Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įrenginiai

  Užduotis. Sagų su dviem ir keturiom skylutės prisiuvimo procesas grandininio dygsnio pusautomačiais. Dygsnių išsidėstymo sagoje schema. Sagos prisiuvimo prie audinio įvairios schemos. Dviejų siūlų kilpų apmėtymo pusautomatis. 25 – A kl. pusautomatis. MEB – 1891 kl. f. "Juki" pusautomatis. Mazgų apdorojimo pusautomačius. 370 kl. pusautomatis. 260 kl. ПМЗ pusautomatis. 496 kl. ПМЗ pusautomatis. Lyginimo stalai. Lyginimo stalas MP/ARS. Lyginimo stalas BR/ARS. Laidymo stalas MASTER II HS DOB Art.Nr.700207. Juostinių trijų skriemulių sukirpimo mašinų konstrukcija ir paskirtis. Pakabinami konvejeriai. Išvados.
  Kita, namų darbas(20 puslapių)
  2007-02-02
 • IS-LM modelis

  Palyginamoji analizė. Įvadas. Prekių rinka ir IS kreivė. Palūkanų norma, investicijos ir IS kreivė. Kaip fiskalinė politika keičia IS kreivę. IS kreivės Loanable-fondų interpretacija. Pinigų rinka ir LM kreivė. Likvidumo pirmenybės teorija. Pajamos, pinigų paklausa ir LM kreivė. Kaip monetarinė politika keičia LM kreivę. LM kreivės kiekio išlyginimo interpretacija. Išvada: trumpojo laikotarpio pusiausvyra. Ekonomikos svyravimų paaiškinimas su IS – LM modeliu. Kaip Fiskalinė politika Keičia IS kreivę ir trumpojo laikotarpio pusiausvyros pokytis. Kaip monetarinė politika įtakoja LM kreivę ir pokyčiai trumpojo laikotarpio pusiausvyroje. Sąveika Tarp Pinigų politikos ir Fiskalinės politikos. PowerPoint pristatymas (28 skaidrės).
  Makroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-10-22
 • Isaac Newton

  Darbas anglų kalba apie anglų fiziką Izoaką Niutoną. Isaac Newton. Early Years. The Problem of Gravitation. Newton’s Theory of gravitation.
  Fizika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-01
 • Ispanija (14)

  Įvadas. Ta nuostabi šalis Ispanija. Bendra šalies informacija. Ekskursijos programa. Ekskursijos maršrutas. Ekskursijos programa. Detalus ekskursijos aprašymas. Išvados.
  Turizmas, namų darbas(16 puslapių)
  2006-10-10
 • Ispanijos įpėdinystės karas

  Ispanijos įpėdinystės karas. Ispanija. Karo priežastys. I karo etapas (1701 – 1705m.). II karo etapas (1706-1714). Karo pabaiga. Karo reikšmė. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Įspūdžiai iš spektaklių bei knygų

  Spektakliai: "Grobis". Įspūdžiai. "Stepančikovo dvaras". Knygos. L. Tapinas "Angelas medyje verkia". M. Mironaitė "Apie gyvenimą, meilę, kūrybą...".
  Teatras, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-06-04
 • Įstaigų ūkis: UAB "Hronas"

  Įvadas. UAB "Hronas" veiklos charakteristika. Įmonės vizija, misija, vertybės, kokybė. Vizija. Misija. Vertybės. Kokybė. Teikiamos paslaugos ir gaminamos prekės. Ekonominės veiklos sritis. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įstaigos ūkio poreikio nustatymas. patalpos. Baldai, įranga (įrengimai, prietaisai, komunikacinės linijos, instrumentai). Įstaigos ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(15 puslapių)
  2008-05-21
 • Isterija ir isteriškos asmenybės psichologinio konsultavimo ypatumai

  Isterija. Isterija, neurozė. Isterinis neurozinis sindromas. Isteriško kliento ypatybės. Konsultavimo ypatumai. Statistika apie psichikos sutrikimus turinčius žmones.
  Psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-24
 • Istorija (50)

  1. Užduotis. Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Kokiai temai nagrinėti skirti šie istorijos šaltiniai? Taip pat nurodykite ir amžių. Kas galėjo parašyti raštą, kuris minimas šaltinyje A? Kodėl Rusijos valdžia uždraudė lietuvišką spaudą? Kodėl buvo įvestas rusiškas raidynas? Kaip vadinamas rusiškas raidynas? Kokios buvo spaudos draudimo pasekmės? Kodėl knygos buvo ženklinamos Vilniaus spaustuvių žymėmis? Kaip tokios knygos buvo vadinamos? Apie kokį laikraštį kalbama šaltinyje C? Kas buvo jo redaktorius? Kiek metų ėjo šis laikraštis? Kodėl šaltinio C autorius tiek daug dėmesio skiria Lietuvos praeičiai? Kokią reikšmę turėjo šis laikraštis? Kuris šaltinis kurį papildo? Šaltinis C pirminis ar antrinis? Atsakymą pagrįskite. 2. Užduotis. Naujieji amžiai. Testas. 3. Užduotis. Kada parašytas šis dokumentas? Kas tai per dokumentas? Kas galėjo būti jo autoriumi? Trumpai apibūdinkite aprašomąjį laikotarpį. 4. Užduotis. Kokios iliustracijos formos yra šis šaltinis? Kokiai temai nagrinėti skirtas šis dokumentas? Paaiškinkite apibūdinimą "cicilikas". Kodėl 1905 metais Rusijoje jų padaugėjo? Ar jų buvo Lietuvoje? Pagrįskite. Kokie faktai vaizduojami iliustracijoje? Koks tai istorinis šaltinis: pirminis ar antrinis? Pagrįskite. Šaltinių atsakymai. 1. Užduotis. 2. Užduotis. Testo atsakymai. 3. Užduotis. 4. Užduotis.
  Istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-01-14
 • Istorikas Adolfas Šapoka

  Adolfo Šapokos darbų analizė. Darbo tikslai: 1) trumpai aprašyti apie ką A. Šapoka rašė savo darbuose 2) aprašyti kaip kiti istorikai vertino A. Šapokos darbus 3) aprašyti ką naujo A. Šapoka įnešė į lietuvių istoriografiją 4) galiausiai pateikti išvadas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-06
 • Istoriniai faktai ir moralinės vertybės Š. Monteskjė filosofijoje

  Istoriniai faktai ir moralinės vertybės Charles de Montesquieu (Šarlis Lui de Monteskjė) filosofijoje. Istoriniai faktai. Moralinės vertybės. Vyro ir moters santykis. Rytų dorovės principas. Apie natūralų gėdos jausmą. Apie ligas. Moralinės vertybės per įstatymų prizmę. Teisinga visuomenė per istorijos prizmę. Išvados. Išnašos.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-05-07
 • Istorinis išminties knygų susiformavimas

  Istorinis Išminties knygų susiformavimas. Jobo knygos istorine apžvalga. Istorinis Psalmyno susiformavimas. Patarlių knygos istorinis susiformavimas. Mokytojo knyga istorijos kontekste. Giesmių giesmės knygos istoriniai aspektai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • Išgaunamosios pramonės sektoriaus analizė ir konkurencingumo įvertinimas

  Teorija. Išgaunamosios pramonės sektoriaus apibūdinimas. Pridėtinės vertės pokyčiai ir prekybos rodiklių palyginimas (2003-2009 metais). Dirbančiųjų analizė. Darbo našumo pokyčiai. Išgaunamosios pramonės gaminių gamybos tendencijos. Inovacijos.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2012-02-21
 • Iškalba

  Įvadas. Viešųjų kalbų rūšys ir jų rengimo metodika. Viešųjų kalbų rūšys. Viešųjų kalbų rengimo metodika. Išvados. Apeliacinė kalba. Ar verta būti mokytojų? Emocinė kalba. Vaidmenys. Tostas.
  Kita, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Iškalbos paruošiamasis planas

  Paruošiamasis planas. Kalbos planas. Keturių kolonų planas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Pabaiga.
  Lietuvių kalba, namų darbas(10 puslapių)
  2007-05-04
 • Iškalbos paruošiamasis planas (2)

  Paruošiamasis planas. Kalbos planas. Keturių kolonų planas. Kodėl turėtume žinoti istoriją. Emocinė kalba. Paruošiamasis planas. Kalbos planas. Keturių kolonų planas. Mamai. Tostas. Už draugystę.
  Lietuvių kalba, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-06-01
 • Iškasų ir sankasų šlaitai, jų stiprinimas. Tranšėjos kasimo, užpylimo darbų kiekių apskaičiavimai

  Įvadas. Tranšėjų kasimas. Žemės įrenginių tvirtinimas. Pylimų įrengimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Tranšėjų užpylimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2011-05-10
 • Išlaidų sąmatų sudarymas

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų Ministro 2000 12 29 įsakymu Nr. 352 "Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo", suklasifikuoti išlaidas pagal ekonominę bei funkcinę klasifikaciją. Sudaryti Gabijos vidurinės mokyklos administracijos ir ūkio darbuotojų etatų sąrašą. Apskaičiuoti darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį. Apskaičiuoti metinį darbo užmokesčio fondą. Apskaičiuoti vidutinį metinį darbo užmokesčio fondą. Apskaičiuoti vidutinį metinį mokinių skaičių. Apskaičiuoti vidutinį metinį klasių skaičių. Savivaldybės institucijos "Regioninių parkų direkcija" išlaidų paskaičiavimas. Vykdoma programa "Pavilnių ir Verkių RP kraštovaizdžio, bioįvairovės ir kultūros paveldo apsauga". Apskaičiuoti išlaidas savivaldybės institucijos "Regioninių parkų direkcija" (kodas 2419154) pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją, kai duota... Apskaičiuoti 2002 m. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos pajamas gautas už teikiamas paslaugas bei išlaidas.
  Apskaita, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-30
 • Išlaidų-apimties-pelno analizė, reikšmė ir tikslai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti išlaidų–apimties–pelno analizė reikšmę ir tikslą.išlaidų-apimties-pelno analizė. Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Išlaidų strateginio valdymo sistema. Išlaidų nukrypimų valdymo sistema. Išlaidų valdymo sistemos. Numatomų išlaidų valdymo sistema. Tiksliai laiku išlaidų valdymo sistema. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(10 puslapių)
  2010-10-29
 • Išmokime bendrauti ir bendradarbiauti

  Projektas: "Išmokime bendrauti ir bendradarbiauti". Įvadas. Tikslai. Uždaviniai. Dalyviai. Vykdytojai. Pirmas etapas – teorinis pasirengimas. Antras etapas – praktinė veikla. 1- oji užduotis. 2-oji užduotis. Ši užduotis susijusi su neverbaliniu bendravimu. 3-oji užduotis. Ši užduotis skirta tobulinti aktyvųjį klausymo meną. Trečias etapas – vertinimas ir projekto tęstinumas.
  Psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-09-28
Puslapyje rodyti po