Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laikraščių "Savaitė su TV" ir "Экспресс иеделя " leidžiančios organizacijos "Savaitės ekspresas" valdymo ypatybės

  Įvadas. Organizacijos valdymo funkcijos. Gamybos valdymo funkcijų realizavimas. Organizacijos struktūros elementų gamybos funkcijų pasidalijimas. Gamybos realizavimo praktikos aprašymas. Darbuotojų gamybos valdymo ciklo realizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2006-07-12
 • Laiptų aikštelių gamybos technologija ir organizavimas

  Gamybos technologijos dalis. Asortimento parinkimas. Gaminio charakteristikos, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos organizavimo dalis. Ženklinimas. Priėmimas. Laikymas ir gabenimas. Gamintojo garantijos. Operacijų trukmių grafikas. Gamybos kaštų skaičiavimas gaminiui. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Darbo saugos reikalavimai. Brėžiniai: 2 dwg bylos.
  Statyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-06-10
 • Laisvalaikio praleidimo galimybės Anykščių mieste

  Įvadas. Darbo tikslas. Ką pasakoja legendos apie Anykščių miesto vardo atsiradimą. Norminių dokumentų, reglamentuojančių nagrinėjamą veiklą apžvalga. Geografinė padėtis. Istorija. Lankytinos vietos Anykščių rajone. A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. J.Biliūno sodyba. Arklio muziejus. B. Buivydaitės (Tyrų duktė) namas - muziejus. "Laimės žiburys" - J. Biliūno antkapinis paminklas. Šv. Mato neogotikinė bažnyčia. Senų miesto kapinių koplyčia (Mažieji Dievo namai). Didžiulių memorialinė sodyba. Raguvėlės dvaras. Troškūnų Švc.Trejybės bažnyčia ir bernardinų vienuolynas. Kavarsko Šv. Jono krikštytojo šaltinis. A.Baranausko klėtelė. Jurgio Kazlausko drožinių muziejus. Anykščių gamtos ir kt. paminklai. Anykščių regioninis parkas. Šventosios pažintinis takas. Puntuko akmuo. Puntuko brolis. "Anykščių Šilelio" landšaftinis draustinis. Rubikių ežeras. Karalienės Liūnas. Vetygalos atodanga. Vorutos (Šeiminiškėlių) piliakalnis. Kavarsko tufų (Kregūdės) šaltiniai. Pavarių akmuo. Bijeikių piliakalnis. Burbiškio dvaro ansamblis. Siaurukas. Sveikatingumo bei sporto klubai. Anketa. Atliktos apklausos analizė. Išvados.
  Turizmas, namų darbas(26 puslapiai)
  2006-06-12
 • Laisvalaikio praleidimo galimybės Ukmergės mieste

  Laisvalaikis. Kasmetinės Ukmergės miesto šventės. Kultūrinė veikla. Biblioteka. Sporto infrastruktūra. Vakarinis-naktinis gyvenimas. Laisvalaikis gamtoje. Ukmergės istorija.
  Turizmas, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-26
 • Laisvalaikis (3)

  Dėstymas. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio formos ir paslaugos. Sportinis turizmas. Paslaugų įvairovė. Laisvalaikio paklausos prognozavimas. Mintys, pamąstymai, pastebėjimai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-24
 • Laisvalaikis su knyga – pigus ir neįkainojamas (7)

  Įvadas. Naujosios technologijos – užgožia knygų skaitymą, skatina žmogų primityvėti... Kaip skaityti knygą, kad būtų vertinga ir prasminga? Gaila, bet visuomenė tolsta nuo literatūros... Kodėl? Bet vis dėlto skaitančiųjų dar yra. Apibendrinimas. Ne paslaptis - 2008-ieji metai, buvo paskelbti skaitymo metais. Taigi įdomu, kokia knygos situacija buvo tais metais? Įdomu, kokia situacija dabar?
  Lietuvių kalba, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-03-15
 • Laisvė (6)

  Įvadas. Kas yra laisvė. Laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema. Dorovinė laisvė. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-13
 • Laisvė skleisti informaciją ir reklamą

  Laisvė skleisti informaciją ir reklamą. Reklama. Reklamai yra būdingi du požymiai. Reklama draudžiama. Keturios reklamos rūšys. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai. Alkoholio ir tabako gaminių draudimas. Kitokio pobūdžio yra tabako gaminių draudimas. Reklamos ribojimas. Konkurencinės tarybos teisės. 1 uždavinys. Aviakompanijos "Lietuvos avialinijos" darbuotojai, reikalaudami, kad jiems būtų padidinti ir laiku išmokomi atlyginimai, trims paroms atidėjo visus oro skrydžius. Ar teisėti aviakompanijos "Lietuvos avialinijos" darbuotojų veiksmai? Paaiškinkite streikų organizavimo tvarką. 2 uždavinys. Lietuvos Respublikoje susitiko du Italijos piliečiai. Ėmė ir prakalbo tiedu piliečiai apie atsiradimo Lietuvoje aplinkybes, įvairius terminus ir pan. Ir labai nustebo atradę tiek daug skirtumų. Paaiškėjo, kad prašymus dėl gyvenimo Lietuvoje jie pateikė skirtingoms institucijoms, kad tos institucijos skirtingą laiko tarpą pateiktuosius prašymus nagrinėjo, galų gale, kad jiems (šiems Italijos piliečiams) buvo nustatyti skirtingi leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindai ir kad jie turi atitinkamai institucijai pranešti apie savo pasikeitusius duomenis, bet tie duomenys yra skirtingi. Koks buvo esminis skirtumas tarp šių italų? Sukonkretinkite pateiktuosius teiginiu (kokioms institucijoms pateikiami prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo, kiek laiko tie prašymai nagrinėjami; kuo skiriasi leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindai vienam ir kitam užsieniečiui; kokiai institucijai ir kokiais pagrindais pranešama apie pasikeitusius duomenis; kokie skirtumai tarp pateikiamų duomenų).
  Konstitucinė teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2008-02-20
 • Laisvės sąvokos paradigmos

  Įvadas. Isaiah’o Berlin’o "pozityvioji" ir "negatyvioji" laisvės. Klasikinė laisvės samprata. Platono laisvės samprata. Aristotelio laisvės samprata. Kritinės pastabos dėl negatyvios ir pozityvios laisvės sampratos. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(12 puslapių)
  2012-04-03
 • Laisvės, kaip pagrindinės vertybės iškėlimas J.S. Mill politinėje filosofijoje

  Politinės filosofijos namų darbas. Įvadas. Laisvės, kaip pagrindinės vertybės iškėlimas J.S. Mill politinėje filosofijoje. Išvados.
  Politologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-01
 • Laisvosios konkurencijos modelis ir pelno maksimizavimas. Fiskalinė politika ir ekonomikos stabilizavimas

  Laisvosios konkurencijos modelis ir pelno maksimizavimas. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaitų modelį. Fiskalinė politika ir ekonomikos stabilizavimas. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Fiskalinės politikos priemonės. Politikos pinklės besistengiant subalansuoti kasmetinį biudžetą. Uždaviniai.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-18
 • Laivas: Cornelis Zanen

  Laivo apibūdinimas. Laivo įgula. Jėgainės charakteristikos. Pagalbiniai varikliai. Utilizaciniai ir pagalbiniai katilai. Gaisro gesinimo sistemą. Gelbėjimo priemonės.
  Laivininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-08
 • Laivavedžio profesiograma

  Profesinės veiklos socialiniai ypatumai. Psichograma (t.y. psichologinių asmenybės savybių modelis, kurių iš žmogaus reikalauja profesinė veikla). Bendros žinios apie profesiją: profesinės veiklos ypatumai, profesijos visuomeninis ir asmeninis reikšmingumas, profesijos istorija, profesijos ryšys su kitomis profesijomis, profesinės veiklos (darbo vietos) charakteristika, profesinių pareigų apibūdinimas. Fizinis tinkamumas profesijai. Pasirengimas profesijai. Kvalifikacijos kėlimas ir profesinės karjeros lygiai.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-13
 • Laivės alėja - dabartis ir žvilgsnis į ateitį

  Įžanga. Laisvės alėjos formavimas. Žadama Laisvės alėjos rekonstrukcija. Šviestuvai. Skulptūros. Aplinka. Žvilgsnis į ateitį.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-05
 • Laivo nuplaukimas-nutempimas nuo seklumos

  Laivo nuplaukimo-nutempimo nuo seklumos budai. Laivo įgulos veiksmai užplaukus ant seklumos. Savarankiškas laivo nuplaukimas-nutempimas nuo seklumos. Jėgos, veikiančios laivo korpusą, jam esant ant seklumos. Laivo nuvilkimas nuo seklumos su kitų laivų pagalba. Apskaičiavimai nuimant laivą nuo seklumos. Skyriaus pilnumo koeficientas. "Antverpen" uostas ir jo aprašymas. Skaičiavimas.
  Laivininkystė, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-05-24
 • Laivų klasifikacija ir tipai

  Laivų klasifikacija. Civilinių laivų klasifikacija pagal paskirtį. Laivų tipai. Laivų schemos (3 psl.).
  Laivininkystė, namų darbas(14 puslapių)
  2008-11-05
 • Laivų vidaus degimo variklių remontas

  Detalių atnaujinimas galvanostezijos būdu. Metalizacija išpurškimo būdu. Klasifikacinių Bendrovių priežiūra laivo remonto metu. Klasifikacinė bendrovė atlieka šias funkcijas Pagrindiniai VDV cilindro galvučių defektai, remontas ir bandymai. Deidvudo įvorių defektai, išdilimai ir remontas Stūmoklinių siurblių remonto darbai. Krovininių įrengimų pagrindiniai defektai, remontas ir bandymai.
  Laivininkystė, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-31
 • Lakūnas Romualdas Marcinkus ir jo veikla antrajame pasauliniame kare

  Romualdas Marcinkus. Romualdas Marcinkus knygose ir filmuose. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-12
 • Laminavimo staklės

  FRIZ PROFI PUM 120/20/DK/R laminavimo staklių aprašymas. Vertimas iš vokiečių kalbos techninės kalbos paskaitai. Įvadas. Techniniai duomenys. Staklių sudedamosios dalys. Darbo eiga. Gruntavimo aparatas. Valantysis šepetys. Nuvyniojimo mechanizmas. Ruošinio paviršiaus pašildytuvas. Klijų užtepėjas. Plėvelės nukreiptuvai. Laminuojantysis volelis. Transportavimo ratukai. Prispaudimo ratukai. Valantieji šepečiai. Karšto oro pūtimo tūtos. Staklių transportavimo sistemos sujungimas. Prispaudžiantieji valcai.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-26
 • Ląstelė (4)

  Ląstelės tyrimo istorija. Ląstelės teorijos teiginiai. Apie ląstelę. Ląstelės organizacijos lygiai. Prokariotinės ląstelės. Eukariotinės ląstelės. Organelių sandara ir funkcijos. Ląstelėje esantys organoidai skirstomi. Dvimembraniai organoidai. Plastidės. Branduolys. Branduolio sandara detaliau.
  Biologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-11
Puslapyje rodyti po