Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pažinimo procesai

  Lentelė: Dėmesys. Jutimas. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-14
 • Pažinimo procesai (2)

  Lentelė. Pažinimo procesai: dėmesys, jutimas, suvokimas, atmintis, mąstymas, vaizduotė.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-15
 • Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas (2)

  Tema. Tikslas: Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešpriešų nagrinėjimas. Uždaviniai. Įžanga. Pažinimo šaltiniai. Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešprieša. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-08
 • Pažintinė praktikos ataskaita: jaunimo kelionių centras UAB "Zigzag Travel"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Vartotojai. Organizacijos aplinka. Organizacijos veiklos rodikliai per pastaruosius kelerius metus. Rinkodaros veikla. Prekė. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Turizmo vadybininko darbas. Turizmo vadybininko veiklos sritys ir kompetencijos. Plėtros gerinimo galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2011-01-18
 • Pažintinė verslo praktika: plastikinių langų, durų, biurų pertvarų, žiemos sodų, fasadų, lauko vitrinų gamyba ir montavimas UAB "Languva"

  Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos kryptis, asortimentas. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje bei aplinka, kurioje ji veikia. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacija. Įmonės technologijos. Veiklos proceso aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Vadybininko funkcijos. Planų sistema įmonėje. Darbų saugos reikalavimai įmonėje. Pareiginiai nuostatai, darbo vietų aprašymai. Darbo vietų aprašymas. Žmogiškieji ištekliai, kvalifikacijos kėlimas. Įmonės plėtros galimybės.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-10-12
 • Pažintinės kelionės organizavimas: Lietuva–Lenkija–Ukraina–Baltarusija–Lietuva

  Įvadas. Pažintinės kelionės organizavimas. Maršruto pasirinkimas. Transporto priemonės nustatymas. Pasiruošimas kelionei. Svarbūs telefonai ir adresai. Trumpi šalių pristatymai. Detalus kelionės suplanavimas. Išvados.
  Turizmas, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-09
 • Pažintis su darbo aplinka

  Susipažinti su Delphi programavimo kalba. Atsakymai į pateiktus klausimus. Kaip prisijungti prie LINUX SUSE 10.1 operacinės sistemos. Kaip susirasti ir paleisti vykdyti kitas programas. Kur rasti tekstinį procesorių bei kitus Microsoft Office analogus bei juos išbandyti. Kaip persijungti tarp grafinių langų. Kaip patekti į savo "namų" katalogą, keisti katalogų bei duomenų rinkmenų teises, trinti nereikalingus duomenis. Kaip naudotis CD-ROM/USB/arba lanksčiaisiais diskeliais. Kaip parašyti, redaguoti elementarų tekstinį dokumentą. Kaip išsikviesti ir naudotis komandine aplinka.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-09
 • Pedagogikoje ignoruojama filosofija

  Įvadas. Filosofijos ir pedagogikos santykis. Filosofija ignoruojama pedagogikoje - priežastys ir pasekmės. Probleminis medis. Problemos analizė. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-20
 • Pedagogikos ir andragogikos motyvacijos skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas – suprasti, paaiškinti kas ir kaip skatina vienus ar kitus besimokančiuosius mokytis. Motyvacija andragogikoje ir pedagogikoje. Motyvacijos skatinimas. Lūkesčių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-14
 • Pedagoginė praktika: gimnastika

  Praktinis darbas. Susipažinti su gimnazijos bendruomene, struktūra, mokinių kolektyvais (klasėmis), vidaus tvarkos taisyklėmis. Reikalavimai išvaizdai. Susipažinti su gimnastikos pamoku metiniais planais, mokinių pasiekimų apskaitos vedimo formomis, materialine mokyklos baze, gimnastikos pamokų organizavimo sąlygomis, sanitarine – higienine patalpų būkle, saugos reikalavimais. Stebėti ir analizuoti kūno kultūros mokytojo vedamas gimnastikos pamokas, asistuoti mokytojui (padėti paruošti inventorių, išdėlioti, jį surinkti, teisėjauti). Aprašyti ir analizuoti stebimų gimnastikos pamokų turinį, mokytojo asmenybės įtaką pamokos vyksmui, ugdymo metodų panaudojimą, mokinių veiklos organizavimo būdų parinkimą, pramankštos vedimo ypatumus, edukacinės fizinio ugdymo aplinkos sukūrimą. Pastebėti ir aprašyti taikytų žodinių, vaizdinių ir praktinių metodų panaudojimą ir veiksmingumą gimnastikos pamokoje. Analizuoti ir aprašyti ugdytinių gebėjimą suprasti ir vykdyti kūno kultūros mokytojo nurodimus, instrukcijas, paliepimus ir komandas. Stebėti ir aprašyti pramankštos vyksmą (pratimų skaičių ir turinį, nuoseklumą, įrankių ir prietaisų panaudojimo tikslingumą, fizinio krūvio kaitą). Stebėti ir aprašyti parengiamųjų pratimų gimnastikos pamokoje gausumą ir originalumą. Pastebėti teigiamus ir neigiamus gimnastikos pamokos aspektus. Stebėti ir aprašyti mokinių fizinio krūvio pokyčius gimnastikos pamokoje, analizuojant PD (pulso dažnio) pokyčius, fizinės veiklos ypatumus, aptarti vizualinius mokinio nuovargio požymius. Ugdytis gebėjimą reflekuoti įgytą patyrimą, perteikti jį raštu, suvokti ryšį tarp teorijos ir praktikos.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-21
 • Pedagogo profesija ir kvalifikacija

  Pranešimas apie pedagogo darbo. Įvadas. Pedagogo profesija, kvalifikacija. Pedagogo profesija. Kvalifikacijos sąvoka. Profesijos pedagogo kompetencijos sritys. Pedagogo kompetencijai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-19
 • Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integraciją

  Neįgaliųjų vaikų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą padėtis Lietuvoje, Požiūrio problema, Pedagogų požiūris į integruotą neįgaliųjų mokymą, Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklą, Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-04-06
 • Pedikiūras. Įaugę nagai

  Kojų priežiūros būtinybė. Nagai – ir jauno, ir seno rūpestis. Nago struktūra. Kaip auga nagai? Nagai nekvėpuoja. Iš nagų neišgaruoja drėgmė. Nagams nereikia maitinimo. Įaugęs nagas. Kas tai? Atsiradimo priežastys. Ką daryti namie? Konservatyvus gydymas pedikiūriniame kabinete. Operatyvinis gydymas – tik chirurgo kompetencija. Sveikas kojų priežiūros būdas. Sausu būdu atliekamas pedikiūras – šiuolaikiškas ir sveikas kojų priežiūros būdas. Pedikiūro meistras – ne tik pėdų priežiūros specialistas, bet ir geros nuotaikos sukūrėjas.
  Sveika gyvensena ir higiena, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-12-18
 • Pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas

  Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Įvadas. Likvidumo rodikliai. Likvidumo koeficientas. Skubaus padengimo koeficientas. Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Finansų struktūros rodikliai. Skolos koeficientas. Skolos – nuosavybės koeficientas. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Gautinių sumų apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Turto apyvartumas. Rinkos vertės rodikliai. Kapitalizacija. Išvados.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2008-12-15
 • Pelno prognozavimas: AB "Šiaulių energetikos statyba"

  AB "Šiaulių energetikos statyba" veiklos charakteristika. Duomenų padėties charakteristikų pritaikymas pelno analizei. AB "Šiaulių energetikos statyba" pelno prognozavimas. Prognozės skaičiavimas rankiniu būdu. Prognozės skaičiavimas Excel programos pagalba. Slankiojo vidurkio metodas. Keturių taškų slenkamasis vidurkis. Standartinės regresijos ir standartinės prognozės paklaidos skaičiavimas. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-02-22
 • Pelno teorija

  Finansinių idėjų raidos pranešimo medžiaga. Įvadas. Tyrimo tikslas. Pateikti pagrindinius aspektus, pagal kuriuos pelną nagrinėjo žymūs ekonomistai, atskleisti požiūrį į pelną dabartinių, paprastų žmonių akimis, parodyti, kaip ir pagal ką skirstomas pelnas ir išanalizuoti jo funkcijas. Adamo Smito pelno samprata. Davido Rikardo pelno teorija. Negatyvi pelno samprata ir pelno kritika. Negatyvios pelno sampratos istorinė tradicija. Negatyvios pelno sampratos ideologinis aspektas. Pelno rūšys. Pelno rūšys pagal apskaičiavimą. Pelno funkcijos. Išvados.
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2010-10-11
 • Penktos klasės moksleivių suicidinių polinkių prevencija

  Įvadas. Tikslas: Penktos klasės moksleivių suicidinių polinkių prevencija. Uždaviniai. Dalyviai. Laikotarpis. Projekto vykdytojai. Projekto turinys. Projekto vertinimas. Rekomenduojamos vaikų prievartos sustabdymo strategijos. Priedai (4).
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-07
 • Pensijų fondų efektyvumo analizė

  Įvadas. Pensijų apmokestinimo nuostatos. Socialinio draudimo sistema. Valstybinės socialinio draudimo senaties pensija ir jos analizė. Pensijų fondai. Apčiuopiami mokesčiai. Administravimo ir turto mokesčiai. Ar pinigai saugūs? Fondo keitimas. Pensijų fonde sukauptų lėšų analizė. Pensijų sistemos reforma. Išvada.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Pensijų kaupimo bendrovės

  Apie pensijų kaupimo sistemą. Apie pensijų kaupimo sistemą. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, jei ketinate dalyvauti pensijų sistemos reformoje? Įmokos. Išmokos. Priežiūra. Pensijų kaupimo bendrovės. Pensijų fondo veiklos priežiūra. Palyginimas dviejų fondų.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-13
 • Pensijų reforma

  Valstybinis socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo sistema veikia einamojo finansavimo principu. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto pagrindą sudaro privalomojo socialinio draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo paskirstymas. Privalumai. Trūkumai. Senoji pensijų sistema. Naujoji pensijų sistema. Pensijų sistemos reformos įvedimo priežastys. Pensijų sistemos reformos įvedimo tikslai. Lietuvos pensijų reformos piniginiai srautai. Pensijų fondai. Privalumai. Trūkumai. Pensijų fondų grupės. Pensijų sistemą sudaro trys pakopos. Gyvybės draudimas. Kaupiamasis draudimas. Kaupti lėšas pensijai galima naudojantis keturių rūšių kaupiamojo gyvybės draudimo sutartimis. Šių kaupiamojo gyvybės draudimo rūšių trūkumai. Gyvybės draudimo trūkumai.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-27
Puslapyje rodyti po