Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kasdienės kalbos sakiniai: tipai, struktūra, sakinio dalys

  Įvadas. Darbo tikslas: Aptarti kasdienės kalbos sakinius pagal jų funkcinius tipus, struktūrą, sakinio dalis. Sakinių funkciniai tipai. Sakinių struktūra. Pagrindinės sakinio dalys. Išvados. Priedai (1).
  Gramatika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-11-18
 • Kasdieninis viduramžių gyvenimas

  Įvadas. Visuomeninė padėtis, tarpusavio santykiai šeimoje. Valdžia ir teisė. Darbas. Gamta ir aplinka. Fizinė veikla. Maistas. Laikas. Išvados.
  Istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-02
 • Kasos ligos ir jos funkcijos sutrikimai

  Ūminis pankreatitas. Lėtinis pankreatitas. Kasos karcinoma.
  Ligos ir traumos, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-27
 • Kaštų apskaičiavimas

  Užduotis. 1 dalis: Gamybos funkcija. Firma veikia trumpuoju laikotarpiu. Kapitalo sąnaudos pastovios ir lygios 300 mašinų valandų. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: apskaičiuokite ir užpildykite tuščius 1 lentelės stulpelius. Nubraižykite bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL) ir vidutinio darbo produkto (APL) kreives. 2 dalis: Firmos kaštai. a) sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimams naudokite formules. b) nubraižykite kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) kreives. c) sudarykite 3 lentelę ir ją užpildykite. d) nubraižykite vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives. Užduotis: Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Jos gaminamai produkcijai rinkos kaina yra 75,56 Lt. Remdamiesi ankstesniais duomenimis ir skaičiavimais, atliktais 3-iame laboratoriniame darbe: sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite; P=75,56Lt. b) nubraižykite vidutinių kintamų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną. c) nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite,kiek produkcijos firma gamins,gaudama maksimalų pelną. Užduotis: Monopolinės firmos produkcijos paklausą apibūdina funkcija P= 300-0,8*Q, o ribines pajamas funkcija MR =300 - 1,6 *Q. Remdamiesi 4-to laboratorinio darbo duomenimis: sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. b) nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama max. pelną. Kokia kaina firma parduos prekes?
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-10
 • Katalikų bažnyčios organizacija ir padėtis Lietuvoje

  Katalikų bažnyčios organizacija ir padėtis Lietuvoje XV - XVI amžiaus 1-oje pusėje. Įvadas. Padėtis ir organizacija.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-22
 • Katapultas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimui tirti

  Artilerija – didysis menas. Artilerijos istorija. Artilerijos istorija Lietuvoje. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Trumpa įžanga. Dėstymas. Katapulto modelio gamyba. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Teoriniai skaičiavimai. Skaičiavimai. Bandymas nr. 1. Bandymas nr. 2. Bandymas nr. 3. Brėžiniai. Brėžinys nr. 1: vaizdas iš viršaus. Brėžinys nr. 2: vaizdas iš šono. Brėžinys nr. 3: vaizdas iš priekio. Brėžinys nr. 4: detalės. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Pabaiga.
  Fizika, namų darbas(14 puslapių)
  2006-12-14
 • Katastrofos upių pakrantėse

  Įžanga. Didžiosios katastrofos. Didysis Europos potvynis. 1931 metų didysis Kinijos potvynis. Banqiao užtvankos griūtis. Gango delta. Misisipė. Potvyniu priežastys. Gamtinės. Polaidžio ir poplūdžio potvyniai. Liūtys ir jų sukelti potvyniai. Žiemos potvyniai. Sampūtiniai potvyniai. Antropologinės potvynių priežastys. Kova su potvyniais. Upių varžtai. Upių vagų "chirurgija". Vandens saugyklos. Žiemos potvyniai. Užtvaros selėms. Pabaiga.
  Kita, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-05
 • Katilinės automatizavimas

  Savarankiškas darbas 33 variantas. Įvadas. Medžiagų žiniaraštis. Vožtuvo su pavara parinkimas pagal Danfoss vožtuvų parinkimo programą. Siurblio parinkimas šildymui iš Wilo elektroninio katalogo. Siurblio parinkimas vėdinimui iš Wilo elektroninio katalogo. Elektroninis automatikos blokas šildymu MSRD2512. Kompaktinis šilumos skaitiklis "HEAT-one". 10 (64) – Šalto vandens skaitiklis sistemų papildymui.
  Statyba, namų darbas(13 puslapių)
  2012-02-09
 • Kaunas (4)

  Įžanga. Senamiestis. Naujamiestis. Kitos lankytinos vietovės. Išvados.
  Lietuvos geografija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-10
 • Kaunas (5)

  Darbas vokiečių kalba. Kaunas. Kauno infrastruktūra, transportas, pramonė. Kauno turizmas ir sportas. Kauno kraštovaizdis. Strassen und Transport. Industrie. Wissenschaft. Tourismus und Sport. Sehenswürdigkeiten. Landschafl. Historischer Überlich.
  Vokiečių kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-11-22
 • Kauno Kolegijos internetinio puslapio kalba

  Įvadas. Kalbos klaidos. Kauno Kolegijos internetinio puslapio klaidos. Lentelė: Sakinys su kalbos klaida, Klaidos rūšis, Taisyklė, Pataisytas sakinys. Išvados ir apibendrinimas.
  Lietuvių kalba, namų darbas(12 puslapių)
  2011-05-05
 • Kauno medicinos universiteto bibliotekos dizainas

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Kauno medicinos universiteto bibliotekos pastato dizainu. Kauno medicinos universiteto biblioteka. Istorija. Kauno medicinos universiteto biblioteka šiandien. Bibliotekos skaičiai. Bibliotekos Technologijos. Kauno Medicinos Universitetas (KMU) bibliotekos dizainas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-12-23
 • Kauno miesto herbas

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su Kauno miesto herbo raida iki VXIII amžiaus. Kauno miesto herbo raida iki XVIII amžiaus pabaigos. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-22
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centrai

  Apsilankėme Kauno miesto socialinių paslaugų centre. Kita socialinė tarnyba, kurią stebėjome, yra Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Vaiko teisių atstovavimas teisme.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centras

  Kauno miesto socialiniu paslaugu centras. Personalas, teikiančias paslaugas. Paslaugų įvairovė. Socialinių paslaugų gavėjai. Organizacijos informacija. Pasiūlymai organizacijai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-16
 • Kauno studentų laisvalaikis. Mėgiamiausias naktinis klubas

  Įvadas. Pagrindinis tikslas: Išsiaiškinti, koks yra mėgstamiausias Kauno studentų naktinis klubas. Aprašomoji statistika. Dažnių lentelė. Duomenų vaizdavimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Poslinkio charakteristikos. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Variacijos koeficientas. Asimetrijos rodiklis. Koreliacinė ir regresinė analizė. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Laiko eilutė. Eksponentinis glodinimas. Trendo funkcija. Prognozavimas. Sezoniškumas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-05-09
 • Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo politikos įvertinimas

  Kauno teritorinės muitinės charakteristika. Veiklos pobūdis. Veiklos įvertinimas. Darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes. Darbuotojų kvalifikacijos, patyrimo įvertinimas pagal pareigybių grupes. Bendri Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo politikos principai. Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo subjektas ir jo įtaka personalo valdymo politikai. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-06
 • Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo veiklų analizė

  Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo judėjimo valdymas. Kompensavimas ir apsauga. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2010-04-06
 • Kauno turizmo statistinis tyrimas

  Turistų skaičius. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Turistų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus absoliutiniai pokyčiai. Vidutinių dinamikos eilučių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus prognozė 2005-2007 metams. Prognozuojami rodikliai. Prognozuojami rezultatai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Kėdainių rajono tyrimas

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Gyventojų skaičius. Gyventojai pagal amžių. Darbo vietų skaičius. Profesinis rengimas. Ekonominė socialinė būklė ir plėtra. Pramonės ir technologijų plėtra. Tiesioginės užsienio investicijos. Informacinė visuomenės plėtra. Inžinerinė ir transporto infrastruktūra. Automobilizacija. juodosios dėmės. Gatvių ir kelių tinklas.
  Inžinerija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-05-05
Puslapyje rodyti po