Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Didysis kunigaikštis - Gediminas. Gedimino įamžinimas

  Įvadas. Gediminas – Lietuvos Didysis kunigaikštis. Gedimino paminklas. Veliuona. 650 Didžiojo kunigaikščio Gedimino mirties metines. Gedimino atvaizdas nepamirštamas ir medaliuose. Jono Abraičio knyga "Gedimino pulko likimas". Gediminaičių stulpai. Išvados. Priedas (1).
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-12-03
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorų galios stiprėjimo ištakos

  Įvadas. Bajorijos luomo formavimasis. Bajorijos socialinis ir politinis veržlumas. Politinis bajorų sukilimas prieš didikus. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-06
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Prūsijos raštijos ryšiai

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Prūsijos raštijos ryšiai. Religinė literatūra. Biblija. Giesmynai. Išvados.
  Visuotinė istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-07-13
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestai ir miesteliai Fridricho Šulco kelionių aprašymuose

  Įvadas. Tikslas yra išnagrinėti XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestų ir miestelių vaizdus mokytojo Šulco 1793 metų kelionių aprašymuose. Žmonės. Kraštovaizdis. Dar pora šaltinio neatitikimų. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-19
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mūšiai

  Šaltiniai. Kokį mūšį aprašo šaltinis A? Argumentuokite. Kada jis įvyko? Kas buvo mūšio vadai? Kaip baigėsi A šaltinyje aprašomas mūšis? Kokia jo politinė svarba? Kaip šis mūšis buvo įamžintas? Kokį mūšį vaizduoja šaltinis B? Kada jis vyko? Kas buvo šio mūšio vadai? Kokią reikšmę turėjo šis mūšis? Kas šaltinio B autorius? Koks labai svarbus faktas sieja A ir B šaltinius, kalbant apie mūšio eigą ir taktiką? Kada įvyko šaltinyje C aprašomas mūšis? Koks Lenkijos karalius ir LDK didysis kunigaikštis vaizduojamas nusilpęs šaltinyje C? Kaip šis mūšis baigėsi? Kokie svarbūs įvykiai įvyko kelios dienos po mūšio baigties? Koks mūšis minimas šaltinyje D? Kas vadovavo lietuvių kariams šiame mūšyje? Koks sukilimas minimas D šaltinyje? Kada jis vyko? Kas jam vadovavo? Sudėliokite šaltinius A, B, C, D chronologine seka. Šaltiniai A, B, C, D pirminiai ar antriniai?
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-03-26
 • Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) teisės taikymas XIX amžiuje

  Įvadas. LDK teisės taikymo ypatumai po 1795 metų. Trečiojo Lietuvos Statuto panaikinimas Lietuvos teisės kairiakrantėje Ukrainoje paplitimas. Lietuvos Statuto, kaip mažarusių vietinės teisės šaltinio, normos Rusijos imperijos įstatymų sąvade.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-26
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinė sistema ir teisėtvarka: Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Tribunolas

  Įvadas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo atsiradimas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo sudėtis ir veikimas. Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Dvasinis Tribunolas. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-28
 • Lietuvos draustiniai

  Lietuvos draustiniai: Geologiniai draustiniai, hidrologiniai draustiniai, Botaniniai draustiniai, Zoologiniai draustiniai, Kraštovaizdžio (landšaftiniai) draustiniai.
  Lietuvos geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-01
 • Lietuvos ekonomika

  Bendras Lietuvos ekonomikos aprašymas. Bendras vidaus produktas. Lietuvos užsienio politika. Užsienio prekyba tarp šalių. Užsienio prekyba produktais. Laisvosios ekonominės zonos. Darbo rinka ir personalinės pajamos. Privatizacija.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-10-31
 • Lietuvos ekonomikai būdingos masto grąžos nustatymas

  Ekonometrijos savarankiškas darbas. Masto grąža ir Cobb-Douglas funkcija Išskirtys. Autokoreliacijos diagnostika. Heteroskedastiškumo diagnostika. Multikolinearumo problemos identifikavimas. Statistinės išvados apie modelio koeficientus. Mąsto grąžos nustatymas. Priedas (1).
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-11-15
 • Lietuvos ekonomikos mokslo raida (2)

  Lietuvos ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1990m.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-16
 • Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES) (2)

  Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Bendroji rinka. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės integracijos nauda. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-10
 • Lietuvos eksporto ir importo prognozavimas

  Tarptautinės prekybos aspektai. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Importo prognozavimas. Priedai (1). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-23
 • Lietuvos finansinė institucija: AB "Swedbank"

  Įvadas. Bankinio sektoriaus ypatybės. Bankų vieta finansiniame sektoriuje. Bankų sektoriaus sudėtis ir aplinka. Bankų veiklos apžvalga. Paskolų portfelis. Indėliai. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Bankų sistemos plėtra. Bankinio sektoriaus ateities prognozės. AB "Swedbank" vieta ir reikšmė sektoriuje. Investavimas ir taupymas. Skolinimas. Internetinė bankininkystė. AB "Swedbank" finansinių rodiklių analizė ir rizikų įvertinimas. Finansiniai rodikliai. Kapitalo struktūra ir ištekliai. Rizikos ir jų įvertinimas. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Konkurentinės aplinkos analizė. AB SEB bankas. AB DND Nord bankas. AB Parex bankas. AB Šiaulių bankas. Bendra bankų sektoriaus informacija. Išvados. Priedai (10).
  Finansai, namų darbas(27 puslapiai)
  2009-01-21
 • Lietuvos geografijos rekordai

  Teritorija. Šiauriausia Lietuvos vieta. Tolimiausios teritorinių vandenų koordinatės. Ilgiausia valstybės siena. Trumpiausia valstybės siena. Trumpiausia sausumos valstybės siena. Didžiausias teritorijos ilgis. Europos centras. Didžiausias laiko skirtumas. Didžiausias laiko neatitikimas. Didžiausią teritoriją. Mažiausia Lietuvos teritorija. Brangiausia valstybės teritorija. Reljefas. Aukščiausios vietovės. Aukščiausios aukštumos. Aukščiausia slenkančioji kopa. Aukščiausia apželdinta kopa. Didžiausias piliakalnis. Aukščiausias piliakalnis. Stačiausi piliakalnio šlaitai. Žemiausia vieta. Giliausias duburys. Giliausia žinoma karstinė įgriuva. Giliausia atvira karstinė įgriuva. Giliausią atvirą šachtinę karstinę įgriuvą. Toliausiai žemės paviršiaus kristalinis pamatas. Didžiausias riedulys. Stambiausi rieduliai. Didžiausias upių akmuo. Vandenys. Aukščiausios bangos. Aukščiausias jūros lygis. Didžiausias vandens telkinys. Ilgiausios upės. Didžiausias dirbtinis vandens telkinys. Didžiausias ežeras. Didžiausi ežerai. Didžiausias nepatvenktas ežeras. Didžiausias ežeras ežere. Didžiausias požeminis ežeras. Vandeningiausias ežeras. Seniausias dirbtinis ežeras. Giliausias ežeras. Ilgiausias ežeras. Ilgiausias ežero krantas. Aukščiausiai virš jūros lygio. Didžiausias natūralus ežero vandens lygio svyravimas per metus. Didžiausia sala. Didžiausia sala dirbtiniame vandens telkinyje. Daugiausia salų. Daugiausia salų dirbtiniame vandens telkinyje. Didžiausias šaltinis. Didžiausios pelkės. Gyvenvietės. Seniausia gyvenvietė. Seniausi vietovardžiai. Naujausi miestai ir miesto tipo gyvenvietės. Seniausia sostinė. Didžiausias senamiestis. Didžiausi miestai.
  Geografija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-28
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė

  Užduotys: Apibūdinkite Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus vadovaujantis žemėlapio legenda. Atkreipkite dėmesį į šiuos klausimus: Lietuvos reljefo kilmė ir amžius. Paaiškinkite kaip sudaryta minėtus reljefo bruožus, kilmę ir amžių apibūdinanti legenda; Aprašykite kur Lietuvos teritorijoje paplitę skirtingo amžiaus ir kilmės reljefo kompleksai; ledyno pakraščio dariniai; dugninės morenos reljefas; fliuvioglacialiniai dariniai; prieledynionių ežerų reljefas (limnoglacialinis); eolinis (vėjo supustytos) reljefo formos; jūrų pakraščių reljefas; alivinės (upių) reljefo formos; erozinės reljefo formos. Apibūdinkite Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę. Išanalizavę žemėlapį apibūdinkite savo gimtojo rajono reljefo susidarymą ir jo įvairovę. Apibūdinkite žemėlapyje pateiktus geomorfologinius profilius ir sudarykite savo gimtinės reljefo analogišką profilį.
  Lietuvos geografija, namų darbas(16 puslapių)
  2006-03-03
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė (2)

  Apibūdinkite Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus, remiantis žemėlapio legenda. Lietuvos reljefo kilmė ir amžius. Paaiškinti, kaip sudaryta minėtus reljefo bruožus apibūdinanti legenda. Aprašyti kur Lietuvos teritorijoje paplitę skirtingo amžiaus ir skirtingos kilmės reljefo kompleksai. Apibūdinti Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę. Dugninių ledyninių darinių paplitimas. Fliuvioglacialinių darinių reljefo paplitimas. Prieledyninių ežerų paplitimas. Eolinio reljefo formų paplitimas. Jūrų pakrančių reljefo paplitimas. Aliuvinės reljefo formos paplitimas. Senovinės griovinės erozijos reljefo formos paplitimas. Išanalizavę žemėlapį apibūdinkite savo gimtojo rajono reljefo susidarymą ir jo įvairovę. Apibūdinti žemėlapyje pateiktus geomorfologinius profilius. Sudaryti savo gimtinės reljefo profilį.
  Lietuvos geografija, namų darbas(11 puslapių)
  2006-07-17
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė (4)

  Apibūdinkite Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus vadovaujantis žemėlapio legenda. Paaiškinkite kaip sudaryta reljefo kilmę ir amžių atspindinti žemėlapio legendos dalis. Lietuvos reljefo kilmė ir amžius. Paaiškinkite kaip sudaryta minėtus reljefo bruožus, kilmę ir amžių apibūdinanti legenda. Aprašykite kur Lietuvos teritorijoje paplitę skirtingo amžiaus ir kilmės reljefo kompleksai; ledyno pakraščio dariniai; dugninės morenos reljefas; fliuvioglacialiniai dariniai; prieledyninių ežerų reljefas (limnoglacialinis); eolinis (vėjo supustytos) reljefo formos; jūrų pakraščių reljefas; alivinės (upių) reljefo formos; erozinės reljefo formos. Apibūdinkite Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę.
  Lietuvos geografija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Lietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karo

  Lietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karo. Natūralaus judėjimo tendencijos. Gyventojų skaičius (1913-1997). Gyventojų migracija atkūrus nepriklausomybę. Gyventojų tankumas.
  Geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-22
 • Lietuvos gyventojų migracija (2)

  Įvadas. Tarptautinė migracija. Apskaičiuosime ekonominio augimo santykinius dydžius. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Dinamikos eilučių analitinių rodyklių apskaita. Apskaičiuoti gautos dinamikos eilutės vidutinius rodiklius. Prognozė 2008–2009 metų Lietuvos emigracijai. Emigrantų tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2008-01-18
Puslapyje rodyti po