Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterinių tinklų projektavimas ir diegimas

  UAB "Wirusss" įmonės kompiuterių tinklo projektavimas ir diegimas. Kuo užsiima įmonė? Dabartinis tinklas. Kokią topologiją pasirinksite? Kodėl? Kokie kabeliai? Kodėl? Kas yra IP, DNS, Gateway? Iš kokios firmos perkama bus? Pastato brėžinys (Visio). Pirmo pastato brėžinys. Aprašomas pats darbas. Nubraižomas pats pastatas su nauju tinklu (Visio). Pirmo pastato brėžinys. Aprašymas IP adresų ir AK vardų pasirinkimas. Aprašomas testavimas. Letelėje pateikiamos išlaidos. Išvados.  
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2012-02-03
 • Kompiuterio garso sistemos charaktesistikos ir konfigūravimas

  Darbo tikslas: sukonfigūruoti kompiuterio garso sistemą ir nustatyti jos charakteristikas (keitiklių skilčių skaičių, dinaminį diapazoną, gamintoją ir kt). Laboratorinio kompiuterio garso sistemos charakteristikos ir jų palyginimas su asmeninio kompiuterio charakteristikomis. Garso sistemos konfigūravimas signalo įrašymui iš mikrofono. Apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Kompiuterio garso sistemų charakteristikų tyrimas

  5 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išanalizuoti garso sistemos su programiniu paketu Right Mark Audio Analyzer ir palyginti gautus rezultatus su namų GS rezultatais. Programinio paketo Right Mark Audio Analyzer trumpas aprašymas. Laboratorinio darbo vietos ir namų kompiuterio testavimo rezultatų palyginimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-02-24
 • Kompiuterio išorinės atminties įrenginių tyrimas

  Darbo tikslas: Išnagrinėti PC tipo kompiuterių išorinės atminties tipus, išmokti nustatyti pagrindinius išorinės atminties parametrus, sudaryti kieto disko loginę struktūrą. Pagrindiniai išorinės atminties parametrai. Duomenų perdavimo spartos testų eiga ir gauti rezultatai. Programos FDISK pagalba loginės disko struktūros sukūrimo eiga. BIOS Setup programos punktų, skirtų išorinės atminties įrenginiams sąrašas. Darbo rezultatų apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-14
 • Kompiuterio išorinės atminties įrenginių tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti PC tipo kompiuterių išorinės atminties tipus, išmokti nustatyti pagrindinius išorinės atminties parametrus, sudaryti kietojo disko kaupiklio loginę struktūrą. Užduotis. Darbo eiga. Tirto kompiuterio išorinės atminties bei jų pagrindinių parametrų sąrašas. Duomenų perdavimo spartos tarp įvairių kaupiklių nustatymo testų eiga ir gauti rezultatai. FDISK programa. Rezultatai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-12
 • Kompiuterio išplėtimo magistralių tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti kompiuteryje naudojamas išplėtimo magistrales, nustatyti jų pagrindines savybes. Užduotis. Darbo rezultatai. Tiriamo kompiuterio magistralių hierarchija. Pagrindinės kompiuterio išplėtimo magistralių charakteristikos. Prie išplėtimo magistralių prijungti įrenginiai. Prie išplėtimo magistralių prijungtiems įrenginiams priskirti sistemos resursai. BIOS Setup programos punktai, skirti magistralių derinimui. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-12-28
 • Kompiuterio įžeminimo tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti įžeminimo įtaką kompiuterio sisteminio bloko ir jo periferinių įrenginių darbui ir žmogaus darbo saugai. Maitinimo tinklo filtro, matavimo ir modeliavimo schemos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-11
 • Kompiuterio monitoriaus ekrano šviesinių ir spalvinių charakteristikų tyrimas

  Tikslas: Išmatuoti kompiuterio monitoriaus ekrano šviesines charakteristikas ir nustatyti spalvų koordinates. Atlikti matavimų rezultatų analizę. Priemonės: LumaColor™ II J18 fotoelektrinis kolorimetras ir J1810 jutiklis, universalu personalinis kompiuteris ir monitorius. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-04-30
 • Kompiuterio nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų prievadų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo eiga. Trumpiklių bei sujungimo kabelių principinės elektrinės schemos. Ryšio užmezgimas tarp dviejų kompiuterių, naudojant COM ir LPT kabelį. Atspausdintų simbolių kodų lentelė. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-02-28
 • Kompiuterio nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų prievadų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti periferinę įvesties - išvesties sistemą. Nustatyti, kokie periferiniai įrenginiai jungiami prie šios sistemos, koks yra įvesties - išvesties sistemos pralaidumas bei prievadų kontaktų paskirtis. Darbo eiga. Trumpiklių bei sujungimo kabelių principinės elektrinės schemos. Nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų prievadų tyrimas taikant prievadų trumpikius. Ryšio užmezgimas tarp dviejų kompiuterių, naudojant COM ir LPT kabelį. Atspausdintų simbolių kodų lentelė. COM sąsaja siunčiamų signalų oscilogramos. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-04-14
 • Kompiuterio pagrindinės įvesties/išvesties sistemos {BIOS} tyrimas

  Darbo tikslas. Išnagrinėti PC suderinamų kompiuterių pagrindinę įvesties/išvesties sistemą {BIOS}, ištirti joje esančią kompiuterio konfigūravimo CMOS Setup programą. Užduotis. Darbo rezultatai. Kompiuterio konfigūravimo programos CMOS Setup gamintojas, versija ir pagrindinis meniu. Standartinio kompiuterio konfigūravimo Standard CMOS Setup parametrai. Išplėstinio kompiuterio konfigūravimo Advanced CMOS Setup parametrai. Bandymas sukelti kompiuterio klaidas. Standartinių BIOS parametrų atkūrimas, pamiršus slaptažodį. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-12-27
 • Kompiuterio sandaros tyrimas

  Darbo tikslas: Laboratorinio darbo tikslas yra išnagrinėti kompiuterio vidaus sandarą ir išmokti dirbti su kompiuterio diagnostikos programomis. Sisteminio bloko konstrukciniai parametrai. Periferinių įrenginių, pajungtų prie kompiuterio, sąrašas. Tirto kompiuterio struktūrinė schema. Išmatuotų įtampų ir signalų reikšmės bei oscilogramos. ISA* magistralės signalų oscilogramos. Darbo rezultatų apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-14
 • Kompiuterio sandaros tyrimas (2)

  Darbo tikslas: išnagrinėti kompiuterio sandarą, išmokti dirbti su kompiuterio diagnostikos programomis, išmatuoti jo parametrus ir Charakteristikas. Sisteminio bloko konstrukciniai parametrai. Periferiniai įrenginiai. Išmatuotos įtampų ir signalų reikšmės bei oscilogramos. Tinklo kompiuterio struktūrinė schema. Išmatuotų įtampų ir signalų palyginimas su nominaliomis reikšmėmis. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-11
 • Kompiuterio sandaros tyrimas (3)

  Darbo tikslas: išnagrinėti kompiuterio vidaus sandarą ir išmokti dirbti su kompiuterio diagnostikos programomis. Sisteminio bloko konstrukciniai parametrai. Prijungti periferiniai įrenginiai. Tirto kompiuterio struktūrinė schema. Išmatuotų įtampų ir signalų reikšmės bei oscilogramos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-12-24
 • Kompiuterio sisteminių ir išorinių įrenginių darbo būsenų ir parametrų nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti informaciją apie visų įrenginių esančių kompiuteryje įdiegtas tvarkykles bei jų nuostatas. Darbo eiga. Pastaba.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Kompiuterio TCP/IP parametrų konfigūravimas. Ping programos naudojimas

  Laboratorinis darbas Nr.2. Kompiuterio TCP/IP parametrų konfigūravimas, Darbo tikslas: sužinoti apie priemones norint išsiaiškinti kompiuterio tinklo parametrų konfigūraciją dirbant su įvairiomis operacinėmis sistemomis, nustatyti susijungimo parametrus, kompiuterio vardą (host name), 2 lygmens MAC adresą ir 3 lygmens TCP/IP tinklo adresą, palyginti tinklo parametrų konfigūraciją su kitų tinklo kompiuterių konfigūracija. Darbo eiga: Susijungimo su Internetu patikrinimas. TCP/IP konfigūracijos informacijos gavimas. Užsirašykite savo kompiuterio TCP/IP konfigūracijos informaciją. Palyginkite savo kompiuterio TCP/IP konfigūracijos su kitų tinklo kompiuterių konfigūracija. Papildomos TCP/IP konfigūracijos informacijos gavimas. Darbo baigimas. Kontroliniai klausimai. Ką galite pasakyti apie 3 kompiuterius pajungtus prie vieno komutatoriaus? Ping programos naudojimas. Darbo tikslas: išmokti naudotis TCP/IP Packet Internet Group (ping) komanda. Vardo suteikimu naudojant WINS ir/arba DNS serverius. Darbo eiga: Susijungimo su Internet‘u patikrinimas. Komandinės eilutės išsikvietimas. IP adreso tikrinimas (ping). Tinklo vartų (gateway) tikrinimas. DHCP arba DNS serverių tikrinimas. Kaimyninio kompiuterio vardo tikrinimas. www.vgtu.lt tikrinimas. www.microsoft.com tikrinimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-05
 • Kompiuterio vidinės atminties tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su kompiuterio vidinės atminties rūšimis, nustatyti pagrindinius parametrus, charakteristikas bei jų įtaką kompiuterizuotos sistemos darbui. Užduotis. Darbo rezultatai. Pagrindiniai vidinės atminties parametrai. Antrojo lygio spartinančiosios atminties {L2 Cache} įtaka sistemos spartai. BIOS Setup programos punktai, skirti vidinės atminties parametrų derinimui. Į sisteminę plokštę įstatytų atminties modulių tipas. Komandos mem pagalba peržiūrėti atminties resursai ir atminties loginė struktūra. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-27
 • Kompiuterių elementai

  Duota funkcija. Disjunktyvinė normalinė forma. Funkcijos minimizavimas. Funkcijos f realizavimas, naudojant multipleksorių. Schemos funkcionavimo patikrinimas atliktas sėkmingai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Kompiuterių periferija ir objektų valdymas

  Laboratorinio darbo užduotis: Išsiaiškinti programuojamo taimerio/skaitliuko 8254 darbo principus, specifiką ir struktūrą; Išbandyti įvairius taimerio/skaitliuko 8254 modeliavimo būdus; Naudojant šį taimerį/skaitliuką sumodeliuoti pradines reikšmes ir išanalizuoti gautus rezultatus. Teorinė dalis. E8254 programuojamo taimerio/skaitliuko blokinė diagrama. Vidinė skaitliuko blokinė diagrama. 82C54 sistemos išorė. Rašymo operacijos. Skaitymo operacijos. Skaitliuko "Latch" komanda(COUNTER LATCH COMMAND). Read-back komanda. Operation Common to All Modes. Skaitliuko reikšmių pasirinkimas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-16
 • Kompiuterių periferija ir sistemos

  1 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti RS232 – RS422/RS485 keitiklių veikimo principus, atlikti jų perduodamų elektrinių signalų matavimus. Atliekant keitiklių bandymus praktiniu būdu nustatyti maksimalų duomenų perdavimo linijos ilgį. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-16
Puslapyje rodyti po