Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medienotyra (2)

  Įvadas. Augančio medžio dalys. Medienos šiluminės savybės: šilumos imlumas, šilumos ir temperatūros laidumas. Medienos stipris statiniam lenkimui. Medienos ydos – cheminiai atspalviai. Jų įtaka medienos kokybei. Gėlo ir jūros vandens įtaka medienos fizinėms – mechaninėms savybėms. Užduotis: nustatyti medienos drėgnį.
  Medžiagotyra, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-20
 • Medikų kalbos klaidų rinkimas ir analizė

  Įvadas. Tikslai: Pastebėti ir surinkti medikų kalbos kultūros klaidas. Klaidas sugrupuoti pagal rūšį. Teoriškai išanalizuoti klaidas. Ištaisyti rastas klaidas. Morfologija. Leksika. Sintaksė. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-16
 • Medikų kalbos klaidų rinkimas ir analizė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas yra pastebėti ir surinkti medikų kalbos kultūros klaidas. Klaidos buvo ieškomos internete. Morfologija. Leksika. Semantizmai. Sintaksė. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-02-23
 • Medis lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje: ąžuolas, beržas

  Įvadas. Nagrinėjami medžių pavadinimai lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje. Ąžuolas. Beržas. Santrauka.
  Kalbų studijos, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-18
 • Medžiagos agregatinės būsenos

  Įvadas. Medžiagos. Skystis. Dujos. Kieti kūnai.
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-07
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas (7)

  Tikslas: nustatyti medinio stačiakampio medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Paklaidų įvertinimas. Skaičiavimai. Išvada. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Fizikinių dydžių tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai. Matavimo paklaidos. Vienkartinio matavimo absoliutinė paklaida, matavimų serijos vidutinė kvadratinė vertė. Santykinė paklaida. Normalinis (Gauso) paklaidų pasiskirstymo dėsnis. Pasikliaujamojo intervalo ir patikimumo koeficiento supratimas. Pasikliaujamojo intervalo nustatymas Stjudento metodu. Kaip nustatoma netiesioginių matavimų absoliutinė ir santykinė paklaidos?
  Klasikinė mechanika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-10
 • Medžiagotyra (17)

  Klausimai ir atsakymai į klausimus. Trumpai paaiškinti plieno gavimo marteno krosnyse proceso esmę ir krosnies schemą. Nurodyti marteninio proceso intensyvinimo būdus. Nubraižyti geležies ir anglies būvio diagramą ir aprašyti virsmus, vykstančius, lėtai aušinant išlydytą plieną, turintį 1,0 % anglies. Apibūdinti visas tuo metu susidarančias struktūras. Kas gaminama iš plieno. Aprašyti iš greitapjovio plieno pagamintų sriegiklių terminio apdorojimo technologiją. Nurodyti apdorojimo paskirtį, temperatūrų parinkimo tvarką, struktūros ir savybių pakitimus. Kokie reikalavimai keliami lydiniams, norint gauti kokybiškus liejinius? Išvardyti dažniausiai liejamus lydinius ir pateikti jų naudojimo pavyzdžių. Kokios spalvotųjų metalų lydinių suvirinimo ypatybės. Aprašyti, kaip gaminami indai (buteliai, bakeliai ir t.t.) iš plastmasių.
  Medžiagotyra, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-25
 • Medžiagotyra (19)

  Trumpai paaiškinti plieno gavimo elektrolankinėse krosnyse proceso esmę ir nubraižyti krosnies schemą. Kas yra plienas? Nubraižyti geležies ir anglies būvio diagramą, pažymėti joje plieną, turinti 0,65% anglies ir nubrėžti po aušinimo kreive. Kokia to plieno struktūra kambario temperatūroje? Aprašyti iš plieno 65 pagamintų spyruoklių terminio apdorojimo technologija. Nurodyti apdorojimo paskirtį, temperatūrų parinkimo tvarką, struktūros ir savybių pakitimus. Nupiešti paprastos formos liejinį su skyle modelį, gurgutį, ir liejimo formą. Aprašyti liejinių defektų susiradimo būdus. Prie 300 mm skersmens plieninio vamzdžio lankinio suvirinimo būdu reikia privirinti plieninį flanšą. Aprašyti technologinį procesą ir nubraižyti suvirinimo schemą.
  Medžiagotyra, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-04-22
 • Medžiagų klasifikacija pagal kilmę ir panaudojimą

  Įvadas. Medžiagų klasifikacija pagal kilmę ir panaudojimą. Natūralaus akmens (uolienų) panaudojimas. Metalai. Metalų klasifikacija. Plieno klasifikavimas pagal paskirtį. Augalinės žaliavos. Statyboje naudojama mediena. Plastmasės. Plastmasių klasifikavimas. Pramonės atliekos. Išvados.
  Medžiagotyra, namų darbas(13 puslapių)
  2008-04-11
 • Medžiagų mechanika (6)

  Duotas centriškai tempiamas-gniuždomas plieninis strypas. Sudaryti ašinių jėgų, normalinių įtempimų ir skerspjūvių poslinkių diagramas. Rasti apkrovos parametro F didumą, kuris tenkintų tiek stiprumo, tiek standumo sąlygas (strypo laisvojo galo poslinkio reikšmė, paimta absoliutiniu didumu, neturi būti didesnė kaip 0,76 mm). Duota statiškai išsprendžiama strypinė konstrukcija. Nustatyti leistinąjį projektinės apkrovos parametro F didumą. Laikyti, kad strypų skerspjūvių plotai. Priėmus F = 70 kN, parinkti konstrukcijos strypams skerspjūvius. Didžiausią teigiamą ašinę jėgą turintį strypą suprojektuoti iš dviejų valcuotojo plieno nelygiašonių kampuočių, kitus tempiamus strypus – iš plieninių skritulinio skerspjūvio strypų. Apskaičiuoti poslinkį mazgo, kuriame susikerta pirmasis ir antrasis projektuotos konstrukcijos strypai. Duotas skerspjūvis, susidedantis iš stačiakampio ir vieno arba dviejų vienodų valcuotojo plieno profilių. Stačiakampio kraštinės a = 600 mm, b = 40 mm, valcuotojo plieno profilis – Lovis Nr.36. Reikia centrinių svarbiausių ašių atžvilgiu apskaičiuoti atsparumo momentus.
  Mechanika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-06-09
 • Medžiagų mokslas (13)

  Įvadas. Fizikinės savybės. Tankumas. Santykiniu tankumu. Poringumu vadinamas. Vandens poveikis medžiagoms. Mirklumas. Drėgnis. Higroskopiškumas. Kapiliarumas. Brinkimas. Traukimasis. Laidumas vandeniui. Laidumas vandens garams. Vandens igeriamumas. Drėgnumas. Šilumos poveikis medžiagoms. Šilumos perdavimas, ar konvekcija.Temperatūrinės medžiagų deformacijos. Atsparumas kaitrai. Atsparumas ugniai. Atsparumas šalčiui. Klampumas. Laidumas garsui. Laidumas dujoms ir orui. Terminis atsparumas. Medžiagų džiuvimu. Orinis atsparumas. Išvados.
  Medžiagotyra, namų darbas(16 puslapių)
  2009-09-11
 • Medžiagų mokslas (2)

  Vienkartinės liejimo formos gamybos technologijos sudarymas. Brėžiniai.
  Medžiagotyra, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-04-13
 • Medžiagų mokslas ir inžinerija

  Dielektrikų savybės. Kodėl būtina įvertinti kietų dielektrikų paviršinį ir tūrinį elektrinį laidumą? Nuo kokių faktorių priklauso paviršinis laidumas? Nustatykite polietileno, naudojamos plokščio kondensatoriaus dielektriku, lyginamąją tūrinę varžą ir galios nuostolius, esant nuolatinei 1 kv įtampai ir 10-11 A srovei. Dielektriko storis 2 mm, kiekvienos pusės plokštelių plotas 40 cm2. Paviršinio nuotėkio neįvertinkite. Pateikite dielektrikų dielektrinės skvarbos kitimo grafikus nuo temperatūros, esant skirtingoms poliarizacijos rūšims, ir paaiškinkite kreives Sudarykite porėto politetrafluoratileno (fluoroplastas - 4) dielektrinės skvarbos priklausomybės grafiką nuo tūrinės masės, turint omenyje, kad ištisinio (be porų) politetrafluoratileno dielektrinė skvarba 2,0; tankis 2300 kg/m3. Nustatykite kokį reikia paimti plastmasės komponentų santykį norint gauti dielektrinę skvarbą 8, jeigu rišančioji medžiaga yra polistirolas, o užpildas- termokondas. Termokondo dielektrinė skvarba 20, polistirolo- 2,5. Parašykite ir paaiškinkite paprasčiausių konfigūracijų kondensatorių talpio skaičiavimo formulę. Pagal kokias dielektriko charakteristikas galima nustatyti kondensatoriaus išsikrovimo laiko konstantę? Aliuminio laidas, kurio skerspjūvis 25 mm2, padengtas 1,6 mm storio polivinilchlorido izoliacija ir uždėta ekranuojanti pynutė. Nustatykite galios nuostolius izoliacijoje 100 m laido, esant +700C temperatūrai, 50 Hz ir 500 Hz dažniui bei įtampai tarp centrinio laidininko ir pynutės 220 V. Dielektriko paimkite iš 3 pav., tg =0,1 prie +700C. Kaip priklauso dujų elektrinis atsparumas nuo elektrodų formos ir atstumo tarp jų? Aprašykite kietojo dielektriko pramušimo įtampos priklausomybes nuo temperatūros, dažnio ir prijungtos įtampos laiko. Kas tai yra elektroizoliacinių medžiagų šiluminis laidumas? Kokią praktinę reikšmę turi šis parametras? Pateikite pavyzdžių. Pagrindinės dielektrinių medžiagų rūšys. Kuo skiriasi linijiniai, erdviniai, termoplastiniai ir termoreaktyviniai polimerai? Pateikite jų privalumus, trūkumus ir tipinius pavyzdžius. Kas tai yra celiuliozės eteriai? Nurodykite jų panaudojimo galimybes. Apibūdinkite gumos, ebonito, eskapono ypatybes ir panaudojimo elektroizoliacinėje technikoje sritis. Apibūdinkite aktyviąsias keramines medžiagas ir jų panaudojimo sritis. Aprašykite elektrovakuuminius stiklus ir paaiškinkite kas tai yra platininiai, molibdeniniai, volframiniai stiklai. Aprašykite įvairius liuminescencijos procesų tipus ir jų atsiradimo priežastis. Trumpai charakterizuokite liuminescencijos mechanizmą ir pagrindinius dėsningumus. Laidininkai. Kuriais atvejais labai svarbi metalų charakteristika yra temperatūrinis linijinio plėtimosi koeficientas? Kaip šis parametras susijęs su metalo lydymosi temperatūra? Kokios medžiagos naudojamos įvairių temperatūrų termoporų gamyboje? Kaip priklauso termoporos termo-evj nuo temperatūrų skirtumo? Magnetinės medžiagos. Pateikite medžiagų klasifikaciją pagal magnetines savybes bei magnetinių medžiagų klasifikaciją. Kokie lakštiniai elektrotechniniai plienai vadinami tekstūruotais? Kokios jų ypatybės, savybės ir panaudojimas? 14 pav pateiktos švarios geležies (1 kreivė) ir geležies su 0,08% priemaišų (2 kreivė) įmagnetinimo kreivės. Sudarykite magnetinės skvarbos priklausomybių kreives ir nustatykite pradinės ir maksimalios magnetinės skvarbos reikšmes. Magnetinės skvarbos priklausomybių kreives.
  Medžiagotyra, namų darbas(14 puslapių)
  2009-02-04
 • Medžiai ir jų šakojimasis

  Paprastasis ąžuolas. Simpodinis šakojimasis. Paprastoji pušis. Monopolinis šakojimasis. Paprastoji eglė. Mažalapė liepa. Karpotasis beržas. Miškinė obelis. Paprastoji kriaušė. Paprastasis klevas. Dichotiminis šakojimasis. Vakarinės tujos koloniška aukštaūgė forma. Drebulė. Juodalksnis. Paprastasis skirpstas. Paprastasis šermukšnis. Baltasis gluosnis.
  Biologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-05
 • Medžio darbų įrankiai

  Medžio darbų įrankiai. Peilis. Pjovimas. Pjovimo būdai. Medienos pjovimas rankiniais pjūklais. Svarbiausios pjovimo pjūklu taisyklės. Pjūklo elementai. Rankiniai pjūklai. Vienrankiai pjūklai. Gratpjūklis. Rėminis pjūklas.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-08
 • Medžioklės teisinis reguliavimas

  Įžanga. Medžioklėje naudojamos priemonės. Draudžiami medžioti Lietuvoje žvėrys ir paukščiai. Medžioklės būdai. Draudžiami Lietuvoje medžioklės būdai, priemonės, įrankiai. Įstatymai ir įstatyminiai aktai, reglamentuojantys medžioklę ir su ja susijusią veiklą. Teisė medžioti, medžioklės plotai ir jų nuoma, medžioklės produkcijos panaudojimas, bei draudimai. Medžioklės organizavimas, dokumentai. Medžioklės taisyklių laikymosi kontrolė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-20
 • Meilė kaip filosofinė problema

  Įvadas. Kas yra filosofija? Meilė gražiausias jausmas. Renesanso meilės filosofija. Filosofija kaip meilė išminčiai. Graikų požiūris į filosofiją kaip meilę. Išminčiai.
  Filosofija, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-28
 • Meilė tėvynei Juozo Nekrošiaus poezijoje

  Biografija ir kūryba. Juozas Nekrošius. Mokslai. Darbinė veikla. Faktai. Laisvalaikis. Moto. Bibliografija. Vaikų poezija.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-03-28
 • Meine Katzen

  Darbas vokiečių kalba. Katės. Katės kalba. Katės sveikata ir priežiūra. Katės kūnas. Maura. Murphy. Maxine und Murphy. Katzensprache. Ausdruck. Bedeutung. Der Katzenkörper. Gesundheit und Pflege. Katzenaugen.
  Vokiečių kalba, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-21
 • Menas gyventi

  Įvadas. Mūsų uždaviniai. Tai, ko reikėtų atsisakyti. Tai reikėtų daryti. Savianalizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-13
Puslapyje rodyti po