Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konstrukcijos tikrinių ir priverstinių virpesių tyrimas

  Konstrukcijos tikrinių ir priverstinių virpesių tyrimas. Užduotis. Konstrukcijos skaičiuojamoji schema. Tikrinių kampinių dažnių ir tikrinių formų apskaičiavimas MATLAB programa. Matlab komandiniame lange gauti tokie rezultatai. Konstrukcijos amplitudės ir fazės dažninės charakteristikos apskaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-30
 • Konstrukcijos tikrinių ir priverstinių virpesių tyrimas (2)

  1 praktinė užduotis. Užduotis. Duota: vienmatis modelis, tampriais ryšiais sujungtų masių sistema. Reikia. Sudaryti konstrukcijos dinamikos lygtį. Panaudodami sistemą MATLAB, apskaičiuoti konstrukcijos tikrinius dažnius ir tikrines formas. Tikrines formas pavaizduoti grafiškai deformuotų konstrukcijos padėčių pavidale. Apskaičiuoti ir nubraižyti visų konstrukcijos taškų amplitudės dažnines ir fazės dažnines charakteristikas (ADCH ir FDCH) dažnių srityje, pilnai apimančioje visus konstrukcijos tikrinius dažnius. Konstrukcijos standumo ir masių matricų sudarymas. Modelis (Programa). Tikrinių kampinių dažnių ir tikrinių formų apskaičiavimas. Gauti rezultatai. Konstrukcijos slopinimo matricos, žadinimo jėgų amplitudžių vektorių sudarymas, ADCH ir FDCH žadinimo dažnių srities nustatymas. ADCH ir FDCH apskaičiavimas.
  Mechanika, namų darbas(20 puslapių)
  2012-04-02
 • Konstrukcinės medžiagos: plienas

  Įvadas. Plienų skirstymas. Plieno žymėjimas ir klasifikavimas pagal cheminę sudėtį. Plienas (< 2,14% C) klasifikavimas. Chromas. Molibdenas. Plieno žymėjimas pagal Europos standartus. Plieno žymėjimas pagal paskirtį ir mechanines ar fizikines savybes. Plieno žymėjimas pagal cheminę sudėtį. Anglinis plienas. Automatų plienas ir mažai legiruotas plienas. Daug legiruotas plienas. Greitapjovis plienas. Plieno grupės pagal cheminę sudėtį. Anglinis paprastasis konstrukcinis plienas. Anglinis kokybiškasis konstrukcinis plienas. Legiruotasis plienas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-13
 • Konsultacinės įmonės personalo valdymo modelis

  Konsultacinė įmonė orientuosis į žemės ūkio sritį. Konsultacinės įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius. Darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo vietų/pareigybių aprašymas. Vyr. buhalterio pareiginė instrukcija. Vadovo sekretoriaus pareiginė instrukcija. Marketingo specialisto pareiginė instrukcija Vyr. Konsultanto pareiginė instrukcija. Gyvulininkystės specialisto pareiginė instrukcija. Reikalavimų profilis. Reikalavimai vyr. buhalteriui. Reikalavimai sekretoriui. Reikalavimai marketingo specialistui. Reikalavimai vyr. konsultantui. Reikalavimai gyvulininkystės specialistui. Darbo užmokestis. Pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Kintamosios darbo užmokesčio dalies skaičiavimas. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas vyr. buhalteriui. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas sekretoriui. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas marketingo specialistui. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas vyr. konsultantui. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas gyvulininkystės specialistui. Darbo užmokestis. Personalo pasirinkimas. Personalo parinkimo procedūros.
  Personalo vadyba, namų darbas(26 puslapiai)
  2009-02-06
 • Konsultantų darbo analizė: prekybos tinklas "Topo centras"

  Įvadas: darbo vertinimas ir atsakomybės delegavimas. Situacija nr. 1. Situacijos nr. 1 vertinimas. Situacija nr. 2. Situacijos nr. 2 vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • Kontracepcija (3)

  Depo-Provera. Patentex oval. Įvadas. Veikimo mechanizmas. Teigiamas poveikis. Nepageidaujamas poveikis. Vartojimo taisyklės. Efektyvumas. Kaina. Veikimo mechanizmas. Teigiamas poveikis. Nepageidaujamas poveikis. Vartojimo indikacijos. Vartojimo taisyklės.
  Farmakologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-23
 • Kontrolė, kaip valdymo funkcija

  Kontrolės apibūdinimas. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje.
  Personalo vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-03
 • Kontrolės funkcija organizacijoje

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Žemės ūkio paskirties žemės apžvalga. Žemės ekonominis vertinimas. Turto vertės nustatymo principai. Žemės ūkio paskirties žemės vertinimo metodai. Lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas. Atkuriamosios vertės (kaštų) metodas. Naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo arba pinigų srautų diskonto) metodas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių žemėlapius. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Kontrolės sistema įmonėje (2)

  Vadybos savarankiškas namų darbas. Įvadas. Kontrolės esmė ir turinys. Valdymo kontrolės apimties problema. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2011-10-13
 • Konvekciniai šilumos mainai

  Rasti šilumos atidavimo koeficientą nuo karšto vandens vamzdžio sienelei. Rasti šilumos atidavimo koeficientą nuo vamzdžio sienelės orui. Rasti šilumos perdavimo koeficientą nuo karšto vandens per vamzdžio sienelę orui. Rasti šilumos srautą per vamzdžio sienelę.
  Klasikinė mechanika, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-05-19
 • Kooperacijos raida Lietuvoje (2)

  Kooperacijos bruožas ir reikšmė. Kooperacija gimė kapitalistinės santvarkos gelmėse. Kooperatinės organizacijos. "Žagrė". "Biruta". "Lietūkis". "Lietūkio" specializavimasis prekybos sferoje. "Pienocentras". Kooperacijos idėjos Lietuvoje ypač išpopuliarėjo po Pirmojo pasaulinio karo. Kooperaciją išreiškiantys ekonominiai rodikliai.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-30
 • Kopgalis

  Kopgalio apgyvendinimas. Gynybinis pastatas - redutas. Reduto istorija: statymas, apleidimas, atstatymas, restauravimas. Jūrų muziejus redute. Muziejaus struktūra.
  Turizmas, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-07-22
 • Korektiška laikysena

  Įvadas. Tikslas - apžvelgti šiuolaikinius gražios laikysenos reikalavimus, išanalizuoti laikysenos reikalavimus, kurie yra keliami skirtingų lyčių atstovams. Korektiška laikysena. Moterų laikysena. Vyrų laikysena. Išvados.
  Etiketas, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-11-02
 • Koreliacinė ir regresinė analizė: sergamumas piktybiniais navikais apskrityse

  Įvadas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir problema. Rezultatinio požymio y skaičiavimo metodologija. Veiksniai, apsprendžiantys rezultatinį požymį. Pradiniai duomenys, sugrupuoti duomenys ir jų žemėlapis. Pradinių duomenų statistikai. Regresijos analizė. Anomalinės reikšmės ir jų pašalinimas. Regresijos analizės išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-25
 • Korporacinė kultūra viešajame sektoriuje

  Įvadas. Bendrosios ypatybės, apibūdinančios viešojo sektoriaus korporacinę kultūrą. Scheino bendrasis "organizacijos kultūros" konceptas. Kultūros kaitos dimensijos. Kultūrinis korporacinės vadybos viešajame sektoriuje aspektas. Praktinis korporacinės kultūros viešajame sektoriuje aspektas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-22
 • Korporacinės strategijos

  Įvadas. Korporacinė strategija. Mokslinėje literatūroje išskiriami 4 hierarchiniai strategijų lygiai. Vertikali integracija. Diversifikacija. Veiklos koncentracija. Posūkio strategija. Restruktūrizavimo strategija. Susijungimo strategija. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-05-04
 • Korupcija, jos samprata. Kovos su korupcija būdai. Dovana. Kyšis

  Įvadas. Priemonių prieš korupciją efektyvumas. Kovos su korupcija receptas. Kyšis. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Kosmetikos krovinio gabenimas automobilių transportu: maršrutas Rokiškis-Talinas

  Krovinio gabenimas automobilių transportu. Krovinio apibūdinimas. Transporto priemonės parinkimas. Maksimalaus krovinio kiekio nustatymas. Maršruto analizė. Šalių trumpi pristatymai transporto priemonėms gabenančioms krovinius. Lietuva. Latvija. Estija. Transporto priemonės bendro važiavimo laiko skaičiavimas. Laiko skaičiavimai. Maršruto sąmatos skaičiavimas. Transporto priemonės nusidėvėjimas. Kuro kaina. Vairuotojo darbo užmokestis. Priskaitymai socialiniam draudimui. Draudimai ir dokumentai. Ryšio sąnaudos. Kelių mokestis. Bendra išlaidų lentelė maršrutui. Krovinio gabenimas multimodaliniu transportu. Maršruto analizė. Lietuva. Latvija. Estija. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(15 puslapių)
  2011-02-10
 • Kosmetikos priemonės. Jų klasifikavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kosmetikos priemones ir jų klasifikavimą. Kas yra kosmetika. Veido odos valymas. Kremai. Kosmetiniai aliejai ir kaukės. Išvados.
  Kita, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-16
 • Kosmetinių veido masažų aprašymas

  Įvadas. Masažinių priemonių rūšys ir reikalavimai. Masažinių priemonių sudėtis. Masažinių priemonių parinkimas pagal odos tipą. Kosmetikos kompanijų masažinių priemonių sudėties analizė. Žake masažo indikacijos ir kontraindikacijos. Plastinio masažo indikacijos ir kontraindikacijos. Klasikinio masažo indikacijos ir kontraindikacijos. Žake masažo fiziologinis poveikis. Plastinio masažo fiziologinis poveikis. Klasikinio masažo fiziologinis poveikis. Veido masažų taikymo galimybės priklausomai nuo žmogaus amžiaus ir lyties.
  Sveika gyvensena ir higiena, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-23
Puslapyje rodyti po