Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pramonės organizavimas įmonėje

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui. Gamybiniai - technologiniai įrengimai pagrindiniame gamybos procese. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Technologinė specializavimo forma. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Medžiagos. Įrankiai. Energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Kitos veiklos organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitų veiklų organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Gamybinės struktūros parinkimas. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai. Baro(cecho) organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(39 puslapiai)
  2006-04-24
 • Pramoninio dizaino funkcinė ir estetinė lyginamoji analizė: gėrimų pakuotės

  Įžanga. Medžiagos rinkimas. Projektuojamo objekto analogai. Klasifikacija. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-17
 • Pramoninio šaldytuvo projektavimas

  Užduotis: Suprojektuoti N talpos šaldytuvą skerdienai šaldyti ir laikyti, kai... Apskaičiuoti: šaldytuvo plotą ir išplanuoti jį išplanuoti; terminio apdirbimo kameros atitvarų šilumos izoliacijos storį; šilumos pritekėjimo į terminio apdirbimo kamerą; suprojektuoti terminio apdirbimo kamerą.
  Kita, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-05
 • Pranciškaus Smuglevičiaus kūryba

  Menotyros namų darbas. Pradžioje aptariama menininko biografija. Vėliau analizės būdu nagrinėjami jo darbai. Ieškoma sąsajų tarp P. Smuglevičiaus kūrinių. Išvados.
  Dailė, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-23
 • Prancūzijos, Italijos ir Anglijos teatrai

  Įvadas. Objektų sukūrimo kontekstas. Comedie-Francaise teatras Prancūzijoje. La Scala teatras Italijoje. The Tom Thumb teatras Anglijoje. Spektakliai ir žymiausi režisieriai. Comedie-Francaise. La Scala. The Tom Thumb. Architektūrinės savybės ir pastatų būklė. Comedie-Francaise. La Scala. The Tom Thumb. Išvados. Comedie-Francaise. La Scala. The Tom Thumb. Priedai (2).
  Teatras, namų darbas(11 puslapių)
  2012-02-03
 • Prancūzmetis Lietuvoje

  Įvadas. Napoleonas Bonapartas. Napoleono armija prie Nemuno 1807 m. ir Tilžės taika. Atgarsiai Lietuvoje. Užnemunė Varšuvos kunigaikštystėje. Kova su "napoleonine" įtaka Lietuvoje prieš 1812 metų karą. Lietuva 1812 metų kare. Okupacinės valdžios Lietuvoje sudarymas ir jos veiklos sąlygos. Antibaudžiavinė Lietuvos valstiečių kova ir jos slopinimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-06-03
 • Pranešimas: Šeimos struktūros pokyčiai ir jų pasekmės vaikams

  Tikslas - supažindinti mokinių tėvus su šeimos struktūros pokyčiais ir jų pasekmėmis vaikams. Uždaviniai. Darbo forma. Klausytojai. Užsiėmimo vieta. Laikas. Trukmė. Numatomi rezultatai. Projekto rengėjas. Aprašymas. 12.00 val. pasisveikinimas, prisistatymas ir įžanga. 12.15 val. skaitomas pranešimas, rodomos skaidrės. 13.50 val. atsisveikinimas, padėkojimas už dalyvavimą.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-27
 • Pratraukimo operacijos normavimas

  Apskaičiuoti vienetinio laiko normą pratraukimo operacijai. Pagrindiniai duomens. Kiti duomenys.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-01-18
 • Prekė

  Prekes samprata, prekės asortimentas, asortimento parametrai ir jų samprata. Prekės klasifikacija. Prekės gyvavimo ciklo stadijos bei joms taikomos marketingo strategijos. Prekės identifikavimas.
  Rinkodara, namų darbas(21 puslapis)
  2006-12-04
 • Prekė: degtukai

  1 užduotis. PEST poveikio prekės pardavimams apibūdinimas. 2 užduotis. 3 užduotis. Rinkos dydžio nustatymas. 4 užduotis. 6 užduotis. Pirkimo proceso stebėjimas. 7 užduotis. Prekės pozicionavimo žemėlapio sudarymas. 8 užduotis. Prekės teikiamos naudos matrica. 9 užduotis. Prekės ženklo vertinimas. 10 užduotis. prekės paskirstymo plano rengimas. 12 užduotis. Reklamos projekto rengimas. 13 užduotis. 14 užduotis. Prekės pardavimo kainos nustatymas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2010-03-04
 • Prekės analizė pagal 4P modelį: "Yamaha" muzikos instrumentai

  Įvadas. Darbo tikslas: pagal marketinge plačiai naudojamą 4P prekės ar paslaugos analizės modelį, įvertinti Yamaha muzikos instrumentus, išanalizuoti šios kompanijos politiką, kurios dėka, jie yra lyderiai muzikinių instrumentų rinkoje visame pasaulyje. Prekė. Prekių asortimentas. Kaina. Paskirstymas (vieta). Kompanijos "Yamaha" bendrasis rėmimo planas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2009-11-19
 • Prekės kainos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Prekės charakteristika. Prekės kainos analizė. Kainų kaita pavaizduota grafiškai. Išvada.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-17
 • Prekės kainos analizė (2)

  Įvadas. Prekė. Kaina. Tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Prekės charakteristika. Prekės kainos analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-23
 • Prekės kainų analizė (2)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti stebėtų prekių kainų kitimą. Pasirinktų prekių aprašymas. Pienas. Kiaušiniai. Tepus riebalų mišinys. Stebėtų kainų prekių analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-22
 • Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas

  Pateikite prekės ženklo įvaizdžio sąvokas (remkitės bent 3-5 autoriais). Išsiaiškinkite jų panašumus ir skirtumus juos lyginant bei pateikite savo apibrėžimą. Scheminis vaizdavimas patartinas. Skirtumai. Panašumai. Prekės ženklo įvaizdis. Atlikti palyginamąjį tyrimą Kauno miesto Vilniaus gatvėje ir Laisvės alėjoje. Abiejose gatvėse pasirinkti po 4-5 parduotuvių vitrinas, jas nufotografuoti (įdėti į priedus) ir palyginti vitrinas pagal: Parduotuvių profilį kiekvienoje gatvėje atskirai, o po to atlikti bendrą palyginimą; Vitrinų įvaizdį – kokios prekės išdėstomos, kokie prekės ženklai, kokie papildomi aksesuarai ir puošmenos; kokio informatyvumo; Vitrinų įvaizdį – kokios prekės išdėstomos, kokie prekės ženklai, kokie papildomi aksesuarai ir puošmenos; kokio informatyvumo. Pateikite savęs įsivaizdavimo (self-image) ir savęs sutapatinimo (self-congruity) sąvokas prekės ženklo teorijoje (kiekvienu atveju remkitės bent 4-5 autoriais). Pateikti savo sąvokas, vaizduoti schematiškai. Aprašyti lyčių klausimą iš savęs pateikimo/suvokimo pozicijų (bent 3 autoriai). Internete surasti ir palyginti bent 5-6 reklaminius tinklapius, kuriuose atsispindėtų lyčių išnaudojimo atvejai. Juos lyginkite, komentuokite, išryškinkite prekės ženklus ir esamą arba galimą jų kritiką. Pateikite 3-4 nufotografuotas Kauno mieste lauko reklamas, kuriose atsispindėtų lyčių išnaudojimo atvejai. Lyginkite, nustatykite prekės ženklus, kokia vartotojų reakcija? Pateikti ir palyginti bent 2 autorių nuomonę apie prekės ženklo įvaizdžio kūrimo procesą. Pateikti visus autorius schematiškai, juos lyginti, pateikti savo sukurtą procesą. Pateikti bent 3 autorių požiūrį į valstybę/šalį kaip į prekės ženklą. Pateikti schematiškai bei sudaryti savo schemą. Surasti ir palyginti bent dviejų pasaulio šalių/valstybių, kaip prekės ženklų, įvaizdžio kūrimo procesą. Pietų Afrikos prekės ženklo įvaizdžio kūrimas. Kanados prekės ženklo įvaizdžio kūrimas. Gautas teorines ir praktines žinias pritaikykite Lietuvos, kaip prekės ženklo, įvaizdžio atvejui. Kaip Lietuvos įvaizdį supranta lietuviai ir užsieniečiai? Nuskenuoti ir/arba nufotografuoti argumentus pagrindžiančius įrodymus, reklamas ir pan.
  Rinkodara, namų darbas(41 puslapis)
  2007-05-02
 • Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas (2)

  Užduotis: Pateikite prekės ženklo įvaizdžio sąvokas (remkitės bent 3-5 autoriais). Išsiaiškinkite jų pranašumus ir trūkumus, juos lyginant bei pateikite savo apibrėžimą. Scheminis vaizdavimas patartinas.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-06-07
 • Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas (3)

  Pateikti savęs įsivaizdavimo (self–image) ir savęs supratimo (self–congruity) sąvokas prekės ženklo teorijoje (kiekvienu atveju remkitės bent 4-5 autoriais). Pateikti savo sąvokas, vaizduoti schematiškai. Aprašyti lyčių klausimą iš savęs pateikimo/suvokimo pozicijų (bent 3 autoriai). Praktika. Internete surasti ir palyginti bent 5-6 reklaminius tinklapius, kuriuose atsispindėtų lyčių išnaudojimo atvejai. Juos lyginkite, komentuokite, išryškinkite prekės ženklus ir esamą arba galimą jų kritiką. Pateikti ir palyginti bent 2 autorių nuomonę apie prekės ženklo įvaizdžio kūrimo procesą. Pateikti visus autorius schematiškai, juos lyginti, pateikti savo sukurtą procesą. Pateikti bent 3 autorių požiūrį į valstybę/ šalį kaip į prekės ženklą. Pateikti schematiškai bei sudaryti savo schemą. Praktika. Surasti ir palyginti bent dviejų pasaulio šalių/ valstybių, kaip prekės ženklų, įvaizdžio kūrimo procesą. Gautas teorines ir praktines žinias pritaikykite Lietuvos, kaip prekės ženklo, įvaizdžio atvejui. Kaip Lietuvos įvaizdį supranta lietuviai ir užsieniečiai? Nuskenuoti ir/arba nufotografuoti argumentus pagrindžiančius įrodymus, reklamas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Priedai (13).
  Rinkodara, namų darbas(38 puslapiai)
  2008-04-24
 • Prekyba tarp Lietuvos ir Vokietijos

  Įvadas. Dvišaliai ekonominiai santykiai. Vokietija Lietuvos Respublikos partnerių sąraše 2005 metais. Prekybos balansas tarp Lietuvos ir Vokietijos. Prekės ir investuotojai. Pagrindinės Lietuvos eksporto į Vokietiją prekių grupės 2003-2002 metais. Pagrindinės Lietuvos importo iš Vokietijos prekių grupės 2003-2002 metais. Pagrindinės Lietuvos eksporto į Vokietiją prekių grupės 2004 metais. Pagrindinės Lietuvos importo iš Vokietijos prekių grupės 2004 metais. Pagrindinės Lietuvos eksporto į Vokietiją prekių grupės 2005 metais. Pagrindinės Lietuvos importo į Vokietiją prekių grupės 2005 metais. Tarpusavio prekyba 1996-1999 metais. Šalies patrauklumas Vokietijos investuotojams. Informacija apie bendradarbiavimą su Vokietija Žemės ūkio srityje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2007-11-30
 • Prekybinės veiklos valdymo analizė: UAB "Ageseta"

  Įvadas. Valdymo objekto ypatybės. Valdymo struktūros tinklas. Prekybinės veiklos planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-13
 • Prekybiniai baldai, įranga ir inventorius: kanceliarinių prekių parduotuvė "Sidabrinis medis"

  Įvadas. Prekybiniai baldai, įranga ir inventorius. Prekybiniai baldai. Prekybinė įranga. Prekybos inventorius. UAB "Sidabrinis medis". Kanceliarinių prekių parduotuvė "Sidabrinis medis". Prekybiniai baldai, įranga ir inventorius naudojami kanceliarinių prekių parduotuvėje "Sidabrinis medis". Išvados.
  Kita, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-06-27
Puslapyje rodyti po