Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo vieta. Darbas atliktas. Aparatūra. Darbo eiga. Eksperimento rezultatai. Grafikai. Laboratorinio darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-11
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas (3)

  Darbo tikslas: ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetėjimo kreives; gauti plieno, ferito ir permalojaus pagrindines įmagnetėjimo kreives bei histerizės kilpas ir jų pagalba apskaičiuoti magnetinių medžiagų parametrus. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-04-08
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetėjimo kreives. Darbo užduotis. Darbo eiga. Tyrimo rezultatai. Permalojus. Plienas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-03-19
 • Medžiagų įmagnetėjimo tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetinimo kreives. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-15
 • Medžiagų kirpimo ir skelimo bandymas

  Darbo tikslas: a) susipažinti su medžiagų bandymo kerpant ir skeliant metodais; b) nustatyti bandomų medžiagų kirpimo ir skėlimo stiprumo ribas. Pagrindinės sąvokos. Įvairių medžiagų gniuždymo diagramos. Bandymo mašinos. Įrankiai ir prietaisai. Bandymo rezultatai.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-11
 • Medžiagų lenkimo bandymas

  Darbo tikslas: susipažinti su medžiagų lenkimo bandymo metodais, nustatyti bandomų medžiagų stiprumo ribas lenkiant.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-11
 • Medžiagų mechaninių savybių nustatymas

  3 laboratoriniai darbai. Cemento stiprio gniuždant ir klasės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius ir cemento stiprumo klases. Bandymo eiga. Išvada. Betono stiprio gniuždant ir jo klasės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius, ir betono stiprumo klases. Bandymo eiga. Išvada. Skiedinio stiprio gniuždant ir markės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius, ir skiedinio stiprumo markę. Bandymo eiga. Išvada. Cemento stiprio lenkiant nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius. Bandymo eiga. Medžiagų sandaros rentgenografinis tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su kokybinės rentgenofazinės analizės pagrindais ir nustatyti bandinio fazinę sudėtį. Darbo eiga. Medžiagų fizikinių ir šiluminių savybių nustatymas. Medžiagos tankio nustatymas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti pateiktų medžiagų tankį, kai pateiktos bandymams medžiagos taisyklingos ir netaisyklingos formos. Bandymo eiga. Medžiagos savitojo tankio nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti savitąjį bandinių tankį. Bandinio eiga. Medžiagos poringumo apskaičiavimas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti tiriamųjų medžiagų poringumą. Darbo eiga.
  Statyba, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-01-25
 • Medžiagų mechaninių savybių tyrimas

  Tikslas. Darbo esmė. Betono stiprio gniuždant nustatymas. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Stambiojo užpildo skalumo nustatymas. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Stiprio lenkiant nustatymas. Prietaisai. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Medžiagų mechaninių savybių tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-26
 • Medžiagų mokslas (16)

  7 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr.1. Metalų kietumo matavimas. Darbo tikslas: Susipažinti su metalų kietumo matavimo būdais ir, parinkus tinkamą matavimo metodą, pamatuoti bandinio kietumą. 2 laboratorinis darbas. Atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūrų tyrimas. Darbo tikslas: Išnagrinėti atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūras. Išmokti analizuoti anglinių plienų mikrostruktūrą ir savybes. Pagal struktūrą apskaičiuoti anglies kiekį pliene. Laboratorinis darbas Nr.3. Vienkartinės liejimo formos gamyba. Darbo tikslas: Įgyti praktinių vienkartinės liejimo formos projektavimo ir dokumentacijos apiforminimo įgūdžių. Nr.5. Lakštinio metalo šaltosios plastinės deformacijos tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su plonalakščio metalo štampavimo ypatumais. Išmokti atlikti plonalakščio metalo štampuojamumo nustatymo bandymą, įspaudžiant sferinę duobutę (Eriksono metodas) ir pagal gautus bandymo rezultatus įvertinti bandomų medžiagų technologines savybes. Laboratorinis darbas nr. 8. Rankinio elektrolankinio glaisytaisiais elektrodais ir automatinio suvirinimo parametrų tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su rankinio ir automatinio elektrolankinio suvirinimo glaistytasiais elektrodais aparatūra ir įrenginiais, nustatyti suvirinimo siūlės parametrų priklausomybę nuo suvirinimo režimų. 14 laboratorinis darbas. Plienų įgrūdinamumo nustatymas galinio grūdinimo metodu. Darbo tikslas: Išmokti nustatyti svarbiausias grūdinamo plieno charakteristikas – užgrūdinamumą ir įgrūdinamumą. Savarankiškai nustatyti pateiktojo plieno užsigrūdinamumą.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2009-12-22
 • Medžiagų optinių savybių tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su dielektrikų optinėmis savybėmis, nustatyti kiekybinius parametrus, aprašančius spindulių lūžimą. Aparatūra. Teorinė dalis. Darbo eiga. Grafikai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-23
 • Medžiagų sandaros rentgenografinis tyrimas

  Tikslas. Metodo esmė. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rentgenogramų matavimas ir skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-11-23
 • Medžiagų sandaros rentgenografinis tyrimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Tikslas: Išmokti užrašyti ir iššifruoti kristalinių medžiagų rentgenogramas. Metodo esmė. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rentgenogramų matavimas ir skaičiavimai. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-19
 • Medžiagų sukimo bandymas

  Darbo tikslas: susipažinti su medžiagų bandymo sukant metodais, nustatyti bandomų medžiagų mechanines charakteristikas bei lūžio pobūdį.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-11
 • Medžiagų šiluminių savybių analizė

  Tikslas. Darbo esmė. Medžiagos tankio nustatymas. Medžiagos savitojo tankio nustatymas. Medžiagos poringumo apskaičiavimas. Medžiagos šiluminio koeficiento nustatymas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Medžiagų tankio nustatymas ir paklaidų skaičiavimas

  Tikslas. Paklaidos. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-11-19
 • Medžiagų tempimo bandymo ataskaita

  1 darbas. Medžiagų tempimo bandymo ataskaita. Darbo tikslas: susipažinti su medžiagų mechaninių savybių nustatymo metodika ir įranga, naudojama tempimo bandymuose. Nustatyti svarbiausias mažaanglio plieno stiprumo ir plastiškumo charakteristikas. Darbo aprašymas: Eksperimentinė dalis. Išvada. 2 darbas. Medžiagų gniuždymo bandymo ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su mašinomis, naudojamomis medžiagų gniuždymo bandymui atlikti. Gniuždant išbandyti šias medžiagas: mažaanglį plieną, ketų. Naudojantis eksperimento duomenimis, nustatyti medžiagų takumo ir stiprumo įtempius. Darbo aprašymas. Eksperimentinė dalis. Išvada. 3 darbas. Medžiagų tampriųjų fizinių konstantų tyrimo tempiant ataskaita. Darbo tikslas: Apskaičiuoti medžiagos tamprumo modulį ir puasono koeficientą. Darbo aprašymas. Eksperimentinė dalis. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-01-12
 • Medžiagų termografinė analizė

  Darbo tikslas: Nustatyti terminių (šiluminių, susijusių su šiluma) efektų temperatūrą, jų prigimtį, medžiagos masės pokyčius ir pagal šiuos duomenis prognozuoti medžiagos sudėtį.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-23
 • Medžiagų tirpumas

  Tikslas: Nustatyti turimo (gauto) oksalato tirpumą gramais 100g vandens, sotaus oksalato tirpalo procentinę koncentraciją ir molinę koncentraciją. Tikslas. Metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-01
 • Medžiagų tirpumas (2)

  Darbo tikslas: ištirti medžiagų tirpumą, sužinoti nuo ko priklauso medžiagų tirpumas. Darbo eiga. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-07
Puslapyje rodyti po