Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo išlaidų ir pardavimų masto santykio analizė

  Reklamos davėjų (įmonių) išlaidos, jų skaičiavimo būdai. Procentas nuo dabartinių pardavimų. Atsižvelgiant į konkurentų skiriamų išlaidų reklamai dydį. Procentas nuo pardavimų ir konkurentų skirtų reklamos išlaidų dydis. Reklamos išlaidoms skiriama dalis nuo įmonės gauto pelno. Reklamos išlaidų nustatymas, susijęs su įmonės tikslų įgyvendinimu. Procentas nuo prognozuojamų pardavimų. Turimų pinigų naudojimas.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-19
 • Marketingo kanalai: įmonė "Gardentime"

  Trumpa įmonės "Gardentime" ir jos prekių charakteristika. Įmonės marketingo kanalai, jų struktūra, įmonės naudojamos paskirstymo strategijos. Įmonės marketingo kanalai ir jų struktūra. Įmonės naudojamos paskirstymo strategijos. Įmonės marketingo kanalų dalyviai ir jų funkcijos. Įmonės marketingo kanalų tikslai. Veiksniai, darantys įtaką įmonės marketingo kanalams. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Būsimieji įmonės marketingo kanalų tikslai ir užduotys. Būsimoji paskirstymo strategija. Būsimosios alternatyvios marketingo kanalų struktūros. Alternatyvių marketingo kanalų įvertinimas pagal du optimalius marketingo kanalo nustatymo metodus. Būsimasis optimalus marketingo kanalas. Tarpininkų įvertinimo kriterijų nustatymas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-13
 • Marketingo komplekso analizė: plastikinių langų-durų gamyba ir prekyba UAB "Longista"

  Įvadas. Tikslas: atlikti UAB "Longista" rinkodaros komplekso elementų analizę. UAB "Longista". UAB "Longista" marketingo komplekso analizė. Prekė. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-22
 • Marketingo komplekso elementai: UAB "Elektromarkt"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti prekybos kompanijos UAB "Elektromarkt" marketingo komplekso elementus: Prekę, kainą, vietą (paskirstimą), bei rėmimą. Įmones aprašymas. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Vieta. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(12 puslapių)
  2011-01-27
 • Marketingo komplekso ypatumai ir svarba įmonėms

  Įvadas. Darbo tikslas. Įvertinti marketingo komplekso ypatumus ir svarbą verslo įmonėms. Marketingo komplekso ypatumų analizė teoriniu aspektu. Produktas ir jo tobulinimas. Produkto gyvavimo ciklas ir marketingo strategijos. Naujo paslaugų produkto kūrimas ir plėtojimo kryptys. Paslaugų kainodara. Paslaugų kainos samprata. Paslaugų savybių įtaka jų kainodarai. Paslaugų kainodaros koncepcijos. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-24
 • Marketingo komplekso studija: "Arena Pizza"

  Įvadas. "Arena Pizza" veiklos charakteristika. Arena Pizza" marketingo komplekso analizė. "Arena Pizza" marketingo komplekso elementų charakteristika. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. "Arena Pizza" marketingo komplekso stiprybių ir silpnybių įvertinimas. "Arena pizza" marketingo komplekso tobulinimo galimybių ir prioritetų numatymas. "Arena Pizza" marketingo tikslų ir uždavinių nustatymas bei tikslinės rinkos parinkimas. "Arena Pizza" marketingo tikslų ir uždavinių nustatymas. "Arena Pizza" tikslinės rinkos parinkimas. Siūlomo "Arena Pizza" marketingo komplekso elementų aprašo sudarymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2008-12-17
 • Marketingo komplekso vertinimas: prezervatyvai "Durex"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti pasirinktos prekės marketingo komplekso vertinimą. Produktas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(12 puslapių)
  2010-05-11
 • Marketingo kompleksų elementų analizės teoriniai aspektai

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Tikslas – suprasti marketingo esmę ir reikšmę įmonės veikloje. Uždaviniai. Marketingo kompleksas. Prekė. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą prekė. Uždaviniai. Esminiai skirtumai tarp prekės ir paslaugos. Kaina. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą kainą. Uždaviniai. Paskirstymas. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą paskirstymas. Uždaviniai. Prekių paskirstymo keliai. Rėmimas. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą rėmimas. Uždaviniai. Marketingo komplekso elementų ryšys. Tikslas – išanalizuoti marketingo komplekso ryšį. Uždavinys – suprasti ir išsiaiškinti marketingo komplekso elementų ryšį.
  Vadyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2010-04-02
 • Marketingo komunikacijos

  1. Išanalizuoti bent 5 autorių apibrėžimus apie integruotas marketingo komunikacijas. Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Integruotų marketingo komunikacijų apibrėžimai pagal L. Bagdonienę ir kt., Ph. Kotler ir kt., A. Pajuodį, V. Pranulį ir kt., R. Virvilaitę. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent 3 – 4 autorių skirtingus požiūrius į (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jos dalis. L. Bagdonienės ir kt., Ph. Kotler ir kt., A. Pajuodžio, V. Pranulio ir kt. nuomones apie (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Išanalizuoti integruoto marketingo komunikacijų komplekso kiekvieno elemento priemones (pagal pateikta apibendrinant komplekso modelį) 2-jų autorių, pateikti schemą. 3-4 autorių (integruotų) marketingo komunikacijų modelius, argumentuoti pateikti schematiškai, apibendrinti IMK modelį.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2007-06-27
 • Marketingo pagrindai ir vartotojų elgsena

  Teorinė dalis. Vartotojų elgsena ir prekių pirkimo procesas. Praktinė dalis. Užduotis: išanalizuoti konkrečios, dviejų savaičių bėgyje įsigytos prekė pirkimo procesą. Darbo išvados.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-09
 • Marketingo planas

  Užduotis: teorinis pagrindimas. Marketingo plano teoriniai aspektai. Pateikti bent 5 autorių (3 užsienio ir 2 Lietuvos) nuomonę apie marketingo plano rengimo etapus: palyginkite, aptarkite jų esmę, privalumus, trūkumus. Visus autorių siūlomus marketingo planus pateikite schematiškai. užduotis: marketingo plano efektyvumas. Pateikti bent 4 autorių (1 Lietuvos ir 3 užsienio) nuomonę: kaip įvertinti marketingo plano efektyvumą. Kokios siūlomos vertinimo/matavimo metodikos? Palyginkite siūlomas koncepcijas, metodikas (pasirinkite palyginamuosius kriterijus), išryškinkite panašumus ir skirtumus. Pagrįskite ir argumentuokite, kurie marketingo plano efektyvumo metodai tinka jūsų pasirinktai praktinei situacijai; kaip tobulinsite marketingo planą, gavę marketingo plano efektyvumo rezultatus (pasiūlykite veiksmų programą). Pateikite minimalius skaičiavimus.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-06-30
 • Marketingo planas: Daumantų padažas UAB "Vesiga"

  UAB "Vesiga" Daumantų padažo marketingo savarankiškas darbas. Įvadas. Situacijos analizė. Išorės veiksnių analizė. Lietuvos padažų rinka. Gamtos aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Potencialūs vidaus pranašumai. Potencialūs vidaus trūkumai. Potencialios išorinės grėsmės. Potencialios išorinės galimybės. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Psichografinis ir vartotojo elgesys. Pirkimo motyvai, prisitaikymas prie prekės, reakcija į naujoves ir kt. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Rinkodara, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-07
 • Marketingo planas: individuali statybos įmonė "Ketlos"

  Dabartinė situacija, šakos plėtros tendencija. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Tikslų nustatymas. Kainų politika. Rinkodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Rinkodaros biudžetas (Lt). Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-01-16
 • Marketingo planas: siuvimo paslaugos

  Įvadas. Trumpai apie akcinę bendrovę "XXX". AB "XXX" marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Tarpininkai. Konkurentai. Kontaktinės auditorijos. Makroaplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Bendrovės paslaugų vartotojų bei tikslinės rinkos analizė. Prekių ir kainų analizė. Paskirstymo kanalų analizė. Komunikacijos proceso analizė. Komunikacijos priemonių ir marketingo ryšys. Marketingo priemonių planas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(18 puslapių)
  2006-04-20
 • Marketingo planas: sporto prekių ganyba UAB "Smūgis"

  Įvadas. Dėstymas. Konkurentų geografinis pasiskirstimas. Konkurentų gaminama produkcija. Konkurentų užimama rinkos dalis. UAB "Smūgis" gaminama produkcija. UAB "Smūgis" prekinis ženklas. Reklaminis pranešimas. SWOT analizė. Pabaiga.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2006-01-16
 • Marketingo planas: viešbutis "Auksinės kopos"

  Apibūdinkite šios įmonės vartotoją (tikslinį rinką) ir vartotojų elgseną: išanalizuokite veiksnius, turinčios įtakos šios įmonės vartotojo pirkimo sprendimams. Aprašykite ir įvertinkite įmonės rėmimo politiką: priemones ir strategiją. Konkurentų analizė: produktai, kainų lygis, rėmimo ir paskirstymo politika, įvaizdis ir kiti veiksniai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Marketingo plano parengimas: Vilniaus elektros tinklų tiekiamos paslaugos

  Vilniaus elektros tinklų tiekiamų paslaugų marketingo plano parengimas. Vilniaus elektros tinklų ir jų prekių bei teikiamų paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės (paslaugos) charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Prognozuojami pardavimai.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2007-03-09
 • Marketingo programa: higieninių įklotų ir vaikiškų sauskelnių gamyba "Winalite"

  Įvadas. Kompanijos "Winalite" veiklos įvertinimas. Kompanijos "Winalite" veiklos esmė. Kompanijos "Winalite" esamos rinkos apibūdinimas. Kompanijos "Winalite" prekių apibūdinimas. Aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Kompanijos "Winalite" rinkodaros strategijos. Marketingo programos sudarymas. Prekių gamyba ir pardavimas. Kainodaros sistema. Rėmimo veiklos priemonių pasirinkimas ir taikymas. Paskirstymo kanalų pasirinkimas. Kompanijos "Winalite" veiksmų planas. Kompanijos "Winalite" marketingo veiksmų kontrolė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Rinkodara, namų darbas(25 puslapiai)
  2010-02-24
 • Marketingo samprata

  Įvadas. Pagrindinės marketingo sąvokos. Rinkodaros orientacijos. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-10-22
 • Marketingo socialinė ir kultūrinė aplinka

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinės - kultūrinės aplinkos pokyčius Lietuvoje. Marketingo aplinkos samprata. Socialinė - kultūrinė aplinka. Socialinės – kultūrinės aplinkos pokyčiai. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2010-01-18
Puslapyje rodyti po