Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medžiagų tirpumas (3)

  Literatūrinė apžvalga: Medžiagos tirpumu yra vadinama jos savybė tirpti vienokiame ar kitokiame tirpiklyje. Darbo tikslas: Natrio arba amonio oksalato tirpumo nustatymas, jo sočiųjų tirpalų įvairių koncentracijų skaičiavimas. Tyrimo objektas. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Skaičiavimai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-28
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas

  Darbo tikslas. Naudojama aparatūra. Darbo eiga. Analizė ir išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-22
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Ištirti medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, elektrofizines savybes. Darbo eiga. Schema. Rezultatai. Išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-20
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (3)

  Darbo eiga. Naudojama aparatūra. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-17
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (4)

  Darbo tikslas: ištirti medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, elektrofizines savybes. Darbo eiga. Eksperimento schema. Tyrimo duomenys. Grafinės charakteristikos. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-16
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (5)

  Darbo tikslas: ištirti medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, elektrofizines savybes. Darbo eiga. Vienas jungties laido galas įkištas į maitinimo šaltinį, kitas – į ampermetrą, kitus jungties laidus sujungti ampermetrą su kontaktų maketu ir kontaktų maketą jungties laidu sujungti su maitinimo šaltiniu, poto prie kontaktų maketo prijunkti voltmetrą ir varistoriu. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-24
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (6)

  Darbo tikslas: Ištirti medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, elektrofizines savybes. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-01-02
 • Medžioklės teisinis reguliavimas (2)

  Įžanga. Medžioklės sąvoka, rūšys, objektas. Teisė medžioti. Medžioklės dokumentai. Medžioklės plotai, jų naudojimo tvarka. Medžioklės įrankiai, būdai, terminai. Medžioklės produkcija. Išvados. Praktinės užduotys.
  Teisė, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-12-19
 • Metalo ir puslaidininkio kontaktinio potencialų skirtumo matavimas

  Darbo tikslas. Eksperimentiškai ištirti diferencialinės varžos R priklausomybę nuo temperatūros ir naudojantis gautais rezultatais, apskaičiuoti kontaktinį potencialų skirtumą U. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-14
 • Metalo šlities modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų

  Darbo tikslas: 1. Nustatyti tiriamos vielos metalo šlyties modulį. 2. įvertinti eksperimento tikslumą, apskaičiuoti šlyties modulio paklaidą (pasikliautinąjį intervalą). Priemonės. Teorijos darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-02
 • Metalo tempimo bandymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su bandymo metodika ir naudojama aparatūra. Nustatyti tempiamo plieno pagrindines mechanines charakteristikas ir pagal jas nustatyti bandomo plieno markę. Bandymo metodika Darbo eiga. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-14
 • Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozija

  Metalų aktyvumas iš jų druskų tirpalų kitais metalais. Metalų tirpumas įvairiose rūgštyse. Amfoterinių metalų tirpumas šarmuose. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės nustatymas. Korozijos aktyvintojo vaidmens nustatymas. Elektrocheminė kontaktinė korozija.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-21
 • Metalų kietumo matavimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su metalų kietumo matavimo būdais ir, parinkus tinkamą matavimo metodą, pamatuoti bandinio kietumą. Kietumo sąvoka, kietumo matavimo sąlygos. Kietumo matavimas Rokvelio prietaisu (prietaiso schema). Skirtingais metodais pamatuoto kietumo tarpusavio ryšys. Praktinio darbo rezultatai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-12-01
 • Metalu kietumo mikrostruktūros tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Kietumo nustatymas Rokvelio metodu. Darbo tikslas. Išmokti matuoti metalų kietumą Rokvelio metodu. Išvada. Plieno mikrostruktūros tyrimas. Darbo tikslas. Išnagrinėti atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūras. Išmokti analizuoti anglinių plienų mikrostruktūrą ir savybės. Išvada. Ketaus mikrostruktūros tyrimas. Darbo tikslas. Išnagrinėti baltojo, pilkojo, stipriojo ir kaliojo ketaus mikrostruktūras. Išmokti nustatyti ketaus mikrostruktūrą ir jos dedamąsias. Ištirti ketaus mechaninių savybių priklausomybę nuo struktūros. Išvados. Aliuminis. Darbo tikslas: Išmokti savarankiškai atlikti aliuminio lydinių mikrostruktūrų analizę. Susipažinti su aliuminio lydinių savybėmis ir mikrostruktūromis. Išvada. Varis. Darbo tikslas: Išmokti savarankiškai atlikti vario lydinių mikrostruktūrų analizę. Susipažinti su vario lydinių savybėmis ir mikrostruktūromis. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-19
 • Metalų kietumo tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Brinelio ir Rokvelio matavimo metodais išmokti savarankiškai nustatyti metalo kietumą. Darbo priemonės. Metalų kietumo apibrėžimas. Matavimo vienetas. Rutuliuko skersmens parinkimas matuojant kietumą Brinelio metodu. Apkrovos parinkimas. Apskaičiuoti pagal formules, tiriant metalo kietumą Brinelio metodu ir duomenis užrašyti į 3 lentelę. Metalų kietumo tyrimas Rokvelio metodu. Apskaičiuoti pagal formules tiriant metalo kietumą Rokvelio metodu ir duomenis užrašyti į 5 lentelę.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-09-30
 • Metalų korozija

  Cinkuotos ir alavuotos skardos korozija. Geležies korozija įvairiuose junginiuose.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-18
 • Metalų korozija (10)

  Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-11
 • Metalų korozija (11)

  Darbo tikslas: Ištirti su kokiomis medžiagomis vyksta metalų korozija ir užrašyti vykstančių reakcijų anodines ir katodines lygtis. Darbo eiga. Rezultatai. Geležies korozija įvairiuose elektrolituose. Cinkuotos alavuotos skardos korozija. Korozija, esant nevienodai aeracijai. Išvada.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-09-15
 • Metalų korozija (12)

  Darbo tikslas: išnagrinėti metalų elektrocheminės korozijos įvairiose terpėse mechanizmus ir parašyti korozijos anodines ir katodines bei metalų jonų atpažinimo reakcijas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Tiesiogiai sujungtų cinko ir švino korozijos nustatymas. Protektorinė apsauga nuo korozijos. Metalo įtaka kito metalo korozijai. Korozija, atsirandanti cinko ir vario kontakto atveju. Darbo išvados.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Metalų korozija (2)

  Metalų korozija. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-13
Puslapyje rodyti po