Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jūrinė praktika

  Energetinė jėgainė. Variklio priežiūra darbo metu. Pagalbinės sistemos. Skysto kuro katilas. Elektroenergetikos įrenginys. Krovinio apdorojimas ir išdėstymas. Automatikos technologija. Suspausto oro slėgio reguliavimas. Techninė priežiūra ir remontas. Vožtuvų tikrinimas ir reguliavimas. Baigiamoji išvada.
  Laivininkystė, namų darbas(14 puslapių)
  2008-10-10
 • Jus cogens normos tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Jus cogens normų vystymasis. Jus cogens įtvirtinimas 1969 metų Vienos konvencijoje dėl sutarčių teisės. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-12-08
 • Justino Vienožinskio gyvenimas, kūryba. Paveikslo analizė: "Lietinga diena"

  Justino Vienožinskio gyvenimo ir kūrybos apžvalga Paveikslo "Lietinga diena" analizė. Pagrindiniai duomenys. Asmeninis paveikslo vertinimas. Trijų skirtingų amžiaus grupių piešinio vertinimas.
  Dailė, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-21
 • Juvenile Delinquency in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje. Jaunimo polinkis nusikalsti.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-17
 • K. Donelaitis "Metai" (34)

  Kristijono Donelaičio poema "Metai". Būrų vaizdavimas.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • K. Donelaitis "Metai". Viežlybieji būrai

  "Viežlybieji" būrai Kristijono Donelaičio "Metuose". Krizas. Pakamorei Laurui. Selmas. Enskys. Šaltyšius Pričkus.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-04-15
 • K. Gaivenis "Margas žodžių pasaulis"

  Kazimieras Gaivenis. Žodžiai praeities liudininkai. Gyvuojantys ir užmiršti naujadarai. Žodžiai, kuriais skaičiuojame. Žodžiai, kuriais juokaujama. Klaidinantys žodžiai. Mokslo kalbos žodžiai ir terminai. Beveik nežinomi žodžiai. Žodžiai panašūs į paminklus. Apibendrinimas.
  Literatūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-07-13
 • K. Rodžersas "Apie tapimą asmeniu" ir Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija"

  Z. Froido (Sigmund Freud) ir K. Rodžerso (Carl Rogers) knygų palyginimas. Asmenybės raida. Laisvė - determinizmas. Holizmas – elementalizmas. Homeostazė - heterostazė. Pastovumas – kintamumas. Subjektyvumas – objektyvumas.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-28
 • Ką reiškia gražiai kalbėti

  Ką reiškia gražiai kalbėti. Kalbėjimo menas. Įvairių socialinių sluoksnių žmonių kalba. Inteligentų kalba. Vidutinio sluoksnio žmonių kalba. Elgetų kalba. Kas praturtina mūsų kalbą. Ar yra beviltiškų žmonių? (negalinčių išmokti gražiai kalbėti). Politikų kalba. Amerikanizmai ir barbarizmai. Ir ginčytis reikia mandagiai. Mandagumo žodžiai prašom, prašyčiau. Etiketas ir žmogaus kultūra. Sveikinimasis ir sveikinimas. Kaip rašome laiškus. Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Internetinė kalba.
  Kalbos kultūra, namų darbas(13 puslapių)
  2006-04-19
 • Ką vilniečiai mano apie mediciną Vilniuje?

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo metodas. Tyrimo imtis. Tyrimo tikslinė grupė. Respondentų socialinės demografinės charakteristikos. Respondentų amžius. Respondentų profesijos. Gyventojų nuomonė apie šiuolaikinį gydymą. Apklaustųjų lankomumas pas gydytojus. Ką renkasi žmonės? Valstybines ar privačias gydymo įstaigas. Ar žmonės moka už paslaugas valstybinėse gydymo įstaigose? Paslaugų kokybė. Respondentai dažniausiai naudojasi paslaugomis. Ar respondentai patenkinti gydytojų elgesiu. Kokie gydytojai "populiariausi". Patekimas pas šeimos gydytoją ar kitus specialistus? Ar respondentai perka gydytojų išrašytus vaistus ir kiek moka už juos? Gydytojų nekompetencija. Korupcija Lietuvoje. "Dovanos" gydytojams. Ar jas priėmė? Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-02-15
 • Kačerginės miestelio aplinkos ekologinės būklės įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti Kačerginės aplinkos ekologinę būklę. Bendra Kačerginės charakteristika. Kačerginės aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-13
 • Kailinių žvėrelių verslo organizavimas

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kailinių žvėrelių verslo organizavimą, valdymą, gerinimo priemones. Kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Kailinių žvėrelių fermos įrengimas, vietos parinkimas. Kailinių žvėrelių verslo produkcijos pardavimai, rinka. Kailinių žvėrelių verslo organizavimo problemos. Kailinių žvėrelių verslo gerinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-21
 • Kaimo plėtrą administruojančios institucijos Lietuvoje ir jų funkcijos

  Kaimo plėtros ir regioninės politikos individualus darbas. Įvadas. Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai. Žemės ūkio rūmų tikslai. Žemės ūkio rūmų veiklos sritys ir funkcijos. Žemės ūkio rūmų projektai. Lietuvos kaimo tinklas. Lietuvos kaimo tinklo nariai. Tinklo struktūra. Lietuvos kaimo tinklo veiksmų kryptys ir priemonės. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos 2007-2010 metų programa. Vietos veiklos grupių tinklas. Vietos veiklos grupių tinklo funkcijos. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Nacionalinė mokėjimo agentūra. Agentūros veiklos tikslas, uždaviniai ir funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(15 puslapių)
  2011-05-09
 • Kaimo turizmas (5)

  Įvadas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo augimo prielaidos. Turizmo esmė. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo verslo struktūra. Miesto – kurorto turizmo ir kaimo turizmo bruožai. Lietuvos sodybų, skirtui poilsiui kaime, privalumai. Turizmo sąsajos. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipologiniai ypatumai. Kaimo turizmo plėtros nauda. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo plėtros politika Europos Sąjungoje. Išvados.
  Turizmas, namų darbas(19 puslapių)
  2006-05-19
 • Kaimo turizmo sodybos "Minavuonė" vadybinės veiklos analizė

  Kaimo turizmo sodybos "Minavuonė" charakteristika. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės personalo valdymas. Personalo parinkimas, vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Įmonės veiklos organizavimas. Aprūpinimo žaliavomis organizavimas. Teikiamų paslaugų organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės teikiamų paslaugų charakteristika. Kaimo turizmo rinka. Įmonės komercinės veiklos rėmimas. Įmonės komercinės veiklos strategija. Įmonės veiklos planavimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-10
 • Kaimo turizmo sodybų analizė Lietuvos regionuose

  Skirtingų šaltiniu informacija apie kaimo turizmo sodybų skaičių Lietuvoje. Informacijos analizė.
  Turizmas, namų darbas(12 puslapių)
  2006-11-15
 • Kaimo turizmo sodybų skaičiaus ir statistinis tyrimas

  Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Įvadas. Statistikos esmė. Kaimo turizmas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių rodikliai. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus prognozė 2009-2010 metams. Išvados.
  Ekonominė statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2011-06-23
 • Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkoje: prekybos centras "Maxima" ir "Rimi"

  Įvadas. Prekių (paslaugų) rinkos tyrimas, įvertinant marketingo tipus. Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkoje. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-29
 • Kainų indeksai. Vartojimo kainų indeksai

  Įvadas. Teorinė dalis. Kainų indeksas. Vartojimo kainų indeksas. VKI indekso paskirtis Lietuvoje. VKI indekso paskirtis Europos Sąjungoje (ES). Vartotojų kainų indekso rūšys. SVKI ir nacionalinio VKI skirtumai. Individualus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius. Praktinė dalis. Lietuvos vartotojų kainų indekso kitimas 2000-2006 m. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-10
 • Kainų strategijos taikymo ypatumai

  Įvadas. Kainos samprata ir rūšys. Veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Vidiniai kainodaros proceso veiksniai. Išoriniai kainodaros proceso veiksniai. Kainodaros tikslai. Pagrindiniai kainodaros metodai. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kainodaros strategijos taikymo ypatumai. Naujų produktų kainodaros strategija. "Grietinėlės nugriebimo" kainodara. Skverbimosi į rinką kainodara. Prekių asortimento kainodaros strategijos. Prekių grupės kainodara. Produkto priedų kainodara. Būtinųjų produktų priedų kainodara. Šalutinių produktų kainodara. Komplekto kainodara. Kainos koregavimo strategijos. Nuolaidų ir būtinųjų nuolaidų kainodara. Segmentinė kainodara. Psichologinė kainodara. Rėmimo kainodara. Vertės kainodara. Geografinė kainodara. Tarptautinė kainodara. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(23 puslapiai)
  2006-05-05
Puslapyje rodyti po