Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos apžvalga

  Įvadas. Darbo tikslas: apžvelgti nacionalinio darnaus vystymosi strategijos rezultatus. Darnus vystymasis. Kas tai? Nacionalinis darnus vystymasis Lietuvoje. Darnaus vystymosi prioritetai. Darnaus vystymosi principai. Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos tikslai, jų įgyvendinimo apžvalga. Aplinkos būklės rodikliai. Ekonomikos vystymosi rodiklis. Socialinio vystymosi rodikliai. Regionų vystymosi rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-03-06
 • Nacionalinis Lietuvos Respublikos biudžetas 2000-2004 metais

  Nacionalinio biudžeto pajamos. Nacionalinio ir valstybės biudžetų rodiklių analizė. 2000-2004 metų valstybės biudžeto pajamos. Nacionalinio ir valstybės biudžetų išlaidų paskirstymas pagal valstybės funkcijas.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Nacistinė Austrijos okupacija (anšliusas)

  Įvadas. Austrijos situacija iki anšliuso. Austrija nuo 1938 metų.
  Visuotinė istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-21
 • Naivusis menas arba primityvizmas

  Romantizmo laikotarpiu stiprėjant nacionalinei savimonei pradėtas itin vertinti mėgėjų menas. XX a. menininkų ir kultūrinės visuomenės dėmesį vis labiau ėmė traukti reiškinys, pavadintas naiviuoju menu, arba primityvizmu. Anri Ruso, Ivan Generalic, Pirosmanis. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Dailė, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-02-12
 • Naminių gyvulių termoreguliacijos ypatumai

  Įvadas. Kūno temperatūra. Cheminė termoreguliacija. Fizikinė termoreguliacija. Neurohumoralinė termoreguliacija. Sąvokos. Išvados.
  Biologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-13
 • Namo brėžinys: namo fasadas, antro aukšto planas, laiptinės pjūvis

  .dwg byla. AutoCAD: Gyvenamasis namas. Variantas nr. 4. Statybinis namo brėžinys su AutoCAD. Antro aukšto namo planas. Pirmo aukšto laiptinės pjūvis. Viso namo fasadas.
  Statyba, namų darbas
  2011-03-18
 • Namo planas ir fasadas

  Dwg byla. Statybinė braižyba. Namo planas. Namo fasadas. AutoCad'u nubraižytas namo fasadas ir pirmo bei antro aukšto planas.
  Statyba, namų darbas
  2009-04-24
 • Namų ūkio elektros mokesčių kitimo analizė

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės sklaidos diagrama. Kintamųjų stačiakampė diagrama. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Laiko eilutės su tiesiniu trendu. Kintamųjų sklaidos grafikas. Liekamųjų paklaidų ACF grafikas. Laiko eilutės dėmens kintamųjų sklaidos grafikai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-21
 • Namų ūkio išlaidų elektros energijai tyrimas

  Įvadas. Tikslai yra išanalizuoti bei ištirti išlaidų elektros energijai kitimo tendencijas, išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, dariusius įtaką šiems pokyčiams, prognozuoti ateities tendencijas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2010-11-29
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas

  Mėnesio laikotarpio namų ūkio išlaidų tyrimas. Atlikti 28 dienų savo namų ūkio išlaidų statistinį tyrimą pagal duotą struktūrą, visas vartojimo išlaidos suskirstant į grupes: Maisto produktai. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai. Drabužiai ir avalynė. Išlaidos būstui, kurui ir energijai. Namų ūkio reikmenys ir paslaugos. Sveikatos priežiūra ir higienos priemonės. Transportas. Švietimas ir mokslas. Laisvalaikis, pramogos ir kultūra. Kitos išlaidos. Namų ūkio išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelės. Procentinė dalis kiekvienos išlaidos visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Mėnesio išlaidų stulpelinė diagrama. Mėnesio išlaidų sektorinė diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius. Variacijos rodikliai. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius. Dinamikos eilutės rodikliai. Apskaičiuoti vidutinių dienų išlaidų ribas (patikimumo intervalą) visiems metams su tikimybe 0,954.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-02-26
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (3)

  Namų ūkio tipo pristatymas. Išlaidų registravimas ir reikalingų lentelių sudarymas. Išlaidų susumavimas ir atitinkamų lentelių sudarymas. Diagramos. Vidutinių nuokrypų ir struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Patikimumo intervalas. Išlaidų lyginimas su respublikos rodikliais.
  Statistika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-01-17
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (4)

  Tiriamo namų ūkio pristatymas. Išlaidų stebėjimas ir registravimas. Kiekvienos išlaidų grupės procentinė dalis visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir rodiklių apskaičiavimas. Variacijos rodikliai. Gautų rodiklių palyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-27
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje (4)

  Įvadas. Tiriami namų ūkių biudžetai nuo 2003 iki 2007 metų. Teorinė dalis. Empirinės medžiagos analizė. Namų ūkių pajamos. Namų ūkių išlaidos. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Makroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Namų ūkio statistinis tyrimas

  Įvadas. Tikslas – fiksuoti pajamas ir išlaidas 2007 ir 2008 metų kovo mėnesiais. Šeimos pajamos ir išlaidos 2007–2008 metų kovo mėnesį. Išlaidos 2007-2008 metų kovo mėnesiais. 2007–2008 metų kovo mėnesių išlaidų stulpelinė diagrama. 2007 metų kovo mėnesio procentinė dalis, kiekvienos išlaidos, visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. 2007 metų kovo mėnesio išlaidų diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius 2007 metų kovo mėn. Variacijos rodikliai 2007 metų kovo mėn. 2008 metų išlaidos. 2008 metų kovo mėnesio procentinė dalis, kiekvienos išlaidos, visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. 2008 metų kovo mėnesio išlaidų diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius 2008 m. Kovo mėnesis. Variacijos rodikliai 2008 metų kovo mėnesis. Dinamikos eilutės rodikliai. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius. Išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-31
 • Namų ūkis: samprata, tipai, namų ūkio ir šeimos sąvokų skirtumai, Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal namų ūkio tipus

  Įvadas. Namų ūkio samprata. "Namų ūkio" ir "šeimos" santykis. Namų ūkių tipologija. Lietuvos namų ūkių dydis. Namų ūkių tipai Lietuvoje. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Sociologija, namų darbas(14 puslapių)
  2009-04-24
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (10)

  Įvadas. Namų ūkių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkiai pagal galvos pajamų šaltinius. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos lytį. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos socialinę-ekonominę grupę. Namų ūkių galvos išsimokslinimas. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos amžių. Namų ūkiai mieste ir kaime. Namų ūkių pajamų ir išlaidų charakteristika. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Lorenco kreivė. Regresinė analizė. Ekonometrinis tyrimas. Regresinis modelis. Išvada. Priedai(2).
  Statistika, namų darbas(32 puslapiai)
  2008-01-03
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (11)

  Įvadas. Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Statistinių duomenų analizė. Išlaidų regresinė analizė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-15
 • Namų ūkių biudžetų tyrimas 2004 metais

  Namų ūkių biudžetų tyrimas 2004 metais. Vidutinės mėnesinės namų ūkių vartojimo išlaidos pagal gyvenamąją vietą. Dažnių lentelė. Diagrama. Mediana. Sklaidos charakteristika. Tiesinis(absoliutus nuokrypis). Koreliacija ir regresija.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-04
 • Napoleonas Bonapartas

  Napoleono Bonaparto biografijos faktai. Napoleono Bonaparto įsitvirtinimas valdžioje. Napoleono karai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-05-31
 • Narkomanai. Narkomanų subkultūra

  Narkomanų subkultūra. Narkomanų kategorijos bei narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų poveikis ir jų vartojimo pasekmės.
  Socialinė psichologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-03
Puslapyje rodyti po