Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalboje

  Laboratorinis darbas Nr 2. Darbo tikslas – įgauti praktinių įgūdžių programuojant algebrines išraiškas ir išmokti panaudoti C kalbos bibliotekos matematines funkcijas. Temos pasiruošimui. Užduotis: Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos Jūsų individualioje užduotyje. Pagrindinis algoritmas. Algoritmo optimizavimas. Reikšmių apribojimai. Kintamųjų priskyrimas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai. Priedas (Kai kurios standartinės matematinės funkcijos).
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-09-29
 • Aritmetinių operacijų vykdymas

  Darbo tikslas: išnagrinėti aritmetinių veiksmų komandas, išmokti sudėti, atimti, dauginti ir dalinti daugiabaičius skaičius. Gauti rezultatai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • ARP protokolo tyrimas

  Pdf byla. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai.
  Internetas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-04-11
 • ARP protokolo tyrimas (2)

  Darbo tikslas: išsiaiškinti ARP protokolo veikimą LAN tinkle. Darbo eiga. Aktyvuojama komandinė eilutė. Darbas su ARP lentele. Darbas su programa "Wireshark". Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-25
 • ARP protokolo tyrimas (3)

  7 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Bendros teorinės žinios: Vartotojo duomenų talpinimas ir perdavimas tinklu. Darbo eiga. Sugauti ARP paketai. Detali ARP užklausos apžvalga. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-02-15
 • Artimiausio kaimyno grafo paieškos algoritmas

  Užduotis: Artimiausio kaimyno grafo paieškos algoritmas. Algoritmo tikslas. Matematinis sprendimas. Metrikos.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-03
 • Asinchroninio variklio charakteristikų nustatymas

  Darbo užduotis. Pradiniai duomenys: Fazinė įtampa-90V; Linijinė įtampa-156V; Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-11
 • Asinchroninio variklio charakteristikų nustatymas (2)

  Susipažįstu su bandomojo variklio nominaliaisiais duomenimis ir momentų matavimo įrenginiu. Sujungiama darbo schemą. Variklis įjungtas žvaigžde schema. Didinant variklio sukimo momentą M, ir palaikant U1f = const registruojami I1f, P1f, M ir n. Išmatuoti ir apskaičiuoti dydžiai surašomi į lentelę. Išvados: Atsakymai į savikontrolės klausimus: Kaip gaunamas trifazis sukamasis magnetinis laukas, kai statoriaus apvija sudaryta iš trijų ričių? Trumpai paaiškinkite asinchroninės mašinos veikimą. Kuo panašūs ir kuo skiriasi elektromagnetiniai reiškiniai vykstantys asinchroniniame variklyje ir transformatoriuje? Kodėl? Asinchroninio variklio darbo charakteristikos. Apibūdinkite asinchroninės mašinos darbo rėžimus. Kuom skiriasi fazinis rotorius nuo narvelinio rotoriaus? Apibūdinkite mechaninės charakteristikos būdinguosius taškus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-03-08
 • Asinchroninio variklio charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su asinchroniniu varikliu ir ištirti jo charakteristikas. Darbo schema. Tiriamo variklio parametrai. Darbo rezultatai. Išvados. Savikontrolės klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-03-24
 • Asinchroninio variklio su trumpai jungtu rotoriumi mechaninės charakteristikos

  Darbo tikslas. Šio darbo tikslas – eksperimentiškai nustatyti asinchroninių variklių su trumpai jungtu rotoriumi mechanines charakteristikas, esant įvairiems jų darbo režimams. Teorinė dalis. Užduotis. Darbo eiga. Darbo schema. Matavimo ir skaičiavimo rezultatų lentelė. Grafikai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-26
 • Asinchroninio variklio šiluminis bandymas

  Darbo tikslas: Ištirti asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi įšilimo ir atvėsimo procesus, esant ilgalaikio darbo režimui. Gauti įšilimo ir atvėsimo laiko pastoviąsias, apskaičiuoti terminį ir mechaninį variklio perkrovimą, taip pat šilumos atidavimo pablogėjimo koeficientą. Teorinė dalis. Ataskaita. Darbo schema. Duomenų lentelė. Skaičiavimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-07
 • Asinchroninis variklis

  Užduotis. Rasti: Statoriaus apvijų jungimo schemą (žvaigžde ar trikampiu). Statoriaus apvijų fazinę srovę I1f. Statoriaus apvijos polių porų skaičių P ir vardinį slydimą Sv. Vardinį Mv ir maksimalų Mk sukimo momentus. Krizinį slydimą Sk. Sudaryti ir nubrėžti variklio mechaninę charakteristiką n(M), pasirenkant S0,Sv,SK, 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0. Variklio paleidimo momentą prie 10% sumažintos įtampos. Sprendimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-20
 • Asmenybės kryptingumas. Mokinio savęs vertinimo ir aspiracijų lygio tyrimas

  1-mojo tyrimo ataskaita. Tiriamojo elgesys, savijauta. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Rezultatų sutvarkymas. Rezultatų interpretavimas. 2-jo tyrimo ataskaita. Tyrimų išvados.
  Asmenybės psichologija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-30
 • Asmenybės kryptingumas. Mokinio savęs vertinimo ir aspiracijų lygio tyrimas (2)

  Vidutinio ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių savęs vertinimo tyrimas. Tiriamojo sudarytos "teigiamos" ir "neigiamos" aibės. Tiriamojo išvardintų savybių buvimas jo charakteryje (+). Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių aspiracijų lygio tyrimas
  Asmenybės psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-06-12
 • Asmenybės savęs pažinimas ir vertinimas

  Asmenybės savęs pažinimas ir vertinimas. Tyrimo tikslas: Nustatyti asmenybės savęs vertinimo ypatybes. Metodika. Mano charakteristika (tiriamasis Nr.1). Tyrimo eiga. Asmenybės savybių ir jų įvertinimo lentelė. Rezultatų sutvarkymas. Išvada. Redos charakteristika (tiriamasis Nr.2). Tyrimo eiga. Rezultatų sutvarkymas. Išvada. Apibendrinimas.
  Asmenybės psichologija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2005-12-04
 • Asmeninio kompiuterio (AK) tyrimai programa System Monitor

  Techninė užduotis. Susipažinti su programos "System Monitor" vartotojo sąsaja. Išnagrinėti AK objektų (performance) šių charakteristikų kitimą laike. Paaiškinti (jų grafinius vaizdus (pateikti view Graph ir histogramas)). Procesorius. Atmintis. Diskai. Swap File. Tyrimo rezultatai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2008-03-18
 • Asmeninio kompiuterio būklės nustatymas

  Įvadas. Asmeninio kompiuterio būklės įvertinimas (namie). Asmeninio kompiuterio būklės įvertinimas (203a kabinete). Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2005-12-13
 • Aš vaizdo ypatybių įvertinimas taikant dvidešimties pasisakymų testą

  Socialinės psichologijos laboratorinis darbas. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Aš vaizdo ypatybių įvertinimas taikant dvidešimties pasisakymų testą
  Asmenybės psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2012-02-23
 • Atitvaros drėgminis režimas

  Praktinis darbas NR. 2. Kontroliniai klausimai: Apibūdinti absoliutinį oro drėgnumą, nurodyti jo dimensiją. Apibūdinti santykinį oro drėgnumą. Nurodyti jo formulę. Nurodyti išorinių atitvarų drėgnumo priežastis. Variantas nr 14. Užduotis: Remiantis pateiktais užduočių variantais, paskaičiuoti maksimalų patalpų vidaus oro santykinį drėgnį, kad ant atitvarų vidinio paviršiaus neprasidėtų vandens garų kondensacija, kai patalpos oro temperatūra pagal variantą. Duota. Sprendimas. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-10
 • Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindinėmis atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūromis. Išmokti nustatyti atkaitinto anglinio plieno rūšį ir anglies kiekį pliene. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-03
Puslapyje rodyti po