Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Joniškio rajonas ekologiniu ir rekreaciniu aspektu

  Joniškio rajono geografinė padėtis. Joniškio rajono svarbiausios ekosistemos. Žagarės regioninis parkas. Biotopas. Biocenozė. Mūšos – Tyrelio kraštovaizdžio draustinis. Biotopas. Biocenozė. Švėtės slėnio botaninis draustinis. Biotopas. Joniškio rajono nykstančios rūšys ir gamtos paminklai. Žagarės dolomito atodanga. Raudonosios knygos gyvūnai. Raudonosios knygos augalai. Žagarės regioninis parkas. Žagarės miškai. Augmenija. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-04
 • Joniškio rajono žagarės botaninis–zoologinis draustinis: ekologiniu ir rekreaciniu aspektu

  Įvadas. Joniškio rajono geografinė padėtis. Žagarės botaninis – zoologinis draustinis. Biotopai ir jų pasiskirstymas. Biocenozė. Biotechninės priemonės. Miško apsaugos priemonės.
  Ekologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-03-30
 • Jono evangelija

  Teologijos darbas "Jono evangelija". Darbe nagrinėjama Evangelijos pagal Joną antroji dalis – Ženklų knyga. Įvadas. Ženklų knyga. Išvados.
  Krikščionybė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-02
 • Jonušas Radvila

  Jonušo Radvilos biografija, vidaus ir užsienio politika, politinė ir karinė karjera, vaizdinė informacija.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-04
 • Jozefas Haidnas

  Įvadas. Jozefo haidno biografija. Formavimosi metai ( 1732- 1761). Esterhazių dvaras (1760-1790). Londonas ir Viena (1791-1809). Jozefo haidno kūryba.
  Kompozitoriai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-01
 • Judėjimas, judėjimo problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Gyvenimo trukmė: ryšys su judėjimo gyvybine veikla. Priklausomybė/nepriklausomybė judėjimo gyvybinėje veikloje. Judėjimo gyvybinę veiklą įtakojantys veiksniai. Biologiniai. Psichologiniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Aplinkos veiksniai. Politiniai ekonominiai veiksniai. Judėjimo gyvybinė veikla ir slaugos individualumas. Išvados.
  Medicina, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-09-23
 • Judesių sinchroninė transformacija

  Anotacija. Raktiniai žodžiai. Įvadas. Sistemos modelis. Nustatomos sistemos dinaminės charakteristikos. Analitinis tyrimas.
  Klasikinė mechanika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-24
 • Juozapas Oleškevičius

  Europos dailė nuo romantizmo iki moderno. J. Oleškevičius paveikslų analizė. Juozapas Oleškevičius. J. Oleškevičiaus kūrybos bruožai. Portretas. Alegorinis – grupinis porteretas "Antiochas ir Stratonika". J. Oleškevičius "Anenkovos portretas".
  Dailė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-11-09
 • Juozas Aputis (4)

  Juozas Aputis – novelistas. 1 klausimas. Apsakymų problematika. 2 klausimas. Laiko filosofija. 3 klausimas. Kaimo žmogus ir civilizacija. 4 klausimas. Blogio problema. 5 klausimas. Novelė "Šūvis po Marazyno ąžuolu".
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-18
 • Juozas Jurginis

  Istoriko akademiko Juozo Jurginio biografija, Svarbiausi J. Jurginio veikalai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-03-05
 • Jurga Ivanauskaitė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti J. Ivanauskaitės knygoje "Švelnūs tardymai" esminius bruožus. Kokius respondentams užduoda autorė klausimus ir kodėl? Interviu Jurgos Ivanauskaitės gyvenimo keliuose. Interviu žanras ir ypatybės. Interviu rūšys. "Švelniai tardomi" respondentai ir jų pasirinkimas". Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(10 puslapių)
  2008-09-15
 • Jurgis Savickis (4)

  Jurgio Savickio gyvenimas ir kūryba. J. Savickio novelės. Jurgio Savickio novelė "Vagis". Novelė "Ūkininkai". Novelė "Motina". Novelė "Kaukės". Novelė "Ponia de Savigny". Neištikimybės faktas novelėje "Velnio šeinė katarinka". Novelė "Kapinėse". V. Kubilius teigia. K. Korsakas yra pasakęs. Jonas Grauža. Meilės supratimas. J. Savickio novelė "Sachara". Novelė "Didelė nuodėmė". Ištikimybės išbandymas novelėje "Palikimas". Novelė "Prabangos". Novelė "Vasaros kaitros". Novelė "Granatos skeveldra".
  Lietuvių literatūra, namų darbas(21 puslapis)
  2010-06-01
 • Juridinę reikšmę turintys rekvizitai

  Bendrieji reikalavimai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento parašo rekvizitas.
  Raštvedyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Juridiniai asmenys (3)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens steigimas, veiklos pagrindai. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviai. Sandoriai iki juridinio asmens įsteigimo. Juridiniu asmenų steigimo dokumentai. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens filialas, atstovybė. Juridinio asmens registravimas. Juridinių asmenų veiklos licencijavimas. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens likvidavimas.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-22
 • Juridiniai asmenys. Sandorių forma. Poilsio laikas

  Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Sandorių forma. Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Negaliojantys sandoriai. Poilsio laikas ir jo rūšys. Lietuvos respublikos atostogų įstatymas. Atostogos. Lietuvos respublikos darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos respublikos įstatymas dėl švenčių dienų.
  Civilinė teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2006-11-06
 • Juridiniams asmenims teikiamų kreditų formos, gavimo tvarka

  Įvadas. Kreditų sistema. Kredito reikšmė ekonomikai ir kredito istorija. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito įstaigos. Bankinio kredito formos ir rūšys. Kredito grąžinimo tvarka. Paskolos grąžinimas anuitetiniu būdu. Paskolos grąžinimas linijiniu būdu. Kokią kredito rūšį pasirinkti. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2007-01-16
 • Juridinis, fizinis asmuo

  Juridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė

  Įvadas. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės problematika. Įmonių baudžiamosios atsakomybės koncepcijos ir individualios kaltės. Kaltės ir kitų baudžiamosios teisės fundamentalių principų santykis. Išvados. Uždaviniai. Sąlyga: 1) J.M. einant gatve, prie jo priartėjo du vyrai. J.M. nematė jų veidų, tačiau vyrai grėsmingai, sparčiu žingsniu artėjo J.M. link. Pastarasis: a) Nieko nelaukdamas griebė plytą nuo žemės, ja trenkė ir viena ir kitam vyrui. Pastariesiems buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Po to paaiškėjo, kad tai buvo J.M. draugai, kurie norėjo pagąsdinti J.M.; b) Pasileido bėgti nuo vyrų, kurie pradėjo vytis. Jiems priartėjus prie J.M., jis, iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo, iššovė į orą, o vyrams nesiliaujant artėti, šovė į juos ir sužeidė; c) Pasileido bėgti. Vyrai pradėjo vytis, išsitraukė peilius. J. M. pribėgęs prie svetimo automobilio į jį pateko ir, siekdamas išvengti galimos žalos sau, nuvažiavo (pabėgo) šiuo automobiliu. Aptarkite J.M. veiksmus kiekvienoje situacijoje. Sąlyga: P.A. priartėjo prie parduotuvės, kur stovėjo J.A. Pirmasis paprašė "užsirūkyti". Pastarasis atsakė. Tada P.A. pagrasino trenksiąs buteliu per galvą. J.A: Atsakė "na ir trenk"... P.A. trenkė ir sužalojo J.A. Tardomas parodė, kad "pats prašė, sutiko, todėl trenkiau ir nesu kaltas. b) Atsakė: "na ir trenk"... P.A. užsimojo, tačiau dėl J.A vikrumo nepataikė; c) Atsakė: "na ir trenk"... P.A. trenkė ir sužalojo J.A. Tačiau iškart puolė jį gydyti ir labai gailėtis. Aptarkite P.A. veiksmus kiekvienoje situacijoje. Sprendimas.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(18 puslapių)
  2007-12-21
 • Juridinių asmenų tarptautinio teisinio subjektiškumo problema

  Įvadas. Juridiniai asmenys – tarptautinės teisės subjektai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-09
 • Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas

  Juridiniai asmenys. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens požymiai. Organizacinis vieningumas. Atskiras turtas. Galėjimas savo vardu įgyti turtines bei asmenines neturtines teises bei pareigas. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. Juridinių asmenų teisnumo ir veiksnumo pabaiga. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2006-12-15
Puslapyje rodyti po