Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fizika (34)

  Fizikos laboratoriniai darbai. Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas. Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas. Priverstinių elektromagnetinių virpesių tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi.
  Fizika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-19
 • Fizika (45)

  Fizikos laboratorinių darbų rezultatai, aprašymai. Slydimo trinties koeficiento matavimas. Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio matavimas. Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas svyruokle. Spyruoklės standumo matavimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Fizika (73)

  Fizikos laboratoriniai darbai. Entropijos pokyčio nustatymas šildant ir lydant kristalinį kūną. Skysčio klampumo koeficiento nustatymas stokso būdu. Rato inercijos momento nustatymas. Garso greičio nustatymas statmenųjų svyravimų sudėties metodu. Šlyties modulio nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-09-12
 • Fizikinė elektronika

  Laboratorinių darbų ataskaitos. Spalvų įvertinimas spektrofotometriniu metodu. Rentgenostruktūrinė analizė. Paviršiaus drėkinimo kampo matavimas. Medžiagų atspindžio koeficientų matavimas fotometru ФO – 1. Infraraudonųjų spindulių (IR) spektroskopija. Atominė absorbcinė spektrinė analizė.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-10-09
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (2)

  Laboratoriniai darbai. Triukšmo sumavimas. Garsą absorbuojančio apdaro efektyvumas. Garsą izoliuojančio gaubto efektyvumas. Virpesių slopinimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-05-23
 • Fizikinės svyruoklės svyravimų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-04-24
 • Fizikinių vandens savybių nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su fizikinių vandens savybių nustatymo būdais. Nustatyti tiriamo vandens fizikines savybes. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-12
 • Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas

  Darbo užduotis: Susipažinti su fizinės ir matematinės svyruoklės svyravimo dėsningumais ir nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-09-12
 • Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas (2)

  Darbo užduotis. Susipažinti su fizinės ir matematinės svyruoklės svyravimo dėsningumais ir nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-06-02
 • Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas (3)

  Darbo užduotis: susipažinti su fizinės svyruoklės svyravimo dėsniais ir ištirti jos savuosius bei slopinamuosius svyravimus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-17
 • Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas (4)

  Darbo tikslas – susipažinti su fizinės svyruoklės svyravimo dėsniais ir ištirti jos savuosius bei slopinamuosius svyravimus. Teorinė dalis. Ką vadiname fizine svyruokle? Nuo ko priklauso fizinės svyruoklės savųjų svyravimų periodas? Paaiškinkite fizinės svyruoklės slopinamųjų svyravimų diferencialinę lygtį ir jos sprendinį Kaip kinta slopinamųjų svyravimų amplitudė? Ką vadiname slopinimo dekrementu? Paaiškinkite logaritminio slopinimo dekremento fizikinę prasmę. Rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-22
 • Fizinio darbo intensyvumo tyrimas

  Užduotis: Atlikti fizinio darbo intensyvumo analizę taikant Brouha ir Rohmerto metodikas bei apskaičiuoti atsistatymui reikalingą pertraukėlės trukmę. Darbo atlikimo tvarka. Išvados.
  Sportas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-12
 • Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui

  Tikslas: Įvertinti savo fizinį pasirengimą. Hipotezė. Priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Nustatykite, kokią įtaką pulso dažniui turi fiziniai pratimai. Apskaičiuokite, kiek padidėjo pulso dažnis po fizinių pratimų, palyginti su pulsu ramiai stovint. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvada. Paaiškinkite, kodėl atliekant fizinius pratimus pulsas dažnėja. Nurodykite, dėl kokių priežasčių pulsas lėtėja. Paaiškinkite, kokią įtaką turi kūno padėtis. Kodėl? Kokią įtaką pulso dažniui turėtų sunkesni fiziniai pratimai? Kodėl? Palyginkite savo tyrimo rezultatus su klasės draugų rezultatais. Nurodykite priežastis, kurios galėtų turėti įtakos geram (blogam) draugų fiziniam pasirengimui.
  Fiziologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-03-14
 • Fotocelė

  Darbo tikslas: Eksperimentiškai ištirti ryšį tarp fotosrovės stiprumo ir I ir anodinės įtampos U bei pavaizduoti jį grafiškai, kai fotokadodo apšviestumas pastovus. Gauta kreivė vadinama voltamperine charakteristika. Eksperimentiškai ištirti prisotinimo fotosrovės pereinamybę nuo fotokatodo apšviestumo ir pavaizduoti šią pereinamybę grafiškai. Gauta kreivė vadinama fotocelės šviesine charakteristika.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-04-27
 • Fotoelektrinės jėgainės tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 2. 30 minučių bėgyje kas 2 minutes fiksuojame 3 apšviestumo reikšmes, matuojant įtampą tarp integratoriaus gnybtų. Nustatome per 30 minučių laikotarpį į 1m2 plotą tekusios saulės energijos ir foto jėgainės gautą energiją, kai fotoelementų bendras plotas 5 m2. Pastovios srovės skaitliuku matuojame įtampa ir srovę, o kintamos srovės skaitliuku matuojame momentinį galingumą kas 5 minutes. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-17
 • Fotoelektrinių modulių ir fotoelektrinių keitiklių tyrimas

  Tyrimo objektas: fotoelektriniai moduliai, fotoelektriniai keitikliai. Darbo tikslas. Susipažinti su fotoelektrinių modulių ir keitiklių konstrukcijomis, veikimo principais, schemomis bei charakteristikomis. Darbo uždaviniai. Fotoelektrinių modulių tyrimo metodika. Fotoelektrinių modulių grafinės charakteristikos.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-06-04
 • Fotoelemento integralinio jautrumo nustatymas

  Darbo tikslas: Ištirti seleninį fotoelementą: nustatyti jo liuksamperinę charakteristiką i=f(Ф) ir apskaičiuoti fotoelemento integralinį jautrumą γ. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Fotoelementų charakteristikų matavimas

  Laboratorinio darbo tikslas – fotoelementų sukuriamos elektros srovės parametrų nustatymas. Darbo eiga. Saulės elemento efektyvumo koeficientas. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-01-17
 • Fotografinių tirpalų receptūros skaičiavimas

  Darbo tikslas: susipažinti su fotografinių tirpalų receptūra ir atskirų cheminių medžiagų funkcija tirpaluose. Priemonės. Užduotis. Darbo eiga.
  Fotografija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-06-10
 • Fotometrinis acto rūgšties koncentracijos nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti acto rūgšties koncentraciją fotometru. Teorinė dalis. Cheminės savybės. Rūgštinės savybės. Tirpiklio savybės. Reaktyvumas. Atpažinimas. Panaudojimas. Vinilacetatas. Acto rūgšties anhidridas. Maisto pramonė. Acto rūgšties kaip tirpiklio naudojimas. Reagentai ir tirpalai. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-16
Puslapyje rodyti po