Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrotechnika (40)

  Praktinis darbas Nr 4. Uždavinys Nr. 1. Duota: R1=3Ω; R2=12Ω; R3=12Ω; R4=24Ω; R5=30Ω; UAB=60V. Nustatyti visų prietaisų parodymus. Uždavinys Nr. 2. Duota: R1=7Ω; R2=8Ω; R3=3Ω; R4=3Ω; R5=6Ω; R6=12Ω; U=60V. Apskaičiuoti: Įtampos kritimus kiekviename rezistoriuje; Kiekvieno rezistoriaus galią; Kiek energijos sunaudoja visa grandinė per 10 h? Uždavinys Nr. 3. Duota: R1=40Ω; R2=1Ω; R3=1Ω; R4=10Ω; R5=15Ω; I2=5A. Apskaičiuoti visas U ir P.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-02-03
 • Elektrotechnika (5)

  Elektrotechnikos laboratoriniai darbai. Nuolatinės srovės variklių paleidimas, stabdymas, reversavimas. Nuolatinės srovės generatoriaus tyrimas. Transformatoriaus tyrimas. Automatinis asinchroninių variklių paleidimas panaudojant spaudimo reles. Asinchroninių variklių paleidimo būdai. Sinchronizuojantis perdavimas. Asinchroninio variklio paleidimas magnetinio paleidėjo pagalba, variklio reversavimas. Elektriniai aparatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-28
 • Elementarios grandinės ir signalai

  Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrais, elementariomis nuolatinės srovės grandinėmis, atlikti nuolatinės srovės grandinių skaičiavimus. Darbo rezultatai. Teorinė užduotis. Praktinės užduoties C sprendimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-19
 • Elementarios grandinės ir signalai (2)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrais, elementariomis nuolatinės srovės grandinėmis, atlikti nuolatinės srovės grandinių skaičiavimus. Teorinė dalis. Praktinės užduotys. Praktinė dalis. Tikslas: Apskaičiuoti grandinės bendrą varžą, rezistorių sroves, įtampas, išsklaidomas galias tarp taškų B ir C. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-10-05
 • Elementarių RC ir RL grandžių savybių tyrimas

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti elementarių RC ir RL grandžių dažnines ir laikines charakteristikas. Darbo užduotis. Naudoti prietaisai. Makete duoti dydžiai. Darbo eiga. Naudotos formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-12-18
 • Elementariųjų simetrinių ir strypinių antenų charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su elementariosiomis plataus kryptingumo antenomis. Išnagrinėti dviejų pagrindinių tipų elementariųjų antenų- simetrinės ir strypinės- charakteristikas. Išmokti modeliuoti antenų parametrus paketu "CST Microwave Studio". Simetrinės antenos konstrukcijos paveikslai. Parametro S1,1 priklausomybė nuo dažnio pagal šio aprašymo 9 punktą. Trimačiai elektrinio, magnetinio laukų ir paviršinių srovių modeliavimo rezultatai pagal aprašymo 10 punktą. Kryptingumo diagramos pagal aprašymo 12 punktą. Kryptingumo diagramų tyrimo lentelė. Grafikai, pagal aprašymo 14 punktą. Strypinės antenos konstrukcijos paveikslas. Strypinės antenos parametro S1,1 priklausomybė nuo dažnio. Strypinės antenos trimačiai elektrinio, magnetinio laukų ir paviršinių srovių modeliavimo rezultatai. Strypinės antenos paveikslai pagal šio aprašymo 11 punktą– laukai tolimojoje zonoje kai dažnis lygus 900 MHz, 1800 MHz ir 3000 MHz. Strypinės antenos kryptingumo diagramos. Strypinės antenos kryptingumo diagramų tyrimo lentelė. Strypinės antenos priklausomybės, pagal aprašymo 14 punktą. Atsakymai raštu į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Elementariųjų simetrinių ir strypinių antenų charakteristikų tyrimas (2)

  Laboratorinio darbo Nr. 5 ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su elementariosiomis plataus kryptingumo antenomis. Išnagrinėti dviejų pagrindinių tipų elementariųjų antenų – simetrinės ir strypinės – charakteristikas. Išmokti modeliuoti antenų parametrus paketu "CST Microwave Studio". Darbo eiga. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-10-05
 • Elementariųjų simetrinių ir strypinių antenų charakteristikų tyrimas (3)

  5-ojo laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su elementariosiomis plataus kryptingumo antenomis. Išnagrinėti dviejų pagrindinių tipų elementariųjų antenų - simetrinės ir strypinės - charakteristikas. Išmokti modeliuoti antenų parametrus paketu "CST Microwave Studio". Darbo rezultatai. Išvados. Atsakymai į laboratorinio darbo klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-05-27
 • Elipsiškai poliarizuotos šviesos tyrimas

  Darbo užduotis. Nustatyti anizotropinės kristalinės plokštelės pagrindines kryptis. Eksperimentiškai ištirti elipsiškai poliarizuotą šviesą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-25
 • Elipsiškai poliarizuotos šviesos tyrimas (2)

  Darbo užduotis: Nustatyti. anizotropinės kristalinės plokštelės pagrindines kryptis. Eksperimentiškai ištirti elipsiškai poliarizuotą šviesą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-13
 • Emiterinis kartotuvas

  Darbo tikslas: Susipažinti su emiterinio kartotuvo veikimo principu ir nustatyti pagrindines charakteristikas. Darbo eiga ir rezultatai: Tranzistoriaus darbo taško parametrai. Emiterinio kartotuvo srovių ir įtampų kintamosios dedamosios. Teorinių ir eksperimentinių skaičiavimų rezultatai.
  Kita, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-04
 • Energetika

  Energetikos praktinis ir laboratoriniai darbai. Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė. Šilumos energijos analizė. Elektros energijos metinių sąnaudų suvestinė ir grafikai. Lyginamieji energijos sąnaudų rodikliai. Laboratoriniai darbai. Elektriniai matavimo prietaisai ir elektrinių dydžių matavimas. Apšvietimo įrenginių bandymas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-27
 • Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai

  Laboratorinių darbų atlikimo metodika. Laboratorinis darbas Nr. 1 Kavitacinio aeratoriaus tyrimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Bendrosios teorinės žinios. Ašiniai siurbliai. Darbo eiga. Stendo konstrukcija. Veikimo schema. Kavitacinio aeratoriaus veikimo principas. Laboratorinio darbo atlikimo tvarka. Išvados. Laboratorinis darbas Nr 2. Šilumos skaitliukų tyrimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Bendrosios teorinės žinios. Darbo eiga. Debitmačio techninė charakteristika. Debitmačio bendras vaizdas. Pagrindinių detalių darbo brėžiniai. Stabilizatorius. Debito matuoklis. Mentys. Debitmačio montažinė schema. Montavimo reikalavimai. Skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-02-20
 • Energijos transformavimo mašinos (2)

  Bandant turbiną su priešslėgiu, išmatuoti garo parametrai prieš patenkant į turbiną bus p0,t 0, išėjus iš jos – p2 ir t 2. Nustatykite turbinos vidinį naudingumo koeficientą. Nustatyti santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius dėl garo parcialinio tiekimo atskiroje aktyvioje turbinos reguliavimo pakopoje. Pakopos matmenys d, l1, l2 α1ef, B2, parcialumo laipsnis e = 0,4 ( keturios tūtos grupės ), greičių santykis u / cf, santykinis mentinis naudingumo koeficientas η0p. Apskaičiuoti santykinį masės šaldymo našumą q0, atiduodamą kondensatoriuje santykinę šilumą qk ir šaldymo koeficientą εk, kai žinoma, kad amoniako šaldymo mašina veikia pagal atvirkštinį Karno ciklą. Virimo temperatūra yra t0, kondensacijos temperatūra – tk. Nustatykite garintuvo šilumos atidavimo plotą ir šalčio nešiklio ( NaCl tirpalas ) išeigą, kai vienos pakopos šaldymo mašinos našumas yra Q0, išeinančios iš garintuvo šalčio nešiklio temperatūra - t 2. Biologinė energija.
  Mechanika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-11-30
 • Energijos transformavimo mašinos (6)

  7 užduotis, 5 variantas. Nustatykite turbo įrenginio įvertindami regeneratyvinį maitinimo vandens pašildymą, sakydami, kad šaldytuvų skaičius yra z. Nustatykite garo išeigą turbinoje ir kondensatoriuje. Nustatykite santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius, susidariusius dėl garo parcialinio tiekimo į aktyviąją vieno vainiko garo turbinos reguliavimo pakopą. Pakopos matmenys: (efektinis išėjimo iš tūtos grotelių kampas ), parcialumo laipsnis. Apskaičiuokite santykinį masės šaldymo našumą, atiduodamą kondensatoriuje santykinę šaldymo šilumą ir šaldymo koeficientą, jei žinoma, kad amoniako šaldymo mašina veikia pagal atvirkštinį Karno ciklą. Virimo temperatūra yra, kondensacijos temperatūra. Nustatykite dviejų pakopų ciklo su nevisišku tarpiniu aušinimu ir vienos pakopos droseliavimu naudojimo vietoj vienos pakopos ciklo galimybę amoniaką naudojančioje šaldymo mašinoje, skirtoje tam tikrai temperatūrai šaldymo kameroje palaikyti; vandens, tekančio iš artezinio gręžinio į tarpinį šaldymo agento šaldytuvą, temperatūra t. Išnagrinėkite sistemų, paverčiančių saulės energiją elektros energija, galimybes.
  Mechanika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-05-18
 • Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimas

  Darbo tikslas. Eksperimento Teorinis pagrindas. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Eksperimento formulės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-03-27
 • Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimas (2)

  Darbo tikslas: patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Darbo priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimas (3)

  Darbo tikslas: Patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Darbo priemonės. Eksperimento teorinė dalis. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-21
 • Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimas (4)

  Darbo tikslas: Patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-07-27
 • Energijos tvermės virsmų dėsnio tikrinimas

  Darbo tikslas: Patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
Puslapyje rodyti po