Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (3)

  Darbo tikslas: apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų - išorinio ir vidinio skersmenų bei masės, apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-29
 • Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (4)

  Darbo tikslas: apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų - masės m, išorinio diametro D ir vidinio diametro d. Darbe naudojamos priemonės. Eksperimento teorinė dalis. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-22
 • Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (5)

  Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m , išorinio – D ir vidinio – d diametrų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-12-29
 • Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (6)

  Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės, išorinio ir vidinio skersmenų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinė eksperimento dalis. Inercijos momentas. Heigenso-Šteinerio teorema. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-06-25
 • Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (7)

  Darbi tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės, išorinio ir vidinio skersmenų. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Žiedo išorinio diametro radimas. Žiedo vidinio diametro matavimas. Randame žiedo masę. Randame žiedo inercijos momentą I01 atžvilgiu jo simetrijos ašies (einančios per žiedo masių centrą). Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-15
 • Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (8)

  Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m, išorinio – d ir vidinio – d skersmens. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas stjudento metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento ne tiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai ir skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-09-24
 • Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (9)

  Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės - m, išorinio - D ir vidinio - d skersmenų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento dalis. Eksperimento formulė. Žiedo (tuščiavidurio ritinio) inercijos momento analitinė išraiška. Darbo rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-11-23
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-05
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (2)

  Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinio pasirengimo klausimai. Kūno inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Laisvosios ašys. Pagrindiniai inercijos momentai. Sukamųjų harmoninių svyravimų periodas. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Matavimų ir skaičiavimo rezultatus patogu surašyti lentelėje. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-27
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (3)

  Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle iš ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Darbo aprašymas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-30
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (4)

  Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-19
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (5)

  Darbo tikslas: Susipažinti su sudėtingos formos kūno inercijos momento nustatymo metodu ir rasti stačiakampio gretasienio svarbiausius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-24
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (6)

  Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-03-20
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (7)

  Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-06-01
 • Inercijos momento skaičiavimas svyravimų metodu

  Darbo tikslas – susipažinti su pagrindine sukamojo judesio dinamikos lygtimi ir eksperimentiškai nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Darbo priemonės. Naudotos formulės. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-09-30
 • Informacijos apdorojimo sistemos

  Tikslas. Susipažinti su signalų koreliacija, jos savybėmis, realizacija ir panaudojimu. Užduotis. Variantas. Darbo eiga. Sudarykite MATLAB programą dviejų sekų koreliacinei funkcijai rasti panaudojant formulę Sugeneruokite amplitudžių A1, ir A2, dažnių f1 ir f2, fazės postūmių Θ1ir Θ2 sinusinių sumos ir amplitudžių A1, ir A3, dažnių f1 ir f3, fazės postūmių Θ1ir Θ3 sinusinių sumos signalus. Naudodami funkciją xcorrQ raskite šių signalų koreliacinę funkciją. Sugeneruokite N atskaitų atsitiktini signalą naudodami funkciją randn(). Raskite pirmojo sinusinių sumos signalo ir atsitiktinio signalo koreliaciją. Sugeneruokite etaloninį N atskaitų signalą, kurio pradžioje yra f1 dažnio A1 amplitudės Θ1 fazės postūmio sinusinio signalo k periodų, o vėliau - nuliai. Naudodami funkciją xcorr() apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją. Pagal formulę apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją. Realizuokite greitą koreliacinės funkcijos skaičiavimą naudodami funkcijas fft(), ifft(), conj(). Naudodami funkcijas tic() ir toc() įvertinkite koreliacinės funkcijos skaičiavimo trukmę skaičiuojant pagal formulę ir naudojant greitą skaičiavimą.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-02-06
 • Informacijos apdorojimo sistemos (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Bendroji dalis. Naudojant MATLAB paketą sugeneruoti nurodytų parametrų vienetinio impulso, žingsnio, sinusinį ir įvairaus pasiskirstymo atsitiktinius signalus. Atvaizduoti signalus, naudojant atitinkamas MATLAB funkcijas. Apskaičiuoti sinusinio ir atsitiktinių signalų vidurkius, standartinius nuokrypius ir histogramas, įvertinti pasiskirstymą. Teorija, metodas, procedūra, įranga. Pagrindiniai signalai. Statistikos panaudojimas signalų apdorojime. Darbo rezultatai. Stebėjimai, duomenys, rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-03-20
 • Informacijos apdorojimo sistemos: FIR skaitmeniniai filtrai LD4

  Darbo tikslas. Susipažinti su FIR filtrais, pademonstruoti, kaip skaitmeniniai filtrai gali būti panaudoti įvairaus dažnio signalų filtravimui. Darbo metu bus nustatomi FIR filtro koeficientai ir perdavimo charakteristikos, filtruojami signalai. Naudodami MATLAB paketą sugeneruokite nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudarykite FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalų dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatykite filtro charakteristikas. Sudarytų filtrų filtruokite sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduokite ir palyginkite pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Darbo eiga. Naudodami funkciją fir1() suraskite K-tos eiles FIR filtro koeficientus nurodytos dažnio dedamosios filtravimui. Naudodami funkciją grpdelay() atvaizduokite filtro vėlinimo charakteristiką. Atvaizduokite filtro koeficientus naudodami funkciją, stem(). Apskaičiuokite filtro koeficientų N atskaitų Furje transformaciją naudodami funkciją fft(). Sugeneruokite N1 ilgio vienetinio impulso signalą. Sugeneruokite N atskaitų atsitiktinį signalą. Sudarytu filtru nufiltruokite atsitiktinį signalą naudodami funkciją filter(). Naudodami funkciją filtre() ir sudaryto filtro koeficientus nufiltruokite sinusinių sumos signalą. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2008-12-11
 • Informacijos perdavimo sistemos E1 tyrimas

  Telekomunikacijų technologijos 1. 1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su E1 informacijos perdavimo sistemos principais ir išmatuoti pagrindines šios sistemos. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-09-10
 • Informacijos šifravimas (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su PGP veikimo principais, išsiaiškinti galimybes bei išmokti taikyti informacijos apsaugai. Darbo eiga. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-11-24
Puslapyje rodyti po