Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos analizė: NVO "Samarija"

  Įvadas. Institucijos pristatymas. Klientai. Rengiamos programos, veiklos kryptys. Savanoriai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Organizacijos analizė: Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

  Įvadas. Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos veikla. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 2005 - 2007-ųjų metų strateginis veiklos planas. SSGG analizė. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Galimybės. Grėsmė ir pavojai. Institucijos misija. Institucijos strateginiai tikslai. Vizijos analizė. Misijos analizė. Valstybinės vidaus vandenų inspekcijos strateginio veiklos plano 2005-2007 metams analizė. Strateginio plano atskirų dalių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2005-10-06
 • Organizacijos aplinka

  Įvadas. Organizacijos aplinkos esmė. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2007-12-03
 • Organizacijos aplinka (3)

  Organizacijos aplinka. Penki pagrindiniai pokyčių valdymo veiksniai. Išorinės aplinkos įvertinimas. Pokyčių valdymas. Ryšys tarp strateginių ir veiklos pokyčių. Žmogiškieji ištekliai, turtas ir įsipareigojimai. Suderinamumas pokyčių valdyme. Aplinkos įvertinimas. Pramoninė organizacija planavimas. Pramonė, kultūra ir suvokimas. Aplinkos suvokimas: poveikis ir aiškinimas. Gyvybės draudimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-11
 • Organizacijos aplinka. Etika ir socialinė atsakomybė

  Įvadas. Tikslas: patyrinėti, kokiu būdu etika ir socialinė atsakomybė galėtų geriausiai "integruotis" į organizacijos aplinką. Organizacijos aplinka. Pagrindinis organizacijos tikslas. Išorinės aplinkos veiksniai. Pagrindiniai išoriniai veiksniai, tiesiogiai ir netiesiogiai darantys įtaką organizacijos veiklai. Vidinė verslo aplinka. Etika. Etiniu požiūriu verslą galima vertinti 5 aspektais. Yra išskiriamos etinės nuostatos, privalomos verslininkui. Socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės koncepcija traktuojama dvejopai. Yra pažymimi du socialinės atsakomybės principai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-31
 • Organizacijos aplinkos įvertinimas: UAB "Mažeikių mėsinė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Organizacijos tikslai, uždaviniai ir struktūra. Turima technologija ir personalas. UAB "Mažeikų mėsinė" išorinės aplinkos tiesioginių poveikio veiksnių įvertinimas. UAB "Mažeikių mėsinės" išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-24
 • Organizacijos aplinkos įvertinimas: UAB "Prekmeda"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Apie UAB "Prekmeda". Kontaktai. Organizacijos struktūra, personalas. Organizacijos tikslai. Turima technologija. Mediniai langai. Plastikiniai langai. Plačiau apie plastikinių langų profilius. Trijų kamerų AS 60. Penkių kamerų CT70. Vidaus ir lauko durys. Stumdomos pakeliamos durys. Stumdomos atverčiamos durys. Sulankstomos sustumiamos durys. Organizacijos išorinės aplinkos, tiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Organizacijos išorinės aplinkos, netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-24
 • Organizacijos darbuotojų supratimo apie visuotinės kokybės vadybą tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Visuotinės kokybės vadyba. Darbuotojų svarba kokybės valdymui. Įmonės veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Praktinė dalis. Trumpas įmonės aprašymas. Tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-05
 • Organizacijos hierarchijos analizė: baldų ir lengvosios pramonės gamyba AB "SBA"

  Įvadas. Hierarchijos samprata. Hierarchijos istorija.Hierarchijos rūšys. Hierarchija valdymo struktūroje. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – štabinė valdymo struktūra. AB "SBA" valdymas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-12-07
 • Organizacijos ir turizmo organizacijos samprata

  Įvadas. Užduoties tikslas. Šio darbo pagrindinis tikslas - analizuojant sampratas "Organizacija" ir "Turizmo organizacija" atskleisti jų sąvokų reikšmę, įvairumą, galimas skirtingas interpretacijas. Darbo uždaviniai. Organizacijos samprata. Turizmo organizacijos samprata. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-06-08
 • Organizacijos įvaizdis: prekybos centras UAB "Senukai"

  Prekės/paslaugos įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Vadovo įvaizdis. Dirbančiųjų įvaizdis. Vizualinis įvaizdis. SSGG analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-02-23
 • Organizacijos kultūros formavimas įmonėje: transporto ir logistikos paslaugų teikimas

  Įvadas. Tikslas – ištirti pasirinktos įmonės organizacijos kultūros formavimąsi. Šiam darbo tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai. Teorinė dalis. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros funkcijos ir formavimasis. Praktinė dalis. Įmonės X veiklos apžvalga. Įmonės X kultūra. Privalumų ir trūkumų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-08
 • Organizacijos organizacinės valdymo sistemos analizė: AB "Šilutės baldai"

  Įvadas. Įmonės tipas. Valdymo principai. Valdymo metodai. Valdymo stilius. Valdymo struktūra.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Organizacijos produkto (finansinių operacijų) teikimo proceso valdymo praktika

  Įvadas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-12
 • Organizacijos rinkodara: šaldytuvų gamyba AB "Snaigė"

  Organizacijos aprašymas. Organizacijos segmentai. Organizacijos segmentų užimamos rinkos dalys. Augimo/augimo ir BCG matricos. Pirkėjams svarbiausi prekių kriterijai. Tobulitinos sritys.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-03
 • Organizacijos strategijos ir verslo plano sąsaja: jų tikslai ir įgyvendinimo priemonės

  Įvadas. Organizacijos strategija. Strategijos esmė. Verslo idėjos pagrindimas. Strategijos planavimas. Strategijos formavimo metodai. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginių sprendimų priėmimas. Strategijos įgyvendinimas. Verslo planas. Verslo plano tikslai. Verslo plano struktūra. Reziumė. Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas). Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Organizacijos strategijos ir verslo plano sąsaja.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2008-03-17
 • Organizacijos tikslų visuma

  Organizacijos tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Finansiniai tikslai. Strateginiai tikslai. Kokybiniai tikslai. Kiekybiniai tikslai. Realūs, idealūs ir potencialūs tikslai.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-22
 • Organizacijos vadyba

  Organizacijos sąvoka ir organizacijos aplinkos. Organizacijos tikslų rūšys: ekonominiai ir socialiniai tikslai. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros ir jų tipai. Organizacijos struktūros samprata. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Centralizuota struktūra. Decentralizuota struktūra. Prekinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė. Projektinė struktūra. Patriarchalinė struktūra. Inovacinė struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Kontrolės esmė, prekių ir paslaugų kokybės samprata. Komunikacijos kliūtys ir bendravimo tobulinimas.
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2008-01-14
 • Organizacijos vadybinės veiklos analizė: Antano Belazaro pagrindinė mokykla

  Įvadas. darbo tikslas – atlikti organizacinės vadybinės veiklos analizę Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita organizacijoje. Darbo vietų aprašymų ar pareiginių nuostatų pavyzdžiai. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimo procedūra. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Karjeros planavimas. Darbuotojų skyriaus rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-12-19
 • Organizacijos vadybinės veiklos analizė: Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla

  Įvadas. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita organizacijoje. Darbo vietų aprašymų ar pareiginių nuostatų pavyzdžiai. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimo procedūra. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Karjeros planavimas. Darbuotojų skyriaus rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-12-20
Puslapyje rodyti po