Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Karalius Mindaugas (3)

  Įvadas. Karalius Mindaugas (1236 - 1263). Vaišvilkas. Ruklys ir Rupeikis. Krikštijimasis. Klaipėda. Jurbarko pilis. Karšuva.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-24
 • Lietuvos knygos istorija. Spaudos draudimo panaikinimas

  Seminarinis pranešimas. Įvadas. Spaudos draudimo panaikinimas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-08-03
 • Lietuvos kredito unijų veikla

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos kredito unijų veiklą bei nustatyti veiksnius, turinčius įtakos jų funkcionavimui. Kredito unijos teoriniai apsektai. Lietuvos kredito unijų veiklos apžvalga. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-09-29
 • Lietuvos kurortai

  Birštonas. Birštono šūkis. Esama kurorto pozicija. Būsima kurorto pozicija. Pozicionavimo strategija. Palanga. Palangos šūkis. Esamas įvaizdis. Būsimas įvaizdis. Pozicionavimo strategija. Nida. Nidos šūkis. Esama kurorto pozicija. Nida garsėja. Būsima kurorto pozicija. Pozicionavimo strategija. Druskininkai. Druskininkų šūkis. Esamas įvaizdis. Būsimas įvaizdis. Pozicionavimo strategija.
  Turizmas, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-20
 • Lietuvos laimėjimai tarpukario metais

  Ekonomika. Švietimo sistema. Kultūrinis gyvenimas. Sportas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-18
 • Lietuvos maurakulainių botaninė įvairovė ir paplitimas

  Įvadas. Dumbliai. Žaliadumbliai. Maurakuliečių eilė. Brauno valkčiadumblis. Tinkliškas valkčiadumblis. Plokščiasis gonis. Šilkmedinė pandorina. Grakščioji eudorina. Gelsvasis maurakulis. Rutulinis maurakulis. Apibendrinimas.
  Biologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-07-27
 • Lietuvos miestai ir padavimai apie juos

  Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Veiklos metodai ir būdai. Etapai. Padavimas kaip atsirado Klaipėda. Padavimo apie Klaipėdą analizė. Padavimas apie Neringą. Padavimas apie Neringą. Padavimų apie Neringą analizė. Analizė. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(13 puslapių)
  2005-12-02
 • Lietuvos miestų herbai su hagiografiniais simboliais

  Įvadas. Hagiografiniai simboliai. Lietuvos miestų ir miestelių hagiografiniai simboliai. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-07
 • Lietuvos moterų padėtis darbo rinkoje

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti moterų padėtį darbo rinkoje. Moters padėties visuomenėje raida. Moterų diskriminavimas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-03
 • Lietuvos muitų sistemos pertvarkymas šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos muitinė. Aplinka ir ištekliai. Muitinės kaip mokesčių rinkėjo vaidmens pasikeitimas. Europos Sąjungos (ES) muitų sąjungos strateginis tikslų įgyvendinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2007-03-20
 • Lietuvos politinė kultūra (2)

  Įvadas. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros šaknys Lietuvoje. Lietuvių politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Pilietinės visuomenės formavimosi socialiniai varikliai Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-23
 • Lietuvos pramonės apžvalga

  Lietuvos pramonės apžvalga. Parduotos produkcijos indeksai. Chemijos pramonės plėtros pagrindinės tendencijos. AB "Achema". Prekyba ir marketingas. Investicijos. AB "Sanitas". Gamyba. Pardavimai. Chemijos pramonės perspektyva Lietuvoje.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-07
 • Lietuvos prekybos su Rusija analizė

  Įvadas. Lietuvos prekybos su Rusija analizė 2002-2006 m. Prekybos su Rusija vystymosi galimybės. Uždavinys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-02
 • Lietuvos prekių grupių eksportas

  Lietuvos prekių grupių eksportas 2000-2006 metais. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos prekių grupių eksportą, jo struktūrą, apribojimus, prekių grupių kitimo tendencijas ir priežastis. Lietuvos eksporto tendencijos 2000 – 2006 metais. Pagrindinės Lietuvos eksporto partnerės. Prekių grupių analizė. Metalai ir jų dirbiniai. Transporto priemonės ir jų dalys. Daiktai ir jų dalys. Gyvi gyvūnai. Maisto produktai. Grūdinės bei su jomis susijusios kultūros. Iškasenos ir statybinės medžiagos. Chemija ir farmacija. Apranga ir aksesuarai. Prekių grupių dalis procentais 2000 – 2006 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-18
 • Lietuvos Respublikos (LR) 2001 metų Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelio ir vidaus vandenų transportu įstatymas. Jo įtaka Lietuvos tarptautiniam krovinių pervežimo verslui

  Dokumento atsiradimo istorija. Įstatymo tikslai ir uždaviniai. Uždaviniai. Dokumente iškelti klausimai ir jų sprendimo būdai. Dokumento trūkumai, pakeitimai, papildymai.
  Transportas ir logistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-03
 • Lietuvos Respublikos (LR) 2010 metų penkių teisės normų analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos Respublikos (LR) penkias teisės normas. Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) 13 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus. Lietuvos Respublikos (LR) Aplinkos apsaugos įstatymo 4 straipsnis. Aplinkos apsaugos principai. Lietuvos Respublikos (LR) Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 280 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Lietuvos Respublikos (LR) Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnis. Prievartos rūšys ir jos panaudojimo sąlygos Lietuvos Respublikos (LR) Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Išvados.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-12
 • Lietuvos Respublikos (LR) žemės fondas. Telšių ir Utenos žemės fondo sudėties palyginimas

  Susipažinimas su Lietuvos Respublikos (LR) žemės fondu ir Telšių ir Utenos žemės fondo sudėties palyginimas. Įvadas. Lietuvos Respublikos žemės fondas 2005 metų duomenimis. Telšių ir Utenos apskričių ekonominė ir socialinė situacija. Telšių ir Utenos apskričių žemės fondo sudėtis 2006 metais. Telšių ir Utenos apskričių žemės fondo sudėtis 2005–2006 metais. Išvados.
  Geodezija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-04-04
 • Lietuvos respublikos 9 mėnesių biudžeto ataskaita

  Lietuvos respublikos 2006 metų 9 mėnesių valstybės biudžetas. Lietuvos respublikos 2006 metų 9 mėnesių valstybės pajamų stulpelinė diagrama.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-23
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 ir 77 straipsnių analizė

  Įvadas. 75 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas. Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 10 d. 77 straipsnis. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-25
 • Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas

  Įvadas. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. I dalis. Bendrosios nuostatos. I skyrius. Įstatymo paskirtis, pagrindinės sąvokos, įstatymo taikymas. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. 3 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. III skyrius. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėje. 14 straipsnis. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. IV skyrius. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Pirmasis skirsnis. Darbdavių teisės ir pareigos. 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Antrasis skirsnis. 33 straipsnis. Darbuotojo pareigos. II dalis. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. V skyrius. Jauni asmenys, moterys, invalidai. 36 straipsnis. Jaunų asmenų darbas. 37 straipsnis. Motinystės sauga. 38 straipsnis. Dirbančių invalidų saugos ir sveikatos garantijos. III dalis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Pagrindinės pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas bei jų tyrimą nuostatos. VI skyrius. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. 39 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. VII skyrius. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. 42 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų klasifikavimas. IV dalis. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. 46 straipsnis. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-09
Puslapyje rodyti po