Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo sprendimų formavimas akių klinikoje

  Akių klinikos esamos situacijos analizė. Paslaugos. Paslaugų kainos. Teikimo vieta. Rėmimas. Vartotojai. Paslaugų pardavimas. Akių operacijas atliekančios klinikos. Marketingo galimybių įvertinimas. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinės rinkos nustatymas. alternatyvių paslaugų marketingo sprendimo analizė. Marketingo sprendimų priėmimas. Marketingo veiksmų plano parengimas ir jo įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2005-11-22
 • Marketingo strategija: namų renovavimo paslaugos UAB "Namo renovacija"

  Įvadas. Aplinkos analizė. Situacinė aplinka. Neutrali aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės aplinka. Išorės sienų šiltinimas ir apdaila. Tikslinė rinka. SSGG analizė. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Konkurencinis pranašumas. Marketingo strategija.
  Rinkodara, namų darbas(12 puslapių)
  2010-12-02
 • Marketingo strategijos pagal tikslines rinkas: kriterijai, klasifikavimas ir rūšys

  Darbo užduotis: "Pateikti dviejų autorių nuomonę apie marketingo strategijas pagal tikslines rinkas: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokios rūšys. Pateikti schematiškai su paaiškinimais, komentarais. Pabaigoje nurodyti literatūrą". Marketingo strategija. Regina Virvilaitė "Marketingas". Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong "Rinkodaros principai". Rinkos segmentavimas. Tikslinių rinkų atranka. Tikslinių rinkų nustatymas. Segmentų strategija. Diferencijuotoji rinkodara. Koncentruotoji rinkodara. Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis "Marketingas". Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Išvados ir apibendrinimai. Rinkos aprėpties strategijos pasirinkimas. Nediferencijuotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Koncentruotas marketingas.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-27
 • Marketingo strategijos parengimas: UAB "Panevėžio eglė"

  Įvadas. UAB "Panevėžio eglė" charakteristika, misija ir tikslai. UAB "Panevėžio eglė" marketingo įtaka strategijos formavimui. Tarptautinė aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. UAB "Panevėžio eglė" SWOT analizė. Marketingo strategijos formavimo etapai. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką. Marketingo strategija pagal pozicionavimą. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Prekės, paslaugų strategijos vidaus rinkose. Kainų strategijos vidaus rinkose. Paskirstymo strategijos vidaus rinkose. Rėmimo strategijos vidaus rinkose. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, namų darbas(15 puslapių)
  2007-04-26
 • Marketingo strateginis planavimas (2)

  Įvadas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Marketingo strategija. Marketingo planavimas. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2008-05-20
 • Marketingo tyrimai (2)

  Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Apklausos tyrimai. Ketinimų pirkti matavimas. Pirkėjų apklausos anketos parengimas. Marketingo tyrimų, atliekamų darbovietėje, aprašymas (rinkos tyrimų planavimas, tyrimo ataskaitos pateikimas, tyrimo koordinatoriaus atsakomybės prieš užsakovą).
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-06-03
 • Marketingo tyrimai (7)

  Požiūrio matavimai. Likerto skalė. Reikalavimai anketos sudarymui. Apklausos anketa. Darbovietėje atliekami marketingo tyrimai. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2006-06-06
 • Marketingo tyrimai internete (2)

  Marketingo tyrimai internete. Užduotis: pateikti ir palyginti bent 2 autorių nuomonę apie e-kultūrą; surasti ir palyginti bent 6 kultūrą propaguojančias svetaines. Šešios kultūrą propaguojančios svetainės, jų e-komunikacijos būdai.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-07
 • Marketingo tyrimas: "Dvaro" grietinės kainų stebėjimas

  Darbo tikslas – palyginti ir išsiaiškinti kainų kitimą stebint tą patį pasirinktą produktą dešimt savaičių penkiose vietose. Produkto aprašymas. Kainų stebėjimo lentelė. Kainų analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Marketingo tyrimas: elektronikos parduotuvių tinklas UAB "Avitelos prekyba"

  UAB "Avitelos prekyba" marketingo tyrimas. Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonės makro- ir mikroaplinkas. Darbo tikslas yra atlikti savo pasirinktos organizacijos marketingo tyrimą. Šiam tikslui pasiekti yra keliami šie uždaviniai: apžvelgti verslo aplinką; padaryti rinkos tyrimą; ištirti pardavimų veiklą; išnagrinėti prekes; atlikti rėmimo veiklos tyrimą. UAB "Avitelos prekyba" rinkos segmentavimas. Išvada. UAB "Avitelos prekyba" vartotojo elgsena ir pozicionavimas. Vartotojo elgsenos tyrimas. Išvados. UAB "Avitelos prekyba" kainodara. Išvados. UAB "Avitelos prekyba" prekių/paslaugų pateikimo ir paskirstymo modelis. UAB "Avitelos prekyba" prekių/paslaugų rėmimo komplekso formavimas.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2010-05-03
 • Marketingo tyrimas: kosmetikos gamyba UAB "Rekin"

  Įvadas. Tyrimo objektas. Aplinkos analizė. Mikro aplinka. Makro aplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezės. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Rinkodara, namų darbas(15 puslapių)
  2006-12-21
 • Marketingo tyrimas: natūralių kosmetinių produktų gamyba UAB "BIOK" kosmetikos produktų linija "Margarita"

  Marketingo tyrimo kontrolinis darbas. Įvadas. tikslas – išsiaiškinti UAB "BIOK" kosmetikos produktų linija "Margarita" priemonių vietą Lietuvos rinkoje. Tyrimo metodika. Marketingo tyrimo problemos formulavimas ir tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas ir imties dydžio nustatymas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(15 puslapių)
  2009-10-19
 • Marketingo tyrimas: šokoladas "Karališkas Cacao 70%"

  Įvadas. Nagrinėjama pasirinkta prekė: UAB "Kraft Foods Lietuva", Karališkas Cacao 70%. Prekės įvardijimas. Prekės pristatymas. Tikslinė rinka. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Prekių asortimentas. Prekių grupė (linija). Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Prekių kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Parduotuvės (skyrius), kur prekiaujama nagrinėjama preke. Parduotuvės (skyrius), kur prekiaujama nagrinėjama preke, asortimentas. Prekių linijos parduotuvės asortimente. Asortimento gylis. Potencialūs konkurentai. Prekės kainos palyginimas su konkurentų kainomis. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Reklamos įtaka (prekei) produktui. Reklamos priemonės. Reklamos priemonės patrauklumas. Analizuojamo produkto reklamos trūkumai. Sukurtoji reklama. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-06-10
 • Marsas ir gyvybės egzistavimo galimybės

  Įvadas. Marso planeta. Marso ir Žemės panašumai. Marso paviršius. Marso tyrinėjimai. Gyvybė Marse? Išvados.
  Astronomija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-04-30
 • Marsilijaus Paduviečio pasaulietinės valdžios teorija

  Įvadas. Aristoteliška Marsilijaus mintis. Valstybė. Apie įstatymus ir įstatymų leidėją. Bažnyčia ir dvasininkija. Išvados.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-05
 • Marta Graham. Biografija

  Įvadas. Martha Graham (1894–1991). Pagrindiniai biografijos ir kūrybos faktai. Martos Graham technika. M. Graham ir "Lamentation" (rauda). "Primitive Mysteries" (Primityvios misterijos). Amerikietiškos temos. Išvados.
  Teatras, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-01
 • Martynas Mažvydas (3)

  Asmenybė. Veikla. Katekizmas. Katekizmo reikšmė.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-05
 • Masažas kineziterapijoje

  Įvadas. Gydomasis masažas. Klasikinis masažas. Refleksinės masažo sistemos. Taškinis masažas. Hidrovibromasažas. Išvados.
  Kineziterapija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-03-07
 • Masažo priemonė – masažinis takelis

  Įvadas. Masažinis takelis. Savimasažo metodika. Priedas: nugaros masažas (1).
  Medicina, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-29
 • Mass Media (3)

  Dialogas anglų kalba. Anglų kalbos kalbėjimo tema: "Mass media". Dialogas apie informacijos skleidimo priemones. Anglų kalba.
  Anglų kalba, namų darbas(1 puslapis)
  2007-04-02
Puslapyje rodyti po