Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalbos kultūra (33)

  Įvadas. Klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Žodžiai, pavartoti netinkama reikšme (semantizmai). Netinkami žodžiai su vartotinų priešdėliu. Žodžiai su svetimomis priesagomis. Žodžiai su netinkamai pavartotomis savomis priesagomis. Morfologija. Sintaksė. Linksnių vartojimas. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Kalbos kultūra (35)

  Administracinės kalbos klaidos. Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Specialybės žodžių kirčiavimas. Vietovardžių - įžymių krašto vietų bei objektų, miestų ir kaimų pavadinimų.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-03-06
 • Kalbos kultūra (38)

  Kalbos klaidos ir jų taisymai. Morfologijos klaidos. Leksikos klaidos. Semantizmai. Tarptautiniai žodžiai. Nevartotini naujieji skoliniai. Barbarizmai. Žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos. Kalbos klaidų analizė. Morfologijos klaidos. Leksikos klaidos. Semantizmai. Tarptautiniai žodžiai. Nevartotini naujieji skoliniai. Barbarizmai. Žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos.
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2007-09-23
 • Kalbos kultūra (41)

  Įvairiuose šaltiniuose rastos klaidos, ištaisytos ir paaiškintos taisyklėmis.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-12-16
 • Kalbos kultūra (42)

  Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakiniu sudarymo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės – 2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Pasirinkite 10 vietovardžių – įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės –3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės – 2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas.
  Lietuvių kalba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-15
 • Kalbos kultūra (43)

  Kalbos kultūros ugdymo formos. Kalbos kultūros studijavimo šaltiniai.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-02-29
 • Kalbos kultūra (44)

  Uždaviniai ir tikslai. Kirčiavimas. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Motyvacijos laiškas. Kalba specialybės tema. Išvados.
  Lietuvių kalba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-24
 • Kalbos kultūra (45)

  Klaidingų ir ištaisytų kalbos kultūros pavyzdžių lentelė.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-08-18
 • Kalbos kultūra (47)

  Įvadas. Žodyno klaidos. Barbarizmai. Klaidų taisymas. Semantizmai. Netaisyklingi sakiniai. Klaidų taisymas. Morfologijos klaidos. Netaisyklingai pavartoti veiksmažodžiai: Klaidų taisymas. Sintaksės klaidos. Netaisyklingai pavartoti prielinksniai ir polinksniai. Klaidų taisymas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-29
 • Kalbos kultūra (49)

  Įvadas. Morfologijos klaidos. Semantizmai. Nevartotinos svetimybės (vertalai). Neteiktini žodžiai (vertiniai). Skoliniai. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2008-10-30
 • Kalbos kultūra (5)

  Kalbos kultūros kontrolinis darbas nr. 1. Ištaisyti netaisyklingus sakinius. Sukirčiuoti. Balsių tarties reikalavimai. Priebalsių tarties reikalavimai. Dvibalsių ir dvigarsių tarties reikalavimai. Kada ir kokios tarmės pagrindu susiformavo bendrinė kalba? Kalbos norma ir kalbos klaida. Kalbos klaidų rūšys. Funkciniai stiliai ir kalbos kultūra. Pagrindinės kirčiavimo sąvokos (kirtis, priegaidė, kirčiuotieji ilgieji ir trumpieji skiemenys). Svarbiausios lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklės. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Kaip kirčiuojami pavojingi linksniai? Kas yra leksika? Kaip skirstomos leksikos klaidos? Priesagų vartojimo klaidos. Priešdėlių vartojimo klaidos. Giminės, skaičiaus ir laipsnių vartojimas. Skaitvardžių vartojimas. Įvardžiuotinių formų vartojimas. Veiksmažodžio ir jo formų vartojimas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(17 puslapių)
  2005-10-31
 • Kalbos kultūra (51)

  Užduotis. Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės -2, 2 kirčiuotės -3, 3 kirčiuotės 3, 4 kirčiuotės -2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko, linksnių formas. Pasirinkite 10 vietovardžių – įžymių krašto vietų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės -2, 2 kirčiuotės -3, 3 kirčiuotės -3, 4 kirčiuotės – 2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-06
 • Kalbos kultūra (52)

  Savarankiško darbo užduotis: Iš specialybės kalbos išrinkti 50 žodžių, nurodyti jų kirčiuotę, parašyti pavojingus linksnius ir pabraukti kirčiuotus skiemenis. Parengti 10 min. kalbą specialybės tema, raštu pateikti 1psl. Konspektą. Parengti šių dokumentų pavyzdžius. Prašymą kolegijos direktoriui. Prašymą priimti į darbą. Gyvenimo aprašymą. Motyvacijos laišką.
  Lietuvių kalba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-19
 • Kalbos kultūra (53)

  Leksika. Sintaksė. Žodžių daryba. Morfologija. Kiekviena klaidų grupei atskirai lentelė: netaisyklingas sakinys, klaidos taisymas, klaidos pobūdis.
  Lietuvių kalba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-01-22
 • Kalbos kultūra (54)

  50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Klaidingas sakinys pakeistas taisyklingu.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-01-28
 • Kalbos kultūra (55)

  Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos kiekvienai nurodytai grupei parinkite po 10 sakinių (iš viso turi būti 70) su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės – 2). Pateikite sukirčiuotą žodžio vienaskaitos vardininką, nurodykite žodžio kirčiuotę ir sukirčiuokite jo vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Pasirinkite 20 vietovardžių – įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės – 4, 2 kirčiuotės – 6, 3 kirčiuotės – 6, 4 kirčiuotės – 4), pateikite sukirčiuotą vienaskaitos ar daugiskaitos vardininką, nurodykite vietovardžio kirčiuotę ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-11
 • Kalbos kultūra (56)

  5 užduotys. Su kiekvienu pateiktu žodžiu sugalvokite po du sakinius, kurių viename žodis būtų pavartotas taisyklingai, o kitame – klaidingai. Padarytą klaidą ištaisykite. Ant. Daugumoje. Kaip taisykle. Liečia. Matomai. Kaip nekeista. Pagalba. Pas. Paskaičiuoti. Pilnai. Prie. Reiškia. Sekantis. Susirišti. Šiai dienai. Talpinti. Tame. Tirpintojas. Žinoti. Skaitau. Pašvęsti. Pergyventi. Bėgyje. Bendrai. Davinys. Išjungėjas. Naudoti. Plonybė. Praeiti. Sukirčiuokite žodžius ir žodžių junginius. Sukirčiuokite pateiktuosius vietovardžius. Išlinksniuokite ir sukirčiuokite pasirinktus tris vietovardžius. Ištaisykite leksikos ir žodžių darybos klaidas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-24
 • Kalbos kultūra (57)

  Užduotis. Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos kiekvienai nurodytai klaidų grupei parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės - 2). Pateikite sukirčiuotą žodžio vienaskaitos vardininką, nurodykite žodžio kirčiuotę ir sukirčiuokite jo vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Pasirinkite 20 vietovardžių – įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės – 4, 2 kirčiuotės – 6, 3 kirčiuotės – 6, 4 kirčiuotės - 4), pateikite sukirčiuotą vienaskaitos ar daugiskaitos vardininką, nurodykite vietovardžio kirčiuotę ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-03-06
 • Kalbos kultūra (58)

  Įvadas. Kalbos klaidų taisymas ir analizė. Leksikos ir žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Išvados. Priedai (4 psl).
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-20
 • Kalbos kultūra (60)

  Įvadas. Klaidų lentelė: Klaida, Taisymas, Taisyklė. Išvados. Priedai (28 klaidos).
  Kalbos kultūra, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-10
Puslapyje rodyti po