Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Nustatyti grunto pavadinimą pagal jo granuliometrinę sudėtį. Teorinės prielaidos ir pagrindinės formulės. Prietaisai. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-11-08
 • Gruntų mechanika (7)

  6 laboratoriniai darbai. Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas. Molinių gruntų plastiškosios būsenos ribų nustatymas. Proktoro bandymas. Smelių filtracinės savybės. Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Kerpamojo stiprumo bandymas kirpimo aparatu. Priedai (.dwg. byla: efektyvieji įtempiai).
  Statyba, laboratorinis darbas(35 puslapiai)
  2009-11-05
 • Grupinis mąstymas

  Įvadas. Metodika. Rezultatai ir rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • GSM ryšio kanalo parametrų matavimai

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmatuoti GSM mobiliojo ryšio sistemos kanalo parametrus. Suprasti jų paskirtį. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-21
 • GSM ryšio kanalo parametrų matavimai (2)

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmatuoti GSM mobiliojo ryšio sistemos kanalo parametrus. Suprasti jų paskirtį. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-17
 • Halogenai. Siera ir jos junginiai

  Laboratorinis darbas nr. 3. 1. Bromo gavimas. Jodo savybės. Uždavinys. Kokį kiekį 0,2n KOH tirpalo reikia panaudoti, norint neutralizuoti 25 ml 10% HCl tirpalo. Siera ir jos junginiai. Plastinė siera. Sieros redukuojančios savybės. Metalų sulfidai.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-07-27
 • Harmoninės srovės grandinės analizė (3)

  Darbo tikslas – išmokti taikyti simbolinį metodą ir dėsnius, metodus kompleksinio dažnio srityje, suvokti ryšį tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Schemos sudarymo būdas. Kirchhofo lygčių sistema sudarytajai grandinei. Kirchhofo lygčių sistema. Pasyviųjų elementų impedansų (kompleksinių varžų) skaičiavimas. Įtampos šaltinių kompleksinių amplitudžių skaičiavimas ir atvaizdavimas kompleksinėje plokštumoje. Randame kiekvieno elemento kompleksinių srovių amplitudes. Srovių modulių ir argumentų gavimas. Sprendiniai patikrinami užrašytomis II Kirchhofo dėsnio lygtimis. Topografinės diagramos braižymas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2006-12-18
 • Harmoniniai svyravimai

  Darbo užduotis. Nustatyti keturių svyravimų sistemų eksperimentinius ir teorinius tamprumo koeficientus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-04
 • Harmoniniai svyravimai (2)

  Darbo užduotis. Nustatyti keturių svyravimo sistemų eksperimentinius ir teorinius tamprumo koeficientus. Tyrimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-30
 • Harmoniniai svyravimai (3)

  Darbo tikslas. Nustatyti keturių svyravimo sistemų eksperimentinius ir teorinius tamprumo koeficientus. Teorinio pasirengimo klausimai. Metodika. Tyrimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-08
 • Hidraulika (28)

  5 variantas. Hidraulinės pavaros debitų nustatymas. Slėgio hidrauliniame cilindre skaičiavimas. Darbo skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas. Hidraulinių linijų parinkimas. Hidraulinių linijų patikrinimas hidraulinio smūgio atveju. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas. Kelio nuostolių skaičiavimas. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas. Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-10-21
 • Hidraulika (29)

  7 Hidraulikos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr. 1 Bernulio lygtis. Darbo tikslas: 1) susipažinti su pjezometro ir pitometro konstrukcija ir paskirtimi; vizualiai susipažinti kaip kinta tėkmės parametrai ir Bernulio lygties narių didumas, keičiantis vamzdžio skersmeniui ir tėkmės greičiui. 2) pagal matavimo duomenis apskaičiuoti greitį u vamzdžio skerspjūvio centre, tėkmės vidutinį greitį v, slėgio p reikšmes ir hidraulinius nuostolius; nubraižyti vamzdyno pjezometrinę ir hidrodinaminę linijas, t.y. Bernulio lygties diagramą. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2 Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Darbo tikslas: apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius vamzdžio posūkiuose ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. 2) apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius, esant staigiam vamzdžių praplatėjimui (Borda formulė) ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. 3) apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius konfuzoriuje ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 3. Kelio hidrauliniai nuostoliai. Darbo tikslas: 1. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti hidraulinės trinties koeficientą įvairiose skysčio tekėjimo zonose ir apskaičiuoti ekvivalentinį vamzdžių šiurkštumą. 2. Nubraižyti kelio hidraulinių nuostolių kitimą išilgai tėkmės. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 4. Diafragmos debito koeficiento nustatymas. Darbo tikslas: Nustatyti diafragmos debito koeficientą. Laboratorinis darbas Nr. 5. Hidraulinių pavarų schemų sudarymas bei analizė. Darbo tikslas. Susipažinti su hidraulinių pavarų schemų projektavimo bei analizavimo principas. Išmokti sudaryti elementarių hidraulinių pavarų schemas. Laboratorinis darbas Nr. 6. Judėjimo valdymas. Darbo tikslas. Išmokti parinkti tinkamus hidraulinės pavaros, skirtos atlikti tam tikrą uždavinį, valdymo elementus ir sudaryti principinę schemą. Laboratorinis darbas Nr. 8. Slėgio reguliavimas. Darbo tikslas: Išmokti parinkti tinkamus hidraulinės pavaros darbinio slėgio reguliavimo elementus ir sudaryti principinę schemą.
  Mechanika, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2010-10-29
 • Hidraulinės mašinos ir hidraulinės pavaros

  Laboratoriniai darbai. Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Hidrosiurblio aprašymas. Hidrosiurblio veikimo principas ir eskiziniai vaizdai. Pagrindiniai matmenys ir darbinio tūrio skaičiavimai. Hidromašinos charakteristikų suvestinė. Pagrindinių ir pagalbinių charakteristikų grafikai. Išvada. Eksperimentinis tūrinių hidromašinų charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Hidrosistemų bandymo stendas "KИ – 4200". Rotorinio siurblio charakteristikos. Darbo rezultatai. Išvados. Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Plokštelinio siurblio aprašymas. Pagrindiniai matmenys ir darbinio tūrio skaičiavimas. Hidromašinos charakteristikų suvestinė. Išvada. Eksperimentinis tūrinių hidromašinų charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Hidromechaninių pavarų tyrimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-27
 • Hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento nustatymas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Hidraulinio cilindro parametrai. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-12
 • Hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Išmokti nustatyti hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento charakteristiką bei mokėti ją įvertinti. Darbo užduotis. Bandymo schema. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-04
 • Hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento nustatymas (3)

  Užduotis. Bandymo schema. Darbo atlikimo eiga (metodika). Rezultatai, išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Hidraulinių pavarų schemų sudarymas bei analizė

  5 laboratorinis darbas. 1 užduotis: Hidraulinės sistemos elementus (1 pav.) sujunkite linijomis taip, kad abiejų hidraulinių cilindrų stūmokliai, įjungus skirstytuvą į darbinę padėtį, judėtų ta pačia kryptimi. 2 užduotis: Sujungėme hidraulinius elementus taip kaip parodyta 2 paveiksle, sistema veikė: Sistemą sudaro. Nubraižiau sudėtingesnes hidraulinės sistemos schemas. Su dviem hidrauliniais cilindrais ir redukciniu vožtuvu.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-31
 • Hidrologija (3)

  Laboratoriniai darbai. Žemės vandens išteklių analizė. Vandens apytakos tarp vandenyno ir sausumos analizė. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūros analizė. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumo analizė. Deguonies pasiskirstymo pasaulinio vandenyno vandenyje analizė. Požeminių vandenų charakteristika.
  Hidrologija ir meteorologija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-03-03
 • Hidromechaninių pavarų tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su hidromechaninės pavaros "LVIV - 3 konstrukcija ir veikimo principu. Susipažinti su specialaus hidromechaninių pavarų tyrimo stendo konstrukcija ir veikimu. Sustatyti hidromechaninės pavaros vidaus trinties nuostolius. Nustatyti hidromechaninės pavaros išorinę (kanoninę) charakteristiką. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-02-12
 • Hidromechaninių pavarų tyrimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su hidromechaninės pavaros "lviv" - 3 konstrukcija ir veikimo principu. Susipažinti su specialaus hidromechaninių pavarų tyrimo stendo konstrukcija ir veikimu. Sustatyti hidromechaninės pavaros vidaus trinties nuostolius. Nustatyti hidromechaninės pavaros išorinę (kanoninę) charakteristiką. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-10-01
Puslapyje rodyti po