Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lęšių židinio nuotolio nustatymas (5)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Teorinė dalis. Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-28
 • Liepsnos kokybinių pokyčių tyrimas keičiant degiojo mišinio sudėtį

  Darbo tikslas. Darbo schema. Darbo eiga. Propano degimas. Skaičiuoju propano degimo temperatūrą. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-15
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė (3)

  Apibūdinti Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus remiantis žemėlapio legenda. paaiškinti kaip sudaryta žemėlapio legenda, atspindinti reljefo kilmę ir amžių. Aprašyti skirtingo amžiaus ir skirtingos kilmės reljefo komplekso paplitimą: ledyno pakraščio reljefą; dugninės morenos reljefą; fliuvioglacialiniai dariniai; prieledyninių ežerų reljefą (limnoglacialinis); eolinės (vėjo supustytos) reljefo formos; jūrų pakraščių reljefą; aliuvinės (upių) reljefo formos; erozinės reljefo formos. Apibūdinkite Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę. Lygumos. Plynaukštės. Gūbriai. Aukštumos. Išanalizuoti žemėlapį ir apibūdinti savo gimtojo rajono reljefo susidarymą ir jo įvairovę. Apibūdinti žemėlapyje pateiktus geomorfologinius profilius ir sudarykite savo gimtinės reljefo analogišką profilį. (AA1) Vidurio Žemaičių aukštumos reljefo profilis. (BB1) Mūšos – Nemunėlio reljefo profilis. (CC1) Dainavos lygumos profilis.
  Lietuvos geografija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2008-05-21
 • Lietuvos gyventojai

  Užduotys: 1. Sąvokos, rodikliai, apibūdinantys natūralaus gyventojų skaičiaus judėjimą Lietuvoje. (Natūralus prieaugis, gimstamumas, mirtingumas promilėmis). 2. Mirtingumas pagal priežastis. Diagrama. Pagrindinių skirtumų tarp moterų ir vyrų mirtingumo priežasčių analizė?
  Lietuvos geografija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-04
 • Lietuvos gyventojų migracijos

  Susipažinti su visomis migracijų rūšimis bei su jomis susijusiomis sąvokomis. Lietuvių emigracijos XIX amžiaus (19 amžiaus) pabaigoje - XX amžiaus (20 amžiaus) pradžioje. Emigracijų bangos. Pirmoji emigracijos banga. Antroji emigracijos banga. Trečioji emigracijos banga. Trėmimai ir genocidas. Tremtis 1941 metais. Lietuvių trėmimai 1944-1953 metais. Žemėlapyje pažymėkite Lietuvos gyventojų tremties vietas, taip pat išskirkite pagrindines valstybės, į kurias migravo(-uoja) Lietuvos gyventojai. Migracijų intensyvumas per pastarąjį dešimtmetį. Detali priežasčių analizė. Nereguliarios migracijos mastas. Migracijos priežastys. Trumpalaikių išvykų į užsienį priežastys. Migracija dėl darbo. Migracijos potencialas ir ateities perspektyva. Trumpai apie lietuvių migracijas per pastarąjį dešimtmetį. Teritorinės Lietuvos vidinių migracijų sklaidos analizė. Vidinės migracijos tikslai. Migracijų intensyvumas nuo 1990 metų. Iki šių dienų.
  Statistika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-03-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais

  2 laboratorinis darbas. Išanalizuoti Valstybės biudžeto pajamas duotais metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2004-2004 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2004-2005 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais.
  Finansai, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2012-05-14
 • Lygčių ir nelygybių sprendimas

  Darbas su DERIVE programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHCAD programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-03-30
 • Lygiagrečiai sujungtų išcentrinių ventiliatorių h-Q charakteristikos nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti ventiliatorių našumo priklausomybę nuo jų išvystomo slėgio aukščio, reguliuojant tinklo pasipriešinimą. Principinė tyrimo stendo schema. Bandymo duomenų apdorojimas ir rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-27
 • Lygiagrečiojo žadinimo variklio bandymas

  Darbo tikslas: laboratorinio darbo metu išsiaiškinti lygiagrečiojo žadinimo variklio pagrindines charakteristikas bei veikimo principus. Darbo eiga. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-01-13
 • Lygiagrečiojo žadinimo variklio bandymas (2)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti pagrindines nuolatinės srovės lygiagrečiojo žadinimo variklio charakteristikas ir jų matavimo metodika. Darbo užduotis. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados. Atsakymai į klausimus. Paaiškinkite nuolatinės srovės variklio veikimą. Kaip pakeisti nuolatinės srovės variklio sukimo kryptį? Kokios pasekmės bus nutraukus lygiagrečiojo žadinimo variklio žadinimo grandinę? Kaip reguliuojamas nuolatinės srovės variklio sukimosi greitis? Kodėl nuolatinės srovės variklio yra didelė paleidimo srovė ir kaip ją sumažinti? Kokia funkcija yra nuolatinės srovės variklio mechaninė charakteristika?
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-03-09
 • Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas

  Užduotis: Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę. Sudaryti charakteristikas. Nubraižyti vektorines diagramas. Apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-26
 • Lygiagretaus žadinimo nuolatinės srovės variklio bandymas

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti pagrindines nuolatinės srovės variklio charakteristikas ir jų matavimo metodiką. Darbo užduotis. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-19
 • Lygintuvų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo eiga. Ataskaitos turinys. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-11
 • Lygintuvų tyrimas (2)

  Oscilogramos. Įtampų vertės, pirmu atveju. Skaičiavimai. Principinė schema. Lygintuvo principinė schema. C1 kondensatoriaus išmatavimai. C2 kondensatoriaus išmatavimai. VD1 diodo išmatavimai. Oscilogramos, sukeitus VD1 prijungimo išvadus. Įtampų vertės, antru atveju. Skaičiavimai. Principinė schema. Montažinė schema. Radijo detalių specifikacija. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-05-11
 • Linijinės anteninės gardelės

  Taikomoji elektrodinamika. Savarankiškas darbas nr. 2. Pagrindiniai duomenys. Rasti: Gardelės kryptiškumo diagrama, gautos su programa MMANA. Teoriniai skaičiavimai naudojant Mathcad programą, formulės, skaičiavimai, kryptiškumo diagramos.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-12-08
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi

  Tikslas. Priemonės. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (10)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatai.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-12-05
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (11)

  Darbo priemonės. Darbo tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais, nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f (λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Darbo brėžinys. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-13
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (12)

  Tikslas: susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties priklausomybę nuo katodo apšviestumo. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatų lentelės. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-27
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (13)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-10
Puslapyje rodyti po