Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Papirkimas

  Įvadas. Papirkimai. Kas tai? Sankcijos už papirkinėjimą baudžiamajame kodekse. Korupcija reiškia piktnaudžiavimą viešąja tarnyba. Nuomonės apie korupciją. Kaip kovoti su korupcija? Kriminologinis tyrimas. Tyrimo aprašymas. Interviu. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(16 puslapių)
  2008-06-02
 • Paprastas lenkimas. Sijos stiprumas

  Medžiagų mechanikos namų darbas. Užduotis. Reikia. Duotoji schema. Skaičiavimai. Skersinių jėgų skaičiavimas. Lenkimo momentų skaičiavimas. Skaičiavimų schemos.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-05-25
 • Paprastieji procentai ekonomikoje

  Ekonomikos sąvokos. Paskolos ir palūkanos. Vertybiniai popieriai. Pirkimas išsimokėtinai. Pridėtosios vertės mokestis. Pelno mokestis. Verslo atsiperkamumas.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-20
 • Paprastieji procentai ekonomikoje (2)

  Paskolos ir palūkanos. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Vekseliai. Pirkimas išsimokėtinai. Pridėtosios vertės ir pelno mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Pelno mokestis. Verslo atsiperkamumas.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-04
 • Paprotinė teisė

  Įvadas. Paprotinė teisė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK). Išvados. Išnašos.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-17
 • Paradigminė ir sintagminė žodžio "šerti" analizė

  Įvadas. Žodžio analizė. Žodyninis aprašas. Paradigminiai santykiai. Sintagminiai santykiai.
  Kalbų studijos, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-26
 • Paragvajaus balneologiniai kurortai

  Kurortologijos savarankiškas darbas. Įžanga. Penkios turistinės paskirties vietos, svarbiausios aptariamai temai pažinti (su pavaizdavimu žemėlapyje). Keturios ypatybės, kuriomis aptariamos šalies kurortai pranašesnis už lygintinos panašios, tačiau labiau lankomos šalies analogiško tipo kurortus. SSGG analizė kaip plėtoti pasirinktos temos kurortus aptariamoje šalyje. Pasiūlymai kaip plėtoti pasirinktos temos kurortus aptariamoje šalyje. Trys įdomiausios vietinės tradicijos, papročiai arba renginiai, didinantys aptariamų kurortų lankytojų lojalumą. Du skirtingo biudžeto paslaugų paketai, siūlomi kuriuose nors aptariamos šalies ir paskirties kurortuose.
  Turizmas, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Paraiška projekto paramai: 2-3 klasių mokinių kūrybinio darbo stovykla

  Projekto pavadinimas. 2 – 3 klasių mokinių kūrybinio darbo stovykla. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai projekto vykdytojai, jų kvalifikacija, išsilavinimas, pareigos. Veiksmų kalendorinis planas. Detalus darbo planas. Projekto biudžetas. Laukiami rezultatai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacija apie projektą. Rezultatų vertinimo būdai.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-08
 • Pardavėjo-kasininko pareigybės pasas: UAB "Abarka"

  Bendroji dalis. Tikslai. Funkcijos. Informacija. Teisės. Atsakomybė.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-15
 • Pardavimai (2)

  Pardavimas. Pardavimų tikslai. Pardavimo priemonės. Geras pardavėjas yra tas, kuris. Pardavėjas yra neprofesionalus, jeigu jis. Srautų diagrama, vaizduojanti pardavimo/aptarnavimo procesą. Marketingas. Pagrindinės marketingo funkcijos. Marketingo(rinkodaros) kompleksas. Galima išskirti keturias pagrindines marketingo strategijas. Kaina. Kainų nustatymo procesas. Kainų intervalo nustatymas. Gamyba. Gamybos proceso schema. Logistika. Logistikos tikslai. Logistinė grandinė.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Pardavimai (3)

  Pardavimas. Produktas arba prekė. Pardavimo programos rengimo procesas. Rinkodara. Marketingo sistema yra nuosekliai išsidėsčiusių marketingo sprendimų etapų visuma. Rinkodaros kompleksas. Prekės ir paslaugos kūrimas. Kainodaros strategija. Kainos nustatymas. Kainos nustatymo metodai. Logistika. Logistikos susikirtimo taškai. Sėkmingas pardavimas.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2007-10-12
 • Pardavimo organizavimas

  Užduotis: Apibūdinti pardavimo formas bei metodus ir jų sukuriamą atmosferą. Įvertinti juos, remiantis pavyzdžiais. Užduotis: Kodėl reklamos priemonių parinkimas bei naudojimas prekybos įmonėje turi įtaką jos veiklos rodikliams? Pailiustruoti konkrečios prekybos įmonės pavyzdžiais. Užduotis: Kokie verbalinio (žodinio) ir neverbalinio (nežodinio) bendravimo su klientais ypatumai bei skirtumai? Užduotis: Kokie prekių asortimento atnaujinimo pardavimo strategijos taikymo atvejai ir veiksmai šiai strategijai įgyvendinti n prekybos įmonėje? Užduotis: Atlikti n prekybos įmonės bendrą veiklos analizę: įvertinti prekių apyvartos kaitą, augimo tempą, šakos apyvartos kaitą, apskaičiuoti rinkos dalį ir įvertinti jos pokytį, įvertinti priežastis, sąlygojančias įmonės padėtį. Pateikti duomenys sąlyginiai.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-09
 • Pardavimo valdymo ypatybės: maisto produktų įmonė "Irmika"

  Įvadas. Organizacijos valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė ir reguliavimas. Firmos vadybos funkcijų realizavimo praktika. Planavimas įmonėje. Organizavimas įmonėje. Motyvacija įmonėje. Kontrolė įmonėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-01-29
 • Pardavimų organizavimas

  Profesionalaus klientų aptarnavimo esmė, pagrindai, elementai. Kodėl profesionalus klientų aptarnavimas lemia prekybos įmonės veiklos sėkmę? Paaiškinkite reklamos svarbą prekybos įmonių pardavimo organizavimui. Pagrįskite pavyzdžiais. Kodėl prekių savybės turi svarbos jas pateikiant (išdėstant) prekybos salėje ir įrengimuose? Atlikti prekybos įmonės AB "Vaivorykštė" kaštų ir pelningumo analizę pagal prekių tipus 2007 metais. Apskaičiuoti lentelės rodiklius. Pateikti duomenys sąlyginiai.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-28
 • Parduotuvės personalo valdymo veiklų analizė

  Personalo apskaita. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą ir darbų sauga. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2012-03-02
 • Pareigūnų darbas pasienio kontrolės punktuose (PKP)

  Įvadas. Asmens pasienio tikrinimas. Pasienio tikrinimai automobilių kelių Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Pasienio tikrinimai geležinkelio Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Pasienio tikrinimai jūrų ir upių uostų Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Transporto srauto organizavimas ir reguliavimas. Laivai, jų tikrinimas. Mažieji laivai, jų tikrinimas. Autotransporto priemonės, jų tikrinimas. Transporto priemonių bei asmenų neįleidimas į Lietuvos Respubliką (LR) arba grąžinimas į Lietuvos Respubliką (LR). Grąžinamų asmenų priėmimas ir perdavimas. Pasienio tikrinimai oro uostų Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Atskridusių į tarptautinį oro uostą keleivių tikrinimas. Atskridusių orlaivių įgulų ir jų bagažo tikrinimas. Išskrendančių iš tarptautinio oro uosto keleivių tikrinimas. Išskrendančių iš oro uosto orlaivių įgulų tikrinimas. Orlaiviais gabenamų importuojamų, eksportuojamų ir tranzitų vežamų prekių, pašto siuntų tikrinimas ir dokumentu kontrolė. Atskridusių į oro uostą ir išskrendančių iš jo orlaivių aptarnavimas ir tikrinimas. Išvada. Priedai (1).
  Viešasis administravimas, namų darbas(16 puslapių)
  2011-05-05
 • Parkinsono liga (3)

  Kas tai yra parkinsono liga? Ligos priežastys. Paplitimas. Ligos simptomai ir eiga. Parkinsono ligos gydymas. Vaistai, naudojami parkinsono ligai gydyti. Levodopos preparatai. Dopamino agonistai. Apomorfinas. Bromokriptinas. Pergolidas. Lisuridas. Pramipeksolis. Ropinirolis. Kabergolinas. Piribedilas. Delergotrile. Praktinė dalis. Mažiausios energijos konformacija. LogP skaičiavimas ir rezultato mažinimas vienu vienetu. Išvados.
  Farmakologija, namų darbas(16 puslapių)
  2012-02-22
 • Parodos aprašymas

  Druskininkų miesto galerija. Ireneush Betlewicz. Kanutas Ruseckas. Adomas Galdikas. Viktoras Vizgirda. Anastazija Tamošaitė. Vytautas Kazimieras Jonynas. Vaclovas Kosciuška. Galerija "Sofa". Audronė Petrašiūnaitė. Jovita Aukštikalnytė. Kazimieras Žoromskis.
  Dailė, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-01-09
 • Parodos aprašymas (2)

  Įspūdžių iš parodų aprašymai. Galerija "Sofa". Mindaugo Junčio skulptūra "Iš vidaus". Vytauto Kazimiero Jonyno galerija. Ireneusz Betlewicz darbai. Violantos Skudutienės darbai. "Mažoji galerija". Audronės Petrašiūnaitė tapybos darbai. Nelli Škaradek fotografijos. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio galerija.
  Dailė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-20
 • Parodų analizė "Lietuvos fotografijos dešimtmečiai 1945 – 1990" ir "Kaimynė"

  Parodų "Lietuvos fotografijos dešimtmečiai 1945 – 1990" ir "Kaimynė" analizė. Parodų pristatymas. Parodų ekspozicija. Geriausias autorius ir darbas. Neįdomiausias darbas ir autorius. Moderniausias darbas ir autorius. Bendras parodų palyginimas.
  Fotografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-11
Puslapyje rodyti po