Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninės parduotuvės turinio ir pirkimo proceso analizė

  Darbo tikslas: susipažinti su elektroninėmis parduotuvėmis. Darbo užduotis. Darbo eiga. Elektroninių parduotuvių struktūros elementai. Išvados.
  Internetas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-02-08
 • Elektroninis oscilografas

  Darbo tikslas – susipažinti su elektroniniu oscilografu ir jo naudojimu, tiriant elektrines grandines. Teorinė dalis. Įtampos ir srovės matavimas. Fazių skirtumo matavimas. Dažnio matavimas. Lisažu figūrų metodas. Ryškumu moduliuotos apskritiminės skleistinės metodas. Darbo rezultatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-02-01
 • Elektroninis oscilografas ir statmenųjų svyravimų sudėties tyrimas

  Darbo tikslas - susipažinti su elektroninio oscilografo įranga ir paskirtimi, su elektrostatinio lęšio veikimo principu ir taikymu elektronų pluošteliui formuoti, išmatuoti kreipiamųjų plokštelių jautrį ir ištirti dviejų statmenųjų svyravimų sudėties rezultatą. Teorinė dalis. Kreipiamųjų plokštelių jautris. Statmenųjų svyravimų sudėtis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-06-20
 • Elektroninių įtaisų ir procesų modeliavimas

  Darbo tikslas: susipažinti su elektronikos įtaisų, puslaidininkinių darinių ir procesų modeliavimo taikant tipinius programų paketus principais. Išmokti naudotis programų paketu. Modeliavimo principai. Darbo eiga. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-20
 • Elektroninių įtaisų ir procesų modeliavimas (2)

  1 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su elektronikos įtaisų, puslaidininkinių darinių ir procesų modeliavimo taikant tipinius programų paketus principais. Išmokti naudotis programų paketu. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-19
 • Elektroninių įtaisų ir procesų modeliavimas (3)

  Laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su elektronikos įtaisų, puslaidininkinių struktūrų ir procesų modeliavimo principais taikant tipinius programų paketus. Išmokti naudotis programų paketu.. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-10-06
 • Elektroninių įtaisų kuriamų laukų modeliavimas FlexPDE programa

  Uždavinio formulavimas ir aprašymas. Darbas su FlexPDE programa. Lygiagrečių plokštelių kondensatorius. Uždavinio aprašymo failas. Gauti rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-20
 • Elektroninių sistemų programavimas

  Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimas. Užduotis: Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalboje. Užduotis:Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos Jūsų individualioje užduotyje. Nustatykite formulės parametrų reikšmių sritis ir pasirinkite reikšmes iš šių sričių. Parametrai, kurie turi vardus ir - sveikieji, kiti parametrai - su slankiuoju kableliu. Parametrų reikšmės, kurių vardai ir , turi būti įvedamos iš klaviatūros, kitų reikšmės - užsiduodamos kaip pradinės reikšmės, aprašant esančius kintamuosius. Leidžiama (ir netgi pageidautina) supaprastinti (išskaidyti) formules, siekiant sumažinti skaičiavimo apimtis. Sąlyginiai operatoriai C kalboje. Užduotis: Sudaryti programą, kuri įveda taško koordinates ir nustato, ar patenka šis taškas į užštrichuotą plotą paveikslėlyje. Kiekvienas variantas turi atskirą paveikslėlį. Patekimą ant ploto ribos reikia laikyti kaip patekimą į plotą. Ciklo operatoriai. Užduotis: Eilutei, kurios nariai apskaičiuojami pagal individualioje užduotyje pateiktą formulę, apskaičiuoti jos narių sumą su užsiduotu tikslumu (0.000001) bei pirmųjų 10-ties narių sumą. Esant reikalui, galima išraišką supaprastinti. Ciklo ir sąlyginiai operatoriai. Užduotis: Funkcijai , kuri pavaizduota Jūsų individualioje užduotyje, apskaičiuoti reikšmes. Papildomas reikalavimas - gauti funkcijos grafiką ekrane. Operacijos manipuliuojant bitais. Užduotis: Parašyti dvi programas. Viena iš jų turėtų išvesti duomenų struktūros sudedamąsias dalis ir suformuoti supakuotą struktūrą, antra – įvedus supakuotą struktūrą kaip 16-tainį skaičių, išvesti jos sudedamąsias dalis. Darbas su masyvais. Užduotis: Sukurti masyvą, kurį sudarytų atsitiktiniai sveikieji skaičiai. Masyvo dydis bei reikšmių diapazonas nurodyti Jūsų individualiojo varianto užduotyje. Taip pat individualiose užduotyse nurodyta, kaip apdoroti masyvą. Rodyklės ir masyvai. Užduotis: Įvykdyti 7 laboratorinio darbo užduotį su papildomomis sąlygomis: masyvo dydis nustatomas programos vykdymo pradžioje ir jis yra atsitiktinis skaičius iš 50 - 200 diapazono; programos tekste uždraudžiama naudoti indeksacijos operacijas. Grafinės vartotojo sąsajos kūrimas su Labwindows/CVI. Užduotis: Sukurti grafinę vartotojo sąsają, kuri turėtų valdymo mygtukus bei grafiką. Grafike turi būti atvaizduojami sugeneruoti duomenys. Grafinis programavimas su Labview Užduotis: Sukurti funkcinio generatoriaus modelį - grafinę vartotojo sąsają, blokinę diagramą. Realizuoti funkcinio generatoriaus modelį, kuris generuotų keturių formų signalus stačiakampio, pjūklo, trikampio, kosinuso. Vartotojo sąsajoje sukurti valdančiuosius mygtukus signalo formos, amplitudės, dažnio keitimui.
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-04-24
 • Elektrono išlaisvinimo darbo iš metalo nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su termoelektroninės emisijos dėsningumais bei nustatyti elektronų išlaisvinimo iš metalų darbą. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-05
 • Elektrono išlaisvinimo darbo matavimas

  Laboratorinis darbas nr. 13. Aparatūra: Užduotis: vakuuminiu diodu nustatyti elektrono išlaisvinimo darbą iš volframinio katodo. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-04
 • Elektrono krūvis

  Laboratorinis darbas: panaudojant statmenai sukryžiuotus elektrinį ir magnetinį laukus, nustatyti elektrono specifinį krūvį.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-07-07
 • Elektrono pernašos greičio konstantos nustatymas ciklinės voltamperometrijos metodu

  Darbo tikslas: nustatyti heterogeninės elektrono pernašos konstantą ciklinės voltamperometrijos metodu. Tyrimo objektas. Matavimo priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-02
 • Elektrono pernašos greičio konstantos nustatymas ciklinės voltamperometrijos metodu (2)

  Darbo tikslas: nustatyti heterogeninės elektrono pernašos konstantą ciklinės voltamperometrijos metodu. Tyrimo objektas. Matavimų priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-09
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti elektrono specifinį krūvį. Darbo atlikimo tvarka. Brėžinys.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-11-25
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetronu (8)

  Tikslas: susipažinti su elektronų judėjimu elektriniame ir magnetiniame laukuose, nustatyti elektrono specifinį krūvį e/m. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-09
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas (2)

  Darbo tikslas : Panaudojant statmenai sukryžiuotus elektrinį ir magnetinį laukus, nustatyti elektrono specifinį krūvį. Teorinė dalis. Prietaisai ir priemonės. Darbo eiga.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-30
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas (3)

  Darbo tikslas: Nustatyti elektrono specifinį krūvį. Darbo atlikimo tvarka.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-22
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas (4)

  Darbo tikslas: Išanalizuoti elektringų dalelių judėjimą elektriniuose ir magnetiniuose laukuose ir išmatuoti elektrono specifinį (savitąjį) krūvį. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-16
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas (5)

  Tikslas: Susipažinti su vakuuminio diodo veikimu, ištirti diodo voltamperinę charakteristiką ir nustatyti elektrono specifinį krūvį. Priemonės. Darbo schema. Formulės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas (6)

  Tikslas: susipažinti su elektronų judėjimu elektriniame ir magnetiniame laukuose, nustatyti elektrono specifinį krūvį e/m. Priemonės: magnetrono maketas (diodas selenoide), reostatas R, ampermetras, miliampermetras, voltmetras, įtampų šaltiniai. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Prietaisų lentelė. Skaičiavimų lentelė. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-06-18
Puslapyje rodyti po