Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ne maisto prekių ženklinimas

  Ne maisto prekių pakuotei naudojami plastikai, jų privalumai, tarptautinis žymėjimas. Klijų vartojamosios savybės ir kokybės rodikliai. Trikotažinių marškinėlių ženklinimas, jų dydžių sistemos. Priedai (1).
  Kokybės vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-25
 • Nedarbas — viena didžiausių ekonomikos blogybių

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo priežastys. Darbo jėgos ir nedarbo samprata. Nedarbo priežastys ir užimtumas. Nedarbo rūšys ir formos. Socialinės–ekonominės nedarbo pasekmės. Socialinės garantijos nedirbantiems piliečiams. Teisė gauti bedarbio pašalpą. Bedarbio pašalpa. Bedarbio pašalpos sumažinimas, jos mokėjimo sustabdymas arba nutraukimas. Iš Užimtumo fondo remiami darbai. Lietuvos darbo birža. Darbo biržos struktūra.Darbo biržos funkcijos. Trišalių komisijų teisės. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(26 puslapiai)
  2011-03-17
 • Nedarbas ir užimtumas

  Nedarbas ir užimtumas 2004m. Nedarbas ir užimtumas 2005 m. Nedarbas ir užimtumas 2006 m. Nedarbas ir užimtumas 2007 m., nedarbo analizė ir tendencijos.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-06-03
 • Nedarbas Lietuvoje (20)

  Įvadas. Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Aukščiausio nedarbo teritorijos išlieka tos pačios. Programos bedarbiams. Faktai ir skaičiai. 2005-ųjų metų Lietuvos darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje toliau gerės. Darbo vietų bus įsteigta keturis kartus daugiau nei likviduota. Nekvalifikuotos darbo jėgos perspektyvos bus ribotos. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-02
 • Nedarbas Lietuvoje (21)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti nedarbą Lietuvoje. Nedarbas ir jo sukeliamos pasekmės nedarbas ir jo formos. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedirbančiųjų vyrų ir moterų amžius Lietuvoje. Išsilavinimo svarba užimtumui. Bedarbiai Lietuvos apskrityse. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-03
 • Nedarbas šalyje ir galimos jo pasekmės

  Įvadas. Darbo jėgos įvertinimas. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Lietuvos gyventojai. Miesto ir kaimo gyventojai. Bedarbystės lygis. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-12
 • Nedarbas. Nedarbo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti nedarbą, kaip reiškinį Lietuvos respublikoje. Nedarbas. Bendra informacija. Dalinis nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo nauda. Nedarbo problemos. Nedarbo problema J.M. Keyneso požiūriu. Nedarbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-25
 • Nedarbo kitimas 2005-2009 metais

  Įvadas. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Baziniai. Grandininiai. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių skaičiaus prognozavimas pagal darbo ieškojimo būdus. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2011-03-07
 • Nedarbo lygio tyrimas pagal gyvenamąją vietovę bei administracinę teritoriją

  Įvadas. Tyrimo tikslas – apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie nedarbo lygio kitimą pagal gyvenamąją vietovę, bei administracinę teritoriją. Nedarbo lygio tyrimas pagal gyvenamąją vietovę bei administracinę teritoriją. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Lietuvos nedarbo lygio prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-06-11
 • Nedarbo problema Telšių rajone

  Įvadas. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbo rūšys ir tipai. Valstybinės gyventojų užimtumo teisinės garantijos. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas ir užimtumas "darbo biržos" duomenimis. Darbo rinkos situacija Lietuvoje. Užimtumo ir nedarbo situacijos įvertinimas Telšių rajone. Užimtumo ir nedarbo analizė Telšių rajone. Išvados. Priedas (Anketa).
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-15
 • Nedarbo socialinės ir ekonominės problemos

  Tikslas - remiantis mažiausiai trimis šaltiniais išanalizuoti socialines ir ekonomines nedarbo pasekmes mikroekonominiu ir makroekonominiu požiūriu. Nedarbo ekonominės ir socialinės pasekmės. Nedarbo lygis. Nedarbo pasekmės plačiąja ir siaurąja prasme. Ekonominės nedarbo pasekmės plačiąja prasme. Ekonominės nedarbo pasekmės siaurąja prasme. Socialinės nedarbo priemonės siaurąja prasme. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Lietuvoje. Nedarbo išmokos. Nedarbas atveria kelią sukčiams. Jei nedarbas mažės, tai tik dėl emigracijos. Vyrų nedarbas auga sparčiau. Mokslinių tyrimų. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-02
 • Nedidelių barų analizė Panevėžio mieste

  Įvadas. Užduotis: Išnagrinėti pasirinktame mieste vieną iš teikiamų turizmo paslaugų. Analizė. Trumpai susipažinkime su šiais barais. Barų charakteristikos. Paslaugų kokybė renginių metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Turizmas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-01-14
 • Negaliojantys sandoriai

  Įvadas. Negaliojantys sandoriai. Negaliojančių sandorių rūšys. Sandorių negaliojimo pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-18
 • Neįgalius vaikus supanti artimiausia socialinė aplinka

  Neįgalius vaikus supanti artimiausia socialinė aplinka per kurią jie integruojasi į visuomenę. Įvadas. Straipsnių nagrinėjimas. Neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologinis prisitaikymas. Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimo galimybes. Neįgalių studentų požiūris į invalidų socialinės integracijos procesą. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-08
 • Neįgalus vaikas mokykloje. Pedagoginio humanizmo realizavimas

  Įstatymai, reguliuojantys neįgaliųjų asmenų socializaciją. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas reglamentuoja. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos. Mokymo įstaigose. Socialinio pedagogo paskirtis sudarant asmenybės tobulėjimo sąlygas. Socialinio pedagogo funkcijos dirbant su negalią turinčiais vaikais. Individualių ugdymo programų kūrimas spec.poreikių turintiems vaikams. Integracijos kelias. Išvados ir pasiūlymai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-09-23
 • Neištikimybė. Jos priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Neištikimybė. Neištikimųjų grupės. Priežastys. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Respondentų socialinė–demografinė charakteristika. Anketa. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, namų darbas(18 puslapių)
  2008-01-15
 • Nekilnojamo turto investicinių projektų valdymas

  Pdf byla. Investicijos. Investicijų samprata. Investavimo į nekilnojamą turtą (NT) procesas. Investavimo į NT priežastys. Projektas. Projekto samprata. Projekto raidos etapai. Bendros projektų raidos savybės. Nekilnojamo turto investicinių projektų valdymas. Investicinio projekto samprata. NT investicinio projekto valdymas. Investicinio projekto valdymo turinys. NT investicinio projekto valdymo metodai. NT investicinio projekto gyvavimo ciklas. Priešinvesticinė fazė. Investicinė (įgyvendinimo) fazė. Eksploatacinė fazė. Projekto dalyviai. NT investicinių projektų įgyvendinimas. Projektų valdymo funkcijos. Projektų valdymo būtinumas.
  Finansai, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-04-21
 • Nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sutartis. Daiktų pirkimas-pardavimas išsimokėtinai

  Nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sutartis. Daiktų pirkimas-pardavimas išsimokėtinai.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-12
 • Nekilnojamo turto vidutinės rinkos vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu

  Įvadas. Nekilnojamo turto vertės nustatymas lyginamuoju vertės metodu. Turto vertės nustatymo principai. Turto vertinimo metodai. Palyginamosios vertės metodas ir jo taikymas. Turto vertinimo dokumentai. Išvados.
  Kita, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • Nekilnojamojo turto objekto vertinimas

  Gyvenamojo namo, esančio Pievų gatvėje nr. 6 Vilniuje, įvertinimo ataskaita. Turto vertės nustatymo pažyma. Vertinimo prielaidos, tikslas ir metodų parinkimas. Vertintojo atsakomybės ribos. Bendroji objekto ir gretimybių charakteristika. Objekto juridinė – techninė charakteristika. Vertinamo objekto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Išvada dėl turto vertės.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-09
Puslapyje rodyti po