Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Entalpijos nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti aliuminio (Al) entalpijų reikšmes. Standartinės entalpijos. Entalpijos lydymosi temperatūroje kai būklė dar kieta. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-27
 • Entropijos pokyčio nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su entropijos sąvoka; Nustatyti entropijos pokytį, kaitinant ir lydant kristalinį kūną.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-10-06
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną

  Darbo tikslas: Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-10-30
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (2)

  Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-27
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (3)

  Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-22
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (4)

  Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydimosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Metalo priklausomybės nuo temperatūros grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-09-17
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (5)

  Darbo užduotis: Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-12
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (6)

  Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Matavimo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-05-19
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (7)

  23 Laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinio pasirengimo klausimai. Darbo aprašymas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-28
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (8)

  Darbo užduotis: Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Darbo aprašymas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-07
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (9)

  Laboratorinis darbas nr. 5. Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Aparatūra ir darbo metodas. Rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-11
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kūną

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-03
 • Entropijos pokyčio nustatymas lydant kristalinį kūną

  Laboratorinis darbas nr. 10. Darbo tikslas: nustatyti natrio druskos lydymosi temperatūrą ir entropijos pokytį, šildant ir išlydant duotąjį kristalinio natrio druskos kiekį. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-22
 • Entropijos pokyčio nustatymas šildant ir lydant kristalinį kūną

  Darbo užduotis: Kaitinti alavą ir išmatuoti jo temperatūros priklausomybę nuo laiko, rasti alavo lydimosi temperatūrą, apskaičiuoti entropijos pokytį, šildant ir lydant alavą. Darbo atlikimo užduotis. Alavo temperatūros priklausomybė nuo laiko. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-26
 • Erdvinio elemento sudarymas sukant eskizą

  Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas nr. 2. Darbo tikslas: Nubrėžti sukimosi kūno eskizą. Išmokti braižyti lankus. Išmokti braižyti elipsę ir ją redaguoti. Atlikti sukinio formavimą. Atlikto profilio tempimą pasirinkta trajektorija. Išmokti formuoti įdubą. Išmokti sudaryti kupolą. Darbo atlikimo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-10-23
 • Erdvinio modelio kūrimas ištempiant eskizą

  Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: Išmokti nubraižyti detalės eskizą, įvesti matmenis, ištempti pagrindą, sumodeliuoti iškylą, sumodeliuoti išpjovą, suapvalinti briaunas, sudaryti nuožulas. Mokėti sudaryti kevalą, pjūvį. Darbo atlikimo eiga.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-23
 • Ergonomika (28)

  6 laboratoriniai darbai. Fizinio krūvio tyrimas. Statiniai antropometriniai matavimai. Žmogaus darbinės atminties galimybių tyrimas. Rašytinės informacijos ergonomiškumo tyrimas. Darbo ir poilsio laiko kompiuterizuotoje darbo vietoje planavimas. Valdymo Pultų Ir Prietaisų Ergonominis Įvertinimas. Ergonomikos sąvoka (samprata). Ergonomikos tikslai. Ergonomikos mokslo išskirtiniai bruožai. Ergonomikai kaip mokslui nepriimtina. Šiuolaikinės gamybos ergonominės problemos. Ergonomika inžinieriaus veikloje. Ergonomikos principai ir metodai. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Bendri reikalavimai anketai. Duomenų analizė – apie tai pirmas laboratorinis. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Oda. Rega. Regėjimo aštrumas. Šviesos jutimas. Erdvinis matymas. Spalvų jutimas. Regimosios informacijos pateikimas. Klausa. Garso prigimtis ir jo matavimai. Ausies anatomija. Garsų maskavimas. Girdimosios informacijos pateikimas. Skonio ir uoslės jutimo organai. Odos jutimų organai. Fizinis ir protinis nuovargis. Darbo psichofiziologija. Raumenų struktūra. Energijos šaltiniai ir sąnaudos. Antropometrija ir jos taikymas. Kūno dydžių įvairovė ir statiniai dinaminiai matmenys. Antropometrinių duomenų taikymas. Profesinė biomechanika ir jos metodai. Kėlimo proceso biomechanika. Sprendimų priėmimas. Emocijos ir jausmai. Stresas ir frustracija. Profesinio tinkamumo problemos. Ergonomika projektavime. Darbinės veiklos projektavimo principai. Darbinės veiklos projektavimo elementai. Žmogaus galimybių ir ypatybių reikšmė interfeiso projektavime. Žmogaus ir mašinos interfeiso projekto įvertinimo metodai.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-24
 • Ergonomika (31)

  6 ergonomikos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-17
 • Ergonomika (34)

  6 laboratoriniai ergonomikos darbai. Gamybinių patalpų mikroklimato parametrų tyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti pagrindinius gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų normavimo principus ir darbo zonos mikroklimato parametrus. Kenksmingų dujų koncentracijos ore nustatymas. Darbo tikslas: susipažinti su kenksmingų dujų ir garų didžiausiomis leistinomis koncentracijomis. Nustatyti kenksmingų dujų arba garų koncentraciją ore eksperimentuodami. Dulkėtumo nustatymas. Darbo tikslas. Svėrimo metodu nustatyti dulkių koncentraciją. Palyginti gautą koncentraciją su didžiausia leistina. Palyginti šią koncentraciją su mažiausiai sprogia. Realios patalpos natūralaus ir dirbtinio apšvietimo tyrimas ir skaičiavimas. Darbo tikslas. Nustatyti patalpos darbo vietų natūralaus apšvietimo reikšmes, nustatyti dirbtinio apšvietimo stiprumą. Sulyginti gautas tyrimo reikšmes su minimalaus apšvietimo reikšmėmis ir įvertinti apšvietimo sąlygas. Parinkti orientacinį šviestuvų kiekį 72 m2 auditorijai. Žmogaus varžos matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su srovės poveikiu. Nustatyti srovės poveikio ribą. Triukšmo matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su triukšmomačio veikimu. Išmatuoti triukšmo lygį esant skirtingam dažniui. Išmatuoti triukšmo lygį naudojant skirtingas izoliacines medžiagas. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-12-10
 • Ergonomika (5)

  Ergonomikos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-07
Puslapyje rodyti po