Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Monopolijos formavimosi ypatybės ir pelno maksimizavimas

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Monopolinė rinka (2)

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai/ribotumai. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Monopolinė rinka (3)

  Užduotys. Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt., produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. Nustatyti kainą kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginio paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt./ Lt. Apskaičiuoti firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašyti į 1 lentelę. Apskaičiuoti paklausos elastingumą kainai intervaluose: a. nuo 30 iki 40 Lt/vnt., b. nuo 40 iki 60 Lt/vnt., c. nuo 80 iki 90 Lt/vnt. Nubrėžti paklausos grafiką ir pažymėti jame paklausos elastingumą. Nubrėžti firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus bei parodyti jų tarpusavio ryšį. Paaiškinti bendrųjų ir ribinių pajamų priklausomybę nuo paklausos elastingumo. Išvardinti monopolinės rinkos ypatybes. Apibrėžti firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuoti materialines išlaidas produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai materialinių gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kaštai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst. Lt, o darbo kaštai W – atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašyti į 2 lentelę. Nubrėžti pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. Nubrėžti monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus ir nustatyti, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Nubrėžti monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus ir nustatyti, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Sprendimas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-01
 • Monopolinė rinka (6)

  Įvadas. Monopolinė kainodara. Monopolinės kainodaros bruožai. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Pasiūlos ir kainos santykis monopolinėje rinkoje. Pasiūlos ir kainos santykis monopolinėje rinkoje. Kainų diskriminacija. Kainų diskriminacija. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-04
 • Monopolinės valdžios įvertinimas

  Įvadas. Monopolinės valdžios įvertinimas. Lernerio indeksas. Beino indeksas. Herfindalio indeksas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-19
 • Monosacharidų ir disacharidų savybės

  Redukuojančios monosacharidų savybės. Runkelių ir pieno cukraus reakcijos su Felingo tirpalu. Runkelių cukraus inversija. Krakmolo ir jodo reakcija. Angliavandenių aldehidinės grupės oksidacija. Ozazonų gavimas. Ketozių reakcija. Krakmolo hidrolizė. Celiuliozės hidrolizė.
  Cheminiai junginiai, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-23
 • Montavimo balansavimo cechas

  Įvadas. Ratų montavimo balansavimo cecho schema. Svarbūs techniniai reikalavimai. Padangos montavimo technologijos reikalavimai. Ratų montavimo balansavimo cecho įrenginiai ir įrankiai. Darbo saugos instrukcijos. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-11-17
 • Moralė Vydūno filosofijoje

  Įvadas. Šiuolaikinės moralės principai. Moralė pagal Nyčę. Vydūno sveikatos filosofija. Moralė glūdi dvasinėje egzistencijoje. Žmonių santykiai. Reziumė.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • Moraliniai natūralaus šeimos planavimo (NŠP) ir kontracepcijos skirtumai

  Moraliniai NŠP (natūralaus šeimos planavimo) ir kontracepcijos skirtumai, svarbūs sutuoktinių emociniame, dvasiniame ir fiziniame bendravime. Įvadas. Natūralaus šeimos planavimo ir kontracepcijos moralumo vertinimo skirtumai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-02
 • Morfologija

  Morfologijos kontrolinis darbas. Užduotis: Iš DLKŽ nurodyti duoto žodžio įgristi reikšmę, parašyti pagrindines formas ir padaryti visas vartojamas reikšmes. Iš tų padarytų reikšmių pasirinkti 3 formas. Viena turi būti iš bendraties, antra – iš esamojo laiko, trečia – iš būtojo kartinio laiko. Su tomis trimis formomis išrinkti sakinių iš grožinės literatūros. Parinkti 10 patarlių arba priežodžių su būsimojo laiko formomis. Parinkti sakinių su žodžiais, rašomais kartu ir skyriumi (3 sakinius su dalelyte "gi", 3 sakinius su dalelyte "vis", 4 sakinius su neiginiu "ne", vartojamu su prieveiksmiu).
  Gramatika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-31
 • Moteris reklamose

  Reklamų pavyzdžių analizė. Moters paveikslas lietuviškoje reklamoje. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Lietuvių kalba, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-06-20
 • Moteriško sijono apdorojimo siūlės

  Įvadas. Technologinė dalis. Moteriško sijono eskizas, konstrukcijos aprašymas. Atskirų mazgų eskizai, konstrukcijų aprašymas: juosmens apdorojimas. Kišenės apdorojimas. Apačios apdorojimas. Pagrindinės ir papildomų tekstilės medžiagų charakteristikos. Moteriškam sijonui parinktų siūlių klasės pagal LST ISO 4915, LST ISO 4916. Alternatyvūs moteriško sijono mazgų apdorojimo variantai: juosmens apdorojimas, kišenės apdorojimas, apačios apdorojimas. Parinkti siuvimo įrengimai. Skirtumai tarp pagrindinio modelio ir atskirų mazgų apdorojimo variantų. Praktinė dalis. Apibendrinimas.
  Mada ir drabužiai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Moteriškos aprangos detalė: Rankinė

  Techninė užduotis. Vartojamos sąvokos. Projektavimas. Medžiagos. Darbo priemonės. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. Priedai (3).
  Mada ir drabužiai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-06
 • Moters teisės ir privilegijos islame

  Įvadas. Tikslas: atskleisti moterų teises bei privilegijas islamiškose šalyse. Moteris - motina ir žmona. Talibų dekretas. Moters teisės. Musulmonių išsilavinimas. Jausmų raiška. Išvados.
  Islamas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-29
 • Moters vaidmuo rytų islamiškoje ir vakarų krikščioniškoje kultūrose

  Darbo užduotis - apibūdinti skirtumą tarp moters sampratos rytų ir vakarų kultūrose, tuos skirtumus palyginti. Lentelė: Moteris musulmoniškuose kraštuose, Moteris vakarų pasaulyje. Moters apibrėžimas. Moters savarankiškumas. Sutuoktinių skaičius. Smurtas prieš moterį. Apranga. Ateities perspektyva. Išvados. Pagrindiniai skirtumai. Pagrindiniai panašumai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-14
 • Motinų, auginančių neįgalius vaikus, profesinis savęs realizavimas

  Motinų, auginančių neįgalius vaikus, profesinis savęs realizavimas. Įvadas. Darbo uždaviniai. Šeimos struktūra. Motina - namų šeimininkė. Motina, siekianti karjeros, gimus neįgaliam vaikui. Rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-08
 • Motyvacija (6)

  Įvadas. Smalsumas. Išmokimo džiaugsmas. Savipilda. Savigarba. Laimėjimai ir lūkesčiai. Kompetencija - pakankamumas. Konkurencija. Formalaus statuso įtvirtinimas. Darbo/veiklos pobūdis. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-06
 • Motyvacija. Motyvacijos metodo pasirinkimas

  Motyvacija. Motyvavimas. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Darbuotojų motyvacija dirbti.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-06
 • Motyvacinis laiškas (4)

  Motyvacinis laiškas dėl personalo vadovo pareigų. Uždarosios akcinės bendrovės "Qwerty" direktoriui.
  Raštvedyba, namų darbas(1 puslapis)
  2010-03-23
 • Motyvas

  Įvadas. Motyvo ir motyvacijos apibrėžimai. Individo (vidinis) ir aplinkos (išorinis) poveikis motyvacijai. Kaip motyvacija veikia elgesį ir išmokimą. Motyvacija ir mokslo pažangumas. Esmingoji vidinė ir neesmingoji išorinė motyvacija. Žmogaus motyvų įvairovė ir jų klasifikacija. Penkiolika motyvacijos stiprinimo būdų, kurie naudojami mokykloje. Motyvacijos rūšys. Maslow poreikių hierarchija. Hercbergo motyvacijos teorija. Bendravimo, valdžios, palankumo motyvai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(14 puslapių)
  2007-12-04
Puslapyje rodyti po