Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (84)

  2 - 9 variantas. Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja. Tobulos konkurencijos firmos pasiūlos kreivė. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos. Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma. Ar teisingi tokie teiginiai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą. Monopolininko gaminio paklausą rodo lygtis Q = 25 – P, o gamybos bendruosius kaštus – lygtis BK = 40 + 11Q. Kokią kainą ir kokią gamybos apimtį pasirinks monopolininkas? Kokį pelną jis gaus? Tarkime, kad yra tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14 – Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Firmos pajamos ir kaštai pateikti lentelėje.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-10
 • Mikroekonomika (85)

  3-9 variantas. Darbo paklausa didėja, kai mažėja. Prieštaravimas tarp žmonių užimtumo ir darbo užmokesčio rodo. Kuris teiginys yra teisingas. Pagrindinė skurdo priežastis Lietuvoje yra. Važiavimas miesto autobusu yra nekonkuruojantis vartojimas. Ar teisingi tokie teiginiai. Paveiksle pateiktos Onutės pajamų ir laisvalaikio abejingumo kreivės. Tarkime, kad nepriklausomai, ar Onutė dirba, ar ne, ji gauna 30 Lt pajamas. Nubrėžkite Onutės biudžeto liniją, jei jos darbo užmokestis už valandą lygus 1,5 Lt. Kiek valandų Onutė dirbs? Tarkime, kad darbo užmokestis už valandą padidėja iki 2,5 Lt. Nubrėžkite naują biudžeto liniją? Kiek valandų dabar dirbs Onutė? Ar Onutei laisvalaikis yra normali, ar nepatraukli prekė. Dabartiniame darbe Jonas gali dirbti norimą valandų skaičių. Jam mokama po vieną litą už pirmąsias 8 darbo valandas ir po 2,5 Lt už kiekvieną papildomą valandą. Turėdamas šią informaciją Jonas nutaria dirbti 12 valandų per dieną. Ar Jonas sutiktų dirbti naujame darbe, jei būtų mokama po 1,5 Lt už valandą ir jis galėtų dirbti norimą valandų skaičių? Paaiškinkite. Firma, prekiaujanti nekilnojamuoju turtu, ketina pirkti žemės sklypą, už kurio nuomą galima gauti 4000 Lt pajamų. Kokio pelno firma gali tikėtis, jei pasitvirtins analitikų prognozė, kad palūkanų norma per metus turėtų sumažėti nuo 10 iki 8 procentų. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę ribines pajamas. Nustatykite, kiek valandų per savaitę Diana dirbs A žemės sklype. Remdamiesi žemiau pateiktos lentelės duomenimis, apskaičiuokite ir įrašykite į ją planuojamą pelną iš A žemės sklypo. Žemės sklypas yra nederlingesnis. Dėl to bendrosios pajamos, gautos naudojant B žemės sklypą, 20 Lt mažesnės negu naudojant A žemės sklypą įdėjus tiek pat darbo. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę iš B sklypo gaunamas ribines pajamas. Kiek valandų Dianai verta dirbti B žemės sklype? Surašykite žemiau pateiktoje lentelėje nurodytų kintamųjų reikšmes. Apskaičiuokite maksimalią rentą, kurią Diana pasiruošusi mokėti už B žemės sklypą. Kaip žemės rentų skirtumas susijęs su žemės produktyvumu. Lentelėje pateikti įvairūs ežero užterštumo lygiai, žalos visuomenei vertė bei visuomeniniai ežero išvalymo iki tam tikro lygio kaštai. Pavyzdžiui, ežeras gali būti visiškai švarus, kai jo valymo kaštai yra 420 000 Lt. Kyla klausimas, ar verta. Suraskite ir surašykite į 3 stulpelį ribinę visuomeninę taršos mažinimo naudą, į 5 stulpelį – taršos mažinimo ribinius kaštus. Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 6 iki 5 vienetų? Dėl kokios priežasties metinis užterštumo lygis bus arba nebus sumažintas iki 5 vienetų? Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 5 iki 4 vienetų? Koks optimalus užterštumo lygis? Dėl kokios priežasties ežero užterštumas nesumažinamas iki 0?
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-06-13
 • Mikroekonomika (86)

  3 užduotys. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai. Jei Pepsi-Colos kaina mažėja, galima tikėtis, jog. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive. Deimantai brangesni už vandenį, nes. Jei padvigubinus visus išteklius gamybos apimtis padidėja daugiau kaip du kartus, tai. Ar teisingi tokie teiginiai (5). Pratimai. X ir Y prekių gamybą šalyje apibūdina tokie duomenys. 1 pav. pavaizduota cukrinių runkelių rinka. Tarkime, kad vyriausybė nusprendžia remti cukrinių runkelių augintojus garantuodama jiems minimalią kainą. Teatro administracija sumažino bilietų kainas nuo 10 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų padaugėjo 30 %. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Atsakymą paaiškinkite. 2 pav. pateikta Manto biudžeto linija ir abejingumo kreivė. Kuris taškas (a, b, c, d, e, f) rodo. Firma, gaminanti prekę X, renkasi vieną iš trijų gamybos technologijų, kurios skiriasi skirtingu naudojamų išteklių (darbo - L ir kapitalo - K) santykiu. Duomenys apie taikomas technologijas pateikti 1 lentelėje. Visi duomenys pateikiami vienetais per savaitę.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-10
 • Mikroekonomika (87)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Ekonomikos modelis. Pasiūlos kiekio sumažėjimą rodo. Kuris teiginys yra teisingas. Jei piniginės pajamos padidėja, o A ir B produktų kainos taip pat padidėja, tai biudžeto linija. Įmonės valdytojas apskaičiavo, kad ribinis darbo produktas yra 5 gamybos vienetai per mėnesį, o ribinis kapitalo produktas – 10 vienetų per mėnesį. Kapitalo pakeitimo darbų ribinė techninio pakeitimo norma yra? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Raskite grafike tokias šių dviejų prekių gamybos taškų kombinacijas: 60 kinokamerų ir 200 laikrodžių. 300 laikrodžių ir 40 kinokamerų. 60 laikrodžių ir 80 kinokamerų. 300 laikrodžių ir 35 kinokameros. Nustatykite, kuris gamybos variantas efektyvus, neefektyvus, neįmanomas? Tarkime, kad gaminama 300 laikrodžių ir 40 kinokamerų, tačiau paklausa kinokameroms išaugo 20 vienetų. Keliais vienetais tektų sumažinti laikrodžių gamybą, kad būtų patenkinta išaugusi kinokamerų paklausa? Keliais vienetais tektų sumažinti laikrodžių gamybą, jeigu reiktų papildomai pagaminti dar 20 kinokamerų? Kaip veikia išvardinti 2 lentelėje pokyčiai paklausą ir pasiūlą?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-15
 • Mikroekonomika (88)

  2-9 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja, tai. Tobulos konkurencijos firmos pasiūlos kreivė. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos. Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma Ar teisingi tokie teiginiai? Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 20 Lt, 30 Lt, 50 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko gaminio paklausą rodo lygtis Q = 25 – P, o gamybos bendruosius kaštus – lygtis BK = 40 + 11Q. Kokią kainą ir kokią gamybos apimtį pasirinks monopolininkas? Kokį pelną jis gaus? Tarkime, kad yra tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14 – Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Firmos pajamos ir kaštai pateikti lentelėje
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Mikroekonomika (89)

  10 uždavinių. Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu.
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-28
 • Mikroekonomika (90)

  2 –7 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Pastoviųjų kaštų pavyzdys yra. Laikinojo užsidarymo taisyklė teigia, kad firma negamina produkcijos, jei... Monopolistas maksimizuoja savo bendrąjį pelną arba minimizuoja nuostolius, kai gaminant optimalų produkcijos kiekį. Kainų lyderio paklausos kreivė yra... Vienas iš pagrindinių oligopolijos ir monopolinės konkurencijos skirtumų yra... 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Paaiškinimai. 3 užduotis. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75Lt, 100Lt, 150Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko produkto paklausa nustatoma pagal lygtį P = 50 – Q. Gamybos vidutiniai kintamieji kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir sudaro 30 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Raskite maksimizuojančią produkto kainą ir gamybos apimtį. Apskaičiuokite tą pelną. Firma veikia oligopolinėje šakoje ir parduoda plieną. Lentelėje pateikta plieno paklausa. Remdamiesi lentelėje pateikite informacija, nubrėžkite firmos plieno paklausos kreivę. Tarkime, kad pradinė plieno tonos kaina lygi 1000 Lt. Firma padidina 1 tonos plieno kainą nuo 1000 iki 1200 Lt. Koks yra paklausos elastingumas tarp dviejų paklausos kreivės taškų? Kaip pasikeičia firmos pardavimo pajamos padidinus kainą? Tarkime, kad firma sumažina 1 tonos plieno kainą nuo 1000 iki 800 Lt. Koks plieno paklausos elastingumas? Kaip pasikeičia pardavimo pajamos sumažinus plieno kainą? Ar ši laužta paklausos kreivė paaiškina kainų stabilumą oligopolinėse rinkose? Paaiškinkite savo samprotavimus. Šakoje veikia 50 firmų, kurių ribiniai kaštai pateikti 1 lentelėje. Užpildykite 2 lentelę ir nubrėžkite šakos pasiūlos kreivę, kai kaina nuo 4 iki 16 Lt. Nubrėžkite šakos paklausos kreivę (D) ir suraskite šakos pusiausvyros kainą, jei šakos paklausa pateikta 3 lentelėje. Kiek firmų sudarys "šaką" esant šiai kainai? Tarkime, kad padidėjus pakaitų konkurencijai paklausa keičiasi taip (4 lentelė). Nubrėžkite naują paklausos kreivę, ją pažymėkite D1. Padidėjo ar sumažėjo paklausa? Kokia nauja pusiausvyros kaina? Kiek firmų dabar sudarys šaką?
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-11-21
 • Mikroekonomika (94)

  1 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai: Tobulos konkurencijos darbo rinka skiriasi nuo monopsoninės tuo, kad. Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės. Pajamų paskirstymo nelygybės laipsnį ekonomikoje rodo. Kuriuo atveju vyriausybė neinternalizuoja (neperima) produkto išorinio poveikio? Ar teisingi tokie teiginiai? Paaiškinimai. Pratimai. Paveiksle pateikta darbo paklausa ir pasiūla tam tikroje darbo rinkoje. Tarkime, kad rinka pasiekusi pusiausvyrą. Monopolisto ribinio produkto pajamų (RPP) ir vidutinio produkto pajamų (VPP) kreivės pateiktos paveiksle. Gamindamas produktą monopolistas naudoja tik vieną kintamąjį išteklių, t.y. darbą. Tarkime, kad monopolisto požiūriu darbo pasiūlos kreivė lygi S1D. Bendrieji pastovieji kaštai lygūs 8000 Lt. Kiek darbuotojų samdys monopolistas? Kokios bus bendrosios pajamos? Kokie bus bendrieji kintamieji kaštai? Koks pelnas? Priemiesčio žemės pasiūla lygi 20000 ha, o paklausą rodo lygtis Q = 50000 – 4P. Kokia žemės kaina? Koks jos nuomos mokestis, jei palūkanų norma yra 8. Sprendimas. Tarkime, kad automobilius nuomojanti firma perka naują automobilį, kurio kaina 12000 Lt. Už automobilio nuomą firma gauna per metus 3000 Lt pajamų. Likutinė automobilio vertė po 4 metų lygi 6000 Lt (už tokią sumą automobilis gali būti parduotas). Ar verta firmai pirkti šį automobilį, jei palūkanų norma yra 20 %. Sprendimas: Paveiksle pavaizduota RKM kreivė rodo taršos mažinimo ribinius kaštus, o RKT1 kreivė – ribinius taršos kaštus. Iš pradžių nekreipkite dėmesio į RKT2 kreivę. Kokia yra ekonomiškai efektyvi taršos apimtis? Jei neimamas mokestis už taršą: kokia bus taršos apimtis? Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? Kokie taršos ribiniai kaštai? Kokie efektyvumo nuostoliai? Kokį mokestį uždėjus vienam produkcijos vienetui taršos apimtis būtų ekonomiškai efektyvi? Tarkime, kad realūs taršos ribiniai kaštai yra RKT1, tačiau vyriausybė suklysta ir mano, kad jie lygūs RKT2. Taip pat tarkime, kad vyriausybė uždeda mokestį už taršą vienam produkcijos vienetui, kuris yra optimalus, jei taršos ribiniai kaštai lygūs RKT2: koks tada bus taršos kiekis? Ar jis didesnis, ar mažesnis už ekonomiškai efektyvų kiekį?
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-23
 • Mikroekonomika (96)

  Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Paaiškinti taškų, esančių kreivės viduje ir išorėje, prasmę. Paklausa ir pasiūla. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Firma ir produkcijos kaštai. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Tobulos konkurencijos rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Monopolija ir monopsonija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Oligopolinė rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Monopolinės konkurencijos rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Išorės efektai ir visuomeninės gėrybės. Testas (pažymėti teisingą atsakymą).
  Mikroekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2009-01-12
 • Mikroekonomika (97)

  Savarankiško darbo tikslas – sugalvoti, išspręsti ir pateikti mikroekonomikos testus ir užduotis. Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Užduotis: sugalvoti ir pateikti kiekvienai iš 12 temų po 5 testų variantus (ne mažiau kaip 4 atsakymai) ir išspręsti po 5 užduotis. Pateikti sprendimus bei atsakymus. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Firma ir produkcijos kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija ir monopsonija. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Gamybos veiksnių rinka. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Išorės efektai ir visuomeninės gėrybės.
  Mikroekonomika, namų darbas(30 puslapių)
  2009-02-10
 • Mikroekonomika (99)

  4 uždaviniai su sprendimu. 18 variantas. Remdamiesi metodinėje priemonėje literatūra nurodyta paaiškinkite: kodėl darbo jėgos paklausa yra vadinama išvestine paklausa ir kas lemia jos kitimą; monopsonijos modelį darbo rinkoje; kuriuo atveju bus samdoma daugiau darbuotojų: 1) firma darbo jėgą samdo tobulos konkurencijos rinkoje; 2) firma darbo rinkoje yra monopsonija. Prekės X rinkos paklausa aprašoma funkcija: P= 15 –Q. Tarkime rinkoje veikia dvi firmos A ir B kurių ribiniai kaštai vienodi ir lygūs 3 Lt./vnt. Apskaičiuokite reikiamus duomenis ir užpildykite pateiktą lentelę bei paaiškinkite kiek prekių bus gaminama, jei bus taikomi skirtingi firmų elgsenos modeliai. Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 Lt.Per tą laiką jūs netektumėte 9000Lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 Lt. papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą. Tarkime, rinkoje siūloma 500 vnt darbo ir 400 vnt kapitalo. Pradinis šių išteklių paskirstymo variantas toks: baldams gaminti naudojame 300 vnt darbo ir 200 vnt kapitalo, pagaminama 100 šios prekės vienetų; likusi išteklių dalis naudojama drabužių gamyboje ir pagaminama 500 šios prekės vienetų. Pavaizduokite aprašytą situaciją Edžvorto diagramoje. Paaiškinkite kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad būtų pasiektas Pareto optimumas gamyboje.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-10
 • Mikroekonomika ir makroekonomika

  Įvadas. Makroekonomika. Makroekonomika tiria. Makroekonomikos tikslai. Mikroekonomika. Mikroekonomika nagrinėja. Skirtumai tarp mikro- ir makroekonomikos. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Mikroekonomika ir makroekonomika (2)

  Rinka ir jos funkcijos. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos formos pagal konkurencingumo laipsnį. Nacionalinio ūkio ekonominiai vienetai. Namų ūkio ir firmų tarpusavio ryšiai. Ekonomikos problemos. Centrinio banko ir pinigų politika, ir darbo funkcijos. Valiutų rinkos ir valiutų kursų nustatymas.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-01-08
 • Mikroorganizmai, jų tarpusavio santykiai

  Įvadas. Mikroorganizmų įvairovė. Virusai. Riketsijos. Mikoplazmos. Bakterijos. Aktinomicetai. Grybeliai. Spirochetos. Pirmuonys. Mikroorganizmų savybės. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis mikroorganizmams. Abiotiniai veiksniai. Fizikiniai veiksniai. Cheminiai veiksniai. Biotiniai veiksniai (mikroorganizmų tarpusavio santykiai). Simbiozė. Mutualizmas. Konkurencija. Metabiozė. Satelitizmas. Sinergizmas. Antagonizmas. Parazitizmas. Amensalizmas. Neutralizmas. Išvados.
  Biologija, namų darbas(20 puslapių)
  2008-01-21
 • Mikroprocesoriai (7)

  Mikroprocesorių 2 namų darbas. Šešiolikos skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos tyrimas. Registrų ir atminties peržiūros ir modifikavimo rezultatai. Duomenų persiuntimo atmintyje rezultatai. Duomenų baito išvestis per prievadą. Duomenų baito įvestis per prievadą. Displėjaus monitoriaus komandų valdymas. Išvados. Segmentinio atminties adresavimo principas 80x86 šeimos mikroprocesoriuose. Informacijos surašymas į gretimus kodo segmentus. Informacijos surašymas į kodo, duomenų, dėklo ir papildomo duomenų segmentus. Perėjimas į kitą atminties segmentą. Programos sudarymas ir vykdymas. Išvados. Operandų adresavimo būdai. Išvados. 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas. Programos "Debug" taikymas. Kai kurios programos Debug komandos. Susumavimas dviejų atmintyje esančių 16 bitų operandų, taikant tiesioginį ir registrinį adresavimą. Keitimasis informacija tarp registrų CX ir AX, taikant tiesioginį ir registrinį adresavimą. 2 baitų tiesioginio operando sudėjimas su kaupiklio turiniu, taikant registrinį adresavimą ir tiesioginį operandą. Iš atminties ląstelės turinio atėmimas kitos atminties ląstelės turinys, taikant registrinį adresavimą ir tiesioginį operandą. Operando persiuntimas iš atminties į kaupiklį, taikant bazinį, indeksinį, bazinį – indeksinį, santykinį adresavimo būdą. Operando esančio kaupiklyje sandauga su operandu esančiu atmintyje, taikant bazinį, indeksinį, bazinį – indeksinį, santykinį adresavimo būdą. Duomenų eilutės perkėlimas iš segmento ES į segmentą ES. Operando persiuntimas iš atminties į dėklą nurodytu adresu, taikant dėklinį adresavimą. Operando persiuntimas iš dėklo į registrą, taikant dėklinį adresavimą. Sudaryti ir kvikdyti programą, dėstytojo nurodytam veiksmui atlikti: (A-B-C)*5. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(15 puslapių)
  2007-09-23
 • Mikroprocesoriaus i8080 komandų sistema ir programavimas

  Darbo užduotis: Susipažinti su aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto (MMK) struktūra, valdymo ir indikacijos priemonėmis. Išsiaiškinti sisteminio monitoriaus funkcijas. Susipažinti su mikroprocesoriaus Intel 8080 (KP580ИК80А) komandų sistema. Įgyti programavimo asembleriu įgūdžių. Operandų adresavimo būdų aprašymas. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos ir duomenų įvestis į duotą mikroprocesorinę sistemą. Programos vykdymas ir gauti rezultatai. Darbo apibendrinimas.
  Kompiuteriai, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-02-10
 • Mikroprocesorinės sistemos

  Įvadas. Mikroprocesorinė sistema su 16 skilčių bendros paskirties procesoriumi. Operandų adresavimas mikroprocesoriuje Intel 8086. Sprendimas "Debug" programa. Išvados.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-16
 • Mikroprocesorių i8080 ir i8086 komandų sistema ir programavimas

  8 ir 16 skilčių mikroprocesoriai ir jų valdymas. Registrų blokas. Aritmetinis-loginis įtaisas. Duomenų ir komandų formatai. Operandų adresavimo būdai. Atminties laukų paskirstymas. Mikroprocesorių programavimas. 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas MS DOS programinėmis priemonėmis. Programa Debug. Programa CodeView. Programų vykdymas. 8 skilčių. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos ir duomenų įvestis į УMK. Programos vykdymas ir gauti rezultatai. Programos patikrinimas. 16 skilčių. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos ir duomenų įvestis į Debug. Programos vykdymas ir gauti rezultatai. Programos patikrinimas. Apibendrinimas.
  Elektronika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-11-20
 • Mikrovaldiklio PIC16C84 taikymas

  Įvadas. PIC mikrovaldiklių šeimos. Darbo našumas. Elektriškai perprogramuojama atmintis ir scheminis programavimas. KMOP technologija. Minimalūs gabaritai. Techninės charakteristikos. Mikrovaldiklių parametrai. Periferija. Apibendrinimas.
  Elektronika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-24
 • Milteliai (pulveres)

  Vaistų technologijos Savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas: Apibrėžti sąvoka milteliai, miltelių klasifikacija, jų trukumai bei privalumai, kaip skirstomi milteliai pagal vartojimo būdą. Miltelių gamyba (skaičiavimas, aprašymas, apipavidalinimas, savikontrolė). Milteliai. Dozuotų miltelių išrašymo būdai. Miltelių gamybos stadijos. Miltelių gamyba. Paprastų dozuotų ir nedozuotų miltelių gamyba. Sudėtinių dozuotų ir nedozuotų miltelių gamyba. Sudėtinių miltelių gamyba su sunkiai smulkinamomis medžiagomis. Sudėtinių miltelių gamyba, kai skiriasi miltelių masė. Sudėtinių miltelių gamyba su narkotinėmis arba nuodingomis medžiagomis. Išvados.
  Medicina, namų darbas(13 puslapių)
  2010-11-11
Puslapyje rodyti po