Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymo analizė

  Planavimo ir ekonominės analizės namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymo analizę. Produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymo analizė. Rūšingumo plano įvykdymas. Santykiniai I rūšies vieneto koeficientai. Planinė vaikiškų batelių savikaina bei bendrasis pelningumas. Faktinės vaikiškų batelių savikaina bei bendrasis pelningumas. Įmonės apyskaita apie produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymą. Produkcijos realizavimo ir gamybos plano įvykdymas. Veiksnių įtaka pelno plano įvykdymui. Rezultatai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-09
 • Produkcijos savikainos apskaičiavimas: UAB "Stilius"

  UAB "Stilius" gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas. Įvadas. Produktų savikainos kalkuliavimo esmė: bendrasis ir kintamasis kalkuliavimas. Išlaidų priskyrimas gaminių savikainai pagal užsakymą ir pagal procesą. Užsakyminės savikainos kalkuliavimo sistemos esmė. Įmonės pristatymas. Produkcijos savikainos skaičiavimas UAB "Stilius". Išvados ir pasiūlymai. Lentelės.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(20 puslapių)
  2005-11-29
 • Produkcijos savikainos skaičiavimas: darbo rūbų kūrimo įmonė

  Įvadas. Produkcijos savikaina ir jos kalkuliacija. Išlaidų priskyrimas produkcijos savikainai. Produkcijos savikainos kalkuliavimas pagal gamybos tipą. Savikainų rūšys. Gamybos išlaidų apskaita didžiosios knygos sąskaitose. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Įmonės veikla. Įmonės išlaidos pagal įskaitymą į gaminių savikainą. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Komercinės savikainos skaičiavimas. UAB gamybos išlaidų atvaizdavimas DK sąskaitose. Išvados. Priedas.
  Apskaita, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-15
 • Produktyvumo ir kokybės ryšys

  Darbe pateiktos ir aprašytos penkios priežastys, kodėl produktyvumo ir kokybės ryšio nustatymas yra sudėtingas. Pateikti produktyvumo ir kokybės ryšio nustatymo matematiniai modeliai, vieno iš jų konkretus pavyzdys. Produktyvumo ir kokybės ryšys. Kokybė ir produktyvumas vertinami kaip du prieštaringi dalykai. Keletas tyrėjų mano, kad yra labai sudėtinga susieti kokybę ir produktyvumą dėl šių sąvokų apibrėžimų įvairovės. Kai kurie tyrėjai kokybės ir produktyvumo sąvokas laiko sinonimais. Daug tyrėjų teigia, kad ryšys tarp produktyvumo ir kokybės egzistuoja, ir turi būti teigiamas. Produktyvumas gali būti padidintas per kokybės pagerinimą. Matematiniai modeliai. QPR modelio pavyzdys. Užduotis: H&S Motor bendrovė gamina nedidelius variklius, kurių vieneto gamybos sąnaudos – 30 dolerių. Defektinio variklio pataisymo kaina – 12. Bendrovė per dieną pagamina 100 variklių, iš kurių vidutiniškai 80% yra kokybiški, o 20% - su defektais, iš kurių 50% gali būti pataisyti prieš išsiuntimą klientams. Bendrovė nori išsiaiškinti, kaip pasikeis produktyvumo – kokybės santykis. Padidinus gamybą iki 200 variklių per dieną. Sumažinus gamybos išlaidas iki 26, ir pataisymo išlaidas iki 10. Iš tų pačių resursų pagamintume 95% kokybiškų produktų. 2 ir 3 punktų kombinacija (sumažinus išlaidas ir padidinus kokybiškų produktų gamybą). Sprendimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-18
 • Produkto analizė: šokoladas "Karūna"

  Šokoladas "Karūna". Produktas. Produktas siaurąja prasme. Prekės ženklas. Prekės klasifikavimas. Produkto forma. Prekės gyvavimo ciklas. Produktas plačiąja prasme. Kainodara. Kainų nustatymo tikslai. Paklausos nustatymas. Kainų vertinimas. Kainų palyginimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Rėmimas. Rėmimo strategija. Reklama. SWOT analizė.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-20
 • Produkto darymas įmonėje: laikrodžių gamyba ir platinimas UAB "Koliz Vostok"

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacinė struktūra. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Žinių vadyba. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Žinių vadyba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(15 puslapių)
  2008-12-15
 • Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje

  Įvadas. UAB "Omnitel" organizacinė struktūra. UAB "Programavimo paslaugų centras" organizacinė struktūra. Projektų valdymo teorinis modelis. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto įgyvendinimas. Projekto kontrolė. Projekto įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-08
 • Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje (2)

  Įvadas. Nuotekų tinklai. Produkto darymo teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika. organizacijoje. Procesas ir jo valdymo dalyviai. Tiesioginis darbų vadovas visų darbuotojų yra direktorius. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2008-11-11
 • Produkto darymo proceso valdymo praktika: darbo drabužių siuvimas ir pardavimas UAB "Oyster and Co"

  Įvadas. Valdymo struktūra. Teorinis valdymo modelis. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-29
 • Produkto darymo proceso valdymo praktika: UAB "Sintegra"

  UAB "Sintegra" veiklos kryptys: programinės įrangos kūrimas. standartinės programinės įrangos diegimas ir panaudojimas, informacinių sistemų integravimas, įmonių informacinės ir valdymo sistemų tobulinimas. Įvadas. Valdymo funkcijos (literatūros apžvalga). Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Vadybos funkcijų komplekso realizavimo praktikos aprašymas. Organizavimas. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2006-02-14
 • Produkto gamybos proceso valdymo praktika organizacijoje: rąstinių namų ir pirčių gamyba

  Organizacijos produktas – rąstiniai namai ir pirtys. Valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-10
 • Produkto kainų stebėjimas ir analizė

  Traškučių Lay's kainų analizė trijose prekybos vietose Vilniaus mieste: produkto aprašymas, kainų analizė (grafikai, lentelės).
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-02-24
 • Produkto modifikavimas

  Teorinė dalis. Naujo produkto kūrimo procesas. Naujo produkto kūrimo proceso schema. Praktinė dalis. Užduotis: aprašyti konkretaus, jūsų pasirinkto rinkoje esančio produkto modifikavimo procesą ir parinkti šio produkto įvedimo į rinką strategiją. Rengiant darbą pagrįsti, dėl kokių priežasčių reikėtų keisti (modifikuoti) konkretų esamą produktą, ką jūsų nuomone reikėtų keisti (tos prekės savybes, jos atliekamas funkcijas, pobūdį, įpakavimą, talpą, technologinius sprendimus ar pan.) ir kodėl. Taip pat patarti, kokią strategiją reikėtų parinkti pradinėje šio modifikuoto produkto įvedimo į rinką stadijoje. Pagrįsti kodėl, pateikti bendras išvadas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-09
 • Produkto rinkodara: nedidelis dienos naujienų laikraštukas

  Produktas. Kainų strategija. Paskirstymo keliai. Produkto rėmimas. Reklama.
  Rinkodara, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-15
 • Produktų kokybės vertinimas

  Darbo tikslas: įvertinti nurodyto vaisiaus ar daržovės, produkto kokybę, gebėti aprašyti ištirtą produktą, vertinti ar tas produktas tinkamas vartotojui. Priemonės. Darbo eiga. Juslinis metodas. Technologinis parašymas. Sociologinis tyrimas. Makaronų kokybės vertinimas. Darbo tikslas. Priemonės. Darbo eiga. Juslinis metodas. Technologinis aprašymas. Sociologinis tyrimas.
  Kokybės vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-03-23
 • Produktų reklamos analizė: "Kraft Foods Lietuva"

  PRanešimas. Įvadas. Įmonė "Kraft foods Lietuva" ir "Karūnos" produktai Lietuvos rinkoje. Reklamos rūšys ir įvairūs reklamos nešikliai. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Profesijos aprašymas: ekonomistas

  Kas yra profesija? Profesijos aprašymas. Kas yra ekonomika? Austrų ekonomikos požiūris. Asmeninės savybės. Ugdymo įstaigos. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2005 metais. Interviu su ekonomistu V.Norkevičiumi.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-17
 • Profesijos pasirinkimas

  Mano pasirinkimas. Klausimai, kurie buvo pateikti apklausos dalyviams. Apklaustųjų atsakymai (7). Atsakymų analizė. Rekomendacija.
  Psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-13
 • Profesinė etika (6)

  Atsakymai į klausimus. Remdamiesi Marko Aurelijaus knygos "Sau pačiam" analize pateikite šio autoriaus pagrindinių vertybių ir principų išplėtotą dorinę interpretaciją, sykiu nurodydami kuo tos pažiūros artimos stoikų pažiūroms. Kaip apskritai vertinate savo universiteto moralinį lygį? Jei laikote jį nepakankamai aukštu, kaip tai reiškiasi kasdieninėje praktikoje? Kokius būdus padėčiai gerinti padėtumėte pasiūlyti? Kas jums trukdo tai padaryti. "Sakau jums broliai, laikas trumpas. Todėl tie, kurie turi žmonas gyvenkite tarsi neturėdami, kurie verkia tarsi neverktumėt, kurie džiaugiasi tarsi nesidžiaugtumėt, kurie perka tarsi būtų neįsigiję, kurie užsiėmę pasaulio reikalais gyventumėt tarsi neužsiėmę, nes šio pasaulio pavidalas praeina".
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-11
 • Profesinė rizika darbo vietoje: darbas su kompiuteriu

  Žmogaus saugos namų darbo užduotis. Darbo ir poilsio režimas. Klaviatūra. Reikalavimai erdvei. Apšvieta. Triukšmas. Šiluminė aplinka. Kėdė. Stalas. Displėjus. Pavojaus dydis. Traumos ar kitokio sveikatos pakenkimo tikimybė. Pasekmės.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2006-05-21
Puslapyje rodyti po