Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Grafo paieškos gilyn algoritmas

  Programavimo technologijų laboratorinis darbas. Užduotis. Grafo paieškos gilyn algoritmas. Aprašyme naudojamų sutrumpinimų sąrašas. Įvadas. Užduoties analizė. Charakteristikos. Užduoties sprendimo metodas.
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Grandinės su abipusiu induktyvumu tyrimas

  Užduotis: išmatuoti ričių aktyviąsias varžas R1 ir R2. Išmatuoti abiejų ričių pilnąsias varžas. Išmatuoti abiejų ričių, sujungtų nuosekliai, atstojamąjį induktyvumą L' ir L''. Rasti abipusį induktyvumą. Apskaičiuoti grandinės šakose tekančias sroves. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Srovių skaičiavimas, kai ritės sujungtos suderintai. Srovių skaičiavimas, kai ritės sujungtos nesuderintai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-06
 • Grandinių elementų savybių tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Išmokti tirti elektrinių grandinių svarbesniųjų elementų savybes. Susieti tyrimo rezultatus su grandinių teorija. Įvaldyti įvairių formų periodinių elektrinių virpesių šaltinius, multimetrus, oscilografus. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-04
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-05-19
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (10)

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-05-16
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (2)

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Grandinėles parametrai. Darbo schema. Gautos dažninės ir pereinamosios charakteristikos (matavimo įrenginių rodmenys bei grafikai). Perdavimo charakteristikų oscilogramos. Dažninių fazės charakteristikų grafikai (DFCH). Dažninių amplitudės charakteristikų grafikai (DACH). Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-05-24
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (3)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti grandinių ekvivalentinius dažninius ir laikinius parametrus. Paketo EWB darbo lange sudaryta schema, gautos dažninės bei pereinamosios charakteristikos ir tyrimo rezultatų lentelės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-27
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (4)

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei amplitudines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti grandinių ekvivalentinius dažninius ir laikinius parametrus. Užduoties schema ir duomenys. Tyrimo rezultatai. Grandinių pralaidumo juostos skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-09-19
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (5)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti grandinių ekvivalentinius dažninius ir laikinius parametrus. Darbo užduotis. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-09-19
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (6)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti grandinių ekvivalentinius dažninius ir laikinius parametrus. Darbo užduotis. Naudoti virtualūs prietaisai. Skaičiavimų formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-05-13
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (7)

  Laboratorinis darbas Nr. 4. Darbo tikslas: Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti papraščiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti grandinių ekvivalentinius dažninius ir laikinius parametrus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-01
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (8)

  4 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti grandinių ekvivalentinius dažninius ir laikinius parametrus. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-07
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (9)

  Darbo tikslas. Praktiniai duomenys. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-05-12
 • Grandinių teorija

  Darbo tikslas – išmokti taikyti simbolinį metodą ir dėsnius, metodus kompleksinio dažnio srityje, suvokti ryšį ir tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Schemos pertvarkymai ir elementų parametrai. Talpiniai (faradais [F]) ir induktyvieji (henriais [H]) elementai. Šaltinių darbo dažnis (rad/s). Srovės ir įtampos harmoniniai šaltiniai. Modifikuota schema. Pasyviųjų elementų impedansai (omais). Visus elementus pakeičiame admitansais. Tokiai grandinei pirmasis Kirchhofo dėsnis užrašomas taip. Antrasis Kirchhofo dėsnis. Skaičiavimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Grandinių teorija (2)

  Apskaičiuoti: Lygiagrečiųjų virpesių kontūro (LVK) rezonansinį dažnį fo ir nuosavą rezonansinę varžą R’oe (1 pav.). LVK rezonansinę varžą Roe (2 pav., įvertinant Ri įtaką), kokybę Q, pralaidos juostą 2Δfo. Normuotą dažninę charakteristiką U2/U2max (2 pav.). To paties rezonansinio dažnio ir kokybės antrojo kontūro elementų (L2, C2, R2) parametrus, bei M, kai k1Q = 1 (3 pav.). Normuotą antrojo kontūro amplitudės charakteristiką n2(f). Rezonansinių grandinių apžvalga. Lygiagrečiojo virpesių kontūro analizė. Susietųjų virpesių kontūrų analizė. Apibendrinančios išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-02-04
 • Greičio reguliavimas

  7 laboratorinis darbas. Užduotis: Detalės suspaudžiamos hidrauliniu cilindru. Stengiantis nepažeisti detalių paviršius, prieš jas suspaudžiant, sumažinamas sugriebimo greitis. Detalės atleidimo greitis turi išlikti pastovus. Pradinės žinios. Hidraulinės pavaros schemas, kai lėtinimo vožtuvas įrengtas tiekimo linijoje. Hidraulinės pavaros schemas, kai lėtinimo vožtuvas įrengtas nupylimo linijoje.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-23
 • Grėsmių informacijos saugai analizė

  Darbo tikslas: susipažinti su grėsmėmis informacijos saugai. Darbo eiga. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-11-24
 • Grunto fizinių savybių rodiklių apskaičiavimas

  Užduotis: Laboratorijoje buvo ištirtas V=0.27m3 tūrio bandinys (ρs=2680kg/m3). Grunto masė m=471kg, grunto drėgnis W1=5,59%. Koks yra grunto poringumas ir poringumo koeficientas? Koks yra grunto soties laipsnis? Kokį vandens tūrį reikia papildomai įpilti į turimą grunto bandinį, kad jo drėgnis būtų W2=15,70%? Koks bus vandens prisotinto grunto drėgnis WSr=1(%)? Koks bus vandens prisotinto grunto tankis ρsr=1 (kg/m3)?
  Inžinerija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2009-06-10
 • Grunto laidumo vandeniui nustatymas pastovaus spūdžio metodu

  Laboratorinis bandymas nr. 4. Bandymo tikslas: Šio laboratorinio bandymo tikslas nustatyti suardytos struktūros grunto laidumą vandeniui, esant pastoviam vandens spūdžiui, kai vanduo bandiniu teka laminarine srove. Bandymo metu išmatuojamas vandens kiekis, pratekėjęs pro bandinį per tam tikrą laiką. Bandymas atliekamas su suardytos struktūros gruntais, kurių filtracijos koeficientas nuo 10-2 iki 10-5 m/s. Nesuardytos struktūros bandinių laidumas gali būti nustatomas triašio slėgio arba konsolidacijos bandymų prietaisais. Teorinės bandymo prielaidos ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai ir grafikų braižymas. Priedas (1).
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-10-01
 • Grunto tyrimas sparnuote

  Tyrimo tikslas: nustatyti kerpamąjį stiprį nedrenuojant. Priemonės. Eiga. Nustatant pasipriešinimą sukamajai nuopjuovai būtina. Atsparumas šlyčiai skaičiuojamas. Pagal jautrumo struktūros suardymui rodiklį gruntai klasifikuojami. Sprendimas. Kišeninis penetrometras. Sparnuotės, arba mentelių, metodas.
  Geologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-11-25
Puslapyje rodyti po