Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nekilnojamojo turto plėtros finansavimas

  Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos plėtros finansavimas. Nekilnojamojo turto rinkos plėtros finansavimas. Jo šiandieninė padėtis ir perspektyvos. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-23
 • Nekilnojamojo turto vertės nustatymas: 3 kambarių butas

  Turto vertės nustatymo pažyma. Vertinimo objektas: gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas: Gyvenamasis 3 kambarių butas su rūsiu, 61,24 kv. m. Išvados dėl vertinamojo nekilnojamojo turto vertės. Įvadinė informacija. Vertinimo užsakovas, objektas ir tikslas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai ir prielaidos. Informacijos šaltiniai. Vertinimo prielaidos ir vertintojo atsakomybės ribos (sąlygos ir aplinkybės). Vertinamo turto aprašymas. Vietovės aprašymas. Vertinamo turto juridinė charakteristika. Vertinamo turto techninė charakteristika. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo galimybės. Vertinimo ypatybės ir metodika. Vertinimo metodai. Vertinimo metodo parinkimas. Turto vertinimas. Vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu. Vertinamo objekto vertės nustatymas taikant atkuriamosios vertės metodą. Naudojimo pajamų vertės metodas. Išvada dėl turto vertės.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2009-11-10
 • Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita: 2 kambarių butas

  Pažyma nr. 022 apie turto vertės nustatymą. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Kauno miesto nekilnojamojo turto rinkos apžvalga. Vertinamo objekto ekonominė charakteristika. Vertinamo objekto aprašymas. Kambarių buto vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu. Išvada.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-28
 • Nelaimės ir katastrofos transporte

  Civilinės saugos savarankiškas darbas. Įvadas. Transporto rūšys. Pavojingų krovinių gabenimas. Transporto priemonių ženklinimas. Dideli pavojaus ženklai. Kiti pavojaus ar įspėjamieji ženklai. Priešgaisrinės priemonės. Kita įvairi įranga. Avarijų ir katastrofų priežastys. Veiksmai, kurių reikia imtis įvykus nelaimingam įvykiui arba avarijai. Išvados.
  Sauga, namų darbas(14 puslapių)
  2012-01-06
 • Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbų saugos organizavimas UAB "Skanumėlis". Indų plovėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Liudininko paaiškinimas dėl įvykio darbe. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Išvados. Paaiškinimas apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-01
 • Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija Lietuvoje

  Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe statistika. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. Išvados. Išnašos.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Nelygybės ir jų taikymas

  Tikslai. Iš nelygybių istorijos. Skaitinių nelygybių savybės. Tiesinės nelygybės su vienu kintamuoju. Racionaliosios nelygybės. Racionaliųjų nelygybių sprendimas intervalų metodu. Antrojo laipsnio nelygybės. Antrojo laipsnio nelygybių grafinis sprendimas. Nelygybių su vienu kintamuoju sistemos. Nelygybės su dviem kintamaisiais ir jų sistemos. Nelygybė su moduliais. Rodiklinės nelygybės. Logaritminės nelygybės. Uždavinių sprendimas naudojant nelygybes. Išvados.
  Algebra, namų darbas(24 puslapiai)
  2006-05-03
 • Nelygybės sociologija

  Nelygybės sociologija. "Klasės" terminas. Marx'o samprata apie klases. Tocqueville'io požiūris į klases. Weberio teorijos. Pirmieji Simmelio pateikiami "autonomizacijos" pavyzdžiai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-14
 • Nematerialaus skatinimo būdai bei priemonės

  Pranešimas. Įvadas. Nematerialus skatinimas. Apie kiekvieną nematerialaus skatinimo būdą bei priemonę atskirai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-10-13
 • Nemokamo maitinimo registracijos žurnalo projekto rengimas ir įgyvendinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – mokinių nemokamo maitinimo registracijos žurnalo projekto rengimas ir įgyvendinimas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Tikslas. Uždaviniai. Tikslų medis. Kompiuterizuojamojo objekto pageidaujama būsena, jos pasiekimas. Įstaigos charakteristika. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Informacijos srautai. Projekto valdymas. Mokinių nemokamo maitinimo žurnalo darbų tinklinis grafikas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Sistemos efektyvumas ir ekonomiškumas. Dialogo pranešimai "Mokinių nemokamo maitinimo žurnalas".
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Nemuno tarp Prienų ir Lengveniškių gamtotvarkos planas

  Dirvožemio ir ekosistemų apsaugos namų darbas. Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijoje aptinkami gyvūnai ir augalai. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslai. Gamtotvarkos plano uždaviniai. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (20 skaidrių).
  Geodezija, namų darbas(22 puslapiai)
  2012-01-27
 • Neologizmai, archaizmai ir istorizmai

  Neologizmai, archaizmai ir istorizmai. Neologizmai. Archaizmai ir istorizmai.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-05
 • Neoplatonizmas

  Įvadas. Neoplatonizmas. Plotinas. Aleksandrijos-Romos mokykla. Sirijos mokykla. Atėnų mokykla. Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-04-06
 • Neorganinė chemija (2)

  12 variantas. Buferiniai tirpalai. Parašykite molekulines, molekulines-jonines ir sutrumpintas jonines reakcijų lygtis: FeCl3+NaOH. Parašykite molekulines-jonines hidrolizės lygtis, nurodykite terpę (7<pH>7): KCl; NH4NO3; Mg(CH3COO) Litre vandens ištirpinta 8,91 molio kalio jodido. Kokia šio tirpalo procentinė koncentracija?
  Chemija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-08-20
 • Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS'ai)

  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS ir jo tipai. Nuolatinio darbo UPS'ai. OFFLINE UPS'ai. LINE-INTERACTIVE UPS'ai. UPS'ų modeliai, jų privalumai ir trūkumai.
  Kompiuteriai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-07
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir resocializacijos bendrosios tendencijos

  Įvadas. Tikslas yra analizuoti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės bei resocializacijos bendrąsias tendencijas Lietuvoje. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir resocializacijos bendrosios tendencijos. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės bendrosios tendencijos. Baudžiamosios atsakomybės turinį sudarantys elementai. Nepilnamečių resocializacijos bendrosios tendencijos. Savivaldybių lygmuo. Apskričių lygmuo. Šalies lygmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-04
 • Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija (2)

  Problemos sprendimas. Problema. Nepilnamečių nusikalstamumas – rimta socialinė problema, kuri pasižymi tuo, kad jos tempai vis didėja, be to, padaromų teisės pažeidimų pobūdis sunkėja. Akivaizdu, kad su šiuo reiškiniu būtina kovoti. Problemos priežastys ir pasekmės. Statistiniai duomenys. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos programa 2007-2010 m. Sprendimų įvertinimas. Programos įgyvendinimo koordinavimas. Vertinimo kriterijai.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problema

  Situacijos įvardijimas. Galimi nepilnamečių nusikalstamumo problemos sprendimai. Tėvų ir policijos pareigūnų iniciatyva – optimaliausias sprendimas.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-05
 • Nepriekaištinga išvaizda

  Įvadas. Apranga. Kaip rengtis įvairiomis progomis, kad visuomet atrodytumėte nepriekaištingai. Namie. Svečiuose. Per šventes. Teatre. Per laidotuves. Sportuojant. Keliaujant. Darbe. Vyrai. Moterys. Tabu. Drabužių derinimas ir priežiūra. Švara ir kosmetika.
  Etiketas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-11-26
 • Nepriklausoma pakaba

  Nepriklausoma ratų pakaba. Priekinės ašys. Dvigubo pakabos skersinio kreiptuvo ašis. Makfersono amortizatorinio statramsčio ašis. Užpakalinės ašys. Išilginės pakabos svirties ašis. Kombinuotų svirčių ašis. Ašis su nepriklausoma ratų pakaba ant skersinių kreiptuvų. Ašis, turinti keletą svirčių. Pakaba. Linginė pakaba. Spyruoklinė pakaba. Torsioninė pakaba. Pneumatinė pakaba. Hidropneumatinė pakaba.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-18
Puslapyje rodyti po