Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (17)

  Užduotis: Duotai grandinei užrašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius. Rasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Rasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Abiem metodais surastas srovių vertes surašyti į lentelę ir jas palyginti. Pradinei schemai sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti srovę ekvivalentinio šaltinio metodu. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu elektrovaros šaltinius. Duota. Lygtys pagal Kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Šakų srovių radimas kontūrų srovių metodu. Kontūrų srovių ir mazgų potencialų metodais surastų srovių palyginimas. Grandinės galių balansas. Srovės radimas ekvivalentinio šaltinio metodu. Potencialų diagrama kontūrui, apimančiam abu elektrovaros šaltinius.
  Elektronika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-02
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (2)

  Pagal pateiktą schemą parašyti lygtis taikant Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Surasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Abiem metodais surastas srovių vertes surašyti į lentelę, jas palyginti. Pagal pradinę schemą sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti srovę I4 (per varžą R4) ekvivalentinio šaltinio metodu. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu elektrovaros (EV) šaltinius.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-12-19
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (5)

  Darbo užduotis: Pagal pateiktą schemą parašyti lygtis taikant Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Surasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Abiem metodais surastas srovių vertes surašyti į lentelę, jas palyginti. Pagal pradinę schemą sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti srovę I4 (per varžą R4) ekvivalentinio šaltinio metodu. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu elektrovaros (EV) šaltinius. Kirchhofo dėsnių metodas. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Srovių verčių palyginimas. Galių balansas. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Potencialų diagrama.
  Elektronika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-24
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (6)

  Užduotis. Schema. Duomenys. Kirchhofo dėsniai. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Abiem metodais surastos srovių vertės. Galių balansas. Srovės ieškojimas ekvivalentinio šaltinio metodu. Rezultatas. Potencialų diagrama.
  Elektromagnetizmas, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-19
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (9)

  Darbo užduotis. Pagal pateiktą schemą parašyti lygtis taikant Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Surasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Abiem metodais surastas sroves surašyti į lentelę, jas palyginti. Pagal pradinę schema sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti srovę I4 (per varža R4) ekvivalentinio šaltinio metodu. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu elektrovaros šaltinius. Darbo eiga. Pagal pateiktą schemą parašyti lygtis taikant Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Sprendimas. Mazgų laidžiai. Mazgų abipusiai laidžiai. Prie mazgų prijungtų šakų EV ir tų šakų laidžių sandaugų algebrinės sumos. Surasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Sprendimas. Kontūrų varžos:Kontūrų bendrosios varžos. Kontūrų EV. Įrašome vertes i sistemą ir gauname. Grandinės tikrosios šakų srovės. Abiem metodais surastas sroves surašyti į lentelę, jas palyginti. Pagal pradinę schema sudaryti galių balansą. Galių balanso lygtis. Sprendimas. Apskaičiuoti srovę I4 (per varža R4) ekvivalentinio šaltinio metodu.
  Elektronika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-11-15
 • Nuolatinės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas

  Užduotis. Duomenys. Užduočių sprendimas. Kirchhofo dėsnių taikymas. Šakų srovių radimas taikant potencialų metodą. Šakų srovių radimas, taikant kontūrų srovių metodą. Gautų rezultatų lentelė. Galių balanso sudarymas. Ekvivalentinio šaltinio metodo taikymas. Potencialų diagramos braižymas.
  Elektronika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Nuolatinio mokymosi strategijos

  Įvadas. Suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybių plėtojimas. Dėstymas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-04
 • Nuosavybės teisės rūšys ir turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšys

  Nuosavybės teisės rūšys ir turinys. Privati nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutartys gali būti. Terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys. Laikinoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-07
 • Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos

  Parengtinis valymas. Saugos ir paskirties reikalavimai. Grotos. Statybinė – eksploatacinė dalis. Gamintojo pateikiama informacija. Smėliagliaudės. Gamintojo pateikiama informacija. Smėlio šalinimo ir apdorojimo įtaisai. Pirminis nusodinimas. Saugos ir paskirties reikalavimai. Techninė dalis. Antrinio valymo įrenginiai. Veikliojo dumblo procesas. Saugos ir paskirties reikalavimai. Pratekamojo tipo aeravimo rezervuarai (aerotankai). Bendroji dalis. Techninė dalis. Biologinis valymas bioplėveliniuose reaktoriuose. Laistomasis reaktorius. Bendroji dalis. Techninė dalis.
  Inžinerija, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Nuotolinio mokymo (mokymosi) aplinkos

  Įvadas. Tyrimo tikslas: supažindinti su nuotolinio mokymosi aplinkomis ir su nuotolinio mokymosi aplinka "moodle". Virtualioji mokymosi aplinka. Apibrėžimai. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas. Virtualiųjų mokymosi aplinkų funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų (VMA) naudojimas Lietuvoje. Nuotolinio mokymosi aplinka "moodle". Prisijungimas prie "moodle". Studijų aplinka. Slaptažodžio keitimas. Diskusijos (Forumas). Žinutės. Teorinė medžiaga (resursai). Savikontrolės/kontrolės užduotys. Seminarai, dialogai, užduotys, Flash Actyvities.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-17
 • Nusikaltimų ir skiriamų bausmių analizė pagal E. Durkheimo teoriją

  Įvadas. Šiame darbe nagrinėjama sociologijoje gerai žinomo autoriaus Emilio Diurkheimo (Emile Durkheim) teorija. Ja remiantis ieškoma atsakymų kas yra laikoma nusikaltimu? Nuo ko priklauso, kad vienas ar kitas įvykis yra laikomas nusikaltimu? Kas yra bausmė už padarytą nusikaltimą? Ir kam ji reikalinga? Dėstymas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-12
 • Nusikaltimų statistinis tyrimas

  Įvadas. Santykiniai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis, grafikais.
  Teisė, namų darbas(20 puslapių)
  2005-10-11
 • Nušalinimas nuo darbo (3)

  Apibrėžimas. Nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam tikrų institucijų iniciatyva. Nušalinimas tam įgaliotų institucijų pasiūlymu. Nušalinimo nuo darbo laikas. Nušalinimas nuo darbo ir apmokėjimas. Ginčai dėl nušalinimo nuo darbo.
  Darbo teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-18
 • Objektinės sąvokos ir principai pagal R.S. Pressman

  Objektiškai orientuota paradigma. Objektiškai orientuotos sąvokos. Klasės ir objektai. Atributai. Operacijos, metodai ir servisai. Pranešimai. Inkapsuliacija, paveldėjimas ir polimorfizmas. Objektiškai orientuotų projektų valdymas. Bendroji proceso struktūra (framework). OO projekto metrikos ir vertinimas. OO vertinimas ir planavimas. OO projekto progreso sekimas. Santrauka.
  Informatika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-08-01
 • Objektyviojo idealizmo pradininkas - Platonas

  Išminties ramybė gyvenimo sumaištyje. Platono biografija. Platono nuopelnai filosofijai. Idėjų pasaulis. Sielos nemirtingumas. Pažinimo problemos. Platono valstybė. Mąstytojui filosofija – nuolatinis ieškojimas. Klausimai pamąstymui. Iš Platono minčių lobyno.
  Senovės filosofija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-04-14
 • Odontologijos klinikos informacinė sistema

  Informacinių sistemų projektavimo praktika. Įvadas. Pavaizduota odontologijos klinikos informacinė sistema. Pagrindinė dalis. Pagrindinė panaudos atvejų diagrama. Registracijos panaudos diagrama. Naršymo svetainėje panaudos diagrama. Suteiktų paslaugų registravimo panaudos diagrama. Sistemos administravimo panaudos diagrama. Išvados.
  Informatika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-10-28
 • Odos ir jų pirminis apdorojimas

  Įvadas. Odos struktūra. Odos cheminė sudėtis. Odos fizinės savybės. Odos topografinės sritys. Odų charakteristikos. Odų lupimas. Pirminis odų apdorojimas. Odų konservavimas. Odų defektai (ydos).
  Žemės ūkis, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-04
 • Odos technikų raida

  Įvadas. Odininkystės technologija. Odos meninės apdailos istorinė raida. Išvados. Tūrinės segės iš odos. Darbas iliustruotas paveiksliukas.
  Mada ir drabužiai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-16
 • Odos vėžys. Melanoma

  Įvadas. Etiologija ir patogenezė. Melanomų pirmtakai – pigmentiniai apgamai (PA). Pigmentinių apgamų tyrimo metodai. Pigmentinių apgamų tipai. Klinikiniai ir morfologiniai melanomų tipai. Melanomų diferencinė diagnostika. Melanomų gydymas. Ligonių stebėjimas po operacijos ir reabilitacija. Reabilitacija. Melanomų profilaktika. Išvados. Piktybiškumo požymiai apgame.
  Medicina, namų darbas(20 puslapių)
  2011-04-26
 • Ofiso darbo vietos išplanavimas

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymas ir aprašymas. Kabineto apšvietimas ir šviestuvų parinkimas. Darbo aplinka. Išvados. Schemos (2).
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-30
Puslapyje rodyti po