Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kartografinių ženklų ir izolinijų metodų panaudojimas Lietuvos atlaso žemėlapiuose

  Kartografinių metodų panaudojimas Lietuvos atlaso žemėlapiuose. Užduotys: Išnagrinėti ir aprašyti ženklų metodo panaudojimą skirtinguose ekonominiuose- socialiniuose, fiziniuose atlaso žemėlapiuose. Apibūdinti ženklų formą ir turinį, elementarius ir sudėtingus ženklus, parašyti kokiems objektams ir reiškiniams pavaizduoti skirti ženklai ar jų grupės. Apibūdinti izolinijų panaudojimo metodo įvairius variantus skirtinguose atlaso žemėlapiuose. Ženklų metodas. Žemėlapių aprašymas. Izolinijų metodas. Apibūdinti kokybinio fono metodo panaudojimą, variantus skirtinguose žemėlapiuose. Apibūdinti taškų metodo panaudojimą įvairiuose atlaso žemėlapiuose. Apibūdinti arealų metodo panaudojimą įvairiuose atlaso žemėlapiuose. Fono metodas. Taškų metodas. Arealų metodas. 1. Apibūdinti lokalizuotų diagramų metodų panaudojimą atlaso žemėlapiuose. Apibūdinti judėjimo ženklų metodo panaudojimą atlaso žemėlapiuose. Aprašyti atlaso turinį, struktūrą, matematinį pagrindą, pagalbinius ir papildomus elementus. Lokalizuotų diagramų metodas. Judėjimo ženklų metodas. Geografinis atlasas.
  Geografija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-05-21
 • Katetometras

  Matuojamasis objektas ir matavimo priemonė; jų svarbiausios charakteristikos. Matavimų rezultatai. Liniuotės paklaidų grafikas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-16
 • Kelio hidrauliniai nuostoliai

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti hidraulinės trinties koeficientą įvairiose skysčio tekėjimo zonose ir apskaičiuoti ekvivalentinį vamzdžių šiurkštumą. Nubraižyti kelio hidraulinių nuostolių kitimą išilgai tėkmės. Bandymų stendas. Eksperimentų eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatų analizė ir išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-30
 • Kelio sąnario aparato gamyba

  Įvadas. Darbo tikslas. Medicininė dalis. Disekuojantis osteochondritas. Patologinė anatomija. Etiologija ir patogenezė. Klinika. Rentgenodiagnostika. Artroskopija. Konservatyvus gydymas. Techninė dalis. Ortopedinės priemonės nuotrauka. Lietuvos ir užsienio analogų apžvalga. Pagrindinės ir pagalbinės medžiagos. Ortopedijos technikos priemonės užsakymo lapas, antropometrinių duomenų matavimo metodika. Užsakymo lapas. Antropometrinių duomenų nuėmimo eiga. Įrankiai, pagalbinės priemonės ir įrengimai. Technologinis procesas. Ortopedijos technikos priemonių kokybės įvertinimo procedūra. Ortopedijos technikos priemonių pritaikymas (nurodymai pacientui). Išvados.
  Ligos ir traumos, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-21
 • Kelių transporto produkcijos savikaina (2)

  Ekonomikos namų darbas Nr. 1. Užduotis: Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui. Paskirstyti pelną, jeigu. Grafiškai atvaizduoti savikainos sudedamąsias dalis, pagal atliktus skaičiavimus.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-22
 • Kenksmingų medžiagų ilgalaikio poveikio laike kintančios koncentracijos ribinės vertės nustatymas

  Tikslas: Nustatyti ceche veikiančių penkių triukšmo šaltinių (TŠ) sukeliamą bendrą garso lygį, palyginti gautą reikšmę su normatyvine Nustatyti ekvivalentinį triukšmo slėgio lygį, kuris mechaniniame ceche veikia darbininką per 8 darbo valandas. Skaičiavimai. Grafikas. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-12-06
 • Kenksmingųjų dujų koncentracijos ore nustatymas

  Darbo tikslas: Universaliuoju dujų analizatoriumi nustatyti amoniako garų koncentraciją. Palyginti gautas koncentracijas su didžiausiomis leistinomis. Perskaičiuoti gautą koncentraciją tūrio procentais ir palyginti su mažiausia sprogia koncentracija. Darbo eiga. Išvada.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-01-23
 • Keraminių apdailos plytelių savybių nustatymas

  11 laboratorinis darbas. Keraminių vidaus apdailos plytelių išorinės išvaizdos nustatymas. Keraminių apdailos plytelių vandens įgeriamumą nustatymas. Keraminių apdailos plytelių kietumo pagal Moso skalę nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-05
 • Keraminių plytų savybių nustatymas

  10 laboratorinis darbas. Kokybės nustatymas pagal išorinę išvaizdą. Keraminių plytų tankio nustatymas. Keraminių plytų vandens įgeriamumo nustatymas. Plytų markės nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-05
 • Kerpamojo stiprumo bandymas kirpimo aparatu

  Darbo tikslas: nustatyti grunto stiprumo rodiklius: sankabumą c ir vidinės trinties kampą. Darbo priemonės. Bendrieji nurodymai. Principinė kirpimo aparato schema. Bandinio sutankinimas. Bandymo paruošimas. Kirpimo bandymas. Konsoliduotas kirpimo bandymas. Bandymo duomenų apdorojimas. Kirpimo grafikai.
  Statyba, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-28
 • Ketaus mikrostruktūra

  Darbo tikslas: Pagal stebimą struktūrą nustatyti ketaus rūšį. Išanalizuoti grafito formos įtaką mechaninėms ketaus savybėms. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita: Grafito formos įtaka mechaninėms ketaus savybėms. Plokštelių formos grafito intarpai. Dribsnių formos grafito intarpai. Rutuliukų formos grafito intarpai. Ketaus naudojimas. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-26
 • Keturpoliai (2)

  Užduotis: Apskaičiuoti duotojo keturpolio A parametrų matricą. Pasinaudojant A parametrais apskaičiuoti. Keturpolio įėjimo impedansą Z = Z(ω) = U1/I1 atviro ir trumpo jungimo atvejais. Keturpolio perdavimo funkciją K(jω) = │K(jω)│ = U2/U1 atviro keturpolio atveju. Nubraižyti grafikus Z(ω), φ(ω),│K(jω)│, φk(ω). Apibendrinti gautus rezultatus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-25
 • Keturpolio tyrimas

  Laboratorinis darbas nr. 11. Darbo tikslas: Susipažinti su pasyvaus tiesinio keturpolio savybėmis, parametrų nustatymu, apskritiminės diagramos sudarymu. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-12-27
 • Keturpolių dažninės charakteristikos tyrimas

  Teorinė dalis. Darbo tikslas: Ištirti pasyviųjų keturpolių dažnines savybes. Susieti realaus bei virtualaus tyrimų rezultatus su grandinių teorija. Gilinti žinias apie pagrindinių elektros grandinių elementų savybes, universaliuosius matavimo prietaisus: elektrinių virpesių šaltinius, multimetrus, oscilografus. Išmokti taikyti specializuotas elektros grandinių tyrimo priemones. Keturpolio su nuosekliuoju virpesių kontūro tyrimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Kiaušinio baltymo virškinimas

  Laboratorinio – praktikos darbo "Kiaušinio baltymo virškinimas" ataskaita. Įžanga. Trumpai - teorinės žinios. Tikslas. Hipotezė. Darbo eiga. Priemonės. Duomenų rinkimas. Rezultatai. Aptarimas.
  Biologija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-03-20
 • Kiekybinis organinių junginių nustatymas dujų chromatografijos metodu

  Darbo tikslas. Susipažinti su dujų chromatografijos analizės (DCHA) pagrindais. Identifikuoti organinius junginius ir nustatyti oro mėginyje esančias organinių medžiagų koncentracijas. Praktinė dalis. Naudojamos medžiagos, indai ir prietaisai. Darbo eiga. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-13
 • Kieto kūno homogeniškumo tyrimas

  Darbo tikslas: Nustatyti ritinio formos kūno tankį, ir iš gautų rezultatų padaryti išvadas apie jo homogeniškumą. Matavimo prietaisai. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-19
 • Kieto kūno sukamojo judėjimo tyrimas

  Darbo užduotis. Patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Principinė schema. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-09-27
 • Kietojo kūno deformacija

  Darbo tikslas – susipažinti su kietųjų kūnų deformacija, dėl jos atsirandančiomis jėgomis, taip pat su Huko dėsnio taikymu. Atlikti homogenines vielos tempimą, naudojant skirtingas apkrovas bei nustatyti vielos pailgėjimus. Apskaičiuoti Jungo modulio vidutinę reikšmę. Teorinė dalis. Jungo modulio matavimas tempiant. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-01-25
 • Kietojo kūno greitėjančio judėjimo tyrimas

  Užduotys: Nustatyti horizontalia plokštuma greitėjančiai judančio kūno, greičio ir kelio priklausomybę nuo laiko. Nustatyti pagreičio priklausomybę nuo kūną veikiančios jėgos. Kietojo kūno greitėjančio judėjimo tyrimas. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Eksperimento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-01-06
Puslapyje rodyti po