Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kokybinis neorganinių junginių nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su NH4+, SO42-, Cl- ir Fe3+ junginių kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį neorganinį junginį. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Kokybinis organinių junginių nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su karbamido, acetono, muilo kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esančią organinę medžiagą. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas

  Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas, kai nėra jungtinių rangų. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas esant jungtiniams rangams. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas.
  Statistika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-22
 • Kolageninių klijų bandymai

  Laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: susipažinsime su šiems bandymams naudojamais prietaisais ir praktiškai nustatysime kolageninių klijų svarbiausius rodiklius. Duota. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2010-09-20
 • Kolekcijos ir vartotojo sąsaja

  Java laboratorinis darbas. Užduotis: Duotas studentų sąrašas: Vardas, Pavardė, Šifras, Pažymiai. Suformuoti sąrašą: Vardas, Pavardė, Šifras, Pažymių vidurkis. Spausdinti pradinį ir rezultatų failą ekrane. Programos tekstas. Duomenų failas ir rezultatai.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-01-10
 • Kolekcijos ir vartotojo sąsaja (2)

  Užduotis. Turime gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, adresas, gimimo metai. Reikia sudaryti nurodyto amžiaus intervalo gyventojų sąrašą. Sąrašą sutvarkyti alfabeto tvarka. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Pavyzdys. Nurodymai kaip paleisti. Programos tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-04
 • Kolonos ir pamato skaičiavimas

  Kolonų įrąžų suvestinė. Simetriškai armuoto gniuždomo elemento skaičiavimas. Kolonos armavimas. Kolonos sandūros su sija skaičiavimas. Kolonos konsolės skaičiavimas. Centriškai gniuždomo pamato skaičiavimas. Pamato armavimas. Gaminių specifikacija. Darbas iliustruotas grafikais, brėžiniais.
  Statyba, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Kombinacinės schemos projektavimas

  Kompiuterių elementai. Laboratorinis darbas Nr. 1. Laboratorinio darbo užduotis(201 variantas): Duotos funkcijos argumentų konjunkcijos pateiktos skaičiais: F = 19, 20, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60. Užrašyti funkciją normaline dizjunktyvine forma. Minimizuoti duotą funkciją. Realizuoti šią funkciją trimis būdais: Naudojant IR, ARBA, NE, IR-NE, ARBA-NE elementus. Naudojant tik IR-NE elementus. Naudojant multipleksorius. Patikrinti schemos funkcionavimą. Nustatyti (jei yra) trikdžius.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-09-11
 • Kombinacinės schemos projektavimas (2)

  168 variantas. Užduotis: Duota funkcija, kurios argumentų konjunkcijos pateiktos skaičiais. Funkcijos normalinė dizjunktyvinė forma. Minimizuota funkcija. Funkcijos realizacija naudojant IR, ARBA, NE, IR-NE, ARBA-NE elementus. Funkcijos realizacija naudojant tik IR-NE elementus. Funkcijos realizacija naudojant multipleksorius. Testiniai vektoriai suprojektuotoms schemoms. Galimų trukdžių nustatymas. Testas elementui iš antrosios schemos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-05-26
 • Kombinacinės schemos projektavimas (3)

  Varianto Nr. 119. Laboratorinis darbas Nr.1. Duota funkcija, kurios argumentų konjunkcijos pateiktos skaičiais. Užrašome šią funkciją normaline dizjunktyvine forma. Minimizuota funkcija. Funkcijos realizavimas naudojant ARBA, IR, NE, IR-NE, ARBA-NE elementus. Funkcijos realizavimas naudojant IR-NE elementus pakeitus ją naudojantis De-Morgano dėsniu. Funkcijos realizavimas naudojant multipleksorių. Funkcijos funkcionavimo patikrinimas, gaunama laiko diagrama. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-03-09
 • Kombinacinės schemos projektavimas (4)

  1 laboratorinio darbo ataskaita. 1. Duota funkcija, kurios argumentų konjunkcijos pateiktos skaičiais. Užrašome šią funkciją normaline dizjunktyvine forma. Minimizavus šią funkciją gauname. Kombinacinės funkcijos realizacija panaudojus IR, ARBA, NE, IR-NE, ARBA-NE elementus. Pertvarkome funkcijos F išraišką pagal De Morgano taisyklę. Testiniai vektoriai. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2011-09-23
 • Kombinacinių schemų projektavimas

  Darbo užduotis: Nr. 108. Minimizuojame turimą funkciją taikant Karno diagramą. Funkcijos realizavimas panaudojant IR, ARBA. NE, IR-NE, ARBA-NE elementus. Schemos laiko diagrama. Funkcijos realizavimas panaudojant tik IR-NE elementus. Schemos laiko diagrama. Funkcijos realizavimas panaudojant multipleksorių. Schemos laiko diagrama.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-11
 • Kompiuterinė grafika (3)

  3 kompiuterinės grafikos laboratoriniai darbai.
  Programos, laboratorinis darbas
  2006-03-16
 • Kompiuterinės komunikacijos (2)

  1 laboratorinis darbas. Tema: 9. E-komercijos on-line pirminio verslo Internet technologijos (electronic commerce, E-commerce, for conducting business on-line primarily using Internet technologies) programinės įrangos analizė. Paprasta paieška. Išplėstinė paieška. Nelietuviškų paieškos sistemų rezultatų palyginimas. Lietuviškų paieškos sistemų naudojimas. Paprasta paieška. Išplėstinė paieška. Išplėstinės paieškos komentarai. Lietuviškų paieškos sistemų rezultatų palyginimas. Pateiktų klausimų atsakymai. Informacijos paieška naudojantis Web 2.0 paieškos sistemas.
  Internetas, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-05-22
 • Kompiuterinės sistemos (2)

  Darbo užduotis. Apskaičiuoti ryšio terpės išnaudojimo efektyvumą. Apskaičiuoti vėlinimą idealiu atveju. Nubraižyti laiko diagramą. Parašyti išvadas. Duomenys. Sprendimo eiga ir jos aprašymas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-06-01
 • Kompiuterinio tinklo projektas

  Užduotis: Parengti kompiuterinio tinklo projektą policijos komisariato įstaigai. Naudojama tinklo rengimo specifika ir medžiagos. Kompiuterinio tinklo ir įstaigos pastatų planas. Kompiuterinio tinklo aprašymas. Tinklo įrenginiai. Tinklo srautai. Potinkliai ir IP adresai. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-06-09
 • Kompiuterinio tinklo projektas (3)

  Užduotis: Greitasis paštas, 3 pastatai (Korporatyvinis tinklas). Būtini potinkliai: Fast Ethernet, Bevielis tinklas. Apribojimai. Darbo grupės. Tinklo schema. Pastato tinklo schema. Tinklo įranga. Tinklo įrangos aprašymas.
  Internetas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-12-27
 • Kompiuterinis AVS modeliavimas

  Tikslas: sukurti asinchroninio variklio matematinį modelį naudojantis MATLAB programine įranga. Užduotys. Rotoriaus ir statoriaus lygtys. Matematinio modelio Simulink aplinkoje sudarymas. Koeficientų skaičiavimas. Greičio, momento ir kelio pereinamojo proceso grafikai. Variklio srovės matavimo modelio prijungimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14).
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-11-17
 • Kompiuterinių sistemų kontrolė ir diagnostika

  BIOS atnaujinimas ir POST testai. Kompiuterių įrangos testavimas. Diagnostika XP standartinėmis priemonėmis. INDEX.DAT failo nagrinėjimas. Kompiuterių auditas. Mirosoft sistemos paruošimo įrankis SYSPREP. Kompiuterio priežiūra UBCD4Win pagalba.
  Programos, laboratorinis darbas(32 puslapiai)
  2009-12-23
 • Kompiuterinių sistemų modeliavimas

  Įmonės gamybos programos organizavimas. Optimalios gamybos programos radimas MS Excel skaičiuoklės pagalba. Optimalios gamybos programos radimas MSDSS pagalba. Įmonių išdėstymas ir žaliavų vežimo planavimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-12-05
Puslapyje rodyti po