Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su lydinių mikrostruktūros tyrimo metalografiniu mikroskopu metodika ir įgyti darbo su juo įgūdžius. Nustatyti anglies kiekį pliene (pagal stebimą struktūrą) ir jo markę. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Sudėtinės plienų dalys. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-27
 • Atkaitintų anglinių plienų mikrostruktūros tyrimas

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su atkaitintų anglinių plienų mikrostruktūromis. Išmokti analizuoti anglinių plienų mikrostruktūrą ir savybės. Paskaičiuoti pagal struktūrą anglies kiekį pliene. Bendros teorinės žinios. Užduotys. Paruošti anglinio plieno mikrošlifą. Išėsdinti mikrošlifą ir nupaišyti jo mikrostruktūrą (padidinimas 100 - 300 kartų). Nustatyti plieno mikrostruktūros sudedamąsias ir jas įvertinti pagal užimamus plotus procentais. Paskaičiuoti anglies kiekį pliene. Įvertinti tiriamojo plieno (pagal struktūrą ir anglies kiekį) savybės. Paruošti ataskaitą. Įrenginiai ir medžiagos. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-03-09
 • Atminties savybių tyrimas pagal H. Ebinhausą

  Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Atmintis ir mąstymas

  Atmintis. Trumpalaikės atminties nustatymas. Metodika. Tiriamojo charakteristika. Tyrimo eiga. Rezultatų sutvarkymas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Mąstymas. "Vaikiško" suaugusiųjų mąstymo tyrimas. Darbo tikslas. Metodika. Tiriamojo charakteristika. Tyrimo eiga. Išvados. Apibendrinimas.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-12-04
 • Atmintis ir mąstymas (2)

  Atmintis. Trumpalaikė atmintis. Tiriamojo asmens charakteristika. Tyrimo tikslas: trumpalaikės atminties nustatymas pagal Džekobso metodiką. Tyrimo rezultatai. Mąstymas. Tyrimo tikslas: nustatyti psichologinį mąstymą, taikant "vaikiško" suaugusiųjų mąstymo tyrimo metodiką. Apibendrinimas.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-01-21
 • Atmosferos modelio pagal vertikalę sudarymas

  Atmosferos modelio pagal vertikalę sudarymas (virpesių lūžių indekso N priklausomybės nuo aukščio nustatymas). Užduotis. Sudaryti lentelę virpesių lūžio indekso N skaičiavimui priklausomai nuo atmosferos aukščio (kas 2km). Duota.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-04-06
 • Atpažinimo sistemos modelis

  Įvadas. Atpažinimo metodai. Naudojamų metodų apžvalga. Siūlomas metodas. Charakteristikų nusakymas. Charakteristikos vektoriaus sudarymas. Darbo tikslas. Užduotis. Duomenys. Darbo aprašymas. Įvaizdžio formavimas, sprendžiant tiesinio programavimo uždavinį. Objektų su triukšmais atpažinimas. Informatyvumo skaičiavimas. Informatyvumo įvertinimas. Įvaizdžio koeficientų ir informatyvumo palyginimas. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-04-17
 • Atsitiktinių matavimų paklaidų tyrimas nuožulniosios plokštumos tribometru

  Užduotis. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schema. Eksperimento metodika ir aparatūra. Paklaidų skaičiavimo formulės. Eksperimentas. Prietaisai ir medžiagos. Matavimo rezultatai. Matavimų tikslumo įvertinimas. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-09-29
 • Atsitiktinių paklaidų įvertinimas

  Darbo eiga. Matavimai. Skaičiavimai. Žiedo išorinio ir vidinio skersmenų matavimo rezultatai. Žiedo masė. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-08-25
 • Atsitiktinių procesų (trukdžių) generavimas ir jų statinių charakteristikų analizė

  Darbo tikslas: Susipažinti su atsitiktinių procesų (triukšmų bei trukdžių) skaitmeninio generavimo, jų charakteristikų formavimo bei matavimo principais.
  Kita, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-10
 • Atsitiktinių procesų (trukdžių) generavimas ir jų statistinių charakteristikų analizė

  Darbo tikslas: Susipažinti su atsitiktinių procesų (triukšmų bei trukdžių) skaitmeninio generavimo, jų charakteristikų formavimo bei matavimo principais. Darbo eiga.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-06
 • Atsitiktinių procesų (trukdžių) generavimas ir jų statistinių charakteristikų analizė (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Darbo tikslas: Susipažinti su atsitiktinių procesų (triukšmų bei trukdžių) skaitmeninio generavimo, jų charakteristikų formavimo bei matavimo principais. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-10-27
 • Atsiveriančios jėgos "jėgų stalelio" modelyje nustatymas

  Darbo tikslas. Darbo užduotys. Darbo eiga. Išvados.
  Reliatyvumo teorija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-02-06
 • Atspaudo densitometrinė ir operatyvi vizualinė kokybės kontrolė

  Darbo tikslas. Darbo užduotis: Išmatuoti duoto atspaudo kontrolinės skalės kiekvienos spalvos 100-tinių laukelių optinius tankius. Nubraižyti kiekvienos spalvos optinio tankio priklausomybę pagal atspaudo kontrolinės skalės atitinkamas dažų padavimo zonas. Patikrinti duotų atspaudų rastrinių taškų išsiplėtimą. Darbo išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-17
 • Atspaudų defektų analizė

  Darbo tikslas. Darbo užduotis, Atpažinti pateiktų atspaudų rūšis. Aprašyti galimas atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus. Defekto pavadinimas. Defekto atsiradimo priežastis. Defekto pašalinimo būdai. Darbo išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-09-17
 • Atsveriančiosios jėgos "jėgų stalelio" modelyje nustatymas

  Taikomoji fizika -Laboratorinis darbas "Atsveriančiosios jėgos "jėgų stalelio" modelyje nustatymas". Darbo tikslas. Darbo užduotys. Darbo priemonės. Darbo eiga. Tyrimo eiga. Išvados.
  Reliatyvumo teorija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-03-08
 • Atsveriančiosios jėgos "jėgų stalelio" modelyje nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Darbo užduotys. Darbo eiga. Eksperimentinis metodas. Komponenčių metodas. Grafinis metodas. Išvados. Paklaidų skaičiavimas.
  Reliatyvumo teorija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Atvudo mašina

  Darbo tikslas: Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-05-23
 • Atvudo mašina (10)

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Pagreičio priklausomybė nuo jėgos. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-03-19
 • Atvudo mašina (11)

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-03-31
Puslapyje rodyti po