Programavimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (3)

  1. Apskaičiuokite funkcijų y, d ir c reikšmes, kai x kinta intervale [a,b] žingsniu h. Nubraižykite funkcijos d grafiką. 2. Duoti trys skaičiai. Nustatykite, ar jie išdėstyti didėjančia ar mažėjančia tvarka?
  Programavimas, namų darbas(1 puslapis)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (4)

  1 užduotis: Sudaryti algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Apskaičiuoti funkcijų a, b ir c reikšmes pagal pateiktas formules. 2 užduotis: Sudaryti algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Plokštumoje duotas taškas M(x,y). Nustatyti, ar šis taškas priklauso I arba III ketvirčiui.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-06-02
 • Programavimo paternas "Visitor" (Visitor pattern)

  Objektiškai orientuoto programavimo (OOP) paternas "Visitor" (Visitor pattern). Visitor. Drabužinės (closet) visitoriai. Programiškai. Kodėl vizitorius? Tikslas. Kitas failas. Iškviečiamojo metodo idiomos naudojimas vietoj Visitor paterno. Netiesioginės/netvarkos problema. Problema. Diskusija. Struktūra. Kitas failas. Visitor paterno trūkumai. Išvada.
  Programos, namų darbas(14 puslapių)
  2008-04-24
 • Programavimo technologijos internete: XSSI

  Kas yra XSSI? XSSI skirtumai nuo SSI. Apache XSSI privalumai. Lentelės. Keletas SSI funkcijų pateikta lentelėje. Naujos XSSI funkcijos. Kintamieji kurios galite naudoti. XSSI sintaksė. Toliau pateiksiu keletą programų. Apibendrinimas.
  Programavimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-18
 • Programinės įrangos analizė: Cisco Works 2000 tinklo valdymo platformos

  Telekomunikacinių sistemų programinės įrangos individualus darbas. Įvadas. Tyrimo objektas – pasirinktos IT sistemos programinės įrangos analizė arba pasirinktos IT paslaugos programinis realizavimas. IT sistemą rinktis patartina įvairiai: siejant su BD tematika; siejant su sistemomis, kurias analizavote kitų modulių ID; kuriamos sistemos pasirinktos funkcijos programinis realizavimas. Cisco Works2000 tinklo valdymo platforma. Cisco Works privalumai. Cisco Works2000. Cisco Works2000 komponentai. Pagrindinės galimybės. Cisco Works for Windows. Cisco Works for Windows susideda iš sekančių komponentų. Cisco Secure User Registration Tool (URT). Pagrindinės galimybės. Cisco ConfigMaker. Cisco QoS Policy Manager. Cisco Network Registrar. Cisco QoS Device Manager (QDM). Cisco Works Wireless LAN Solution Engine. Cisco Works Hosting Solution Engine. Cisco Element Management Framework. Programavimas Cisco Works2000 tinklo. Išvados.
  Informatika, namų darbas(19 puslapių)
  2011-04-05
 • Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga

  Įvadas. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės: Asmeninės neturtinės teisės, Turtinės teisės, Autorių teisių objektai, Autorius, Autorių teisių įstatymas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-15
 • Programos projektavimas: "Asociatyvieji masyvai"

  Programavimas Perl. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų diagrama. Programos veikimo algoritminė schema. Programoje naudojami duomenų tipai ir kintamieji. Programoje naudojamos funkcijos ir paprogramės. Programos tekstas. Atmintinė vartotojui. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-20
 • Programos projektavimas: "Leidinių paieškos programa"

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir sekos diagramos. Programos failų vardai ir jų paaiškinimai. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai, objektai ir jų paskirtis. Programos *.h ir *.cpp failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(15 puslapių)
  2007-04-20
Puslapyje rodyti po