Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investigation of the activity of the β-radioactive source

  Laboratorinis darbas (anglų kalba). Purpose. Determination of the activity of β-radioactive source. Apparatus. Formulae. Procedure. Table of results. Formulae for Calculations. Conclusion.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-06-19
 • Inžinerinė termodinamika

  Slėgio matavimas. Adiabatės eksponentės nustatymas. Procesų drėgname ore tyrimas. Vandens garo entalpijos nustatymas. Oro specifinės šilumos nustatymas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-06
 • Įrankio pjaunančiosios dalies parinkimas

  Darbo tikslas – išmokti parinkti tinkamą įrankio pjaunančiosios dalies medžiagą, formą ir optimalią geometriją bei įgyti praktinius įgūdžius parenkant tipinę įrankio galandimo technologiją. Darbo eiga. Parašyti savo darbo užduotį optimaliai tekinimo peilio geometrijai parinkti. Parinkti peilio pjaunančiosios dalies medžiagą. Parinkti pjaunančios dalies priekinio paviršiaus formą ir paaiškinti: "Kodėl tokia, o ne kita forma yra parinkta?". Surašyti į lentelę visų pasirinktų kampų ir viršūnės užapvalinimo spindulio dydžius, paaiškinti: Kodėl parinkti tokie, o ne kiti kampų dydžiai? Nubraižyti parinktos priekinio paviršiaus formos eskizą, atsižvelgdami į parinktus geometrinius elementus. Parinkti ir aprašyti tinkamiausią tipinę galandimo ir išbaigimo technologiją išnagrinėtam peiliui galąsti bei jo paviršiams išbaigti.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-01
 • Įrašai ir dinaminiai sąrašai

  Java antro laboratorinio darbo ataskaita. Užduotis: L2-53. Turime gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, adresas, gimimo metai. Reikia sudaryti nurodyto amžiaus intervalo gyventojų sąrašą. Sąrašą sutvarkyti alfabeto tvarka. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Pavyzdys. Duomenų failas. Rezultatų failas. Pradiniai duomenys. Galutiniai duomenys. Vaizdas ekrane. Pradiniai duomenys. Galutiniai duomenys. Nurodymai kaip paleisti. Programos tekstas.
  Programos, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-10-22
 • Įrašo tipas

  Užduotis: Moksliniai darbuotojai atliko darbus keturiose skirtingose temose. Visos temos gavo premijas. Faile duota tokia informacija: pirmoje eilutėje - premijų dydžiai, tolesnėse eilutėse - darbuotojų pavardės, vardai, darbuotojų indėliai, kurie yra išreikšti naudingumo koeficientu, į eilinę temą. Informacija apie darbuotoją užima vieną eilutę. Remiantis darbuotojų indėliais, suskaičiuoti kiekvienam darbuotojui priklausančios premijos dydį pagal kiekvieną temą atskirai ir bendrą premijų sumą. Rezultatus atspausdinti pagal alfabetą. Duomenų tipai ir kintamieji. Programos aprašymas. Atmintinė vartotojui. Programa Paskalio kalba. Programos testavimo rezultatai.
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti

  Užduotis: susipažinti su elektroninio balansinio bandymo stendo konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. Darbo sauga. Stendo aprašymas. Variklio bandymo duomenys. Grafikai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-08-16
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti (2)

  Darbo tikslas: susipažinti su elektroninio balansinio stendo sandara ir matavimo prietaisais. Išmokti matuoti degalų ir oro sąnaudas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Variklių bandymo stendas. Variklio sukimo momentas skaičiuojamas. Degalų sąnaudos matavimas. Valandinė degalų sąnauda (kg/h) skaičiuojama. Lyginamoji efektyvioji degalų sąnauda (g / kWh) skaičiuojama. Oro sąnaudos matavimas. Valandinė oro sąnauda (kg/h) skaičiuojama. Bandomojo variklio paleidimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-11-10
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti (3)

  Užduotis. Susipažinti su elektrinio balansinio bandymo stendo (1pav.) konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru ir pan. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. Darbo sauga. Stendo aprašymas. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-22
 • Įrenginių įžeminimas ir grunto lyginamoji varža

  Laboratorinis darbas "Įrenginių įžeminimo varžos ir grunto lyginamosios varžos nustatymas". Darbo tikslas: susipažinti su įžeminimo varžos matavimo prietaisais ir matavimo metodais, išmokti praktiškai matuoti įrenginių įžeminimo varžas įvairiais prietaisais ir nustatyti grunto lyginamąją varžą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-03-10
 • IS komponenčių konstrukcijų tyrimas ir susipažinimas su programiniu paketu Tanner Tools Pro

  Darbo tikslas. Susipažinti su naudojamomis integrinėse mikroschemose komponentėmis, jų konstrukcijomis; Susipažinti su programiniu paketu Tanner Tools Pro, įvertinti jo galimybes, privalumus ir trūkumus. Pavaizduojamos IS elementų topologijos: npn tranzistoriaus topologija; pnp tranzistoriaus topologija; Pinč rezistoriaus topologija; Difuzinio rezistoriaus, suformuoto bazės srityje, topologija; MDP kondensatoriaus topologija; MDM kondensatoriaus topologija; MOP tranzistoriaus su sudarytuoju n kanalu topologija; KMOP tranzistoriaus su poli silicio užtūra topologija; Schemos kristalo su sandūrine izoliacija gamyba. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-09-13
 • Iš anksto pašildytos medienos įmirkymas šaltame įmirkymo skystyje vonioje

  Laboratorinis darbas Nr. 10. Darbo tikslas: susipažinti su iš anksto pašildytos medienos įmirkymo šaltame skystyje fizikiniais dėsningumais, režimais ir medienos įmirkymo kokybės rodikliais bei jų nustatymo metodika. Pagrindiniai teoriniai teiginiai. Medienos įmirkymo bei įmirkymo kokybės nustatymo metodika. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2012-03-15
 • Išcentrinio ventiliatoriaus charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti ventiliatoriaus charakteristikas: P= f(VS), N= f(VS) ir = f(VS), esant pastoviam nurodytam sukimosi dažniui; Apskaičiuoti vamzdyno charakteristiką; Surasti ventiliatoriaus darbo tašką. Darbo eiga. Skaičiavimai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Išcentrinio ventiliatoriaus charakteristikų nustatymas (2)

  Teorinė dalis. Darbo tikslas. Vamzdyno charakteristikos nustatymas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-21
 • Išilginio profilio sudarymas ir vertikalus projektavimas

  Užduotis: sudaryti išilginį ir skersinį trasos profilį. Nubrėžti projektinę liniją. Apskaičiuoti projektinės altitudes, darbo aukščius, nulinių taškų atstumus ir pagrindinius horizontalių apskritiminių kreivių elementus. Duota. Skaičiavimai niveliavimo žurnale. Išilginio trasos profilio sudarymas. Projektinės linijos brėžimas. Projektiniai profilio skaičiavimai.
  Statyba, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-06-24
 • Išilginio profilio sudarymas ir vertikalus projektavimas (2)

  Užduotis: Sudaryti išilginį ir skersinį trasos profilį. Nubrėžti projektinę liniją. Apskaičiuoti projektines altitudes, darbo aukščius, nulinių taškų atstumus ir pagrindinius horizontalių apskritiminių kreivių elementus. Duota: darbo eiga. Skaičiavimai niveliavimo žurnale. Išilginio trasos profilio sudarymas. Projektinės linijos brėžimas. Projektiniai profilio skaičiavimai. Projektinių altitudžių ir darbo aukščių skaičiavimas. Nulinių taškų atstumų ir altitudžių skaičiavimai. Kreivės piketų skaičiavimas.
  Geodezija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-11
 • Išorinės sienos temperatūrinė ir drėgninė būsena

  Pastatų šiluminės fizikos laboratorinis darbas. Užduotis: pagal duotus parametrus rasti išorinės sienos temperatūros ir drėgmės parametrus. Duota. Sprendimas. Drėkimas. Išvada. Džiūvimas. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Išorinės trinties tyrimas

  Darbo tikslas. Išmokti eksperimentiškai nustatyti statinės (rimties) ir dinaminės (slydimo) trinties faktorius ir riedėjimo trinties koeficientą. Darbo užduotis. Eiga. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Išorinės trinties tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Išmokti eksperimentiškai nustatyti statinės (rimties) ir dinaminės (slydimo) trinties faktorius ir riedėjimo koeficientą. Darbo užduotis. Nustatyti statinės trinties faktorių skirtingų medžiagų paviršiams tribometru ir dinamometru. Ištirti kaip priklauso dinaminės trinties faktorius nuo kūno judėjimo greičio. Nustatyti riedėjimo trinties koeficientą skirtingų medžiagų kūnams.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-24
 • Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Grafikai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-11-28
 • Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas (2)

  Laboratorinis darbas Nr.17. Tikslas: susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties fotosrovės priklausomybę nuo katodo apšviestumo. Priemonės: vakuuminis fotoelementas, šviesos šaltinis, mikroampermetras, voltmetras, liniuotė. Pagrindinės formulės. Matavimo įrenginio schema. Bandymo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-05-14
Puslapyje rodyti po