Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įvedimas – išvedimas paprastoje dešimtainėje ir DC dešimtainėje sistemoje

  Užduoties nr. 15 sąlyga. Įvedimas – išvedimas paprastoje dešimtainėje ir DC dešimtainėje sistemoje. Skilčių papildymas DC desimtainėje sistemoje. DC Dešimtainio skilčiaus n = 9. Užduoties algoritmas. Algoritmo analizė. Programos tekstas. Rezultatai. Rezultatai iš tekstinio failo.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-10-31
 • Izoliacinių medžiagų dielektrinės skvarbos bei nuostolių kampo tyrimas

  Izoliacinių medžiagų dielektrinės skvarbos bei nuostolių kampo tyrimas. Darbo tikslas - susipažinti su dielektrikų dielektrinės skvarbos ir nuostolių kampo tangento nustatymo metodais. Ištirti kai kurių dielektrikų dielektrinę skvarbą ir nuostolių kampo tangentą radijo dažnių diapazone. Ištirti temperatūrinės dielektrikų dielektrinės skvarbos ir nuostolių kampo tangento priklausomybes. Aparatūra. Pavyzdžiai. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-01-12
 • Izoliacinių medžiagų dielektrinės skvarbos bei nuostolių kampo tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su dielektrikų dielektrinės skvarbos nustatymo metodais. Ištirti kai kurių dielektrikų dielektrinę skvarbą radijo dažnių diapazone. Ištirti temperatūrinę dielektrikų dielektrinės skvarbos priklausomybę. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-12-01
 • Izoliacinių medžiagų dielektrinės skvarbos bei nuostolių kampo tyrimas (3)

  Darbo tikslas - susipažinti su dielektrikų dielektrinės skvarbos ir nuostolių kampo tangento nustatymo metodais. Ištirti kai kurių ddektrikų dielektrinę skvarbą ir nuostolių kampo tangentą radijo dažnių diapazone. Ištirti temperatūrines dielektrikų didektrinės skvarbos ir nuostolių kampo tangento priklausomybes. Darbo eiga. Rezultatai ir skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-16
 • Java programa-sąrašas

  Sąrašas, naudojant vieną iš Java List priemonių, su grafine sąsaja.
  Programos, laboratorinis darbas
  2006-10-16
 • Jėgos matavimas tenzorezistoriais

  Naudojama įranga ir prietaisai. Matavimų rezultatai. Galvanometro srovės ir krūvių skaičiaus grafikas. Jėgos Q ir krūvio masės mQ apskaičiavimas. Galvanometro srovės ir veikiančios sunkio jėgos (sistemos keitimo) funkcija. Matavimo sistemos savybės. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-09
 • Jėgos veikiančios kelio dangą nuo automobilio rato

  Transporto sistemos elementai - Nr.1 Užduotis: Rasti: Surasti rato padangos pėdsako plotą F, m2. Rasti varančiųjų ratų sukimo momentą Mvrt, Nm (Pagal kiekvienos pavaros perdavimo sk.). Surasti apskritiminę jėgą Pk , N (Pagal kiekvienos pavaros perdavimo sk.). Nubraižyti sukimo momentų ir apskritiminės jėgos diagramas priklausomai nuo pavarų (x – ašyje pavaros 1-2-3-4-5, y – ašyje sukimo momento ir apskritiminės jėgos reikšmės). Surasti pasipriešinimo riedėjimui koeficientą. Surasti išilginį ir šoninį sukibimo koeficientą φ_1, φ_2. Sprendimas. Rato padangos pėdsako plotas. Varančiųjų ratų sukimo momentai, kiekvienai pavarai. Apskritiminė jėga, kiekvienai pavarai. Sukimo momentų ir apskritiminės jėgos diagramos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas. Išilginis ir šoninis koeficientai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-11-24
 • Jonizuojančioji spinduliuotė

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; beta dalelių srauto tankį, spinduliuojantį nuo objektų paviršiaus; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Naudojamas prietaisas. Formulės. Darbo atlikimo tvarka. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (3)

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; beta dalelių srauto tankį, spinduliuojantį nuo objektų paviršiaus; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Matavimų atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Išvados. Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė?Sugertosios, lygiavertės ir ekspozicinės apšvitos dozių matavimo vienetai. Apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Radioaktyviosios iškritos po atominių elektrinių avarijų.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-16
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (6)

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; beta dalelių srauto tankį, spinduliuojantį nuo objektų paviršiaus; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Priemonės. Laboratorinio darbo ataskaita. Gama spindulių lygiavertės dozės galios matavimas. Radionuklido 137Cs (cezio) savitojo aktyvumo medžiagose matavimas. Su arbata. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-29
 • Jonizuojanti spinduliuotė

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Užduotys. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-01-11
 • Judėjimo valdymas

  6 laboratorinis darbas. 1 užduotis. Norint išstumti panaudotas detales, kniedijimo prese įrengiamas papildomas hidraulinis įrenginys. Šiam tikslui reikia įrengti vienkryptį hidraulinį cilindrą. 2 užduotis. Iš išlydyto metalo termostato skystas aliuminis lataku nukreipiamas į slėginio liejimo mašiną. Užduotis: Nudažytos detalės kabančiuoju konvejeriu nepertraukiamai transportuojamos per džiovinimo krosnį. Norint sumažinti šilumos nuostolius per krosnies dureles, jas reikia laikyti praviras tik tiek, kiek būtina detalėms transportuoti. Hidraulinė sistema turi dureles ilgai palaikyti numatytoje padėtyje, kad jos nenusileistų, veikiamos savo svorio jėgos.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-23
 • Judesio kiekio tvermės dėsnis

  Darbo tikslas: patikrinti judesio kiekio tvermės dėsnį ir nustatyti energijos atsistatymo koeficientą. Prietaisai ir priemonės. Tikslas. Tyrimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-06-22
 • Judesio kiekio tvermės dėsnis (2)

  Darbo priemonės. Tikslas: patikrinti judesio kiekio tvermės dėsnį ir nustatyti energijos atsistatymo koeficientą. Darbo eiga. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-11-25
 • Junginių atskyrimas ekstrahavimu (rūgštinis – bazinis ekstrahavimas)

  Darbo tikslas: išskirti junginius iš duoto mišinio naudojant tirpiklius. Nustačius medžiagų lydymosi temperatūrą, juos atpažinti. Aparatūra. Reagentai. Darbo aprašymas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-12-02
 • Jungo modulio matavimas tempiant vielą

  Darbo užduotis: Išskaičiuoti, esant skirtingiems apkrovimams, tiriamos vielos pailgėjimus. Tempiant atitinkamiems svarsčiams, pagal formulę SI vienetų sistemoje išskaičiuoti Jungo modulį E1, E2, E3. Išskaičiuoti Jungo modulio aritmetinį vidurkį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-02-18
 • Jungo modulio nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-10-04
 • Juodųjų metalų lydiniai

  Darbo užduotis: Nusakyti juodųjų metalų charakteristiką. Apibūdinti anglinių plienų struktūrą. Apibūdinti legiruotųjų plienų struktūrą. Plienų žymėjimas. Nustatyti legiravimo elementų įtaką plienų savybėms. Nustatyti konstrukcinio plieno savybes ir jo panaudojimą. Nustatyti įrankinio plieno savybes ir jo panaudojimą įrankių gamybai. Apibūdinti kietlydinius. Įvertinti plienus su ypatingomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis. Apibūdinti ketaus struktūrą ir jo panaudojimą. Juodųjų metalų charakteristika. Anglinių plienų struktūra. Legiruotųjų plienų struktūra. Plienų žymėjimas. Legiravimo elementų įtaka plienų savybėms. Konstrukcinio plieno savybės ir jo panaudojimas. Įrankinio plieno savybės ir jo panaudojimas įrankių gamybai. Kietlydiniai. Plienus su ypatingomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis. Ketaus struktūra ir jo panaudojimas.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-15
 • Juostinė metimo mašina

  Užduotis. Susipažinti su siūlų apmetimo procesu juostinėje metimo mašinoje. Aprašyme pateikti technologinę ir skiemenų sudarymo proceso schemas. Aprašyti mašinos veikimo principą. Apskaičiuoti tokius apmetimo proceso parametrus. Atsakymai. Technologinė schema. Mašinos veikimo principas.
  Kita, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-04-22
 • Juostinė metimo mašina (2)

  Užduotis: Susipažinti su siūlų apmetimo procesu juostinėje metimo mašinoje. Aprašyme pateikti technologinę ir skiemenų sudarymo proceso schemas bei kitus reikalingus brėžinius. Aprašyti mašinos veikimo principą. Apskaičiuoti tokius apmetimo proceso parametrus.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-30
Puslapyje rodyti po