Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokytojo profesija ir socialinis vaidmuo

  Įvadas. Mokytojo profesijos šaknys. Mokytojai Lietuvoje. Mokytojo socialinis vaidmuo. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-06-08
 • Mokytojo vaidmuo dailės pamokose

  Trys svarbiausios pedagogo veiklos fazės. Pirmoji fazė. Dienos planavimo tikslai. Informacijos šaltiniai. Plano forma. Plano veiksmingumo įvertinimo kriterijai. Mokymosi uždavinių komponentai. Mokymosi uždavinių bruožai. Antroji fazė. Kalbėjimas su mokiniais. Pamokų vedimas. Pamokos tikslas. Dėstymo paįvairinimas. Patarimai kūrybinėms galioms plėtoti. Patarimai moksleivių kūrybiškumui lavinti. Trečioji fazė.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Mokytojo vaidmuo dailės pamokose (2)

  Yra trys svarbiausios pedagogo veiklos fazės. Dienos planavimo tikslai. Informacijos šaltiniai. Plano forma. Plano veiksmingumo įvertinimo kriterijai. Mokymosi uždavinių komponentai. Mokymosi uždavinių bruožai. Kalbėjimas su mokiniais. Pamokų vedimas. Pamokos tikslas. Dėstymo paįvairinimas. Patarimai kūrybinėms galioms plėtoti. Patarimai moksleivių kūrybiškumui lavinti.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-20
 • Moklso ir studijų įstatyme reglmentuotos studentų teisės ir pareigos

  Straipsnyje pateikta informacija apie Lietuvoje mokslo ir studijų įstatyme reglamentuotas studentų teises ir pareigas. Atlikta studentų apklausa siekiant sužinoti jų žinias bei nuomonę apie studentų teises ir pareigas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Sužinoti kiek studentų domisi savo teisėmis ir pareigomis bei kaip jas suvokia. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų nuomone, pagrindinės studentų pareigos. Respondentų nuomone, pagrindinės studentų teisės. Ar kol esate studentas, buvo pažeistos Jūsų teisės? Ar respondentus tenkina 2009m. mokslo ir studijų reforma? Išvados. Summary.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-10-07
 • Mokomoji neatidėliotinos pagalbos ir intensyviosios slaugos istorija

  Biografija ir sveikatos duomenys. Laboratoriniai tyrimai. Instrumentiniai tyrimai. Krono liga. Būklės vertinimas pagal gyvybines veiklas. Slaugos planavimas. Paciento gydymui buvo naudoti šie vaistai. Medicininės procedūros.
  Slauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-04-08
 • Mokomosios praktikos ataskaita: OMNITEL mobiliojo GSM ryšio paslaugos UAB "Baltijos projektų grupė"

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su įmonės darbo procesais. UAB "Baltijos projektų grupė".UAB "Baltijos projektų grupė" organizacinė valdymo struktūra. Įmonės strategija ir jos įgyvendinimo priemonės. UAB "Baltijos projektų grupė" veiklą organizuojančios technologijos. Gebėjimas užmegzti ir palaikyti komercinius ryšius su klientais. Įmonės galimybių ir grėsmių bei silpnybių ir stiprybių analizė. Priežastys, sukeliančios nukrypimus nuo plano. Veiklos rėmimo priemonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-05-07
 • Mokslas ir pažinimas

  Kas yra mokslas, Kas yra pažinimas, Koks yra mokslo ir pažinimo santykis, Ką mums duoda mokslas, o ką pažinimas, Kas tai per sąvokos?
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-03-07
 • Moksleivių skirstymas į fizinio pajėgumo grupes

  Įvadas. Vaikų sveikatos pajėgumo grupės. Medicininės fizinio pajėgumo grupės (1). Medicininės fizinio pajėgumo grupės (2). Fizinio aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio pajėgumo ir sveikatos sąsajos. Moksleivių sveikatos būklė. Principai paedantys pedagogams ugdyti grupių vaikus.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2012-02-22
 • Mokslinės publikacijos analizė: "Draugystės kokybė ir sąsajos su bendraamžių grupės priėmimu paauglystėje"

  Įvadas. Analizuojama Editos Pakalnienės ir Rasos Barkauskienės mokslinė publikacija "Draugystės kokybė ir sąsajos su bendraamžių grupės priėmimu paauglystėje".
  Psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-09-11
 • Mokslinio straipsnio pristatymas: Planinė lyčių atranka ir lyčių pusiausvyra

  E. Dahl, M. Beutel, B. Brosing, S. Grussner, Y. Stobel-Richter, R.R. Tinneberg, E. Brahler mokslinio straipsnio-tyrimo "Social sex selection and balance of sexes: Empirical evidence from Germany, the UK and US" (Planinė lyčių atranka ir lyčių pusiausvyra: empirinis tyrimas Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose) pristatymas. Reziumė. Įvadas. Lyčių balanso klausimas. Metodai ir rezultatai. Diskusijai. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-16
 • Mokslinio tyrimo pagrindai: straipsniai apie architektūrą

  Jūratė Tutlytė "Urbanistika ir architektūra: sociologinis aspektas tiriant sovietmečio rekreacinės architektūros kokybę". Straipsnio tyrimas. Išvados. Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė, Rūta Leitanaitė "Urbanistika ir architektūra: Kauno centrinės dalies Nemuno slėnyje miestovaizdžio architektūrinis formavimas". A. Mačerinskienė "Urbanistika ir architektūra: turizmo traukos potencialo analizė Lietuvoje naudojant GIS". Lina Kostinaitė, Konstantinas Jakovlevas-Mateckis "Urbanistika ir architektūra: šiuolaikinės viešosios bibliotekos architektūra: raidos tendencijos, jai turintys įtakos veiksniai, kai kurios projektavimo nuostatos".
  Mokslinė metodologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-22
 • Mokslinių straipsnių apžvalga

  Įvadas. Besimokančios organizacijos ir organizacinės struktūros sąveika. Strateginių pramonės šakų vystymosi tendencijos Lietuvoje. Išteklių nuoma tarptautinėje prekyboje. Strateginės analizės modeliavimas strateginiame valdyme. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo, Lietuvai integruojantis į Europos sąjungą. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-21
 • Mokslo kalbos kūrimo ypatumai: A. Smilgevičiaus straipsnis

  Įžanga. Mokslinio teksto kūrimo reikalavimai. Pagrindinės sąvokos ir jų samprata. Argumentai ir jų rūšys. Indukcija. Dedukcija. Minėtos sąvokos mano pasirinktame tekste. A. Smilgevičiaus straipsnio terminų savitumas – specifika. Terminų skirstymas pagal mokslo sritis. Terminai pagal struktūrą. Vienažodžiai terminai. Dvižodžiai terminai. Trižodžiai terminai. Terminai pagal darybą. Terminai pagal kilmę. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-05-15
 • Molėtų gyventojų duomenų palyginimas su kitais Lietuvos miestais

  Projektas. Įvadas. Molėtų gyventojų pasiskirstymas mieste ir kaimuose. Molėtų gyventojų skaičiaus raida. Molėtų rajono gimstamumo ir mirtingumo skaičiaus palyginimas. Molėtų gyventojų skaičius pagal lytį. Ukmergės gyventojų skaičius pagal lytį. Neringos gyventojų skaičius pagal lytį. Molėtų gyventojų pagal lytį palyginamoji diagrama su kitais Lietuvos miestais. Molėtų gyventojai pagal amžiaus grupes. Pasvalio gyventojai pagal amžiaus grupes. Kauno gyventojai pagal amžiaus grupes. Molėtų gyventojų palyginimas pagal amžiaus grupes su kitais miestais. Vidutinė gyvenimo trukmė. Išvados.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-06
 • Moliuskai ir dygiaodžiai

  Pažintinis-geografinis tekstas apie povandeninį pasaulį. Moliuskai. Valgomieji moliuskai. Austrės. Midijos. Jūrų šukutės. Galvakojai moliuskai. Plėšriausi moliuskai: Conus textile, Conus geographus. Mureksai. Dygiaodžiai. Jūrų žvaigždės. Ofiūra. Jūrų ežys. Holoturija. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Gamtinė geografija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-07-19
 • Monakas

  Monako Kunigaikštystė, Geografinė padėtis, Klimatas ir Gamta, Gyventojai, Valstybė, Tarptautiniai santykiai, Ekonomika, Visuomenė ir kultūra.
  Regioninė geografija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-04-10
 • Monetarinė politika (12)

  Monetarinės politikos sąvoka. Monetarinės politikos uždaviniai. Diskonto normos reguliavimas. Privalomų rezervų reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Terminuotųjų indėlių aukcionai. Atpirkimo sandorių aukcionai. Monetarinės politikos rūšys. Pinigų bazė.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-11
 • Monetos Lietuvoje

  Vietoj įvado arba kas yra numizmatika. Monetų lobių likimas įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais. Lietuvos pinigai. Monetų klastotės Lietuvos pinigų lobiuose.
  Istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-09-28
 • Monolitas. Statyba

  Užduotis. Aiškinamasis raštas. Klojinių tipų parinkimas ir kiekių paskaičiavimas. Konstrukcinio sprendimo schemos sudarymas. Konstrukcijų armavimas. Darbų vykdymo metodų parinkimas ir aprašymas. Statybos darbų kiekio skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Betonavimo proceso aprašymas, organizavimas. Betono priežiūra. Saugos technikos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai. Statybos genplano schema. Statomo statinio planas, pjūvis. Darbų vykdymo kalendorinis grafikas, darbininkų darbo grafikas.
  Statyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-03-07
 • Monopolija (7)

  Įvadas. Rinkos ekonominiai subjektai. Ekonominės veiklos apytaka. Kainų ir rinkos funkcijos. Monopolija. Monopolizavimo priežastys. Monopolinė kaina. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Monopolija Lietuvoje. Išvados. Uždavinio sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-16
Puslapyje rodyti po