Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politikos problema: aukštojo mokslo reforma

  Įvadas. Aukštojo mokslo reforma. Partijų rinkimų programos. Socialdemokratų rinkimų programos nuostatos. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos rinkimų programos nuostatos. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratų rinkimų programos. Nuostatos. Išvados. Priedai (2).
  Politologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-12-03
 • Politinė santvarka (valstybė)

  Įvadas. Dėstymas. Valstybės samprata. Valstybės ir Bažnyčios santykiai. Valstybės ir Bažnyčios santykiai.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-17
 • Politinės ideologijos ir doktrinos

  Liberalizmas. Neoliberalizmas. Konservatizmas. Socializmas ir komunizmas.
  Politologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-21
 • Politinės partijos ir partinė sistema

  Politinės partijos samprata. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai, jų išsamūs apibūdinimai, funkcijos. Lietuvos partinės sistemos kaita nepriklausomybės laikotarpiu.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-20
 • Politiniai Lietuvos rekordai

  Politika. Jauniausias ir ilgiausiai valdęs Lietuvą kunigaikštis. Jauniausias prezidentas. Vyriausias prezidentas. Ilgiausiai valdęs prezidentas. Trumpiausiai valdęs prezidentas. Mažiausiai laiko pasaulyje iki rinkimų šalyje praleidęs prezidentas. Ilgiausiai veikusi valstybinės valdžios institucija. Didžiausias seimas. Mažiausias seimas. Jauniausias Seimo narys. Daugiausia kartų vyriausybei vadovavo. Ilgiausiai Ministrų Tarybos pirmininku. Trumpiausiai ministru pirmininku. Jauniausias vyriausybės vadovas. Ilgiausiai buvo ministru Jauniausias ministras – Darius Kuolys. Jis, būdamas 27 metų amžiaus, 1990 m. Aukščiausias ministras pirmininkas. Jauniausias meras. Daugiausia pavadinimų keitusi politinė organizacija. Ilgiausiai partijai vadovavo. Ilgiausiai trukusi protesto akcija. Masiškiausias mitingas. Ilgiausias mitingas. Ilgiausia rankomis susikibusių žmonių grandinė. Didžiausia pasaulyje peticija. Daugiausia Lietuvoje parašų Daugiausia balsų alternatyviuose prezidento rinkimuose. Daugiausia balsų alternatyviuose rinkimuose. Daugiausia vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatų į Seimo narius. Daugiausia politinių partijų, organizacijų ir koalicijų. Daugiausia į Seimo narius kandidatų. Daugiausia referendume rinkėjų. Mažiausia referendume rinkėjų. Didžiausias biuletenis. Užsienio politika. Seniausi Lietuvos de jure pripažinimai. Stichija ir nelaimės. Stipriausias žemės drebėjimas. Didžiausias potvynio apsemtas plotas. Aukščiausiai potvynio metu vanduo pakilo. Ilgiausiai potvynis truko. Daugiausia aukų dėl vėjo. Daugiausia aukų dėl viesulo. Daugiausia žmonių nukentėjo nuo šalčių. Didžiausi miesto gaisrai. Daugiausia gaisro aukų būta. Didžiausiame dujotiekio gaisre. Didžiausia avarija pramonės įmonėje. Didžiausias sudužęs prie Lietuvos krantų tanklaivis. Didžiausia geležinkelio katastrofa. Didžiausia geležinkelio avarija. Didžiausia geležinkelio avarija vežant nuodingąsias medžiagas. Didžiausia lėktuvo katastrofa. Didžiausia sraigtasparnio katastrofa. Daugiausia aukų autoavarijoje. Daugiausia sužeistųjų eismo avarijoje. Daugiausia automobilių susidūrė autoavarijoje Didžiausios masinės žudynės. Masiškiausi ilgalaikiai trėmimai. Masiškiausias trėmimas. Ilgiausiai ir neteisėtai kalintas. Ilgiausiai specialaus tipo psichiatrinėse ligoninėse kalintas.
  Politologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-04-24
 • Politinis marketingas

  1 užduotis: Pateikti ir palyginti bent 3-4 autorių požiūrį į "politinę komunikaciją". Pateikti ir palyginti bent 3-4 autorių požiūrį į "propagandą". Pateikti ir palyginti bent 4-5 autorių nuomonę į "ryšius su visuomene". Pateikti ir palyginti bent 3 autorių nuomonę į "politinį marketingą". 2 užduotis: Pateikite ir analizuokite bent 3 autorių nuomonę apie politikos rinkos modelius. Modelius pateikite schematiškai (kiekvieną atskirai), apibūdinkite jų specifiką. Pabaigoje pateikite apibendrinančią visų modelių lentelę, komentuokite tapatybes ir skirtybes. Sprendimo priėmimo modeliai. Politinės ekonomijos dinamikos teorijos. Demokratijos modeliai. 3 užduotis: Politinės partijos elgsenos modeliai (orientacijos): pateikite ir analizuokite bent tris variantus. Rinkimų kampanijos modeliai. Pateikite bent dviejų autorių nuomonę apie marketingo komplekso taikymą politiniam marketingui. Išryškinkite specifiką. Pateikite savo nuomonę (schemą). Politinio marketingo kompleksas. Stūmimo kanalas (kelių pakopų). Traukimo kanalas. Daugiapakopis modelis. Politinio marketingo kompleksas. 4 užduotis: Pasirinkite vieną Lietuvos ir vieną užsienio politinę partiją bei pateikite jų praktikos palyginimą pagal 1 – 3 užduotyse išdėstytus teorinius kriterijus. Politinių partijų elgsenos orientacija. Marketingo komplekso taikymas politiniam marketingui.
  Rinkodara, namų darbas(24 puslapiai)
  2007-04-28
 • Politinių partijų palyginimas: Tėvynės Sąjungą ir Lenkijos šeimų lygą

  4 užduotis. Pasirinkite vieną Lietuvos ir vieną užsienio politinę partiją bei pateikite jų praktikos palyginimą pagal 1-3užduotyse išdėstytus teorinius kriterijus. TS ir LŠL politinės komunikacijos palyginimas. Tėvynės Sąjunga. Lenkijos šeimų lyga. Palyginimas. TS ir LŠL propagandos palyginimas. TS ir LŠL ryšių su visuomene palyginimas. TS ir LŠL politinio marketingo palyginimas. TS ir LŠL marketingo komplekso taikymas.
  Politologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-20
 • Politologija (15)

  Įvadas. Parlamentinė sistema. Prezidentinė sistema. Pusiau prezidentinė sistema. Išvados.
  Politologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-30
 • Politologijos straipsnių analizės

  Dviejų straipsnių analizės. Klaudijaus Manioko straipsnio "Lisabonos sutarties implikacijos Lietuvai: kvalifikuota dauguma ir Europos Sąjungos darbotvarkė" analizė. Alvydo Jokubaičio straipsnio "Politika be vertybių" analizė.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-08-27
 • Pooperacinių ligonių reabilitacija

  Priešoperacinis. Ankstyvas pooperacinis. Vėlyvasis pooperacinis. Tolimasis pooperacinis. Priedas: Pooperacinio laikotarpio fiziniai pratimai.
  Slauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-01-20
 • Populiacijų ekologija

  Įvadas. Ekologijos samprata. Populiacinė ekologija. Populiacijų įvairovė. Populiacijos vidinė struktūra. Populiacijų dinamika. Populiacijos gausumo ir tankio dinamika. Populiacijos gausumą ir tankumą reguliuojantys veiksniai. Šiuolaikinio žmogaus populiacijos gausėjimas. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(20 puslapių)
  2007-12-07
 • Populiariausių internetinių forumų sistemų apžvalga, jų skirtumai, privalumai

  Įvadas. Populiariausių forumų sistemų apžvalga. PhpBB. Privalumai. Techninė realizacija. Saugumo spragos. Invision Power Board. vBulletin. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-07
 • Populiarūs semantizmai (2)

  Įvadas. Populiarūs semantizmai. Daromos klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(12 puslapių)
  2006-08-22
 • Populiarūs semantizmai (3)

  Įvadas. Populiarių semantizmų analizė. Populiarūs semantizmai. Nesuprasti lietuviški žodžiai. Perimtos svetimos reikšmės. Kompiuterinės tematikos semantizmai. Sangrąžiniai semantizmai. Dalį semantizmų sudaro žodžiai (dažniausiai veiksmažodžiai), kurie nevartotini, kai reikia konkretesnio veiksmažodžio. Nemaža semantizmų atsirado dėl netinkamai vartojamo priešdėlio. Semantizmus sudaro ir kai kurie žodžiai (leksikoje jie dažnai yra sinonimai), vartojami vienas vietoj kito nenormine reikšme. Kalbą gyvinant, vartotinos ir perkeltinės žodžių reikšmės, bet kartais jos per daug iškraipomos, sudaro aiškiai verstines, mūsų kalbai nebūdingas konstrukcijas, esti nelogiškos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-01
 • Poreikiai. Esmė, klasifikavimas, realizavimas

  Įvadas. Poreikių esmė. Poreikių klasifikavimas. Realizavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-14
 • Poreikių hierarchija

  Įvadas. Žmogaus poreikiai. Jaučiami poreikiai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių panaudojimas organizacijoje. Žmogaus poreikiai ir Dievas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-07
 • Poreikių įtaka žmogaus elgsenai

  Įvadas. Poreikių apibūdinimas. Poreikių hierarchija. Žmogaus poreikių piramidė. Elgesio motyvavimo esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Poreikių sąveika. Išmokimo įtaka elgsenai. Išorinė trauka. Nagrinėjamos temos reikšmė. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2011-01-24
 • Postmodernizmas ir konservatizmas

  M. Oakeshotto kūryba. Postmoderni filosofija. Radikalaus postmodernizmo filosofinės idėjos. Postmodernizmo terminas. Radikalizmas ir konservatizmas. Šiuolaikinių filosofinių radikalų pažiūros.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-22
 • Pozityvistinės filosofijos vingiai. O. Kontas – pozityvistinės filosofijos pradininkas

  Scientistinė kryptis. Konto biografija. Konto filosofija. Pozityvi filosofija, pagal Kontą.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-01
 • Pozityvizmas: pagrindinės problemos, požiūris ir atstovai

  Įvadas. Sąlygos pozityvistinėms pažiūroms atsirasti. Tezė "Žmonijos pažanga – pakylėti mąstymą į pozityvią, t.y. mokslinę pakopą". Pozityvistų keliamos problemos. Tezė: "Mokslo raida vyksta trimis stadijomis". Tezė: "Dvasinės raidos pakopų dėsnį O. Kontas taikė ir visuomenės formoms". Tezė: "Pagal pozityvumo laipsnį mokslus galima surikiuoti į tam tikrą seką." Tezė: "O. Konto mokslų klasifikacijoje nėra psichologijos". Tezė: "Principas, kuriuo O. Kontas siekia grįsti valstybę, yra nusimanančiojo autoritetas". Anglų pozityvistas J. S. Millis. Tezė: "J. S. Millis mėgina pagrįsti visuotinę ir vieningą metodologiją, taikytiną visiems mokslams". Tezė: "Pažiūrų ir diskusijų laivė negali būti varžoma jokiais apribojimais".
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-16
Puslapyje rodyti po