Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paskolų studentams analizė Lietuvoje

  Įvadas. Studento paskolų gavimo tvarka. Valstybės paskolos. Valstybės remiamos paskolos. Paskolų grąžinimo sąlygos. Valstybės paskolų grąžinimas. Valstybės remiamų paskolų grąžinimas. Paskolų studentams apžvalga. Paskolų studentams statistika lietuvoje. Bankai teikiantys studentams paskolas. Bankų kreditavimo sistema lietuvoje. Paskolų studentams palūkanos mažėjimas. Paskolų studentams sistema išliks palankesnė bankams, o ne studijuojantiems. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, namų darbas(25 puslapiai)
  2011-11-17
 • Paslaugos marketingo planas: VOX balso paštas

  Įvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Rinkos SWOT analizė. Rinkos PEST analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(14 puslapių)
  2008-11-18
 • Paslaugos tiekimas: AB "TEO LT" paslauga "Trio"

  AB "TEO LT" "Trio" paslaugos tiekimas. Pristatomas vienas naujausių mokėjimo planų Lietuvoje, AB "TEO LT" paslauga: telefoniniai pokalbiai, kabelinė televizija ir interneto prieiga. Įvadas. Apie paslaugą "Trio". Porterio penkių jėgų modelis. SWOT analizė. PEST analizė. Politiniai faktoriai. Ekonominė situacija. Socialiniai ir kultūrinai veiksniai. Technologinės naujovės. Bostono matricos analizė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-23
 • Paslaugų kokybės tyrimas: Kauno regiono turizmo informacijos centras (TIC), sporto klubas "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym"

  Įvadas. Nagrinėjamų įmonių veiklos aprašymas. Kauno turizmo informacijos centras. Jonavos sporto klubas "Akvaera". Sveikatingumo konsultacijos "Top gym". Tyrimo tikslas, uždaviniai ir tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Kauno turizmo informacijos centro tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Jonavos sporto klubo "Akvaera" tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Sveikatingumo konsultacijos "Top gym" tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Paslaugų kokybės palyginimas Kauno turizmo informacinio centro, sporto klubo "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym". Kauno turizmo informacijos centro, sporto klubo "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym" palyginimas personalo etiško bendravimo tyrimo metodu. Priedai (6).
  Kokybės vadyba, namų darbas(49 puslapiai)
  2008-12-02
 • Paslaugų paketas

  Naftos produktų paslaugu paketas. Tiekėjų paslaugų prieinamumas priklauso. Paslaugų įtraukimas į kvalifikacijas. Prekyba naftos produktais kiekybiniai rodikliai. Paslaugų rezultato specifiniai rodikliai. Paslaugų techninė ir funkcinė kokybė. Paslaugų kokybės pagrindiniai matmenys vartotojo požiūriu. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-06
 • Paslaugų paketas (2)

  Įvadas. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas ir jo kriterijai. GATS. Pagrindinės paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų rezultato matavimo kiekybiniai rodikliai. Paslaugų kokybės matavimo rodikliai. Techninė Ir funkcinė kokybė. Paslaugų kokybės pagrindiniai matmenys vartotojo požiūriu. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-10
 • Paslaugų prigimtis ir ypatumai

  Paslaugų prigimtis ir ypatumai. Paslaugos sąvoka. Paslaugų ypatumai. Paslaugos procesas. Paslaugos heterogeniškumas. Dėl paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės kyla tokios problemos. Materialiųjų prekių ir paslaugų skirtumai.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-18
 • Paslaugų tiekimo proceso valdymo praktika: viešbutis "Tulpė"

  Įvadas. Viešbučio valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-30
 • Paslaugų varototojų poreikiai

  Pranešimas. Įvadas. Paslaugų vartotojų poreikiai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo procesas. Rinkos segmentas. Segmentavimo tikslas. Įmonės tikslinė rinka. Nediferencijuota (universali) marketingo strategija. Diferencijuota marketingo strategija. Koncentruoto marketingo strategija. Rinka segmentuojama pagal penkis pagrindinius požymius. Segmentavimas pagal vartotojų elgseną. Geografinis segmentavimas. Globalinis efektyvumas. Vartotoju konvergencija-supanašėjimas. Hedonizmas. Ekstraversija. Naujo vartotojo elgesio savybės. Įmonės privalumai. Įmonės trūkumai. Galimi paslaugu įmonių konkurenciniai privalumai. 6 būdai, pagal kurios nustatoma padėtis rinkoje. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-17
 • Paslaugų vartotojų švietimas pirminės sveikatos priežiūros įmonėse

  Įvadas. Problema. Hipotezė. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kiek dažnai žmonės lankosi poliklinikose. Dažniau lankosi valstybinėse, ar privačiose poliklinikose. Kokias švietimo priemones vartotojai gauna dažniausiai. Ar paslaugų vartotojams pakanka informacijos vien iš specialisto konsultacijos. Dėstymas. Tyrimo eiga. Analizė/diagramos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-26
 • Pastato aprūpinimas šiluma skruberio pagalba

  Pastato aprūpinimas šiluma (atmosferos apsaugos dalis). Skruberio aprašymas. Išmetamųjų teršalų kiekių skaičiavimas. Skruberio skaičiavimas. Skruberio skerspjūvio plotas. Skruberio skersmuo. Skruberio aukštis. Išpurškiamas vandens kiekis skruberyje. Aerodinaminis tuščiavidurio skruberio pasipriešinimas. Skruberio efektyvumas.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-18
 • Pastato fasadas

  Pastato pagrindinis fasadas, braižytas AutoCadu.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas
  2007-05-17
 • Pastato inžinerinė įranga

  Pastato charakteristikos. Skaičiavimai. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis pastato šilumos suvartojimas ir išlaidos už šilumą. Pastato šilumos poreikis. Lyginamosios šildymo sistemos energetinės charakteristikos. Vėdinimas. Mechaninio vėdinimo oro kiekiai. Vėdinimo sistemos šilumos galia ir poreikiai. Vėdinimo sistemų slėgio nuostoliai. Elektros galia ir poreikiai ventiliatoriams. Vėdinimo įrangos parinkimas. Metinės vėdinimo šilumos ir elektros išlaidos. Lyginamosios vėdinimo sistemos energetinės charakteristikos.
  Inžinerija, namų darbas(27 puslapiai)
  2009-04-16
 • Pastato ir automatinės gaisrinės signalizacijos įdiegimas

  Įvadas. Pastato ir automatinės gaisrinės signalizacijos aprašymas. Priešgaisrinių jutiklių charakteristikos. Sutartiniai ženklai.
  Kita, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-16
 • Pastato mikroklimato sistemų energetinės charakteristikos

  Pastato charakteristikos: 3 a. biuras Joniškio mieste. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis pastato šilumos suvartojimas ir išlaidos už šilumą.
  Statyba, namų darbas(20 puslapių)
  2009-12-29
 • Pastato nužymėjimas vietovėje

  Darbo užduotis: Apskaičiuoti pastato kerčių nužymėjimo nuo teodolitinio poligono linijos elementus, jei nužymėti numatoma stačiakampių koordinačių būdu. Sudaryti nužymėjimo darbo brėžinį. Nubraižyti pastą plane. Pastato nužymėjimas vietovėje. Darbo atlikimo tvarka. Kontrolė. Skaičiavimai.
  Inžinerija, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-06-05
 • Pastato šildymo sistemos projektavimas

  Teorinė dalis. Aiškinamasis raštas. Projektuojamas keturių aukštų, metalinio karkaso, viešosios paskirties pastatas. Pastato statybos vieta – Vilnius. Projektinės temperatūros: šildomos patalpos temperatūra šildymo laikotarpiu. Pastato išorės atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos nuostoliai. Pastato šiluminės galios. Pastato šilumos poreikis. Pastato išlaidos už šilumą per metus. Skaičiavimai. Pastato šilumos nuostoliai. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Pastato šiluminės galios. Pastato šilumos šaltinio galia. Pastato šilumos poreikis. Pastato išlaidos už šilumą per metus. Šildymo prietaisų parinkimas.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-12-29
 • Pastatų ekspertizė

  Įvadas. Pastato konstrukcijos. Nustatyti defektai ir pažeidimai, galimos jų priežastys. Pamatai. Sienos. Perdanga. Stogas. Durys ir langai. Kaminas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Statyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-05-04
 • Pastatų gamybos proceso ypatumai: UAB "Vėtrūna"

  Darbo tikslas. Įvadas. Valdymo struktūra. Produkto darymo procesas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-24
 • Pastatų sudėtinės dalys

  Dalyko tikslas: analizuoti pastatų sudėtines dalis, jų elementus. Statybos terminai ir apibrėžimai. Terminas ar apibrėžimas. Iliustracija. Akvedukai. Antresolė. Antstatas. Atriumas. Aukštų skaičius. Balkonas. Erkeris. Estakada. Cokolis. Galerija. Gyvenamasis pastatas (namas). Inžineriniai statiniai. Inžineriniai tinklai. Karnizas. Kolona. Kotedžas. Niša. Pagrindinis pastatas. Pagalbinis pastatas. Pastogė (palėpė). Pastogės patalpos (mansarda, mezoninas). Pastato aukštas. Perdangos. Pertvaros. Priestatas. Portikas. Pusrūsis (cokolinis aukštas). Rekonstravimas. Remontas. Rūsys. Sąrama. Sodyba. Statyba. Statyba ūkio būdu. Statinys. Sutapdinti stogai. Šlaitiniai stogai. Tambūras (prieangis). Terasa. Veranda. Darbas iliustruotas nuotraukomis (34).
  Statyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-14
Puslapyje rodyti po