Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokykolos blioteka kaip ugdymo aplinka

  Mokyklos biblioteka. Bibliotekos aplinka. Aplinkos įtaka besilankantiems. Tyrimo aprašymas.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-16
 • Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas statybos įmonėje

  Įvadas. Besimokančios organizacijos samprata. Įmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas UAB "X". Įmonės veikla. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2008-01-11
 • Mokymasis organizacijoje, besimokančios organizacijos esmė

  Kolektyvinis mokymasis organizacijoje. Įvadas.tikslai: Išsiaiškinti pagrindinius besimokančios organizacijos principus, Atskleisti kolektyvinio mokymosi organizacijoje niuansus. Teorinė apžvalga. Besimokanti organizacija. Kas yra besimokanti organizacija. Žinių vadyba besimokančioje organizacijoje. Besimokančios organizacijos bruožai. Kolektyvinis mokymasis. Organizacinis mokymasis. Straipsnio problemos analizė. Praktinis aspektas. Temos svarba ir reikšmė žinių vadybai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2010-01-21
 • Mokymo svarba įmonėse

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti mokymo svarbą įmonėse. Greitojo skaitymo technika. Mokymo poreikiai. Sisteminių pokyčių valdymas pagal kartojimo principą. Uždavinių ir problemų prioritetai. Elgesio mokymo ciklas. Išvados. Priedas: testas.
  Personalo vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-26
 • Mokymosi galimybės visiems: nuo pradinuko iki pensininko

  Įvadas. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje ir Europoje. Galimybė mokytis visą gyvenimą regione - problema? Galimi problemos sprendimo būdai ir rekomendacijos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-06-15
 • Mokymosi grupės analizė

  Įvadas. Analizuojamos grupės ir jos analizės kriterijų pristatymas. Psichologinis grupės klimatas. Vystymosi stadijos grupėje. Vaidmenys grupėje. Konfliktų sprendimas grupėje. Sprendimų priėmimas grupėje. Motyvacija grupėje. Grupės analizės apibendrinimas. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-12
 • Mokymosi motyvacijos problema ir sprendimai

  Straipsnių analizė apie mokymosi motyvaciją, motyvacijos nebuvimą ir šios problemos sprendimo galimybes. 5 straipsniai: "Mokymosi motyvacijos problema ir jos sprendimo galimybės". "Mokymo turinio įtaka kuriant mokinio vertybių sistemą". "Socialinių veiksnių ir mokymosi nesėkmių sąsajos". "Mokymosi visą gyvenimą motyvacija: pedagogų požiūris". "Savarankiškas mokinių darbas nuolatinio mokymosi procese".
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-08
 • Mokymosi proceso stebėjimo praktika

  Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė. Mokinio psichologine charakteristika. Bendros žinios. H. Aizenko temperamento testas. Asmenybės sociotipo nustatymo testas. Liušerio spalvų testas (metodas).
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo (2001) tezių analizė

  Įvadas. Pirmosios tezės (nauji pagrindiniai įgūdžiai - visiems) analizė. Antrosios tezės (daugiau investicijų į žmogiškuosius resursus) analizė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-27
 • Mokinio asmenybės tyrimas

  Įvadas. Psichologinė mokinio charakteristika. Priedas (1).
  Asmenybės psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-16
 • Mokinio dienos rėžimo įvertinimas

  "Moksleivio veikla ir poilsis" analizė. Miego trukmės vidurkiai. Fizinis aktyvumas. Mityba. Kompiuteris, televizija. Mokymosi krūvis. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-10
 • Mokinio psichologinė charakteristika (3)

  Įvadas. Mokinio psichologinė charakteristika. Žinios apie mokinį. Asmenybės kryptingumo ypatumai. Mąstymo kritiškumo tyrimas. Išvados. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Dėmesio perkėlimo tyrimas. Temperamento tipo nustatymo tyrimas. Išvados. Mokymosi motyvacijos tyrimas.
  Pedagogika, namų darbas(14 puslapių)
  2011-06-08
 • Mokinių adaptacijos problemos

  Įvadas. Paauglių elgesio ydos mokykloje. Popamokinės veiklos organizavimas. Vaikų mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys. Mokinių statusas mokykloje. Net pirmokėliai nenori mokytis. Tinginys geriau negu kvailys. Nuo mokslo atbaido ir perdėta kontrolė. Mokytojai - iš reikalo, bet ne iš pašaukimo. Pagrindiniai patyčių mažinimo strategijos principai. Patyčių apibūdinimas bei formos. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-16
 • Mokinių dėmesio ypatumų tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas: nustatyti individualius tiriamųjų dėmesio savybių ypatumus. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas, apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-05
 • Mokinių dorinimas žaidimų pagalba

  Įvadas. "Aš esu unikalus, vienintelis ir nepakartojamas". "Vertybės. Kas tai?". "Laimė". "Savigarba". "Mano šeima". "Draugystė. Bendradarbiavimas". "Alkoholis". Žaidimai.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-15
 • Mokinių ir mokytojų santykių problemos

  Įvadas. Su kokiomis problemomis susiduria mokiniai? Su kokiomis problemomis susiduria mokytojai? Kaip išvengti šių problemų? Išvados.
  Socialinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-01-13
 • Mokinių regos profilaktikos programa

  Įvadas. Problemos medis. Padariniai. Tolimasis tikslas – iki 2015 metų sumažinti Šiaulių "Juventos" pagrindinės mokyklos 1–10 klasių mokinių regos sutrikimų skaičių iki 20 procentų. Artimieji tikslai. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Veiklos krypčių numatymas. Programos sąnaudos. Programos finansavimo šaltiniai. Programos vykdymo prielaidos ir rizika. Programos vertinimas. Priedas (1).
  Sveika gyvensena ir higiena, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-09-28
 • Mokinių saugos profesiniame mokyme ir praktikoje instrukcija

  Viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojų profesijos, mokinių saugos profesiniame mokyme ir praktikoje instrukcija. Bendroji dalis Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Mokinio veiksmai prieš darbo pradžią. Mokinio veiksmai darbo metu. Mokinio veiksmai avariniais atvejais. Mokinio veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-28
 • Mokinių vertinimo sistemos tikslai

  Vertinimas. Įvertinimas. Ar pažymiai nėra tiesiog farsas, jei visais būdais vertinant mokinius taip dažnai yra daroma klaidų ir vienų mokytojų vertinimas taip skiriasi nuo kitų mokytojų vertinimo? Ar pažymiai ir testavimas trukdo ar padeda mokymuisi? Ar nėra taip, kad pažymiai ir tikrinimo sistemos dažnai sukelia mokinių įtampą ir nerimą, ir dėl to mokiniai pradeda sukčiauti? Viena iš mokinio pasiekimų vertinimo galimybių ("Mokininio pasisekimo knygelė"). Vertinimo uždaviniai.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-06-07
 • Mokytojas — klasės vadovas

  Klasės klimato samprata, jo reikšmė sėkmingam klasės funkcionavimui. Klasės klimato kognityvinė plotmė. Blogo klimato priežastys. Mokytojo poveikio būdai. Klasės klimato psichosocialinė plotmė.
  Psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-09-01
Puslapyje rodyti po