Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (6)

  Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-05
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (7)

  Tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-21
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (8)

  Laboratorinis darbas nr. 6. Tikslas:gauti. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-06-29
 • Feromagnetikų histerezės reiškinio tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr.2. Užduotys: Susipažinti su histerezės reiškinio teorija. Ištirti histerezės reiškinį feromagnetikuose. Išmatuoti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprumo. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės. Eksperimentinis stendas. Feromagnetiko histerezės grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-04-27
 • Feromagnetikų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo atlikimo tvarka. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-04-12
 • Feromagnetinės histerizės kilpa

  Darbo tikslas: Išmatuoti feromagnetikuose susidarančio magnetinio lauko priklausomybę nuo išorinio lauko. Darbo priemonės. Darbo schema. Darbo eiga. Pasiruošimas darbui. Eksperimento vykdymas. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-15
 • Feromagnetinės hizterizės kilpa

  Feromagnetinės hizterizės kilpa. Darbo tikslas:Susipažinti su feromagnetizmu ir ištirti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo įmagnetinančiojo magnetinio lauko stiprio. Teorinė dalis. Rezultatai. Matavimo schema. Eksperimento planas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-11-11
 • Feromagnetinio atminties elemento permagnetinimo tyrimas

  Tikslas: susipažinti su fizikiniais reiškiniais, vykstančiais magnetinės atminties elementų gamyboje naudojamose medžiagose; ištirti feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Histerizės kilpos parametrų ir ploto priklausomybė nuo dažnio. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Feromagnetinių medžiagų įmagnetinimo kreivės ir histerezės kilpos tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su feromagnetizmu ir ištirti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo įmagnetinančiojo magnetinio lauko stiprio. Darbo užduotis. Darbo eiga. Darbas iliustruotas grafikais.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-14
 • Feromagnetinių medžiagų įmagnetinimo kreivės ir histerezės kilpos tyrimas (2)

  Darbo užduotis: Gauti feromagnetiko įmagnetinimo kreivę ir ištirti magnetinės skvarbos priklausomybę nuo išorinio magnetinio lauko stiprio. Darbo eiga. Išvada. Kontroliniai klausimai. Apibūdinkite magnetinio lauko charakteristikas - magnetinio lauko indukciją ir stiprį. Kokiomis savybėmis pasižymi feromagnetikai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-06-12
 • Ferorezonansinių reiškinių tyrimas

  Darbo užduotis: Sudaryti ferorezonansinės grandinės elementų voltamperines charakteristikas. Sudaryti nuoseklios ferorezonansinės grandinės atstojamąją voltamperinę charakteristiką. Sudaryti lygiagrečios ferorezonansinės grandinės atstojamąją voltamperinę charakteristiką. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-07
 • Filtravimas chemijoje

  Darbo tikslas: susipažinti su dažniausiais chemijos laboratorijoje naudojamomis operacijomis ir išmokti jas. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-04-26
 • Finansinių rodiklių apskaičiavimas

  Balansas 2006 m. Gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontali balanso analizė, įmonės trumpalaikio turto pasikeitimas. Vertikali balanso analizė, nuosavo kapitalo ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimo struktūra praėjusiais ir finansiniais metais. Bendrojo ir grynojo pelningumo rodikliai praėjusiais ir finansiniais metais. Bendrasis trumpalaikio mokumo rodiklis ir greitais mokumo rodiklis praėjusiais ir finansiniais metais. Ūkinės operacijos, įvykusios įmonėje gruodžio mėnesį. Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai.
  Finansai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-08-30
 • Finansų pagrindai (4)

  Laboratorinio darbo nr. 1. Įmonės UAB "Saulė" finansinė analizė. Darbo tikslas: susipažinti su įmonės Saulė finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 2. Įmonės "Saulė" finansinių rodiklių vertinimas. Darbo tikslas: susipažinti su įmonės X finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų pagrindinių finansinių santykinių rodiklių analizę, apskaičiuojant privalomus santykinius finansinius rodiklius. Išvada. Laboratorinio darbo nr. 3. Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose. Darbo tikslas: Mūsų darbo tikslas yra susipažinti su laiko veiksnio vertinimu finansiniuose skaičiavimuose, nagrinėjančiuose paprastųjų ir periodinių mokėjimų uždavinius, įsisavinti paskolų padengimo metodų ypatybes ir gebėti juos lyginti. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 4. Akcijų ir obligacijų vertinimas. Darbo tikslas: susipažinti su akcijų ir obligacijų vertės skaičiavimo uždaviniais, atlikti vertybinių popierių kainos skaičiavimo modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 5. Kapitalo kaštai ir struktūra. Darbo tikslas: susipažinti su kapitalo kaštų skaičiavimo uždaviniais, atlikti balanso struktūros modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 6. Investicijos. Darbo tikslas: susipažinti su investicinių projektų įvertinimo metodais, atlikti modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(54 puslapiai)
  2010-05-26
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas

  Darbo tikslas: susipažinti su FIR filtrais, pademonstruoti, kaip skaitmeniniai filtrai gali būti panaudoti įvairaus dažnio signalų filtravimui. Darbo metu bus nustatomi FIR filtro koeficientai ir perdavimo charakteristikos, filtruojami signalai. Užduotis: Naudojant MATLAB paketą sugeneruoti nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudaryti FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalo dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatyti filtro charakteristikas. Sudarytu filtru filtruoti sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduoti ir palyginti pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Eksperimentinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Paveikslai (10). Priedas - programos kodas. Signalų apdorojimo laboratorija.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas (2)

  Užduotis: naudojant MATLAB paketą, sugeneruoti nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudaryti FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalų dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatyti filtro charakteristikas. Sudarytu filtru filtruoti sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduoti ir palyginti pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Pradiniai duomenys. Darbo eiga ir rezultatai. 450Hz ir 700Hz sinusinių sumos signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtro perdavimo charakteristika. Žemo dažnio FIR filtro vėlinimo charakteristika. Žemo dažnio FIR filtro koeficientai. Žemo dažnio FIR filtro koeficientų charakteristikos. Vienetinio impulso signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtro impulso reakcija ir jos spektras. Atsitiktinis signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtru nufiltruotas atsitiktinis signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtru nufiltruotas 450Hz ir 700Hz sinusinių sumos signalas ir jo spektras. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-08-28
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas (3)

  Užduotis: naudodami MATLAB paketą sugeneruokite nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudarykite FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalų dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatykite filtro charakteristikas. Sudarytu filtru filtruokite sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduokite ir palyginkite pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Duomenys skaičiavimams. Darbo eiga. Programos kodas.
  Programos, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-11-20
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas (4)

  Tikslas: Susipažinti su FIR filtrais, pademonstruoti, kaip skaitmeniniai filtrai gali būti panaudoti įvairaus dažnio signalų filtravimui. Darbo metu bus nustatomi FIR filtro koeficientai ir perdavimo charakteristikos, filtruojami signalai. Darbo eiga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-03-14
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje

  Tikslai: suprasti kokią formą turi firmos parduodamų prekių paklausos kreivė; mokėti apskaičiuoti ir parodyti grafike pelno maksimizavimo požiūriu optimalią firmos gamybos apimtį. Konkuruojančiosios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė.
  Ekonominės teorijos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Firmos vadovo darbo kabineto apšvietos apskaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu (2)

  Apšvietos skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu. Įvadas. Darbo priemonės. 1 kabineto dalis – direktoriaus kabinetas. Darbo eiga. 2 kabineto dalis – sekretorės kabinetas. Darbo eiga. Legendos. Mokyklos vadovo kabineto išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-07
Puslapyje rodyti po