Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Maksvelio svyruoklės inercijos momentas (3)

  Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei ją veikiančią trinties jėgą. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-26
 • Maliu dėsnio patikrinimas

  Darbo tikslas. Naudojantis dviem poliaroidais patikrinti Maliu dėsnį. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Darbo rezultatų lentelė. Darbo grafikas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-30
 • Mangano (MnO4) ir chromo (Cr2O7) nustatymas mišinyje

  Laboratorinis darbas nr. 3.2. Darbo tikslas: tiriamajame tirpale nustatyti mangano ir chromo kiekius. Prietaisai ir indai. Cheminiai reagentai ir tirpikliai. Darbo rezultatai. Išvados.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-05-07
 • Marketingas (53)

  5 marketingo laboratoriniai darbai. Pajamų, kaštų ir pelno sąveika. Tikslinis marketingas. Rinkos segmentavimas pagal demografinius požymius. Pardavėjo analizė. Intensyvus ir atrankinis paskirstymas.
  Rinkodara, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-16
 • Marketingas ir verslo orientacijos (3)

  Pateikti 3-4 autorių požiūrį į verslo orientacijos sampratą ir į rinkos orientaciją. Pateikti požiūrių analizę ir savo apibrėžimus. Pateikti 3 autorių nuomonę apie verslo orientacijų rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti kokios rūšys (naudoti grafines/schemines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Gamybos koncepcija. Prekės koncepcija. Pardavimo koncepcija. Marketingo koncepcija. Socialinio – etinio marketingo koncepcija. Prekės koncepcija.
  Rinkodara, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-02-23
 • MAS. Vartotojo vadovas

  MAS funkcijinis aprašas. Vartotojo įžanginis vadovas. Projektas. Pagrindinė programa. Grafinis redaktorius. Bendros žinios. Sistemos redagavimo režimas. Agregato redagavimo režimas. Dažniausiai pasitaikančios klaidos. Tekstinis redaktorius. Kompiliatorius. Grafinis vaizdavimas ir tikimybių skaičiavimas. Charakteristikų skaičiavimas. Sistemos nuorodų vadovas. Pagrindinė programa. File meniu. View menu. Commands menu. Windows menu. Help menu. Grafinio įvedimo programa. Komandos. Agregatai ir jų elementai. Tekstinis redaktorius. Kompiliatorius. Grafo vaizdavimas. Charakteristikų skaičiavimas. Techninė informacija. Instaliavimas ir administravimas. Bendrai. Instaliavimas Windows 9x sistemoje. Instaliavimas Windows NT sistemoje. Programos pašalinimas iš sistemos. Instaliavimo nutraukimas. Paprastas išinstaliavimas. Administravimas.
  Programos, laboratorinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-01
 • Masyvai

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir sekų diagramos. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai ir jų paskirtis. Programos failų sąrašas: vardai, paaiškinimai. UNIT1.H ir failų tekstai su komentarais. Atmintinė vartotojui. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. 1 programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Mašinų gamybos technologijos

  Ruošinio analizė. Užlaidų parinkimas. Apdirbimo režimų apskaičiavimas. Tekinimo technologinis kelias. Programoje naudojami operatoriai. Naudojami įrankiai. Tekinimo programa. Ištekinta detalė. Detalės pjūvis. Tekinimo programa apsukus detalę. Pilnai ištekinta detalė. Detalės pjūvis.
  Mechanika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-10-04
 • Matavimai elektroninėse grandinėse

  Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindiniais laboratorijoje naudojamais matavimo prietaisais, jų paruošimu darbui ir įvairių elektrinių dydžių matavimo metodika. Darbe naudojami matavimo prietaisai. Darbo eiga. Išvados. Antras eksperimentas . Kintamo signalo parametrų matavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-09-22
 • Matavimai elektroniniu oscilografu

  3 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas. Naudoto oscilografo tipinė struktūrinė schema ir pagrindiniai oscilografo metrologiniai parametrai. Signalų parametrų matavimo struktūrinė schema. Išmatuotų signalų oscilogramos su pažymėtais parametrų simboliais ir tų parametrų reikšmėmis. Oscilografo amplitudžių matavimų pagrindinės paklaidos tikrinimo struktūrinė schema ir tikrinimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-05-04
 • Matavimai vertikaliuoju optimetru

  Darbo tikslas. Matavimo priemonės. Matavimo rezultatai. Statistiniai skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-03
 • Matavimo duomenų tarpusavio ryšys

  Darbo užduotis. Nubraižyti tarpusavyje susijusių požymių koreliacinius laukus. Apskaičiuoti tarpusavyje susijusių požymių Brave ir Pirsono koreliacijos koeficientus r ir įvertinti jų patikimumą. Sudaryti konkrečias tarpusavyje susijusių požymių regresijos lygtis ir apskaičiuoti regresijos lygčių koeficientus. Nubrėžti konkrečių tarpusavyje susijusių požymių regresijos lygčių tieses AB. Sudaryti rezultatinio požymio išsibarstymo apie regresijos liniją zonos ribinių linijų lygtis ir nubrėžti išsibarstymo tieses CD ir EF koreliaciniame lauke. Apskaičiuoti tarpusavyje susijusių požymių rangų koreliacijos koeficientus ir įvertinti ryšio stiprumą. Darbo eiga.
  Statistika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-06-18
 • Matavimo pradmenys: elektroninių matavimų schemų sudarymas

  Darbo tikslas: Išmokyti sudaryti paprasčiausias elektroninių matavimų schemas. Išmokyti apskaičiuoti srovę, varžą, įtampą ir galią. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus: Kokiais vienetais matuojama: elektrinės srovės stipris, elektrinė įtampa, elektrinė varža, aktyvinė galia? Kaip į matavimo grandinę jungiamas voltmetras ir kaip ampermetras? Kas yra matavimų tikslumas? Nuo kokių pagrindinių faktorių priklauso matavimo tikslumas? Ką vadiname tiesioginiais matavimais? Ką vadiname netiesioginiais matavimais?
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-19
 • Matavimo pradmenys: nuolatinės įtampos matavimas

  Darbo tikslas: Išmokyti pamatuoti nuolatinę įtampą, naudojant skirtingų konstrukcijų voltmetrus. Išmokyti apskaičiuoti santykinę paklaidą. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus: Kuo skiriasi magnetoelektrinės sistemos prietaisai nuo elektromagnetinės sistemos prietaisų? Kaip apskaičiuojama rodyklinio matavimo prietaiso padalos vertė? Kokių priemonių reikia imtis norint praplėsti voltmetro matavimo ribas?
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-19
 • Matavimo pradmenys: nuolatinės srovės matavimas

  Darbo tikslas: Išmokyti pamatuoti nuolatinę srovę naudojant skirtingų konstrukcijų ampermetrus. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Grafikai. Išvados. Atsakymai į klausimus: 1. Kaip randamas nuosekliai sujungtų rezistorių ekvivalentas? Kokią įtaką matavimo rezultatams turi ampermetro vidaus varža? Nubraižykite vatmetrų jungimo schemas ir jas paaiškinkite.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-19
 • Matavimo pradmenų praktiniai darbai

  Elektroninių matavimų uždavinių sprendimas. Nuolatinės įtampos matavimas magnetoelektrinės ir elektromagnetinės sistemos prietaisais. Galios matavimas netiesioginiu metodu. Žemo dažnio generatorių valdymo organų paskirtis. Kintamos įtampos matavimas elektroniniais voltmetrais. Oscilografo valdymo organų paskirtis. Nuolatinės įtampos matavimas oscilografu. Kintamos įtampos matavimas oscilografu. Laiko intervalų matavimas oscilografu. Impulsų generatoriaus valdymo orgamų paskirtis. Impulsinio signalo parametrų matavimas. Varžos, induktyvumo, talpos matavimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2005-09-11
 • Matavimo prietaisai – grandinių tyrimo priemonės

  Darbo tikslas. Išmokti naudotis laboratorijos matuokliais: matavimo generatoriumi, fazometru, voltmetru, oscilografu, dažnimačiu. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Kontroliniai skaičiavimai ir formulės. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-08
 • Matavimo prietaisai – grandinių tyrimo priemonės (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindinėmis grandinių parametrų sąvokomis bei parametrų matavimo principais, išmokti naudotis laboratorijos grandinių tyrimo stendu, oscilografu, generatoriumi bei multimetru atliekant paprastų grandinių surinkimą bei tyrimą. Grandinių laboratorijoje naudojama aparatūra. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-05-11
 • Matavimo prietaisai įtampų, srovių ir galių matavimui

  Darbo tikslas: Susipažinti su įvairiais matavimo prietaisais, skirtais įtampai, srovei bei galiai matuoti. Susipažinti su jų naudojimo galimybėmis, tikrinimo metodika, matavimo ribų praplėtimu, gradavimu. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-09
 • Matavimų prietaisai – grandinių tyrimo priemonės

  Darbo tikslas. Išmokti naudotis multimetru, laboratorijos grandinių tyrimo stendu IDL-600, kuriame yra jungtukų, apkrovų ir matavimo prietaisų bei kontaktinis laukas tiriamai grandinei sujungti. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados. Naudotos aparatūros sąrašas.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-06
Puslapyje rodyti po