Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • IT (informacinių technologijų) tinklo įrenginių konfiguravimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su IT tinklo įrenginių konfiguravimo ypatybėmis, prisijungimo būdais, programinėmis priemonėmis. Darbo eiga. Sudaromas lokalinio konfiguravimo sujungimas. Nuotolinio konfiguravimo sujungimų sudarymas. Programos tekstas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-04
 • IT tinklo įrenginių konfiguravimas

  Laboratoriniai darbai Nr. 4, 5. Laboratoriniu darbu ataskaitos: 1.IT maršrutizatoriaus D-Link 3526 tyrimas. 2. IT maršrutizatoriaus D-Link 3828 tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su IT tinklo įrenginio D-Link 3526, D-Link 3828 konfiguravimo ypatybėmis, prisijungimo būdais, programinėmis priemonėmis, panaudojimo galimybėmis, naudojama programine įranga. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-06-10
 • IT tinklo įrenginių konfiguravimas (2)

  TSPI Laboratorinis darbas Nr.1. Darbo tikslas: Susipažinti su IT tinklo įrenginių konfiguravimo ypatybėmis, prisijungimo būdais, programinėmis priemonėmis. Darbo eiga. Lokalinio konfiguravimo sujungimų sudarymas. Nuotolinio konfiguravimo sujungimų sudarymas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-06-10
 • Įtaisų su sustiprinta (absoliučia) izoliacija tyrimas

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Įtaiso su sustiprinta izoliacija tyrimas. Visiškai izoliuotas įtaisas sujungtas su PE laidu. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-11-07
 • Įtampos rezonanso tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 12. Aparatūra: kondensatorių baterija, induktyvioji ritė, reostatas, ampermetras, kintamosios įtampos šaltinis, trys voltmetrai. Užduotis. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-04
 • Įtampų matavimas

  Darbo tikslas: išanalizuoti įvairių elektroninių voltmetrų struktūrines schemas, naudojamų juose svarbiausių funkcinių ir mastelio matavimo keitiklių sudarymo ypatumus ir jų savybes, nustatyti kaip nuo jų priklauso pagrindiniai voltmetrų metrologiniai ir eksploataciniai parametrai bei išsiaiškinti kaip voltmetrų su įvairiais funkciniais keitikliais rodmenys priklauso nuo matuojamosios įtampos formos. Naudotos priemonės. Voltmetrų struktūrinės schemos ir metrologinės savybės. Voltmetras V3-40. Voltmetras V3-38B. Metrologinės savybės. Voltmetras V7-26. Metrologinės savybės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Voltmetrų rodmenų priklausomybė nuo matuojamos įtampos kreivės formos. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Voltmetrų rodmenų priklausomybė nuo stačiakampės formos vieno ženklo įtampos rečio. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-12-16
 • Įtampų rezonansas

  Laboratorinis darbas NR. 3. Darbo tikslas: Susipažinti su rezonanso reiškiniu nuosekliai sujungtame R, L ir C kontūre. Darbo eiga. Laboratorinio darbo ataskaitos turinys. Laboratorinio darbo gynimas. Skaičiavimo formulės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-12-23
 • Įtampų rezonanso tyrimas

  Darbo tikslas ir užduotys: sukurti priverstinius virpesius kontūre su nuosekliai sujungtais grandinės elementais ir ištirti srovės amplitudės bei kondensatoriaus įtampos priklausomybę nuo virpesių dažnio, esant dviem skirtingoms aktyviosios varžos vertėms. Pagal matavimų duomenis nubrėžti rezonansines kreives, ordinačių ašyje atidedant srovės stiprio bei kondensatoriaus įtampos amplitudines vertes, o abscisų ašyje – virpesių dažnį. Teoriniai klausimai. Teorinė dalis. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Aptarimas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-01-14
 • Įvadas į elektroniką

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: rasti kiekvieno rezistoriaus galią pagal duota schemą. Formulės. Schema. Varžų skaičiavimai. Srovių ir įtampų skaičiavimai. Iš šių veiksmų gauname nuolatinę srovę bei įtampą. Išsklaidomos galios skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2012-01-09
 • Įvadas į mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketą ir programų paketą MPLAB IDE

  Darbo tikslas: išstudijuoti mikrovaldiklio (MV) PIC16F84A tyrimo maketą bei programų paketą MPLAB IDE. Darbo rezultatai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-20
 • Įvadas į mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketą ir programų paketą MPLAB IDE

  Darbo tikslas: išstudijuoti mikrovaldiklio (MV) PIC16F84A tyrimo maketą bei programų paketą MPLAB IDE. MV PIC16F84A tyrimo maketo elektrinė schema. Makete naudojamų mikroschemų, jungčių, jungiklių, mygtukų ir šviesos diodų paskirties aprašymas. Programų paketo MPLAB IDE paskirties ir struktūros apibūdinimas. MV programos tekstas ir hex rinkmena (4 ir 8 užduoties punktai). Programos tekstas. Visų prievado B išėjimų įtampų epiūros. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-19
 • Įvadas į mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketą ir programų paketą MPLAB IDE (2)

  Darbo tikslas: Išstudijuoti mikrovadiklio (MV) PIC16F84A tyrimo maketą bei programų paketą MPLAB IDE. MV PIC16F84A tyrimo maketo elektrinė schema. Makete naudojamų mikroschemų, jungčių, jungiklių, mygtukų ir šviesos diodų paskirties aprašymas. Programų paketo MPLAB IDE paskirties ir struktūros apibūdinimas. MV programos tekstas ir hex rinkmena. Visų prievado B išėjimo įtampų epiūros. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-03-09
 • Įvadas į tinklų stebėjimą ir perimtų paketų analizę

  Darbo tikslas: susipažinti su programomis vietinių tinklų diagnostikai ir paketų srautų juose stebėjimui bei išmokti su jomis dirbti ir taikyti tinklo analizei. Kompiuterio "tinklinių" parametrų nustatymas. Ipconfig programos aprašymas (su raktų sąrašu) ir gauti rezultatai. Ryšio su kitais kompiuteriais tyrimas ping komanda. Gauti rezultatai ir ping aprašymas (nurodant raktus). Programos veikimas. Ryšio su kitais kompiuteriais tyrimas tracert komanda. Gauti rezultatai ir tracert aprašymas (nurodant raktus). Programos veikimas. Paketų stebėjimas windump programa. Glaustas programos aprašymas ir gauti rezultatai (atlikus ping komandą ir užkrovus svetainę). Rezultatai gauti atliekant ping iš gretimo kompiuterio. Paketų stebėjimas Ethereal programa. Glaustas programos aprašymas ir gauti rezultatai (atlikus ping ir tracert komandas ir užkrovus svetainę). Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-11-17
 • Įvadinis laboratorinis darbas: mikrobangos

  Darbo tikslas: susipažinti su mikrobangų diapazono sinusinių virpesių generatoriumi ir išmokti matuoti bangos ilgį stovinčios bangos metodu. Darbo užduotis. Klistroninio generatoriaus G314 A suderinimas. Darbo eiga. Atsakymai į klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-02
 • Įvairių dirvožemių albedo matavimas užtvariniu fotoelementu (2)

  Darbo tikslas: ištirti įvairių dirvožemių albedą. Teorija. Formulės. Užtvarinis fotoelementas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2012-05-07
 • Įvairių druskų hidrolizė

  Darbo tikslas: Iš bandymo nustatyti įvyko ar neįvyko druskų hidrolizė, Nustatyti visų tirpalų pH, Parašyti druskų hidrolizės reakcijas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-21
 • Įvairių druskų hidrolizė (2)

  Tikslas: Iš bandymo nustatyti įvyko ar neįvyko druskų hidrolizė. Nustatyti visų tirpalų ph. Parašyti druskų hidrolizės reakcijas. Darbo eiga. Hidrolizės reakcijos. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-08
 • Įvairių druskų hidrolizė (3)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti druskų vandeninių tirpalų pH pokyčius. Išmokti rašyti įvairių druskų pakopinės hidrolizės reakcijų lygtis. Darbo priemonės ir reagentai. Teorinė dalis. Darbo eiga. Įvairių druskų tirpalų pH. Surašomos įvykdytų reakcijų lygtys. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-28
 • Įvairių medžiagų bangolaidžių tyrimas paketu Microwave Studio

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti elektromagnetinių bangų slopinimą ir fazinį greitį stačiakampiame bangolaidyje. Išmokti pakeisti modelio elementų medžiagą ir atlikti kompiuterinį modeliavimą. Išnagrinėti gautus modeliavimo rezultatus. Darbo eiga. Bangų fazinio greičio skaičiavimas. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2012-07-09
 • Įvairių metodų oro drėgnumui matuoti palyginimas

  Darbo tikslas: susipažinti su higrografu ir išmokti apdoroti higrogramas. Teorija. Darbo piešinys. Formulė. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-12
Puslapyje rodyti po