Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Interviu su John McCabe

  Angliškai parašytas interviu, kuriame kalbama su gydytoju apie jo gyvenimą Lietuvoje.
  Anglų kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2005-09-07
 • Investavimas (4)

  Investavimas. Investicija. Svarbiausi investavimo tikslai. Trys pagrindinės priimamų sprendimų sritys. Investavimo alternatyvos. Investuotojo ir spekulianto skirtumai. Pagrindinės investavimo kryptys. Fondų rūšys. Investavimo formų privalumai ir trūkumai. 12 sėkmingo investavimo taisyklių.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Investicijų analizės sistemų programinės įrangos analizė

  Įvadas. Investicijų analizės teoriniai aspektai. Interneto paieškos sistemų apžvalga. Paieškų sistemų detalus nagrinėjimas. Investicijų analizės sistemos "Metastock" analizė. Investicijų analizės vystymasis, aktualumas, svarba. Darbo tikslai ir uždaviniai. Atliktos paieškos. techninės analizės produkto "Metastock" paskirtis. Kiti produkto duomenys. Produkto analizės išvados. Išvados. Priedai (16 psl.).
  Informatika, namų darbas(34 puslapiai)
  2008-09-30
 • Investicijų efektyvumo įvertinimas

  Ekonomikos namų darbas. Duomenys: Investicijų vertė 2000 tūkst. Lt. Likvidacinė vertė 10% investicijų vertės. Palūkanų norma 6-8% skaičiuojant grynosios dabartinės vertės metodu. Investicijų gyvavimo trukmė 5 metai. Piniginės įplaukos: pirmais metais 15%, antrais - 30%, trečiais – 35%, ketvirtais – 40%, penktais 20%, investicijų vertės. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartinės vertės metodu (NVP). Vidinės pelno normos metodu ( IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą (PI).
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-08-10
 • Investicijų efektyvumo įvertinimas (2)

  Ekonomikos namų darbas Nr. 2. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartines vertės metodu (NVP). Vidinės pelno normos metodu ( IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą (PI). Duomenys. Grynosios dabartinės vertės metodas (NVP). Vidinės pelno normos metodas (IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodas (IRR). Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodas. Pelningumo koeficientas. Išvada.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-22
 • Investicijų matematika

  Užduotys: Panaudojant realias akcijų kainas, sudaryti investicijų portfelį ir nubrėžti grafiką. Panaudojant realias akcijų kainas, sudaryti optimalų investicinį portfelį. Išvados.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-04-03
 • Investicijų matematika (2)

  Surasti 3 akcijų, 3 mėnesių kiekvienos dienos uždarymo kainas. Suskaičiuoti kiekvienos akcijos kiekvienos dienos grąžos normas. Apskaičiuosime kiekvienos akcijos vidurkį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį ir koreliacijos koeficientus tarp 2 akcijų, pagal formules. Iš 2 akcijų, kurių koreliacijos koeficientas mažiausias, sudaryti keletą portfelių tokių būdu. Sudarom naują portfelį su tomis pačiomis 2 akcijomis, iš tos aibės parenkame liečiamąjį portfelį R¬f= 4%. Surandam liečiamąjį portfelį ir su juo sudarom naujus portfelius.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-09-19
 • Investicijų peliningumo analizė: AB "Pieno žvaigždės"

  AB "Pieno žvaigždės" investicijų įsigijant turtą ir formuojant kapitalą pelningumo analizė. Įvadas. Investicijų esmė. Darbo tikslas – atlikti AB "Pieno žvaigždės" investicijų įsigyjant turtą ir formuojant kapitalą pelningumo analizę. Investicijų esmė. Investicijų svarba. Investavimo samprata. AB "Pieno žvaigždės" analitinės lentelės. Įmonės AB "Pieno žvaigždės" investicijų struktūros finansinė analizė. AB "Pieno žvaigždės" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. AB "Pieno žvaigždės" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. AB "Pieno žvaigždės" pardavimų pelningumų analizė. AB "Pieno žvaigždės" investicijų pelningumo analizė. Išvados ir siūlymai.
  Draudimas, namų darbas(21 puslapis)
  2010-02-12
 • Investicijų priklausomybė apyvartai: mobiliojo ryšio bendrovė "BITĖ Lietuva"

  Įvadas. Tikslas – panaudojant statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti mobiliojo ryšio bendrovės "BITĖ Lietuva" investicijų priklausomybę apyvartai. Bendrovės "Bitė Lietuva" trumpa charakteristika. Dinamikos eilutės ir jų statistiniai rodikliai. Vidurkių rūšys. Analitinis trendo funkcijos skaičiavimas. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutųjį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Išvados. Priedai (8psl.).
  Statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-27
 • Investicinės bendrovės Lietuvoje

  Investicinės bendrovės, jų klasifikavimas. Investicinis fondas, uždarasis investicinis fondas. Kontroliuojančioji investicinė bendrovė. Bendrosios nuostatos. Steigimas ir įteisinimas. Valdymas. Kapitalas. Investicinių akcinių bendrovių likvidavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-09
 • Investicinio portfelio pasirinkimo problema

  Investicinio portfelio pasirinkimo problema. Pradinis ir galutinis kapitalas (gerbūvis). Portfelio pelningumo lygio nustatymas. Pavyzdys. Abejingumo kreivės. Nepasotinamumas (godumas) ir rizikos išvengimas. Nepasotinamumas (godumas). Rizikos vengimas. Portfelio laukiamo pelno ir standartinio nuokrypio išskaičiavimas. Laukiamas pelnas. Verčių panaudojimas laikotarpio pabaigoje. Vertybinių popierių laukiamo pelno nustatymas. Standartinis nuokrypis. Standartinio nukrypimo paskaičiavimo formulė. Kovariacija. Koreliacija. Dvigubas sumavimas. Kovariacinė matrica. Trumpos išvados. Priedas. Rizikuojantys ir nekreipiantys dėmesio į riziką investuotojai. Pastabos.
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-06-12
 • Investicinio projekto parengimas: keramikinių indų gamyba UAB "Raudonoji keramika"

  Užduotis: Investicinio projekto parengimas įmonės UAB "Raudonoji keramika". Įmonė gamina rankų darbo keramikinius indus iš baltojo, raudonojo bei gelsvojo molio ir dekoratyvinius suvenyrus. Sprendimas. Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų įrenginių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikio apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas, bei įmokos socialiniam draudimui. Įmokos į garantinį fondą nuo viso darbo užmokesčio. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingas pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas energijos kiekis varikliams varyti. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo poreikis. Finansinio sverto įtaka nuosavo kapitalo pelningumui. Pinigų srautų ataskaita. Investicinio projekto diskonto norma. Investicinio projekto efektyvumo rodikliai. Investicinio projekto rizikos vertinimas, naudojant jautrumo analizę.
  Finansai, namų darbas(21 puslapis)
  2009-01-27
 • Investicinio projekto parengimas: patalynės komplektų, pagalvių, lovatiesių ir antklodžių gamyba UAB "Saldus miegas"

  Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrenginių ir darbo vietų skaičius. Reikalingų įrenginių skaičius. Pagalbinių darbininkų poreikio apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbuotojų skaičius. Tiesioginiai priskiriamo darbininkų atlyginimo ir įmokų SODRA'i, tenkančių vienam gaminiui ir visiems gaminiams apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Įmokos į garantinį fondą nuo viso darbo užmokesčio fondo. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir litais. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir litais. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingas pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginės gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Sudaryta pelno (nuostolių) ataskaita. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo poreikis. Finansinio sverto įtaka nuosavo kapitalo pelningumui. Investicinio projekto 8-rių metų pinigų srautų ataskaita. Diskonto normos apskaičiavimas. Investicinio projekto efektyvumo rodiklių apskaičiavimas. Investicinio projekto rizikos vertinimas naudojant jautrumo analizę.
  Finansai, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-11-04
 • Investicinio projekto priimtinumo įvertinimas

  Yra du projektai A ir B. Į abu projektus investuota išviso 6000 Lt. Į kiekvieną po lygiai (t.y. po 3000 Lt.). Projektai sudaryti iš dviejų automobilių derinių, nes visada du žmonės važiuoja skirtingais automobiliais tuo pačiu metu. A projektas: Automobilis, važiuojantis su benzinu, šimtui kilometrų sunaudoja 8 l., kurio kaina 2,57 Lt. Ir automobilis, kuris važiuoja su suskystintomis dujomis, šimtui kilometrų sunaudoja 12 l. ir jų kaina 1,15 Lt. B projektas: Automobilis, važiuojantis su benzinu, šimtui kilometrų sunaudoja 8 l., kurio kaina 2,57 Lt. Ir automobilis, kuris važiuoja su dyzelinu, šimtui kilometrų sunaudoja 5 l. ir jo kaina, kaip ir benzino 2,57 Lt. Užduoties tikslas yra įvertinti kurio projekto derinys priimtiniausias, leidžiantis daugiau sutaupyti ir mažiau rizikuoti. Sprendimas.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-19
 • Investicinis projektas: batų siuvimas

  Investicijų ekonomikos savarankiškas darbas. Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų įrenginių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikio apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamo darbininkų atlyginimo ir įmokų Sodrai (Sodra), tenkančių vienam gaminiui ir visiems gaminiams apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo apmokėjimas bei įmokos socialiniam draudimui. Įmokos į garantinį fondą nuo viso darbo užmokesčio fondo. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir lt. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir lt. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingas pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Gamybinė savikaina vienam vienetui. Vieno gaminio kaina. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Finansinio sverto įtaka nuosavo kapitalo pelningumui. Investicinio projekto pinigų srautų ataskaita už 7 metus. Investicinio projekto diskonto norma. Investicinio projekto efektyvumo rodikliai. Investicinio projekto rizikos įvertinimas naudojant jautrumo analizę. Išvados.
  Finansai, namų darbas(31 puslapis)
  2009-05-11
 • Investicinių projektų įvertinimo metodai

  Investicinių projektų įvertinimo metodai. Atsipirkimo periodo apskaičiavimas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Vidinės pelno normos metodas. Vidutinio pelningumo metodas. Investicinių projektų įvertinimo diskontavimo būdai. Projektų rizikos įvertinimas. Analizė naudojant scenarijus. Kapitalo efektyvumo analizė. Investicijų efektyvumo analizė.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Investicinių projektų įvertinimo metodai: privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos – kaštų santykio metodas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-12-04
 • Inžinerinė geologija (3)

  Mineralų fizinės savybės. Magminių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Nuosėdinių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Metamorfinių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Trumpas metamorfinių uolienų aprašymas.
  Geologija, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-15
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika (2)

  Įvadas. Pagrindinė dalis. Pasirinktosios srities aprašymas. Panaudos atvejų diagrama. Funkciniai reikalavimai. Sekų diagramos. Užeiti į naują svetainės skyrelį – web-shop. Sukurti prekių katalogą. Prekės užsakymas Vilniuje. Prekės užsakymas ne Vilniuje. Prekės nėra. Apmokėjimas. Apmokėjimui nepakanka pinigų. Apmokėjimas įvedus neteisingą slaptažodį. Bendradarbiavimo diagramos. Užeiti į naują svetainės skyrelį – web-shop. Sukurti prekių katalogą. Prekės užsakymas Vilniuje. Prekės užsakymas ne Vilniuje. Prekės nėra. Apmokėjimas. Apmokėjimui nepakanka pinigų. Apmokėjimas įvedus neteisingą slaptažodį. Klasių diagramos. Prekių užsakymas. Katalogo kūrimas. Apmokėjimas. Komponentų diagramos. Internetinis puslapis. Banko sistemos serveris. Išdėstymo diagrama. Išvados.
  Programos, namų darbas(15 puslapių)
  2009-10-28
 • Inžinerinė termodinamika (2)

  Reikalavimai. Termodinamikoje naudojami parametrai ir medžiagų savybės. Vienetų sistemos. Dimensinė analizė. Tikslas - įsisavinti pagrindinius termodinaminius būklės parametrus, būsenos lygtį ir jos pritaikymą. Idealių dujų ir jų mišinių skaičiavimas. Savitoji šiluma. Termodinaminės fazių diagramos, termodinaminiai paviršiai. Būklės diagramos ir jų vartojimas. Pirmasis termodinamikos dėsnis.
  Termodinamika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-12-04
Puslapyje rodyti po